מה זה “חקירת” ראש הממשלה?

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/57527

החוק מורה שלא תיפתח חקירה בלי הסכמת היועץ המשפטי לממשלה *** סניגוריו של בנימין נתניהו טוענים שהחקירות נגדו נפתחה ללא הסכמת היוהמש *** מה ההבדל בין בדיקהלבין חקירה“?

קודם נעשה לך “בדיקה”

שמחה ניר, עוד

נא להכיר את ספרי החדש:

Donald J. Netanyahu and Benjamin Trump

למכירה באמזון ובחנויות הספרים המובחרות

בן 81 שנים אנוכי היום (15.6.2020), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות האזרח – זה המצע

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

הקדמה

חקירהלעומת בדיקה

הבדיקהוהאכיפה המדגמית

היאך מבדילין?

מתי הבדיקה בענייני נתניהו עברה לשלב החקירה“?

מהי הנפקות של חקירה ללא הסכמת היוהמש?

א-פרופו: דונאלד טראמפ והאספסוף המסתער על הקפיטול

הקדמה

סניגוריו של בנימין נתניהו דורשים מבית המשפט לחייב את הפרקליטות למסור את התאריך שבו הוחלט לפתוח בחקירה פלילית • לדבריהם המשטרה זימנה עדים עוד לפני שעלה חשד קונקרטי לפלילים • זוהי חקירה פרסונלית, להבדיל מחקירה קונקרטית המתמקדת בחשד מסוים“, כתבו.

ועוד טענו הפרקליטים:

האישורים האלה הם אישורים נדרשים על פי דין, שכן לא ניתן לפתוח בחקירה פלילית בעניינו של ראש הממשלה קודם לקבלתם“, כתבו הפרקליטים לבית המשפט. “התקבל אצל ההגנה חומר חקירה שנמסר לה, ובחומר זה כלולות הודעות שמסר עוזי ערד לחוקרי המשטרה בשלהי 2016. נלמד מההודעות האלו כי חקירת ראש הממשלה לא התנהלה כחקירה רגילה שבה מבקשים החוקרים לברר חשד שהתעורר“.

כך המשיכו סנגוריו של נתניהו: “חוקרי המשטרה פעלו לחקירה כללית, אמורפית ונטולת גבולות של ראש הממשלה. הם פעלו כמי שבידיהם כרטיס פתוחהמאפשר לנסות ללקט כל בדל רכילות, והעיקר הוא כי המידע קשור בראש הממשלה – פעולות אלה אינן עולות בקנה אחד עם הדין“.

המשטרה אינה יכולה לזמן לחדרי החקירות את כל מכריו של פלוני, ולברר עמם אם ידוע להם דבר מה בעל אבק פלילי“, כתבו פרקליטי נתניהו. “זוהי חקירה פרסונלית, להבדיל מחקירה קונקרטית המתמקדת בחשד מסוים. מר ארד התבקש למסור מידע מפליל ביחס לראש הממשלה, יהא המידע אשר יהא“.

הבסיס החקיקתי לדרישה היא סע’ 17(א) לחוק יסוד: הממשלה, המורה כי לא תיפתח חקירה פלילית נגד ראש הממשלה אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה“.

יש בסיס מסויים לטענה כזאת, והוא מבוסס על מה שקרוי הגנה מן הצדק“, שבתחילה פותחה עי הפסיקה, ובהמשך אומצה עי סעיף קטן 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי.

ויש גם בסיס הגיוני לכך בטענה על חקירה כללית, אמורפית ונטולת גבולות“, שמטרתה לנסות ללקט כל בדל רכילות“, אשר, בהמשך, יצדיק פתיחתה של חקירה לכל דבר ועניין.

תארו לעצמכם שהמשטרה עוקבת ימים ולילות אחרי שמחה ניר, במטרה לתפוס אותו חונה במרחק של פחות משני מטרים מברז כיבוי (הידרנט) – בהחלט לא יפה, בהחלט רדיפה אישית, באמת בזבוז של כספי הציבור ומשאבי המשטרה הדלים, כאשר באותם המשאבים ניתן לרשום מאות ואלפי דוחות על חנייה במרחק של פחות משני מטרים מברז כיבוי (הידרנט).

חקירהלעומת בדיקה

קיתונות של ביקורת נשפכו על מוסד הבדיקהשלפני החקירה.

הטענה המרכזית היא שזה הליך למיוחסים“, ומקורה, ככל הנראה, שביחס לאנשים רגיליםאיש לא יודע שמתקיימת בדיקהשעשוייה להביא לחקירה של ממש נגדם, אבל אני מעולם לא תמכתי בביקורת הזאת, אלא דווקא להיפך: לקיים בדיקה כזאת לכל אדם – מיוחס או לא מיוחס.

נניח שאדם מביא לתחנת המשטרה פיסת נייר המתעופפת ברוח, וממנה עולה חשד שפלוני ביצע עבירה. מה תעשה המשטרה? לפני שהיא תפתח בחקירה היא תבצע כמה בדיקות ראשוניות: ראשית – מתוך הנחה שהמסמך אמיתי, ותוכנו אמיתי – האם הוא מגלה עבירה כלשהי?
השאלה הבאה היא אם ניתן לאתר את בעל המסמך, או את מקורו. קחו, למשל, את שחיתות הסולמיתשמזמן לא טיפלנו בה:

כב’ רשם ההוצל”פ רט עמיעד, איפה הכסף? לאן נעלמו חצי מיליון (!) שקלים?!

שחיתות בהוצאה לפועל, גניבת מיליארדים: על המטפסים על ה”סולמית”

גניבת מיליארדים במערכת ההוצאה לפועל: על שיטת הסולמית – כולם מושחתים, כוווווולם!

הסיפור הזה מבוסס, בין השאר, על תיק הוצלפ מסויים, שמספרו נתון, על פירוט סכומים מדף החשבון שבו, עד לרמת האגורה, על הסברים על השיטה בה השחיתות הזאת מתנהלת, ועל שמות כל האנשים המעורבים בה – במישרין או בעקיפין.

מה תעשה המשטרה אם מביאים אליה העתק מהכתבות האלה (שאינן ראיות“, וספק אם הן אפילו עדות שמיעה”, אלא, לכל היותר, “עדות סברה“)?

דבר ראשון – היא תבקש מלשכת ההוצלפ העתק מהתיק בו מדובר, אחר כך היא תעביר את החומר ליאחה, ליאלכ, או ללהב 433, ושם יושבים גם עורכידין ורואי חשבון משטרתיים, אשר יחליטו אם החומר הזה מצריך/מצדיק פתיחתה של חקירהבמובן הקיים (חקירה סמוייה, בשלב הראשון, וגלוייה בהמשך – הכל לפי המקובל במשטרה).

נניח שמתעורר דבר כזה לגבי ראש ממשלה – מאיזה שלב אפשר לומר שזו כבר חקירה“, המצריכה אישור של היוהמש? שאלה.

מה יעשה היוהמש אם מביאים לפניו כתבות כאמור, או אפילו סתם קטע של עיתון, ומבקשים אישור לחקירה, רק על סמכו? הדעת נותנת שהוא יגיד תעשו קודם בדיקה ראשונית, כדי לברר אם יש ממש בדברים האלה, ואחר כך נדבר“, זה חשוב גם מבחינת מושאי החקירה, שהרי לא נעים להיות מושא לחקירה משטרתית, במיוחד כאשר אתה ראש ממשלה.

הבדיקהוהאכיפה המדגמית

משטרת ישראל רושמת דוחות תנועה – זה חלק מתפקידה. השאלה איך היא מבצעת אותו אינה רלוואנטית לענייננו, ועמדתי על כך לא פעם.

השאלה היא אם ואימתי יש לנו בדיקה“, ואחר כך חקירה“, ואימתי לנו ישר חקירה“, בלי משחקים מוקדמים.

אז ככה: אם מדובר בעבירה הנעשית לעיני השוטר (נניח אי עצירה במקום בו יש תמרור עצור), הרי מראהעיניו של השוטר הוא כבר תחילת החקירה, זיהוי הנאשם הוא המשכה וסיומה, ואת רישום הדוח עצמו אפשר להגדיר כחלק מפעולת התביעה“.

יחד עם זאת, אם, לבד מתעודה מזהה, השוטר מבקש גם רישיונות וביטוח, אפשר לומר שזו בדיקהשעשוייה להביא לאישום נוסף. אפשר בהחלט גם לומר שזוהי חקירה פרסונלית, להבדיל מחקירה קונקרטית המתמקדת בחשד מסוים“, כפי שטוענים פרקליטיו של נתניהו.

ומה אם המשטרה עושה בדיקותפתע כלליות, בלי שום חשוד מסויים, רק על בסיס ההנחה שאחוז מסויים מהנהגים נוסעים לא רישיונות או ביטוח תקפים, או אפילו נוהגים בזמן הפסילה?

לדעתי הענייה זה בהחלט לגיטימית. זה יוצר אווירה של יש דין“, ושהציבור צריך להקפיד על על הרישיונות, הביטוח, ומצבו התקין של הרכב, כי ניידות התקינות גם הן מופעלות לפעמים. במלים אחרות: האכיפה המדגמית משמשת מכשיר הרתעה יותר מאשר מכשיר ענישה.

זה חלק ממה שאני מכנה אכיפה מדגמית“. היא לגיטימית לחלוטין, ואף אחד לא יכול לבוא ולטעון כי לפי הסטטיסטיקות הקיימות כל נהג מבצע 20 – 60 אלף עבירות תעבורה בשנה, בממוצע, ולמה באים דווקא אלי?”.

באשר לאכיפה המדגמית בתחום התעבורה, המצב נוח יחסית, כי המשטרה יודעת איכן תדירות העבירות גבוהה יותר (במקומות בהם הסיכונים לתאונה פחותים, איך לא …), אבל מה קורה בקצה השני?

במדינת ישראל נרצח שופט אחד במשך 72.5 שנים (עדי אזר ז”ל). איך נדע באילו מקומות נרצחים שופטים בתדירותגבוהה יותר, כדי לבצע שם אכיפה מדגמית“? איך נדע, כאשר השופט היחיד שנרצח לא היה שופט שהיו נגדו תלונות, אלא שהוא היווה מטרה זמינה ונוחה יותר לרוצחים, שביקשו להתנקם במערכת המשפט כולה, לא בשופט המסויים הזה, ושאם משטרת ישראל הייתה מחליטה “לאכוף” את הנושא החל מיומה הראשון, שום יכולת מודיעינית שבעולם לא יכולה הייתה לחזות מתי ואיכן יירצח שופט כלשהו, ומי הוא יהיה?

אפשר, כמובן, להצמיד אבטחה לכל שופט ושופט, אבל זה נושא נפרד.

השאלה היא מה קורה בין שתי דוגמאותהקצה שהבאתי – עבירות התעבורה ורציחות של שופטים.

קחו, למשל, את עבירות השחיתות: איך אפשר ליצר נוכחות הרתעתית“, כאשר אין חשוד ספציפי?

התשובה הבסיסית היא עי ביקורת שגרתית – זו מבוצעת עי יחידות ביקורתהפנים הקיימות – החל מרמת הארגון, וכלה ברמת מבקר המדינה (לא כולל את מטהר שרצי המדינה, מתניה אנגלמן, שהוכנס לתפקיד עי נתניהו והערבים, וכדי להגן על מיטיבו בנימין נתניהו הוא חיסל את האגף לתפקידים מיוחדים, שהיה אחראי לכמה מחקירות השחיתות החשובות במדינה). כל הביקורות האלה אינן חקירות קונקרטיות המתמקדות בחשדות מסויימים“, ואפשר לקרוא להן בדיקות“, אבל אם הן מגלות חשדות לפלילים, החוק מחייב את המבקר להעביר את מימצאיו אל היועץ המשפטי לממשלה.

מבחינתי אפשר לראות את יחידות הביקורת (הן במשרד מבקר המדינה, הן במשרדים השונים והן בכל גוף ציבורי הכפוף לביקורת המדינה), את המשטרה ואת הפרקליטות כיחידהאחת, שמבצעת הכל – החל מהבדיקהשאינה מתמקדת בחשדות מסויימים, אלא חופרתבכל מקום שנראה לה שעשויים להיות איסדרים או שחיתות, וכלה בחקירותשל ממש, אשר בהמשך עשויות להגיע אל שולחנה של התביעה הכללית.

כדי לייעל את הביקורת, עדיף לחפש במקומות בהם השחיתות צפוייה יותר. למשל: ברשויות המקומיות, שנחשבות בכל העולם לביבי שחיתות. אחר כך במקומות אחרים, העוסקים בכספים, או מחזיקים בעמדותכוח (למשל: במשרדי הרישוי).

לשכות ההוצאה לפועל הם בהחלט גופים שהייתי מרחרח בהם (ולא מחכה לתלונות מהציבור), ובהמשך הייתי עולהגם אל בתי המשפט עצמם – לא מחכה שהשחיתות תצוף, אלא מרחרח באופן הכי יזום.

במקביל לאלה הייתי מרחרח גם במישור הפוליטי – החל מהרשויות המקומיות, המשך בדרג הארצי (חברי הכנסת, איך לא), וכלה בדרגים המיניסטריאליים – בהם הרבה כוח מרוכז בידיים מעטות, והפיתויים רבים.

וכאשר מטפסים במעלה הדרגים הפוליטיים, אך טבעי הוא שבקצה העליון נמצא ראש הממשלה, וכאן החוק מתערב: אסור לחקור בלי אישור היוהמש לממשלה (לגבי נשיא המדינה אין התנייה כזאת, והחסינות הזמנית, כל הוא הוא מכהן כנשיא, חלה רק על העמדה לדין פלילי, לא על חקירה).

לא, זה עדיין לא מדינת משטרה” – כל עוד הגופים החוקרים פועלים במקצועיות וביושר, בלי לחפש יריבים פוליטיים, ובלי שהשר הממונה על המשטרה מתערב בעניינים החורגים מגדר קביעת המדיניות, ותוחב את חוטמו לתוך חקירות ספציפיות.

בניגוד לאכיפה בתחום התעבורה, בה ישנה מזיגה בין האכיפה הגלוייה, שנותנת את הנוכחות ההרתעתית, לבין האכיפה המוכמנת“, שעצם קיומה אינו סודי, ובכך היא יוצרת אם ההרתעה המשלימה“, הטיפול בשחיתות הוא לעולם סמוי, והציבור לומד על קיומה רק כשהחקירה מגיעה לשלב הגלוי, בו כבר יש צורך לחקור עדים, והידיעה בדבר קיומה לרוב כבר לא יכול לשבש את מהלכיה בהמשך.

היאך מבדילין?

כמובא לעיל, סע’ 17(א) לחוק יסוד: הממשלה מורה כי לא תיפתח חקירה פלילית נגד ראש הממשלה אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה“, והשאלה האם ניתן לקרוא את המילה “חקירה” ככוללת גם את המילה בדיקה“.

צריך להביא בחשבון כי כאשר נחקק חוק יסוד: הממשלה, מוסד הבדיקהכבר היה קיים שנים רבות, וניתן היה להניח שאם המחוקק היה רוצה למנוע גם בדיקה“, הוא היה עושה זאת.

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס’ 4.2204, דנה בדיוק בנושא הזה, המוגדר כבדיקה מקדימההוצאה ביום י״ט טבת התשע״ו, 31 דצמבר 2015, ותוקנה ביום כג תשרי התשעט, 2 אוקטובר 2018. מההנחייה הזאת עולה, בין השאר, שהבדיקה המקדימה נועדה להגן גם, ואולי במיוחד, על אנשי ציבור (ככל הידוע לי, גם ראשי ממשלה הם אנשי ציבור).

כך, בין השאר, נאמר בהנחייה הזאת:

עקב הרגישות הציבורית של הנילון או תפקידו, וההשלכות האפשריות על המערכת שבה הוא ממלא תפקיד, יש חשיבות לברר אם יש בסיס לתלונה שיוביל לחקירה, או שמא ניתן להסיר עננה מעל ראשו, ולפיכך נכון יהיה לבצע בדיקה בטרם החלטה בדבר גניזת התיק.

תארו לעצמכם שבא אדם למשטרה ואומר שמעתי שבני גנץ חונה במרחק של פחות משני מטרים מברז כיבוי (הידרנט)” – האם מיד תיפתח חקירה“?

והשאלה היא מה לו לבנימין נתניהו להלין על כך שגם הוא זכה לפריבילגיה הזאת?

מתי הבדיקה בענייני נתניהו עברה לשלב החקירה“?

אני מניח שבתיקי נתניהו אכן הייתה בדיקה מקדימה“, והשאלה היא אם היא עברה לשלב החקירהבלי הסכמת היוהמש.

את התשובה נראה בהמשך, לפי מה שיפורסם.

מהי הנפקות של חקירה ללא הסכמת היוהמש?

קשה לדעת. נראה לי שהכל תלוי בנסיבות העניין“, כמו שאומרים המשפטנים כשאין להם משהו חכם יותר להגיד.

יש הבדל אם הם עברו מהבדיקה לחקירה, ביקשו הסכמה וקיבלו אותה אחרי חצי יום, או שהם ביקשו את ההסכמה רק לקראת סיום החקירה.

אפשר להעלות גם את השאלה אם אפשרית הסכמהבדיעבד, ונראה לי שכן – אולי בגבולות הטעם הטוב, ואולי בכלל, וזה לא כמו שאישה לא יכולה להסכיםבדיעבד למעשה האונס שבוצע בה.

בעניין האונס זה לא יעבוד בגלל הסימולטניות של יסודות העבירה“, אבל במישור המנהלי זה נראה לי אפשרי – כמו שאפשר לתת היתרבנייה בדיעבד, שמכשיר את הבנייה, אבל, כנראה, לא ממרק את העבירה של בנייה ללא היתר, ייתכן שהסכמתובדיעבד של היוהמש לחקירה של ראש הממשלה תכשיר את החקירה עצמה, אבל החוקרים יהיו צפויים לדין משמעתי.

ולהזכירכם: פרט למקרים שפורטו בחוק, דוקטרינת הפרי המורעל לא חלה בארצנו.

אפרופו: דונאלד טראמפ והאספסוף המסתער על הקפיטול

ביום רביעי, ה-6.1.2021, נפתח ההליך בקונגרס האמריקאי לאישור ספירת האלקטורים בבחירות לנשיאות ארהב שהתקיימו ב-3.11.2020, בהן ניצח ג’ו ביידן את דונאלד טראמפ ברוב של 306/232 אלקטורים.

למי שלא מכיר את הנושא: זהו הליך משותף לסנאט ולבית הנבחרים, הליך שהוא סמלי בלבד. בראש הישיבה המשותפת יושב סגן הנשיא, אבל מלבד ניהול ההליך אין לו שום שיקול דעת להתערב ולהשפיע על מניין הקולות.

באותה השעה הסתער אספסוף המונה, ככל הנראה, עשרות אלפים, על בנין הקפיטול, משכנו של הקונגרס, פלש פנימה לא רק דרך הכניסות הקיימות, אלא גם טיפס על הקירות, ניפץ חלונות, נכנס פנימה וגרם נזקים רבים, כולל בלשכותיהם של חברי הקונגרס.

בואו נניח שבשלב הראשוני אין שום ראייה על מעורבותו האישית של דונאלד טראמפ בפוגרום הזה, אבל חוקר משטרתי מקצועי יאמר לעצמו זה מריח טראמפ“.

מריחטראמפ כיצד: ראשית – הוא היחיד שיכול, במחיציוץ, להניע אירוע כזה, שנית – יש לו גם אינטרס באירוע הזה, כדי לשבש את האישור הסופי של הפסדו בבחירות, ושלישית – העיתוי הוא בדיוק עם פתיחת ההליך. ממש במקרה“…

בנסיבות האלה, דונאלד טראמפ הוא החשוד הטבעי“, אפילו שהוא רק חשודאשר אין כנגדו ולו בדלראייה, והשאלה מה תעשה המשטרה (מתוך הנחה שיש צורך באישור כלשהו).

נניח שהמשטרה פונה אל הגורם שצריך לאשר. יכול להיות שהוא יגיד גם לי זה מריחטראמפ, גם בעיני הוא חשוד טבעי“, ויאללה, עלו בכוחכם זה! אבל, מאידך, יכול להיות שהוא יגיד: לפני שאנחנו מכתימים שמו של אדם, ולא כל שכן את שמו של מנהיג העולם החופשי“, תעשו בדיקה מקדימה כלשהי, נסו לאתר צילומים והקלטות היוצרים קצה חוטהקושר את טראמפ לאירוע הזה.

מה הפסול בכך שהיוהמש מנחה את המשטרה לבצע בדיקה מוקדמת?

ומה הפסול אם המשטרה, המכירה את מדיניות היוהמש, מגיעה לכך בעצמה?

לא, אין בכך שום פסול.

_________

ביבי הבוגד בארצו ובידידיו, ומלחמתו בגרעין האיראני

פרשת בנימין נתניהו: על התנערותו של הבגץ מתפקידו וסמכותו

ביבי, למען אמון הציבור – צא לחופשת קורונה

על טראמפ ועל נתניהו: מה צריך ראש מדינה לעשות, כדי שתומכיו יעיפו אותו, למרות כל נקודותהזכות שלו – אם כאלה קיימות?

על הקורונה ועל הסגרים, על הדרג הפוליטי ועל הדרגים המקצועיים, ועל שיקולים זרים ופסולים

בנימין נתניהו מה יקרה אם חזונך האולטימטיבי אכן יתגשם?

ההסכם עם איחוד האמירויות – עדיף מלאכלום, אבל …

על כיבוד הסכמים פוליטיים, ועל העילות וההצדקה להפרתם

ההסכם עם איחוד האמירויות – אובמה היה נותן הרבה יותר, 11 שנים קודם

בנימין נתניהו עושה שימוש מניפולטיבי בעובדותאמת

ואף על פי כן – נתניהו לקח שוחד!

בנימין נתניהו, אולי תפסיק לזיין לנו את השכל?!

מה עניין חזקת החפות לביבי נתניהו? – נאוםתשובה לקשקשנים אשר מדברים “משפטית” בלי לפתוח את ספר החוקים

נאוםתשובה לד”ר ישראל ברניר: על מה בדיוק עומד ראש הממשלה לדין

משפט נתניהו (ב), שלב ההקראה: על צביעותם של השופטים

משפט נתניהו (א), שלב ההקראה: מעולם לא עשו מעטים כל כך שגיאות רבות כל כך, בפרק זמן קצר כל כך

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (א): חוששני שאין לו הגנה

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ב): מתי כתב אישום “מגלה עבירה”, ומה זה “לכאורה”

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ג): האם המציאו לביבי עבירה חדשה?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ד): שאלה מקדימה לעניין תפירת התיקים

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ה): האם כתב האישום מכיל ראיות שמקומן לא בו

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ו): תפירת תיקים? אולי; אכיפה סלקטיבית? אולי; אבל מה עניין ה”שמאל” לכאן, כאשר את הפרקליטות הזאת ביבי עצמו מינה וטיפח?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ז): הבלדה על שלג העדים

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ח): מה עושה סניגורו של ביבי ברשימת העדים?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ט): תרגיל של איפכא מסתברא

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (י): על החסינות: איך ביבי ירה לעצמו ברגל

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יא): האם יכול ביבי לגרור את בקשת החסינות עד לכנסת הבאה?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יב): נאום תשובה ליצחק זמיר: אתה הוא הציבור!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יג): יאללה, הולכים לבגץ!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יד): בעקבות הדיון בבגץ

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (טו): תומכי ביבי, יש לי בשבילכם סוכריה ענקית!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (טז): ביבי משקר ומטעה

מאמרים נוספים בנושא:

שימוע פומבי לראש הממשלה, כן או לא?

על “שוחד בדמות כתבה בעיתון”: נאום–תשובה לאהוד פרלסמן

עוד על טובותהנאהבעבירות השוחד

עוד על עבירות השוחד: האם נחוצה תמורה?

על ההלכה הפסוקה של ביהמ”ש העליון כחלק ממשפט המדינה

עֵ֭ת לַעֲשׂ֣וֹת לַיהֹוָ֑ה הֵ֝פֵ֗רוּ תּוֹרָתֶֽךָ׃ קואליצית ניר 2.0 – עכשיו!

ביבי נתניהו לא מכין שיעוריבית

ביבי נתניהו, כפפה לרגליך: לך לבג”ץ, טען תפירה!

על סמכותו של הבגץ לפזר את הכנסת

איך יכולים שופטי ישראל לאותת לביבי ואוהדיו שהם לא בכיס הקטן שלו?

על פסק הדין בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני

על הדיון בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני – לקחי היום הראשון

על משפטו הפלילי של בנימין נתניהו – נאוםתשובה ושאלות לתומכיביבי

בג”ץ ביבי – מבחנו הקשה ביותר של בית המשפט העליון, מאז פרוץ המדינה

קשה, קשה, מלאכתו של פרשן החוק

ממשלת שני הבנימינים, הטרגדיה השקספירית בשער

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר