בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ג): האם המציאו לביבי עבירה חדשה?

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/56299

התשובה שלילית לחלוטין: הוראת החוק הזאת קיימת במשפטנו מאז פקודת החוק הפלילי משנת 1936, ולמעשה עוד מתקופת התנך (ואולי אף לפני כן).

דרישות הנוגעות לסיקור יריביו הפוליטיים

 

שמחה ניר, עוד

בן 80 שנה אנוכי היום (15.6.2019), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות האזרח – זה המצע

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

המשל

מנהל משרד הרישוי בזרנוגה גימל (להלן: המנהל) החליט להתמודד על כהונת ראש המועצה המקומית בעייר, אותה אנחנו מכירים כבר ממזמן.

שמחה ניר (להלן: ניר), עסקן מקומי נכבד ורב מהלכים, נכשל שוב ושוב בטסט“.

עם הכרזתו של המנהל על התמודדות על כהונת ראש המועצה עלה בראשו של ניר רעיון: הוא יציע למנהל לשמש עבורו קבלן קולות“, והמנהל ידאג שהוא יקבל את רישיון הנהיגה עם טסטפיקטיבי.

ואכן, הדילעבד, המנהל נבחר כראש המועצה המקומית, וניר זכה ברישיון הנהיגה הנכסף.

לימים התעוררו יריביו הפוליטיים של המנהל (עכשיו כבר ראש המועצה, וכך הוא יכונה להלן), והשמועה פרחה בעיירה: ראש המועצה העניק רישיון נהיגה לניר, אחרי טסט פיקטיבי, תמורת גיוס קולות בבחירות לראשות המועצה.

בעקבות השמועה נפתחה חקירה משטרתית אשר אימתה את השמועה, ובהמשך הוגש נגד ראש המועצה וניר כתב אישום על נתינת שוחד וקבלתו.

יצאו השניים ותומכיהם במסע לטיהור שמם הטוב: מאימתי מתן רישיון הנהיגה עם טסטפיקטיבי כנגד גיוס קולות בבחירות לראשות המועצה המקומית זרנוגה גימל מהווה שוחד? אין דבר כזה בחוק! המציאו חקיקה שלא קיימת בחוק, ועוד החילו אותה רטרואקטיבית!

אז לא, לא המציאו שום דבר חדש!

סעיף 293(1) לחוק העונשין, תשלז-1977, אומר כי אין נפקא מינה בשוחד אם היה כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת“, וזה נעשה בידיעה ברורה כי השוחד יכול ללבוש צורות איןספור, ולעולם אי אפשר יהיה ליצור רשימה ממצה של כל הדברים שיכולים להוות שוחד, ולכן, אחרי כסף, שווה כסף, שירותהוסיפו גם טובת הנאה אחרת“.

עכשיו רק תגידו שקישוש קולות לטובת מועמד בבחירות אינו טובת הנאה“!…

ומכאן אל כתבהאישים נגד בנימין נתניהו, ובאופן ספציפי – בעניין השוחד (תיק 4000), הוא הנמשל.

תוציאו לכם את זה מהראש: איש לא טוען שסיקור אוהד הוא שוחד!

כבר עייפתי לענות שובושוב על הטענה שסיקור אוהד אינו שוחד“, כ”תשובה” לטענה שאף אחד לא טוען, ומי שהדבר לא ברור לו, שיקרא את המאמרים האלה (ויקרא אותם שוב ושוב, אם הוא כבר קרא אותם):

על “שוחד בדמות כתבה בעיתון”: נאום–תשובה לאהוד פרלסמן;

עוד על טובותהנאהבעבירות השוחד;

עוד על עבירות השוחד: האם נחוצה תמורה?

ושלא יבקש ממני תמצית, משום שכבר נתתי אותה, ומשום שלא משלמים לי על חזרה שוב ושוב על דברים שלא שילמו לי עליהם מלכתחילה.

בנוסף לכך אנחנו שומעים שוב ושוב טענה חדשה, הרוכבת על הטענה הקודמת (“לחלופין ובמצטבר“), ולה כמה וריאציות, ובין השאר:

האחת – הפרקליטות המציאה עבירה שלא נמצאת בספר החוקים;

והשנייה – אי אפשר להחיל עבירה חדשה רטרואקטיבית על דברים שנעשו לפני חקיקתה.

כמו שהראיתי לעיל, בפרק על המשל, גם באישומים נגד נתניהו אין שום דבר חדש, שלא היה קודם לכך, וברוח המאמר הקודם בסדרה, בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ב): מתי כתב אישום “מגלה עבירה”, ומה זה “לכאורה”, הפעם אני אדבר רק על השאלה אם כתבהאישום נגד בנימין נתניהו אכן “מגלה עבירה”, ולא אדבר על השאלה אם לתביעה יש, או אין, מספיק ראיות להרשעת – ראיות “לכאורה”, או ראיות שלא לכאורה“.

הנמשל – כתב האישום עצמו

זהו כתב האישום, מדינת ישראל נ’ בנימין נתניהו ואחרים, ואנחנו נבדוק כאן רק את העבירה החמורה ביותר שבו: השוחד.

נתחיל בנפשות הפועלות, ואני מצטמצם רק לביבי ולאלה שהוא קיבל מהם שוחד – לפי הנטען (ולא לכאורה” – אשר, כפי שהסברתי במאמר הקודם, היא מילה שהבריות טועים בפשרה).

אציין כי כל הפרטים שאני מביא כאן הם מהחלק הכללי, שהוא מעין מבואלעובדות האישום המפורטות בהמשך. אני מניח שמי שהכינו את כתב האישום לא היו טפשים עד כדי כך שיתנו במבוא פרטים שונים ממה שיפורט בהמשך, ומי שרוצה לחפש ולמצוא איתאימות – יקרא את כתב האישום, ויבורך.

הנה הנאשם נתניהו, כמתואר בכתב האישום:

והנה האלוביצ’ים:

והנה הרקע:

והנה מה שהשניים נתנו זה לזה:

הבה נתמצת את עיקר שבסע’ 18 עד 20:

18. מערכת היחסים בין הנאשם נתניהו לבני הזוג אלוביץהתאפיינה בקשר אינטנסיבי ותדיר […]. במסגרת קשר זה הפנו הנאשם נתניהו ובני משפחתו לבני הזוג אלוביץדרישות שונות […]. בני הזוג אלוביץהפעילו לחץ כבד ומתמשך על […] לשנות פרסומים באתר באופן התואם את דרישותיו של הנאשם נתניהו.

19. לאורך התקופה הרלוונטית, כחלק ממערכת היחסים ההדדית של תן וקח“, בני הזוג אלוביץנענו, ככלל, לדרישותיו של הנאשם נתניהו […].

20. במסגרת מערכת יחסי תן וקחשנרקמה בין הנאשם נתניהו לבין בני הזוג אלוביץ‘, הפעיל הנאשם נתניהו את כוחו ואת סמכויותיו כעובד ציבור כדי לקדם נושאים שהנאשם אלוביץהיה מעוניין בקידומם – בעבורו, בעבור […]. בתוך כך, ובמקביל – לדרישות שהפנה לנאשם אלוביץ‘, עסק הנאשם נתניהו מתוקף תפקידיו הציבוריים במספר מקרים בענייניו הרגולטוריים של הנאשם אלוביץ‘, וביצע פעולות שקידמו אינטרסים עסקיים משמעותיים שלו, שהיקפם נאמד בסכומי עתק. הנאשם נתניהו עשה פעולות שונות לטובת הנאשם אלוביץבתמורה לטובות ההנאה שלקח מבני הזוג אלוביץבתחום הסיקור כאמור, תוך שנהג במשוא פנים והעמיד עצמו בניגוד עניינים בין תפקידיו הציבוריים לבין ענייניו הפרטיים ותוך סטייה מן השורה.

והנה פרט שגם אני לא הייתי ער אליו עד עכשיו:

18. מערכת היחסים בין הנאשם נתניהו לבני הזוג אלוביץהתאפיינה בקשר אינטנסיבי ותדיר שהתנהל במישרין ובאמצעות מתווכים. במסגרת קשר זה הפנו הנאשם נתניהו ובני משפחתו לבני הזוג אלוביץדרישות שונות שעניינן אופן הסיקור שלהם באתר וואלה“, ואף דרשו דרישות הנוגעות לסיקור יריביו הפוליטיים של הנאשם נתניהו. […]

הנה כי כן, נתניהו דרש לא רק סיקור אוהדלנתניהו ובני משפחתו“, אלא גם סיקור (לא אוהד, לבטח) ליריביו הפוליטיים.

עכשיו קראו שוב את הוראתהחוק בעניין השוחד, היא סעיף 293(1) לחוק העונשין, תשלז-1977:

אין נפקא מינה בשוחד אם היה כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת“.

ורק תגידו לי שמישהו המציא כאן עבירה חדשה“.

ולא רק שהיא לא חדשה, היא קיימת במשפט ארצנו מאז פקודת החוק הפלילי משנת 1936:

ולמעשה עוד מתקופת התנך (ואולי אף לפני כן). אומרת הפרופ’ נחמה ליבוביץ’, ביחס לציווי ולא תקח שוחד, דברים פרק טז, יט (ההדגשות שלי):

על כחו של השוחד לעור, לסלף, להשפיע השפעה שלא מדעתו של מקבל השוחד מדובר הרבה בדברי חזל, והרחיבו מאד אסור זה גם על שוחד דברים. כגון אפילו אם מקדים לו שלום ואינו רגיל בכך, ואף אם עשה לו כמה שרותים, או נתן לו כבוד וכדומה, מיד נפסל לו השופט לדין. ועיין כמה דוגמאות של שוחד דברים בגמרא כתובות קה

איפה חזל, ואיפה אנחנו!

הערות אגב

כדי שלא תתנפלו עלי, אני מבהיר שוב, כי אני מדבר כאן רק על השאלה אם כתבהאישום אכן מגלה עבירה“, ולא על השאלה אם נתניהו עבר את המיוחס לו בכתב האישום.

אתם יכולים לומר לי כי כל הפוליטיקאים עושים את זה” … אם זה נכון אז זה נורא, וזה כתם גם על הפוליטיקאים וגם על העיתונאים, וזה מצריך דיון נפרד, אבל זה לא מכשיר את השרץ, וחוץ מזה – אם פוליטיקאי שאינו בשלטון נוהג כך, הוא לא יכול להעניק לעיתונאים טובותהנאה, והנושא מתאים לדיון במוסדות האתיקה – של הפוליטיקאים או של העיתונאים – ולא במסגרת אישום על שוחד.

ואחרון אחרון: כיוון שנתניהו ואוהדיו לא מכחישים את העובדה שהוא ורעייתו דרשו דרישות הנוגעות לסיקור יריביו הפוליטיים” – אני יוצא מתוך הנחה טנטטיבית שאמנם כך הווה, ומבלי להתייחס לצד הפלילי, יש לנו כאן דוגמה של פוליטיקאי מושחת, שמבקש לרתום את התקשורת לאינטרסים הפוליטיקאים שלו – גם לטובת עצמו, וגם לרעת יריביו הפוליטיים.

_______

לכל המאמרים בסדרה:

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (א): חוששני שאין לו הגנה

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ב): מתי כתב אישום “מגלה עבירה”, ומה זה “לכאורה”

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ג): האם המציאו לביבי עבירה חדשה? (אתם נמצאים כאן)

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ד): שאלה מקדימה לעניין תפירת התיקים

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ה): האם כתב האישום מכיל ראיות שמקומן לא בו

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ו): תפירת תיקים? אולי; אכיפה סלקטיבית? אולי; אבל מה עניין ה”שמאל” לכאן, כאשר את הפרקליטות הזאת ביבי עצמו מינה וטיפח?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ז): הבלדה על של”ג העדים

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ח): מה עושה סניגורו של ביבי ברשימת העדים?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ט): תרגיל של איפכא מסתברא

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (י): על החסינות: איך ביבי ירה לעצמו ברגל

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יא): האם יכול ביבי לגרור את בקשת החסינות עד לכנסת הבאה?

מאמרים נוספים בנושא:

שימוע פומבי לראש הממשלה, כן או לא?

על “שוחד בדמות כתבה בעיתון”: נאום–תשובה לאהוד פרלסמן

עוד על טובותהנאהבעבירות השוחד

עוד על עבירות השוחד: האם נחוצה תמורה?

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר