עוד על עבירות השוחד: האם נחוצה תמורה?

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/56186


גם אם ביבי לא נתן כלום ולא קיבל כלום – עצם העובדה שהוא ביקש, או התנה, שוחד – אם אכן ביקש, או התנה שוחד – די בה כדי לראותו כלוקח שוחד, ולפיכך השאלה היא רק מה הוא ביקש, או התנה – אם אכן ביקש, או התנה – תמורת ההטבות השלטוניות בהן מדובר, ולא מה הוא נתן, או קיבל *** מי שיש לו התשובה – שיקום!!!

שמחה ניר, עוד

בן 80 שנה אנוכי היום (15.6.2019), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות האזרח הבאזה המצע

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

הקדמה

אוי כמה שאני אוהב את אלה שאין להם השכלה משפטית, וגם אין להם שמץ מושג בעובדות, אבל הם יודעים הכל, ובטוחים בכל – ולעולם הם לא יהיו מוטיםפוליטית.

כך, למשל, אם בנימין נתניהו ובנימין גנץ (השמות האמיתיים נמצאים במערכת) ייתפסו בחשכת ליל כשהם פורצים לבנק המזרחי בפינת הרחובות דונלד ניקסון וריצ’רד ג’יי טראמפ בירושלים, אזי לגבי האחד מהם זו תהייה הוכחה ניצחת (“הרי אמרו בעיתון“), ולגבי השני זה יהיה פייק ניוז” – הכל לפי האוריינטציה הפוליטית של הטוען.

ומה יגידו יודעיהכל אם שני הרחובות האלה בכלל לא נפגשים, ולשני הבנימינים יש אליבי מוצק: בזמן המעשה (“לכאורה“, כמובן) השניים היו עצורים באבו כביר (על עבירה אחרת, ממנה הם זוכו בינתיים)? יודעיהכל לא יתנו לעובדות לבלבל להם את המוח!

אז לא … אין חלקי עם המאושרים האלה.

ראשית – אני לא מקשקש על עובדות שאני לא מכיר, ועל כן אני גם לא מביע דיעה על אשמתו/חפותו של ביבי נתניהו, כי חומרי החקירה לא הועמדו לעיוני.

ושנית – מקצוע המשפטים הוא אחד המקצועות בהם ככל שאתה לומד יותר, ויודע יותר, אתה נוכח שאתה יודע פחות.

ובכך נוכחתי בעקבות שאלות שנשאלתי על המאמרים הקודמים בעניין השוחד שביבי נתניהו קיבל או לא קיבל: קיבלתי תובנות חדשות, למדתי משהו חדש, שאמנם היה לנגד עיני, אבל טחו עיני מראותו.

ועכשיו לעניין

בעקבות מאמרי הקודם (על “שוחד בדמות כתבה בעיתון”: נאוםתשובה לאהוד פרלסמן) זכיתי להרבה לייקים, אבל גם להערות שנבעו מאיהבנה של הנושא, ואולי משום שהמגיבים הסתפקו בקריאת הכותרת, והסיקו ממנה את דעתי בנושא.

בתשובה לאותן ההערות פרסמתי מאמר נוסף: עוד על טובותהנאהבעבירות השוחד, אשר תמציתו היא: פרסום אוהד, כשלעצמו, אינו שוחד, אלא רק טובת הנאה“, אשר אם היא ניתנת לעובד הציבור (או נלקחת על ידו) בעד פעולה הקשורה בתפקידו” – רק אז היא נכנסת לגדרי עבירת השוחד.

כמובן שהכל קשור לשוחד שביבי נתניהו קיבל או לא קיבל.

לפני שתייחסו לי שנאת ביבי“, “סמולנותוכו’, אני מבקש שתתנו לי את הקרדיט שאני לא אסבך את עצמי בפרשנות משפטית מוטהפוליטית, שמחר אצטרך לתת פרשנות הפוכה ממנה. אני לפעמים טועה, אבל לעולם לא מרמה את עצמי.

ועוד אציין, ואחזור על מה שאני אומר כל הזמן: בהיעדר מידע על מה שיש בחומרי החקירה, אני לא מביע שום דיעה על אשמתו או חפותו של ביבי נתניהו – אני רק מפרשן את מה שידוע לכל.

הטענות החדשות

הטענות/שאלות שמגיעות אלי כיום עניינן שתי נקודות:

האחת – כל טובותההנאה הרגולטוריות והאחרות, שביבי, בתור שר התקשורת, העניק תמורת הסיקור האוהד קיבלו את אישורם של כל הגורמים הרלוואנטיים, כולל כל היועצים המשפטיים שעוסקים בדבר, ויש גם המביאים חות דעת של מומחים התומכות בכשרות הרגולציה ושאר ההטבות אשר, לפי הנטען, ביבי נתן למיטיביו בתקשורת.

והשנייה – הסיקור שביבי קיבל לא היה אוהד כלל ועיקר, ואפילו להיפך.

לצורך המאמר הזה אצא מתוך ההנחה שעובדתית כל האמור לעיל הוא אמתלאמיתה.

הוראות החוק

לפני שנמשיך, הנה הוראות חוק העונשין, תשלז-1977, הרלוונטיות לענייננו:

דרכי שוחד

293. אין נפקא מינה בשוחד –

[…]

(7)   אם נלקח על מנת לסטות מן השורה במילוי תפקידו או בעד פעולה שעובד הציבור היה חייב לעשותה על פי תפקידו.

הוראות נוספות

294. (אהמבקש או המתנה שוחד, אף שלא נענה, כמוהו כלוקח שוחד.

[…]

והתשובה לטענות החדשות

וכעת לטענות שהזכרתי, והכל לאור הוראות החוק.

באשר לטענה שכל ההטבות השלטוניות עברו את כל האישורים הדרושים, גם המשפטיים וגם המקצועיים, ומתוך הנחה שאכן כך הווה:

ראשית – ייתכן שהיו הצעות נוספות שעברו את כל המשוכות, וביבי העדיף את זו של מי שהיה מוכן לתת לו שוחד, או שהציע לו שוחד – על כך איש לא מדבר, ואנחנו לא יודעים מה יש בחומרי החקירה בעניין הזה.

ושנית – אפילו הייתה זו ההצעה היחידה, וביבי, כשר התקשורת, היה חייב לאמץ אותה – הוא היה חייב לעשות זאת, בלי לבקש כל תמורה (סע’ 293(7), סיפא).

השאלה היא מה ביבי ביקש, או התנה – אם אכן ביקש, או התנה – תמורת ההטבות השלטוניות בהן מדובר.

מי שיש לו התשובה – שיקום!!!

באשר לטענה שהסיקור לא היה אוהד”, ומתוך הנחה שאכן כך הווה:

ראשית – זה לא משנה: אפילו אם הוא קיבל קדחת – לא סיקור אוהד, ולא בכלל – כמוהו כלוקח שוחד” (סע’ 294(א)).

ושנית – אפילו אם הוא לא נתן כלום – לא הטבה שלטונית, ולא בכלל – גם אז כמוהו כלוקח שוחד” (סע’ 294(א)).

והמסקנה: גם אם הוא לא נתן כלום ולא קיבל כלום – עצם העובדה שהוא ביקש, או התנה, שוחד – אם אכן ביקש, או התנה שוחד – די בה כדי לראותו כלוקח שוחד.

ושוב חוזרת השאלה מה ביבי ביקש, או התנה – אם אכן ביקש, או התנה – תמורת ההטבות השלטוניות בהן מדובר.

ואבהיר: אני לא מדבר על מה שהוצג בתקשורת, אלא על מה שיש בחומרי החקירה – ולא הוצג בתקשורת.

מי שיש לו התשובה – שיקום!!!

שיקום, אבל בלי לגרור אותנו שוב לשאלה מה הוא נתן ומה הוא קיבל, כי אלה, כאמור, אינם רלוונטיים לדיון הזה.

אגב אורחא: בנג’מין טראמפ, דונאלד ג’יי נתניהו

הערתאגב זו ממוענת למי שרוצים לעשות אנלוגיות (לא ממש חובה!).

בבית הנבחרים האמריקאי מתנהלת כעת חקירה נגד הנשיא דונאלד טראמפ על כך שהוא עיכב כ-400 מיליון דולר, סיוע בטחוני לאוקראינה – סיוע שאושר עי הקונגרס כחיוני לבטחונה של ארהב – כאמצעילחץ על הנשיא האוקראיני, וולודימיר זלנסקי, שיורה על חקירה פלילית נגד יריבו הצפוי בבחירות הבאות, סגן הנשיא לשעבר, ג’ו ביידן, ובנו, האנטר ביידן, כאשר עד היום לא הייתה נגדם שום טענה על חשדות פליליים על פעילות כלשהי באוקראינה.

בהתחלה טראמפ הכחיש הכל, אחר כך הוא אמר לא היה quid pro quo (התנייה דבר בדבר).

והתשובה:

ראשית – כל העדים והראיות עד היום מראים שאכן הייתה התניית דבר בדבר;

ושנית – גם אם לא הייתה התנייה כזאת – עדיין יש בכך עילה להליכי הדחה נגד הנשיא.

ועל כך אמרתי: מי שרוצה לעשות אנלוגיות – יעשה, מי שלא רוצה – גם טוב!

______________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר