מי רוצה לזרז את הדיון בבג”ץ הסבירות, מי רוצה לדחותו – ומדוע?

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/59800

מי רוצה לזרז את הדיון בבגץ הסבירות, מי רוצה לדחותו – ומדוע?

העותרים, איך לא, רוצים הכרעה בהקדם, כי אם פסקהדין לא יינתן עד ה-12.1.2024, הוא יידחה למועד בלתי ידוע, וזו גם הסיבה שהמשיבים רוצים לדחות את הדיון *** לכל היגיון יש היגיון נגדי, ולכל תרגיל יש תרגיל נגדי


שמחה ניר, עוד

בן 83 אנוכי היום (15.6.2022), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

מבוא

העתירות

ההשלכות של פרישתן של חיות וברון

דחיית הבקשות לדחיית הדיון

תגובת הימין לסירוב לדחות את הדיון, והגיונה בצידה

ההיגיון הנגדי

אסתר חיות שמה להם רגל

תרחישים אפשריים בהמשך

מבוא

ביום 26.7.2023, ארבעה ימים לפני תום כנס הקיץ של המושב הראשון של הכנסת ה-25, העבירה הקואליציה בכנסת תיקון לחוק יסוד: השפיטה, לפיו הוסף לסעיף 15 לחוק הזה את הסעיף הקטן (ד1), לפיו:

על אף האמור בחוקיסוד זה, מי שבידו סמכות שפיטה על פי דין, לרבות בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, לא ידון בעניין סבירות ההחלטה של הממשלה, של ראש הממשלה או של שר אחר, ולא ייתן צו בעניין כאמור; בסעיף זה, “החלטה” – כל החלטה, לרבות בענייני מינויים או החלטה להימנע מהפעלת כל סמכות.

זאת אומרת שאם שר התחבורה קובע מהירות של 1 קמש בכל הארץ, החלטתו זו אינה ניתנת לביקורת שיפוטית;

זאת אומרת שאם הממשלה מחליטה להחזיר את רמת הגולן לסוריה תמורה הבטחה בעלפה של הנשיא בשאר אל אסאד שהוא לא יחזיר לשם את התותחים – לא ניתן לתקוף את ההחלטה הזאת ולטעון שהיא בלתי סבירה, לא כל שכן שהיא לוקה בחוסר סבירות קיצוני“;

זאת אומרת שאם הממשלה מחליטה לפטר את הרמטכל, המפכל, ראש השבכ, ראש המוסד וסגן מנהל משרד הרישוי בזרנוגה גימל, ולמנות תחתיהם את יאיר נתניהו, שישמש בוזמנית בכל התפקידים האלה – גם ההחלטה הזאת היא חסינתבגץ;

וזאת אומרת שאם הכנסת מחוקקת חוק ובו היא מסמיכה את השר הממונה להתקין תקנות לצורך ביצועו – השר רשאי להשתין מהמקפצה על הכנסת, ולהימנע מהתקנת התקנות.

העתירות

כמצופה, מיד עם השלמת החקיקה הוגשו לבגץ כמה עתירות נגד התיקון הזה, נשיאת ביהמש העליון, אסתר חיות טרף (הידועה גם כאסתר המלכה) קבעה את הדיון בעתירות ליום 12.9.2023, ולאור חשיבות הנושא היא קבעה כי העתירות תידונה בפני ההרכב המלאמלא של ביהמש העליון, כל 15 שופטיו – לראשונה בתולדותיו.

להשלמת התמונה נציין כי המלכה תגיע לגיל הפרישה הקבוע בחוק (70 שנה) ביום 16.10.23, ובתוספת שלושת חדשי האקסטרא פסקהדין יכול להינתן לא יאוחר מיום 16.1.2024.

עוד נוסיף כי השופטת ענת ברון, גם היא בהרכב, מגיעה לגיל הפרישה ביום 12.10.2023, דהיינו ארבעה ימים לפני המלכה, וזה מקדים את הדד-ליין ליום 12.1.2024.

ההשלכות של פרישתן של חיות וברון

עם פרישתן של שתי השופטות האלה תיגרענה שתי שופטות מהאגף הליברלי של ביהמש העליון, כאשר מעבר לאופק מחכה כוונתו של שר המשפטים, יריב לוין, לבחור תחתיהן שני שופטים שמרנים, דבר אשר עשוי להטות את הכף כנגד העותרים, המבקשים לבטל את התיקון לחוק, ולטובת המשיבים, המבקשים לקיימו.

דחיית הבקשות לדחיית הדיון

לפחות שתי בקשות הוגשו לדחיית מועד הדיון, בין השאר משום שהנושא הוא חדשני, וכמות החומר המרובה לא מאפשרת להתכונן כראוי לדיון בעתירה.

הבקשות לדחיית הדיון נדחו, עם נימוקים שאינם מענייננו, משום שבמקום הזה לא נדון בשאלה אם הייתה, או לא הייתה, הצדקה לדחיית הבקשות האלה.

אציין רק זאת: למרות שהנשיאה מוסמכת להחליט בבקשה כזאת לבדה, על ההחלטה הזאת חתומים כל 15 שופטי ההרכב, ליברלים ושמרנים כאחד.

תגובת הימין לסירוב לדחות את הדיון, והגיונה בצידה

הימין הפוליטי, כמה מפתיע, לא אוהב את דחייתן של הבקשות, והביקורת שלו היא, בין השאר, על כך שלאסתר חיות אצה הדרךלתת את פסקהדין לפני הפרישה, והיא גם רוצה לקרוא אותו בטקס פרישתה, כמיטב המסורת של בית המשפט העליון.

עוד יש להם למבקריה של ההחלטה שלא לדחות את הדיון: הנשיאה יודעת שעם פרישתה ופרישתה של ברון תיגרענה מהמצבה של ביהמש העליון שתי שופטות ליברליות, וכיוון שהיא כבר החליטה על התוצאה, היא לא מוכנה לאפשר מצב בו במקומן ימונו להרכב שני שופטים שמרנים, שעשויים להטות את הכף כנגדה.

ואגב, גם בפרשת בנק המזרחי היה מצב דומה: הנשיא היוצא, מאיר שמגר, היה לקראת תום שלושת חודשי האקסטרא, ולימים הוא העיד על עצמו: הייתי קצררוח (להשלים את פסק הדין בתקופתו, במקום להשאיר את המקום בהיסטוריה למישהו אחר שיבוא בעתיד כלשהו).

אין ספק שלביקורת הזאת יש היגיון פנימימשלה, היגיון שאי אפשר להפריךאותו או להוכיחאת הקשר בינו לבין דחיית הבקשה לדחיית הדיון, ולכן לא אתווכח איתו, אלא אציג כנגדו היגיון שאינו פחות במשקלו – בכיוון ההפוך, כמובן.

ההיגיון הנגדי

כאמור לעיל, התיקון נשוא העתירות התקבל בכנסת ביום 26.7.2023, דהיינו ארבעה ימים לפני תום כנס הקיץ של הכנסת, ויציאתה לפגרה בת כמעט שלושה חודשים, עד לפתיחת כנס החורף של המושב השני של הכנסת, ביום 15.10.2023.

למחוללי ההפיכה המשטרית הייתה כאן דילמה: מצד אחד עמד יריב לוין, שר המשפטים, אשר ראה כיצד הרפורמה עליה הוא עבד במשך כעשרים שנה קורסת ומתפוררת לו בין הידיים, והוא התעקש להקדים ולהשלים לפחות מנהאחת מהרפורמה שלו עוד לפני פגרת הקיץ, ואילו מהצד השני היה אינטרס להשלים את החקיקה קרוב ככל האפשר למועד פרישתן של שתי השופטות הליברליות, ובתקווה (שבינתיים נגוזה) להשלים עד אז גם את ההפיכה בהרכב הוועדה לבחירת השופטים.

המועד האמור, 26.7.2023, היה, איפוא, מבחינתם, פשרה סבירה במשיכתהחבל הזאת.

אסתר חיות שמה להם רגל

הבקשה לדחיית הדיון לא עברה בקלות יתירה בגרונם של כל 15 שופטי ההרכב, ומלבד השופטים השמרנים, גם שני שופטים ליברליים – עוזי פוגלמן ויעל וילנר – נטו לתמוך בבקשה, אבל אסתר המלכה צ’יכננה את כל השופטים כי אין לדחות את הדיון, בגלל מועד פרישתה הקרוב.

מכל מקום, אם המשיבים. בדחייתם ככל האפשר את העברת החוק בכנסת, אכן התכוונו לתמרן את ההליך כך שיידחה למועד לא ידוע, אזי, במודע או שלא במודע, אסתר חיות תקעה להם נעל בדלת.

בהמשך נראה כי הייתה לכך גם הצדקה עניינית.

תרחישים אפשריים בהמשך

התרחישים האלה אינם בסבירות גבוהה, אבל אם הם יקרו, תזכרו שאמרתי לכם.

תרחיש א’: אחד, לפחות, משופטי ההרכב לא ישלים את כתיבת פסקדינו עד לדדליין, ה-12.1.2024, הוא תום שלושת חודשי האקסטרא של ענת ברון.

אי אפשר להכריח שופט להשלים את מלאכתו בזמן מסויים, ואם כך יקרה יהיה צורך להתחיל את כל ההליך מחדש, כאשר ניתן יהיה להרכיב מחדש מותב של 15 שופטים – דבר שאין לדעת מתי יתגשם.

תרחיש ב’: אם תרחיש א’ יעמוד בשער, והנשיאה תריח ניסיון כזה לטרפד את מתן פסקהדין, היא תוציא צו ביניים המתלה את תחולתו של החוק בעניין הסבירות עד למתן פסד סופי בתיק הזה.

זה המצב כיום, ואנחנו רואים שלכל תרגיל יש תרגיל נגדי.

_____________________

Donald J. Netanyahu and Benjamin Trump

###

למכירה באמזון ובחנויות הספרים המובחרות

______________________

____________

מה בדיוק אמר כבוד השר בן גביר?

יוסף אלרון קנה בשוחד את כסאו בביהמ”ש העליון, ועכשיו הוא רוצה להיות נשיאו

עתירה בעניין בחינות הלשכה בקשה להצטרף טיוטה – נספח בעניין יוסף אלרון

המדינה במשבר, מיהו ה-Causa Sine Qua Non?

נאוםתשובה לתא”ל (מיל) עו”ד דני ון בירן, למאמרו על עליונות בית המשפט, על שלטון העם ועל אובדן הדמוקרטיה הישראלית

נאוםתשובה לתא”ל (מיל) עו”ד דני ון בירן (2): זה לא כבוד גדול להיות “ביביסט מצוי”!

יהיה בסדר! (דוקודרמה)

מחוללי ההפיכה המשטרית לא יודעים אנה הם מוליכים את עצמם

משפט נתניהו: ביביסטים, עדיין מוקדם לחגוג!

עוד בעניין משפט נתניהו:

משפט נתניהו: אין תפירה, באחריות!

משפט נתניהו: על בקשתה המייודעכמה של התביעה לתקן את כתב האישום

משפט נתניהו: נאוםתשובה לנאחזים בשולי חצאיתה של הפרופרותי גביזון זל

לסדרה משפט נתניהו: הערות לקראת העיסקה, שאולי תקרום גידים ועור:

משפט נתניהו: הערות לקראת העיסקה, שאולי תקרום גידים ועור (א): זהירות הגורילה!

משפט נתניהו: הערות לקראת העיסקה, שאולי תקרום גידים ועור (ב): אהרן ברק, מה קרה לך?!

משפט נתניהו הערות לקראת העיסקה, שאולי תקרום גידים ועור (ג): ביביסטים, מה קרה לכם?!

משפט נתניהו הערות לקראת העיסקה, שאולי תקרום גידים ועור (ד): על דאטפת יטייפוך

משפט נתניהו הערות לקראת העיסקה, שאולי תקרום גידים ועור (ה): נותנים ליהודי אצבע

________

לקריאה נוספת:

גם לנתניהוז מגיע צדק!

משפט נתניהו: על פרוייקט 315 – איך הביביסטים עושים ספינים, ויורים לעצמם ברגל

משפט נתניהו: על השטות של שי ניצן

אל: ראש הממשלה, שרי המשפטים וביטחון הפנים, נשיאת ביהמ”ש העליון: התרעת bibinsurrection

משפט נתניהו: איך יודעים אם התיק תפור?

משפט נתניהו: גיא לוי, ביביסט מצוי, מתחפר בטיפשותו

משפט נתניהו: גיא לוי, ביביסט מצוי, סלפן ושקרן – אבל גם לשקר הוא לא יודע

משפט נתניהו: תחושותבטן: הסיפור הזה ייגמר רע!

משפט נתניהו: נאוםתשובה לגיא לוי, פִּישֶר משפטי

משפט נתניהו: ביביסטים, מוקדם לחגוג!

משפט נתניהו: ביביסטים, אני יודע מה תגידו עם סיום המשפט!

על ההתפלגות הגאוסיאנית – נאוםתשובה לחיים ניצני, ביביסט מצוי, שמדבר על “שנאה” ועל “אנטישמיות”

משפט נתניהו: תזכרו שאמרתי לכם – אילן ישועה אינו העד המרכזי!

משפט נתניהו: על חקירתו הנגדית של אילן ישועה – הצעתייעול לפרקליטות

האם התיק נגד הרמטכ”ל “מתפורר וקורס”?

ואף על פי כן – נתניהו לקח שוחד!

בנימין נתניהו, אולי תפסיק לזיין לנו את השכל?!

מה עניין חזקת החפות לביבי נתניהו? – נאוםתשובה לקשקשנים אשר מדברים “משפטית” בלי לפתוח את ספר החוקים

נאוםתשובה לד”ר ישראל ברניר: על מה בדיוק עומד ראש הממשלה לדין

משפט נתניהו (ב), שלב ההקראה: על צביעותם של השופטים

משפט נתניהו (א), שלב ההקראה: מעולם לא עשו מעטים כל כך שגיאות רבות כל כך, בפרק זמן קצר כל כך

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (א): חוששני שאין לו הגנה

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ב): מתי כתב אישום “מגלה עבירה”, ומה זה “לכאורה”

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ג): האם המציאו לביבי עבירה חדשה?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ד): שאלה מקדימה לעניין תפירת התיקים

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ה): האם כתב האישום מכיל ראיות שמקומן לא בו

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ו): תפירת תיקים? אולי; אכיפה סלקטיבית? אולי; אבל מה עניין ה”שמאל” לכאן, כאשר את הפרקליטות הזאת ביבי עצמו מינה וטיפח?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ז): הבלדה על שלג העדים

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ח): מה עושה סניגורו של ביבי ברשימת העדים?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ט): תרגיל של איפכא מסתברא

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (י): על החסינות: איך ביבי ירה לעצמו ברגל

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יא): האם יכול ביבי לגרור את בקשת החסינות עד לכנסת הבאה?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יב): נאום תשובה ליצחק זמיר: אתה הוא הציבור!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יג): יאללה, הולכים לבגץ!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יד): בעקבות הדיון בבגץ

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (טו): תומכי ביבי, יש לי בשבילכם סוכריה ענקית!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (טז): ביבי משקר ומטעה

מאמרים נוספים בנושא:

שימוע פומבי לראש הממשלה, כן או לא?

על “שוחד בדמות כתבה בעיתון”: נאום–תשובה לאהוד פרלסמן

עוד על “טובות–הנאה” בעבירות השוחד

עוד על עבירות השוחד: האם נחוצה תמורה?

על ההלכה הפסוקה של ביהמ”ש העליון כחלק ממשפט המדינה

עֵ֭ת לַעֲשׂ֣וֹת לַיהֹוָ֑ה הֵ֝פֵ֗רוּ תּוֹרָתֶֽךָ׃ קואליצית ניר 2.0 – עכשיו!

ביבי נתניהו לא מכין שיעוריבית

ביבי נתניהו, כפפה לרגליך: לך לבג”ץ, טען תפירה!

על סמכותו של הבגץ לפזר את הכנסת

איך יכולים שופטי ישראל לאותת לביבי ואוהדיו שהם לא בכיס הקטן שלו?

על פסק הדין בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני

על הדיון בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני – לקחי היום הראשון

על משפטו הפלילי של בנימין נתניהו – נאוםתשובה ושאלות לתומכיביבי

בג”ץ ביבי – מבחנו הקשה ביותר של בית המשפט העליון, מאז פרוץ המדינה

קשה, קשה, מלאכתו של פרשן החוק

ממשלת שני הבנימינים, הטרגדיה השקספירית בשער

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר