משפט נתניהו: תזכרו שאמרתי לכם – אילן ישועה אינו העד המרכזי!

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/58196

שמחה ניר, עוד

משפט נתניהו: תזכרו שאמרתי לכם – אילן ישועה אינו העד המרכזי!

מדוע הביביסטים מתעקשים על כך שעד התביעה מס’ 1 הוא העד המרכזי“, למרות שהוא רק עדקצה, שידיעותיו מוגבלות רק למה שבמסגרת המצומצמת של תפקידו, כמבצע מדיניותם של הבעלים? עד כמה זה בכלל חשוב?

נא להכיר את ספרי החדש:

Donald J. Netanyahu and Benjamin Trump

למכירה באמזון ובחנויות הספרים המובחרות

בן 82 אנוכי היום (15.6.2021), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות האזרח – זה המצע

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

תזכורת

מאין תבוא הישועה?

על החקירה הנגדית

עד מרכזי, עד שולי, מה ההבדל?

למה אני מעלה את הנושא הזה היום?

תזכורת

בנימין נתניהו מואשם, בין השאר, במתן טובות הנאה שלטוניות לזוג אלוביץ’, בעלי אתר וואללה, תמורת שוחד, והשוחד הוא טובות הנאה עיתונאיות, שהאלוביצ’ים העניקו לו.

התביעה ערה לכך שבין עיתונאים לבין פוליטיקאים מתקיימים יחסים ומגעים כדבר של יום ביומו, ולכן היא הכניסה בגדר טובות ההנאה העיתונאים גם היענות חריגהשל האלוביצ’ים לבקשות ודרישות חריגות של נתניהו להתערבות בעבודה העיתונאית – דרישות שאף פוליטיקאי סביר לא יעז להפנות לעיתונאים, ואף עיתונאי סביר לא ייענה להן.

כמובן שהכל מצריך הוכחה, אבל מכתבהאישום – שהוא המסגרת לכל משפט פלילי – אנחנו יודעים לאן התביעה חותרת.

פרטים נוספים – בקישורים שבגוף המאמר הזה, וכן בשוליו, למטה מכאן.

מאין תבוא הישועה?

ראשון עדי התביעה הוא אילן ישועה, מנכל אתר וואללה באותה העת, ובעת כתיבתן של השורות האלה עדיין נמשכת חקירתו הנגדית בידי ההגנה (ראו גם: משפט נתניהו: על חקירתו הנגדית של אילן ישועה – הצעתייעול לפרקליטות).

לישועה עצמו לא היה שום מגע ושום קשר לבנימין נתניהו, וממילא הוא גם לא יכול להעיד על מה שנרקם בין האלוביצ’ים לבין נתניהו.

הוא יכול להעיד רק על ההוראות שהוא קיבל מהאלוביצ’ים בעניין נתניהו, ובאשר למה שקרה בינם לבין נתניהו – על כך יצטרכו להעיד העדים האחרים.

עדותו של ישועה במשפט הזה דומה לעדותו של הטוראי בסיפור האם התיק נגד הרמטכ”ל “מתפורר וקורס”?: עדותו של אישהקצה, שמקבל פקודות ומבצען, ואין לו שום מושג מי אחראי להן, ומה מניע אותו (ולפעמים גם מבצע על דעת עצמו דברים שלא נצטווה לעשותם).

על החקירה הנגדית

בחקירה הנגדית יש להגנה הזכות לחקור את העד בכל עניין שיכול להועיל לה, גם אם הוא לא קשור לעדותו הראשית, ואכן היא עושה זאת, בניסיון להראות שבמערכת האתר קשרי עיתונאיםפוליטיקאים הם דבר שבשגרה, ושנתניהו קיבל גם סיקור לאאוהד.

כאשר החקירה הנגדית מתארכת ימים ארוכים, סביר מאוד למצוא אצל העד סתירות, גמגומים, חסרים בזיכרון, וכו’, אבל מעבר לכך, למיטב הבנתי, ההגנה לא מנסה להפריך את עדותו של ישועה באשר להוראות שקיבל מהאלוביצ’ים, וגם אם הייתה מצליחה להחליש את עדותו בעניין הזה – עדיין זו עדות המצריכה סתירה, ואת הסתירות האלה היא תצטרך למצוא במקומות אחרים – אם תצליח בכך.

וזה לא יהיה קל, כי היחידים שיכולים להעיד על מה שלא היההם נתניהו והאלוביצ’ים, ואם הם יעשו כן, הם מוותרים על זכות השתיקה, וחושפים את עצמם לחקירה נגדית לכל רוחב החזית המשולשת. לא נעים.

עד מרכזי, עד שולי, מה ההבדל?

תומכי נתניהו (להלן, ולשם הנוחיות, גם: הביביסטים) מתעקשים על כך שישועה הוא העד המרכזי“, למרות שהוא רק עדקצה, שידיעותיו מוגבלות רק למה שבמסגרת המצומצמת של תפקידו, כמבצע מדיניותם של הבעלים.

מדוע זה חשוב להם?

משום שאם הוא העד המרכזי, והעדות שלו קורסת“, הרי שכל התיק קורס” – וזה הדבר היחיד שהם מוכנים לשמוע.

על מה הם מבססים את המרכזיותשל ישועה כעד התביעה?

על העובדה שהתביעה הביאה אותו כראשון עדיה (הם לא ניהלו בחיים אף משפט פלילי, מה הם מבינים?);

על כך שישועה הוא סמולן” (נו, טוףףף);

על כך שגם הימין וגם השמאל רואים אותו כעד המרכזי (שישלחו אלי עם זה את הימין ואת השמאל, ונראה);

על כך שכל החקירה התחילה על בסיס החומרים שהוא הביא (ונניח שכל החקירה התחילה על בסיס שמועה עקשנית לפיה שמחה ניר בועל קטינות, מעלים מס, וחונה במרחק של פחות משני מטרים מברז כיבוי (הידרנט) – אז זה אומר שאם אי אפשר להביא את שמועה עקשנית להעיד במשפט, פשיטא שאין תיק“?);

על כך שהתישקורתהיא סמולניתולא מספרת לנו את מה שהיא רוצה שלא נדע (האם שתיקתה של התקשורת הופכת עד שולי למרכזי, או שעיוות המילה עושה את זה?);

וכן הלאה, וכן הלאה.

ובקיצור – זה לא מבוסס על שום דבר, וכמה שלא תסביר להם שהמרכזיותשל עד נבחנת במבט פנימה“, אל התיק עצמו, ושחוץ מזה ישנם תיקים בהם בכלל אין עד מרכזי“, או שלתיק משפטי זה או אחר יכולים להיות כמה וכמה מרכזים“.

אל תסביר – הם לא רוצים להבין.

ראו, למשל, את הדיון הארכני הזה, ותבינו.

רגערגע … שכחתי: הם מתבססים גם על הפסיבדועיתונאי, פסיבדומשפטן, אלי ציפורי, שעליו למדנו כי עם סניגוריםכמוהו נתניהו לא זקוק לקטיגורים. ראו: בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ז): הבלדה על של”ג העדים.

וראו גם את ההיכרות הראשונית שלנו עם הציפורי הזה: הוי, הסוגדים לכיפת הברזל, מתי תתפכחו?

למה אני מעלה את הנושא הזה היום?

אני לא בא לתת כאן הרצאה מדוע אילן ישועה אינו העד המרכזי בתיק הזה: מי שאינו ביביסט מצוי מבין זאת גם בלי ההסברים שלי, או שלא רואה בכך כל חשיבות, ומי שנכלל בגדר הביביסטים המצויים לעולם לא יבין זאת, כי הוא לא רוצה להבין, והוא לא רוצה להבין – כי זה לא מתיישב עם הביביזם שלו.

כדי להמחיש את מה שאני אומר, ראו את הדיון הזה, בדף הפייסבוק של ידידנו נחום שחף.

ולמה אני מביא את הקישור הזה?

אני מביא אותו משום שברור לי כי במוקדם או במאוחר יתברר שאילן ישועה אינו העד המרכזי בתיק הזה, ושכל המתעקשים על השטות הזאת יצטרכו לאכול את כל הכובעים שלהם, ולזכור את הוויכוח המטופש שלהם אתי.

ואני ממליץ לכל אחד מהם לרוץ כבר עכשיו לקנות כמה שיותר כובעים, כי המלאים אוזלים, והמחירים עולים.

ושוב: אל תנסו לחזור לוויכוח עצמו, כי כבר אמרתם את כל מה שיהיה לכם, כבר עניתי לכם כמיטב יכולתי, ומה שנשאר לנו עכשיו זה לחכות בסבלנות ולראות מי יצטרך לאכול את כל כובעיו.

יש לי בחגורה הרבה אמרתי לכםשהתגשמו. ראו, רשימה (לא מלאה) כאן: אחרי גולדסטון 2: אמרתי לכם, אמרתי לכם, אמרתי לכם – ולא אביתם שמוע!

אז גם הפעם: כשיתברר מהי מרכזיותושל העד אילן ישועה, תזכרו שאמרתי לכם!

____________

המלצות היום:

משפט נתניהו: על חקירתו הנגדית של אילן ישועה – הצעתייעול לפרקליטות

האם התיק נגד הרמטכ”ל “מתפורר וקורס”?

ואף על פי כן – נתניהו לקח שוחד!

בנימין נתניהו, אולי תפסיק לזיין לנו את השכל?!

מה עניין חזקת החפות לביבי נתניהו? – נאוםתשובה לקשקשנים אשר מדברים “משפטית” בלי לפתוח את ספר החוקים

נאוםתשובה לד”ר ישראל ברניר: על מה בדיוק עומד ראש הממשלה לדין

משפט נתניהו (ב), שלב ההקראה: על צביעותם של השופטים

משפט נתניהו (א), שלב ההקראה: מעולם לא עשו מעטים כל כך שגיאות רבות כל כך, בפרק זמן קצר כל כך

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (א): חוששני שאין לו הגנה

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ב): מתי כתב אישום “מגלה עבירה”, ומה זה “לכאורה”

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ג): האם המציאו לביבי עבירה חדשה?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ד): שאלה מקדימה לעניין תפירת התיקים

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ה): האם כתב האישום מכיל ראיות שמקומן לא בו

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ו): תפירת תיקים? אולי; אכיפה סלקטיבית? אולי; אבל מה עניין ה”שמאל” לכאן, כאשר את הפרקליטות הזאת ביבי עצמו מינה וטיפח?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ז): הבלדה על שלג העדים

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ח): מה עושה סניגורו של ביבי ברשימת העדים?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ט): תרגיל של איפכא מסתברא

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (י): על החסינות: איך ביבי ירה לעצמו ברגל

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יא): האם יכול ביבי לגרור את בקשת החסינות עד לכנסת הבאה?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יב): נאום תשובה ליצחק זמיר: אתה הוא הציבור!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יג): יאללה, הולכים לבגץ!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יד): בעקבות הדיון בבגץ

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (טו): תומכי ביבי, יש לי בשבילכם סוכריה ענקית!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (טז): ביבי משקר ומטעה

מאמרים נוספים בנושא:

שימוע פומבי לראש הממשלה, כן או לא?

על “שוחד בדמות כתבה בעיתון”: נאום–תשובה לאהוד פרלסמן

עוד על טובותהנאהבעבירות השוחד

עוד על עבירות השוחד: האם נחוצה תמורה?

על ההלכה הפסוקה של ביהמ”ש העליון כחלק ממשפט המדינה

עֵ֭ת לַעֲשׂ֣וֹת לַיהֹוָ֑ה הֵ֝פֵ֗רוּ תּוֹרָתֶֽךָ׃ קואליצית ניר 2.0 – עכשיו!

ביבי נתניהו לא מכין שיעוריבית

ביבי נתניהו, כפפה לרגליך: לך לבג”ץ, טען תפירה!

על סמכותו של הבגץ לפזר את הכנסת

איך יכולים שופטי ישראל לאותת לביבי ואוהדיו שהם לא בכיס הקטן שלו?

על פסק הדין בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני

על הדיון בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני – לקחי היום הראשון

על משפטו הפלילי של בנימין נתניהו – נאוםתשובה ושאלות לתומכיביבי

בג”ץ ביבי – מבחנו הקשה ביותר של בית המשפט העליון, מאז פרוץ המדינה

קשה, קשה, מלאכתו של פרשן החוק

ממשלת שני הבנימינים, הטרגדיה השקספירית בשער

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר