משפט נתניהו: על פרוייקט 315 – איך הביביסטים עושים ספינים, ויורים לעצמם ברגל

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/58420

משפט נתניהו: על פרוייקט 315 – איך הביביסטים עושים ספינים, ויורים לעצמם ברגל

האם שמתם לב לכך שההיענות החריגהמיוחסת לאלוביצ’ים, לא לנתניהו? *** בפעם המייודעכמה מוכיחים שוחרי נתניהו כי עם סניגורים כמותם הוא לא זקוק לקטיגורים *** מהו התרחיש הכי גרוע, מבחינתם?

שמחה ניר, עוד

בן 82 אנוכי היום (15.6.2021), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

מבוא: מה זה פרוייקט” 315”?

וידוי

וכעת לדיאגרמה

על החריגה

על מה הביביסטים כלל לא מדברים?

תרחיש הסיוט של הביביסטים

עוד לבנה לבניין האמרתי לכםשלי

מבוא: מה זה פרוייקט” 315”?

נספח א’ לכתב האישום המתוקן נגד בנימין נתניהו ואח’, זו כותרתו, וזה הפתיח לו:

נספח אאירועי סיקור

כמתואר בכתב האישום, בתקופות הרלוונטיות לאישום הראשון התקיימה בין הנאשם נתניהו לבין הנאשמים אלוביץואיריס אלוביץמערכת יחסים של תן וקח“. מערכת יחסים זו כללה דרישות לסיקור תקשורתי מסוגים שונים, היענות לדרישות אלו ואירועים של צנזורה עצמית“. להלן תפורט רשימה של דרישות קונקרטיות, ההיענות להן ואירועי הצנזורה העצמית“. הרשימה מסודרת לפי סדר כרונולוגי, כדלקמן:

כאן מופיעה רשימה של 315 אירועים היוצרים, לשיטתה של התביעה, את אותה מערכת יחסים, שהיא הבסיס לאישום בעניין השוחד.

להשלמת התמונה: “הצנזורה העצמיתמתוארת בסעיף 36 לאישום הראשון בתיק הזה, הוא פרשת תיק 4000 – תיק השוחד, אשר זה לשונו:

דרישותיו של הנאשם נתניהו ודרישות בני משפחתו, בידיעתו, כאמור בסעיף 23 לעיל,והיענותם הנרחבת של הנאשם אלוביץמתחילת התקופה הרלוונטית, ושל הנאשמת איריס אלוביץבצוותא עם הנאשם אלוביץהחל משנת 2015, לדרישות אלה, הובילו להפעלת מכבש לחצים על העורכים והכתבים, באמצעות ישועה. מסכת לחצים זו השפיעה על הפרסומים באתר, לגביהם נדרשה התערבות, לטובת הנאשם נתניהו ומשפחתו. בנוסף, מסכת לחצים זו הביאה לאפקט מצנןוגרמה לכך שבני הזוג אלוביץ‘, ישועה, העורכים והכתבים בוואלההפעילו לעיתים צנזורה עצמית“, כך שפרסומים ביקורתיים פוטנציאליים הנוגעים לנאשם נתניהו ולבני משפחתו צונזרו מראש ולא יצאו לאור. לחצים אלה אף הביאו מספר עיתונאים לעזוב את עבודתם באתר.

את שופרותיו של נתניהו, העושים לילותיהם כימים להגנה עליו, אנחנו כבר מכירים.

תחת הכותרת אל: ראש הממשלה, שרי המשפטים וביטחון הפנים, נשיאת ביהמ“ש העליון: התרעת bibinsurrection, הבאתי את מכתבי לראשי המדינה, בו התרעתי:

זה חודשים ארוכים שבנימין נתניהו ותומכיו מנהלים – בכלי התקשורת, ברשתות החברתיות ואיכן לא – מסע אדיר של “הסברה” אשר מטרתו היא אחת בלבד: להכשיר את הקרקע לאמרנו לכם שהמשפט מכור, ול-insurrection שתבוא בעקבותיו. Bibinsurrection, אם תרצו.

במאמציהם להנדס את תודעת הציבור, השופרות האלה לקחו על עצמם, בין השאר, לעבור על כל 315 האירועים המפורטים בנספח הנל, ולהפריכם, אחדלאחד, ולכך הם קוראים פרוייקט 315.

כדי להקנות אמינות לעבודתם הם מציינים כי מאחורי כל אירוע נמצא מחקר מעמיק שערכנו, כולל בדיקה מקיפה באתרים רבים וניתוח בעזרת past pages ו-wayback machine”.

אציין כבר כאן כי, מהטעמים המפורטים בהמשך, לא מצאתי לנכון לבדוק את אמינות עבודתם, ולצורך דיוננו היום אני מוכן להניח כי עבודתם זו תואמת את הקריטריונים המחקריים הקפדנים ביותר (איך אני בשבילכם?).

והנה שוב חוזר הניגון, וכמו שהראיתי במאמר בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ז): הבלדה על שלג העדים, גם בעניין הזה, עם סניגוריםכאלה, נתניהו לא זקוק לקטיגורים.

כדי להקל עלינו, הם נותנים לנו טבלאות ודיאגרמות, ואלה אכן מקלות עלינו מאוד.

שורו, שורו:

וידוי

לפני שנראה מה אומרת הטבלה הזאת, אני חייב לכם וידוי: לבושתי גם אני כמעט נתפסתי לספין הפרוביביסטי של ההיענות החריגה“, אשר מופיעה בכתב האישום ארבע פעמים, אבל ההיענות הזאת לא מיוחס לבנימין נתניהו, הנאשם מס’ 1, אלא לזוג אלוביץ’ – הנאשמים מס’ 2 ו-3.

במאמר עוד על עבירות השוחד: האם נחוצה תמורה? עמדתי על כך שכדי להרשיע עובד ציבור בקבלת שוחד אין צורך בקבלהשל השוחד, ודי בבקשת שוחד, או בהתנייה שוחד, והבסיס לכך הוא בסעיף 294(א) לחוק העונשין, תשלז, לפיו המבקש או המתנה שוחד, אף שלא נענה, כמוהו כלוקח שוחד“, וזה אומר שאפילו היענות של האלוביצ’ים לנתניהו לא הייתה חריגה“, או שלא הייתה בכלל, עצם הדרישה של נתניהו דינה כדין קבלת שוחד, בפועל.

ולמה ייחסו לאלוביצ’ים היענות חריגהלדרישותיו של נתניהו? לא קשה לנחש: משום שאם הם היו אומרים נתנו לו את מה שאנחנו נותנים לכל פוליטיקאי אחר“, אולי הם היו יוצאים מזה נקיים.

צריך להביא בחשבון כי לגבי נותן השוחד לעובד הציבור אין הוראה מקבילה להוראת סעיף 293(7) לחוק העונשין, החלה על מקבל השוחד שהוא עובד הציבור, ולפיה אין נפקא מינה בשוחד […] אם נלקח על מנת לסטות מן השורה במילוי תפקידו או בעד פעולה שעובד הציבור היה חייב לעשותה על פי תפקידו“.

אז זהו העניין שלגבי נתניהו לא משנה אם הוא זכה להיענות חריגה“, להיענות רגילה“, או שלא זכה לשום היענות, ואילו לגבי האלוביצ’ים זה בהחלט עשוי לשנות, אבל מה אכפת להם לשוחרי טובתו של נתניהו אם האלוביצ’ים יילכו לכלא לכל חייהם.

_____________________

Donald J. Netanyahu and Benjamin Trump

למכירה באמזון ובחנויות הספרים המובחרות

______________________

וכעת לדיאגרמה

כמו שאנחנו רואים בדיאגרמה:

מתוך 315 אירועי הדרישה –

136 דרישות (43%) כלל לא נענו;

155 (49%) מהדרישות אכן נענו, אבל ההיענות לא הייתה חריגה;

ב-6 מקרים (2%) ההיענות אכן הייתה חריגה;

ב-13 מקרים (4%) נתניהו לא היה מעורב בדרישות, גם אם הייתה היענות, ואפילו אם היא הייתה חריגה;

ב-5 מקרים (2%) אין פרטים.

שימו לב למילת המפתח: דרישות. לא בקשות, לא משאלות, רק דרישות“, ודרישהמשמעותה היא שאם היא לא נענית, יש סנקציות, או שאין תמורה.

כמה דרישותהיו?

297 בהן נתניהו היה מעורב, שהן 94.2% מהדרישות, אפילו בלי להביא בחשבון את אלה שנתניהו לא היה מעורב בהן.

השאלה אם נתניהו היה מעורב בדרישות, אם לאו, ספק אם היא רלוונטית, משום שאם דרישהבאה מאנשי נתניהו, היא אמורה להיות חלק מיחסי התןוקח, אבל אני מוכן לצאת מההנחה שמבחינת נתניהו הייתה זו פעולה פרטיתשלא היה לו חלק בה, להבדיל מהאלוביצ’ים, שמבחינתם היא הייתה חלק מהדרישות (מבחינה משפטית קיימת האפשרות שנותןהשוחד ייצא זכאי, בעוד שהמקבל ייצא אשם, וכן להיפך).

ולסיכום: גם אם נתעלם מהדרישות שלנתניהו לא היה חלק בהן, עדיין יש לנו 297 דרישות, שהן 94.2% מהמקרים, וזה מחזיר אותנו אל סעיף 294(א) לחוק העונשין, תשלז, אשר לפיו המבקש או המתנה שוחד, אף שלא נענה, כמוהו כלוקח שוחד“, וזה אומר שאפילו היענות של האלוביצ’ים לנתניהו לא הייתה חריגה“, או שלא הייתה בכלל, עצם הדרישה של נתניהו דינה כדין קבלת שוחד, בפועל.

297 אירועים של קבלת שוחד – הכל על פי דורשיטובתו של נתניהו, הנאשם מס’ 1 בתפ (מחוזי ים) 67104-01-20, מדינת ישראל נבנימין נתניהו ואח’, ועל כך אני אומר שוב ושוב: עם סניגוריםכמוכם נתניהו לא זקוק לקטיגורים!

על החריגה

דורשי טובתו של נתניהו מנסים להראות כי ביחסיו עם האלוביצ’ים לא היה שום דבר החורג מן המקובל ביחסי פוליטיקאיםעיתונאים, אבל השאלה היא מהו הבסיסלאיבחון הזה.

ככל שאנחנו יודעים, אתר וואלה היה אנטיביביסטי כל השנים, ואך טבעי הוא שנתניהו – אשר הקדיש יותר זמן ואנרגיה לבניית תדמיתו הציבורית וטיפוחה מאשר לתפקידו כראש הממשלה – ירצה לנטרל את הנטייה הזאת, ואם לא להפוך את האתר לפרוביביסטי – לפחות לאזןאת התמונה.

חיזוק לכך אנו מוצאים בכך ש-43% מדרישותיו של נתניהו לא נענו – כנראה שהאגו המקצועי של העיתונאים בוואלה, והצביון של האתר הביאו לכך שלא כל מה שביבי מבקש, אנחנו קופצים לדום“.

ואם הדרישה אני לא רוצה את מה שאתם לא נותנים לאחרים – רק אל תעבדו נגדי“, אם הדרישה הזאת אינה דרישה חריגה, וההיענות לה אינה היענות חריגה” – לא ידעתי ולא אדע חריגהמהי.

על מה הביביסטים כלל לא מדברים?

לי נראה כי עניין הדרישות של נתניהו מהאלוביצ’ים, וההיענות שלהם לדרישותיו, הוא בבחינת כסף קטןלעומת העיקר שבאישום נגדו: הזיקה בין הדרישות של נתניהו מהאלוביצ’ים לבין ההטבות הרגולטוריות שהוא העניק להם.

לגבי הדרישות וההיענות להן, נראה לי שהתביעה דווקא עומדת על קרקע מוצקה למדי, במיוחד כאשר, ככל הנראה, אין מחלוקת שנתניהו (ומן הסתם גם משפחתו) הציגו לאלוביצ’ים דרישות מדרישות שונות, ונשאלת השאלה מדוע הביביסטים האלה מתעסקים דווקא בהן, ולא בזיקה שבין הדרישות להטבות, אשר, בשלב הזה של המשפט, עדיין לא נאמר עליה הכל ודווקא בכל הנוגע אליהם, תומכי נתניהו ממלאים מקלדתם מים.

ההערכה שלי היא שבכל הנוגע לזיקה הזאת תומכים נתניהו יתקשו להתמודד עם מה שהתביעה כבר הביאה, ומה שהיא עוד עתידה להביא, ולכן הם בורחים אל החלק בו קל להם לעשות ספינים – ספינים שגם אני, כאמור, כמעט ונתפסתי להם.

תרחיש הסיוט של הביביסטים

תחת הכותרת משפט נתניהו: ביביסטים, אני יודע מה תגידו עם סיום המשפט! אמרתי, בין השאר:

  1. אלה האפשרויות לסיום המשפט:
  2. זיכוי מכל סעיפי האישום;
  3. הרשעה בכל הסעיפים;
  4. הרשעה בחלק מהסעיפים וזיכוי בשאר;
  5. עיסקת טיעון;
  6. מות הנאשם.

קיימת גם אפשרות שבית המשפט ימצא כי הנאשם ביצע עבירה, אבל ייתן צו שירות לתועלת הציבור גם ללא הרשעה, בנוסף למבחן או בלעדיו, ובמקרה כזה הוא רשאי גם לצוות כי הנאשם ייתן התחייבות להימנע מעבירה בתוך תקופה שיקבע בית המשפט ושלא תעלה על שנה אחת, אבל אני לא צופה היתכנות לתרחיש הזה, וכיוון שאתם לא מצמידים אקדח לרקתי, אני נמנע מלתת תחזית למקרה כזה.

מה יגידו הביביסטים המצויים? זו תחזיתי (בלי נימוקים, הפעם):

  1. אם נתניהו יזוכה מכל האישומים, הם יגידו אמרנו לכם שאין כלום, כי לא היה כלום!”;
  2. אם הוא יורשע בכולם הם יגידו אמרנו לכם שהמשחק מכור!”;
  3. אם הוא יורשע בחלק מהאישומים, הם יגידו שהשופטים רצו לצאת ידי הכל!” (בעניין הזה ייתכן מאוד שאני אסכים איתם, אבל לצורך זה יהיה לי הצורך ללמוד את הקייס);
  4. אם תהייה עיסקת טיעון, הם יגידו לביבי לא הייתה ברירה, הוא ידע שהמשחק מכור, ולכן העדיף להודות במה שלא עשה, כדי לחתוך סיכונים!”;
  5. תוחלת החיים הממוצעת של גברים בישראל בשנת 2018 הייתה 80.9 שנים, ולשם הנוחיות נניח שהיא כיום 81 שנים, וכיוון שלקראת סוף החודש הזה (21.10.2021) הוא יגיע לגיל 72, עם קצתסחבת, משהו כמו 9 שנים, הוא עשוי למות עוד לפני תום המשפט (אני לא מביע דיעה את אני בעד או נגד, רק עושה את החשבון הפשוט).

לפי סעיף 236 לחוק סדר הדין הפלילי, “נפטר אדם ייפסק כל הליך פלילי נגדו“, וזה אומר שקיימת הסתברות מסויימת שהמשפט הזה יסתיים בזיכויו של נתניהו, עם מותו על פי הממוצע” (ואין לי תשובה לשאלה מי ישמח ומי יתעצב במקרה כזה).

ולא קשה לנחש מה יגידו הביביסטים במקרה הזה: הם יגידו זכאי בחייו, זכאי במותו!”.

לבושתי לא חשבתי על אפשרות נוספת: זיכוי מחמת הספק, עם או בלי הערותאגב לצינוןהאופוריה של הביביסטים, אשר יתקשו לומר אמרנו לכם“, להתגאות בזיכוימןהספק ולהתהדר בראש ממשלה זכאי מן הספק“.

כמובן שהמחלוקת הציבורית שהייתה קיימת לגבי ראש ממשלה החשוד/נאשם בפלילים לא תירגע אם וכאשר המונח חשוד/נאשםיתחלף לזכאי מן הספק“: מי יסכים לקחת כבייביסיטר לתינוקת שלו מי שהואשם בהתעללות בתינוקות, ויצא זכאי מן הספק?

ובכן, נראה לי שזה יהיה הסיוט הביביסטי: הם לא יוכלו לומר אמרנו לכם שאין כלום, כי לא היה כלום!”, וגם לא אמרנו לכם שהמשחק מכור!”. אולי הם יוכלו לומר שהשופטים רצו לצאת ידי הכל!” (ובעניין הזה ייתכן מאוד שאני אסכים איתם, כאמור), אבל להיבנות מזה, לשאת את הזיכוי הזה על ראשי כל התרנים בהפגנות שלהם? נו, באמת.

חשוב לזכור: על זיכוי מחמת הספק אי אפשר לערער.

עוד לבנה לבניין האמרתי לכםשלי

כעולה מעשרות המאמרים שפרסמתי בנושא משפט נתניהו (ראו רשימה, למטה מכאן), אני זהיר מאוד בתחזיות שלי, והסיבה העיקרית היא שהאגו המקצועי הנפוח לא יכול להרשות לעצמו כשל תחזיתי, מכה אנושה לכל בעל אגו מקצועי נפוח.

יחד עם זאת, לא התנזרתי מתחזיות זהירות ומסוייגות, המבוססות על תחושותבטן, שהן עצמן מבוססות על מה שנתניהו ותומכיו אומרים או לא אומרים:

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (א): חוששני שאין לו הגנה

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (טז): ביבי משקר ומטעה

ואף על פי כן – נתניהו לקח שוחד!

משפט נתניהו: תחושותבטן: הסיפור הזה ייגמר רע!

היום, עם ניתוח הנתונים של פרוייקט 315, אני מתחזק עוד יותר בתחושותהבטן שלי, האומרות לי שמבחינת נתניהו המשפט הזה ייגמר רע, רע מאוד.

אכן, תחושותבטן הן רק תחושותבטן, אבל כאשר בעל מקצוע מביע תחושות כאלה ואחרות, סביר לייחס להם משקל רב בהרבה משל התחזיותשל מי שיש להם wishful thinking, והם – לא לשכוח! – אלה אשר ניבאושנתניהו ינצח בגדולבבחירות מועד א’, מועד ב’, מועד ג’ ומועד ד’.

השפה העברית שלהם לא מכירה את הצירוף נתניהו אשם“.

ואגב, הם גם ניבאו שדונאלד טראמפ ינצח בגדולבבחירות לכהונה השנייה.

כן, כן, עכשיו תגידו שגם לי יש משאלותלב, אבל על כך כבר אמרתי לא פעם:

עם מערכת החוק – המשטרה, הפרקליטות, מערכת המשפט – יש לי חשבונות רבי שנים: חשבונות מקצועיים, חשבונות ציבוריים, וחשבונות אישיים.

עם בנימין נתניהו יש לי רק חשבונות ציבוריים – לא פוליטיים, לא אישיים.

העובדה שיש לי חשבונות גם עם אלה וגם עם אלה, משמעותה שהשפה העברית שלי מכירה גם את הצירוף נתניהו אשם“, וגם את הצירוף נתניהו זכאי“, ולכן גם אם נתניהו יזוכה וגם אם הוא יורשע – בכל מקרה אני אשמח לאידו של הצד המפסיד.

ובעברית צחה קוראים לכך WIN-WIN.

____________

המלצות היום:

משפט נתניהו: על השטות של שי ניצן

אל: ראש הממשלה, שרי המשפטים וביטחון הפנים, נשיאת ביהמש העליון: התרעת bibinsurrection

משפט נתניהו: איך יודעים אם התיק תפור?

משפט נתניהו: גיא לוי, ביביסט מצוי, מתחפר בטיפשותו

משפט נתניהו: גיא לוי, ביביסט מצוי, סלפן ושקרן – אבל גם לשקר הוא לא יודע

משפט נתניהו: תחושותבטן: הסיפור הזה ייגמר רע!

משפט נתניהו: נאוםתשובה לגיא לוי, פִּישֶר משפטי

משפט נתניהו: ביביסטים, מוקדם לחגוג!

משפט נתניהו: ביביסטים, אני יודע מה תגידו עם סיום המשפט!

על ההתפלגות הגאוסיאנית – נאוםתשובה לחיים ניצני, ביביסט מצוי, שמדבר על “שנאה” ועל “אנטישמיות”

משפט נתניהו: תזכרו שאמרתי לכם – אילן ישועה אינו העד המרכזי!

משפט נתניהו: על חקירתו הנגדית של אילן ישועה – הצעתייעול לפרקליטות

האם התיק נגד הרמטכ”ל “מתפורר וקורס”?

ואף על פי כן – נתניהו לקח שוחד!

בנימין נתניהו, אולי תפסיק לזיין לנו את השכל?!

מה עניין חזקת החפות לביבי נתניהו? – נאוםתשובה לקשקשנים אשר מדברים “משפטית” בלי לפתוח את ספר החוקים

נאוםתשובה לד”ר ישראל ברניר: על מה בדיוק עומד ראש הממשלה לדין

משפט נתניהו (ב), שלב ההקראה: על צביעותם של השופטים

משפט נתניהו (א), שלב ההקראה: מעולם לא עשו מעטים כל כך שגיאות רבות כל כך, בפרק זמן קצר כל כך

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (א): חוששני שאין לו הגנה

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ב): מתי כתב אישום “מגלה עבירה”, ומה זה “לכאורה”

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ג): האם המציאו לביבי עבירה חדשה?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ד): שאלה מקדימה לעניין תפירת התיקים

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ה): האם כתב האישום מכיל ראיות שמקומן לא בו

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ו): תפירת תיקים? אולי; אכיפה סלקטיבית? אולי; אבל מה עניין ה”שמאל” לכאן, כאשר את הפרקליטות הזאת ביבי עצמו מינה וטיפח?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ז): הבלדה על שלג העדים

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ח): מה עושה סניגורו של ביבי ברשימת העדים?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ט): תרגיל של איפכא מסתברא

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (י): על החסינות: איך ביבי ירה לעצמו ברגל

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יא): האם יכול ביבי לגרור את בקשת החסינות עד לכנסת הבאה?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יב): נאום תשובה ליצחק זמיר: אתה הוא הציבור!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יג): יאללה, הולכים לבגץ!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יד): בעקבות הדיון בבגץ

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (טו): תומכי ביבי, יש לי בשבילכם סוכריה ענקית!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (טז): ביבי משקר ומטעה

מאמרים נוספים בנושא:

שימוע פומבי לראש הממשלה, כן או לא?

על “שוחד בדמות כתבה בעיתון”: נאום–תשובה לאהוד פרלסמן

עוד על טובותהנאהבעבירות השוחד

עוד על עבירות השוחד: האם נחוצה תמורה?

על ההלכה הפסוקה של ביהמ”ש העליון כחלק ממשפט המדינה

עֵ֭ת לַעֲשׂ֣וֹת לַיהֹוָ֑ה הֵ֝פֵ֗רוּ תּוֹרָתֶֽךָ׃ קואליצית ניר 2.0 – עכשיו!

ביבי נתניהו לא מכין שיעוריבית

ביבי נתניהו, כפפה לרגליך: לך לבג”ץ, טען תפירה!

על סמכותו של הבגץ לפזר את הכנסת

איך יכולים שופטי ישראל לאותת לביבי ואוהדיו שהם לא בכיס הקטן שלו?

על פסק הדין בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני

על הדיון בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני – לקחי היום הראשון

על משפטו הפלילי של בנימין נתניהו – נאוםתשובה ושאלות לתומכיביבי

בג”ץ ביבי – מבחנו הקשה ביותר של בית המשפט העליון, מאז פרוץ המדינה

קשה, קשה, מלאכתו של פרשן החוק

ממשלת שני הבנימינים, הטרגדיה השקספירית בשער

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

2 תגובות על “משפט נתניהו: על פרוייקט 315 – איך הביביסטים עושים ספינים, ויורים לעצמם ברגל”

 1. אבי עופר הגיב:

  איזה טיעונים שטותיים. גם אם ה-315 מיוחסים לאלוביץ’ק, אם הם לא מתקיימים במציאות, אז הם אינם בכל מקרה.
  הפרקליטות הגישה בתחילה כתב אישום כללי, בלי פירוט העבירות לכאורה שעבר נתניהו. רק בהוראת בית המשפט, הפרקליטות שינתה והוסיפה לכתב האישום, במהירות וברשלנות את 315 המקרים שלהלן. אז תגיד לי, האם כך מכינים הפרליטות כתב אישום שעבודת ענק של מספר שנים, עם מאות חוקרים, נסיעות לחקירות בחו”ל תוך ביזבוז של כ-300 מיליון ש”ח? אתה רציני?
  וה יש לנו ב-315 המקרים? אם ננקה את הסעיפים שכלל לא התקיימו מעולם לא נראה כל קשר לנתניהו.

  בכל מקרה נתניהו גם לא נחקר עליהם. עוד מחדל של הפרקליטות. נדמה לי מלבד מקרה אחד שהתביעה ניסתה לקשור את אלוביץ’, לא היה לאלוביץ’ שום קשר למקרים האלה.

  אבל גם אם נניח לשם הויכוח שכל 315 המקרים נעשו ע”י נתניהו, מה החריג בכך? אסור לראש הממשלה לבקש מאתר חדשות ופורנו נידח לפרסם את ביקוריו המדיניים החשובים בחו”ל, או ביקור השיאים בישראל? האין זה תפקידו של יועץ התשקורת לדרוש מאתר חדשות ופורנו לפרסם את זה, כמו שהוא עושה מול עוד כמה עשרות עיתונים ואתרי חדשות? היכן כא החריג? מה עוד שנתניהו מעולם לא דיבר עם השליט של “וואללה”. לעומת זאת כ-900 אנשי ציבור, פוליטיקאים, אנשי בוהמה, שחקנים, משפטנים, אנשי עסקים עשו עסקאות ישירות על אילן ישועה ושילמו לו בעבור מידע חיובי. הרצוג, לפיד, בנט, ליברמן היו בין הפוליטיקאים הבולטים שחברו לאילן ישועה, העבירו לו כספי בחירות לא רק בעבור שטחי פרסום כחוק, אלא בתמורה לכתבות אוהדות ובד”כ גם שיקריות. מכל 900 הדמויות האלה, רק נתניהו מעולם לא דיבר עם אילן ישועה!!!!

  אז למה הפרקליטות לא הורתה למשטרה לחקור את הפוליטיקאים האלה משהוברר לפי עשרות אלפי השורות שהוקלטו ע”י אילן ישועה מוכיחים זאת?

  מה זה אם לא איכפה בררנית, מוטית ומושחתת?

  • Simha Admin הגיב:

   לא דיברתי על מה ש”קיים במציאות” וגם לא על התנהלות התביעה.
   הלכתי עקב בצד אגודל אחרי בעלי הפרוייקט.
   אם אתה רוצה להגיב על מה שכתבתי כאן – תעלה את זה “נטו”.
   כך גם לגבי כל מה שאני מפרסם בכל מקום אחר – תתווכח אתי כמה שאתה רוצה, גם אני יכול לטעות – אבל אל תציף אותי באלף נושאים בתגובה לכל מאמר הדן בנושא אחד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר