“סבירות” זה לא פוליטיקה!

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/59914

סבירותזה לא פוליטיקה!

הטוענים נגד מבחני הסבירות הם צבועים, אשר מתבכיינים כאשר הבגץ פוסק שלא לטעמם הפוליטי, אבל כאשר נוח להם הם רצים כמשוגעים אל אותו הבגץ, וטוענים לחוסר סבירות


שמחה ניר, עוד

בן 84 אנוכי היום (15.6.2023), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

מבוא

זה לא “סמול” מול ימין!

האם המושג “סבירות” הוא “מעורפל”, ותלוי בהשקפתו של כל שופט וערכיו האישיים?

האמנם הבג”ץ “מנהל את המדינה”? (א)

האמנם הבג”ץ “מנהל את המדינה”? (ב)

מה עם החזרת “שטחי מולדת”?

ומה עם הגרעין הסעודי?

או, למשל, עיסקת ההפוגה

מבוא

המילה סבירותהייתה במקומותינו למשהו גס“, במיוחד כאשר מדובר בחקיקה של הכנסת.

תומכי ההפיכה המשטרית יוצאים נגדה, מכמה טעמים, ובהם:

האחד – זה סמולנות“;

השני – המושג סבירותהוא מעורפל, תלוי השקפתו של כל שופט וערכיו האישיים;

השלישי – הבגץ לא אמור לנהל את המדינה, הוא לא רשות מבצעת, וגם אין לו הכלים והידע לשם כך;

והרביעי – החקיקה משקפת את רצון הציבור, כפי שבא לידי ביטוי בבחירות, ובהתערבותו בחקיקה של הכנסת, הבגץ מעמיד את עצמו מעל הציבור, שהואהוא הריבון העליון – ולא בית המשפט.

אז לא, ממש לא.

זה לא סמולמול ימין!

כאשר הטענה נגד עילת הסבירות נשמעת מכיוון הימין כנגד הסמול“, נוצר הרושם כאילו מדובר במחלוקת המפלגת את הציבור בישראל: סוציאליזם לעומת קפיטליזם, מדינה פלשתינאית לעומת סיפוח, חוק הלאום או לא חוק הלאום, וכו’, וכו’.

אז לא: הרושם הזה הוא פרמטר לא רלוואנטי.

הוא לא רלוואנטי, משום שהמחלוקת אינה על דרכה של מדינת ישראל, לאן היא הולכת, אלא איך היא הולכת, ומשני צידי המתרס לא נמצאים הימין מול השמאל, אלא המחזיקים בשלטון מול אלה שאינם מחזיקים בשלטון.

המחזיקים בשלטון, כך דרכו של עולם, רוצים את החירות לעשות את כל מה שמתחשק להם, וזה חל גם על שלטונות ימנייםוגם על שלטונות סמולנים“.

מדוע נוצר הרושם שהתערבות בית המשפט בפעולות השלטון היא סמולנות“?

משום שמאז פסד בנק המזרחי, אשר נחשב כנקודתציון בהתערבות ביהמש בחקיקה של הכנסת, רוב הזמן הימין היה בשלטון, ואם דווקא השמאל היה בשלטון – גם הוא היה מקונן ומתרעם, ומשום שבנימין נתניהו הפך את המילה שמאל“, על הטיותיה ועיוותיה השונים, למשהו גס“.

האם המושג סבירותהוא מעורפל”, ותלוי בהשקפתו של כל שופט וערכיו האישיים?

קראו את המאמר בשבחי הסבירות והמידתיות אדברה היום ואעידה, שם הבאתי את הדוגמה הזאת:

דוגמה לחוסר סבירות קיצוני

ככל שידיעתי מגעת, הדוגמה הזאת לא התעוררה מעולם בבית המשפט, וספק אם היא תתעורר אי–פעם, וזה מאפשר לנו לדון בה באופן הכי “מופשט” בלי שניחשד במוטות פוליטית, ר“ל.

שר התחבורה, כידוע, הוא המוסמך לקבוע בתקנות כלליות את המהירות המותרת בכל דרך, ולכל סוג רכב, ולהבדיל מכל סמכות אחרת של השר שהוא יכול לאצול לאחרים, את הסמכות הזאת הוא לא יכול לאצול (סע’ 33(ב) לחוק יסוד: הממשלה).

מדוע נקבע ששרים לא יכולים לאצול לאחרים את הסמכות לקבוע תקנות כלליות? משום שלבד משיקולים מקצועיים, לקביעה כזאת יש גם השלכות ציבוריות–פוליטיות.

כך, למשל: עניין המהירות המותרת: כיוון שהשר מייצג גם את הציבור שבחר בו, והוא מן הסתם רוצה להיבחר שוב ושוב, הוא רשאי לקבוע מהירות נמוכה מזו שהמומחים יציעו לו, אם הבטיחות היא בראש מעייניו (ומעייני הציבור שאליו הוא נושא עיניו), ומהירות גבוהה מזו שהמומחים יציעו לו – אם ההנאה מהנסיעה, כולל הגעה ליעד בזמן קצר יותר, היא המנחה אותו.

המהירות המותרת בדרך לא עירונית “רגילה” היא 80 קמ“ש.

נניח שעם גבור גלי תאונות הדרכים מחליט שר התחבורה להוריד את המהירות ל-70 קמ“ש. האם בית המשפט יקבל טענת חוסר הסבירות? סביר להניח שלא: אולי זה “חוסר סבירות”, אבל לא “חוסר סבירות קיצוני”.

ומה אם השר יוריד את המהירות ל-1 קמ“ש, תחת הסיסמה “הבטיחות מעל לכל“?

בית המשפט יתערב ויגיד לו עד כאן!

מדוע בית המשפט יתערב במקרה הזה? משום שזה אכן “חוסר סבירות קיצוני“, אשר לא מביא בחשבון כי לקידמה יש מחיר שהציבור מוכן לשלם כדי ליהנות מהתחבורה המוטורית, ואנחנו הרי לא יכולים לחזור לתקופת הדיליג’אנסים.

[…]

כאשר אנחנו יורדים מ-70 קמ“ש ל-1 קמ“ש – איכן יגיד בית המשפט “עד כאן“?

האמת – אני לא יודע, ואני מתאר לעצמי כי שופטים שונים יתנו תשובות שונות, אבל חיי המשפט מכירים בכך שהשופטים אינם “מכונות אוטומטיות“, ואיש לא טוען שיש “לסגור את הבאסטה“, ולהשאיר את השטח לשרירות ליבם של בעלי השררה.

ואגב, הדוגמה הזאת מפריכה אם הטענה לפיה גם בלי עניין הסבירות יש מספיק עילות אחרות לתקוף את הרשויות“.

היא מפריכה, משום שבעניין הזה השר פעל בתוםלב, שקל את כל השיקולים הרלוונטיים ונמנע מלשקול שיקולים זרים.

הוא רק קצת הגזים“, והשאלה אם הוא הגזים אינה שאלה של ערכים“, וגם לא של אוריינטציה פוליטית, אלא של שכל ישר, שאלה שאין שום קשר בינה לבין היותו של שר התחבורה ימניאו סמולני“.

האם הבגץ מנהל את המדינה“? (א)

לא, הוא לא מנהל את המדינה, וגם לא מתיימר לנהל אותה.

הוא מנהל את המדינה רק כדי לעזור לשלטון לזלזל בחירויות האזרח, ולחסוך מעצמו כתיבת פסקי דין (ראו תיקי השמרטפות), אבל כשאנחנובשלטון זה בסדר, וכשאנחנובאופוזיציה זה סמולנות“.

נחזור אל הדוגמה של הגבלת המהירות: אם השר יקבע מהירות 1 קמש בכל הארץ, הבגץ יקבע שזה חוסרסבירות קיצוני“, אבל לא יקבע מהי המהירות הסבירה.

הוא לא יקבע זאת, כי אין לו הכלים לכל, גם אין לו חשק לעשות זאת, והוא גם לא רוצה לקחת אחריות על כך.

מה יעשה הבגץ כאשר הוא קובע שמהירות 1 קמש היא חורגת ממתחם הסבירות“?

הוא ישאיר בעינה את המהירות שהייתה מותרת לפני כן, וישאיר לשר לעשות מה שהוא מבין, תוך הערכה מה יהיה בגדר הסביר, ומה לא.

השר יכול לקבוע מהירות 2 קמש, אבל זה יהיה צחוק מהעבודה.

הוא יכול להוריד ל-60 קמש, ואולי זה יעבור, ואם יהיה צורך – להוריד כל פעם ב-10 קמש נוספים – עד שהבגץ יחסום אותו.

האם הבגץ מנהל את המדינה“? (ב)

אחרי דוגמת המהירות המותרת, שעזרה לנו לתפוס את הפרינציפ“, אנחנו יכולים לדבר על משהו יותר רציני.

נניח שממשלה, סמולנית או ימנית, מחליטה להחזיר את הגולן לסוריה – במקרה כזה הבגץ לא יתערב, כי זה עניין של מדיניות.

יחד עם זאת, אם הממשלה תסתפק בהבטחה בעלפה של בשאר אל אסאד שהוא לא יחזיר לשם את התותחים – הבגץ יגיד שזה בלתי סביר באופן קיצוני, ובצדק לכל הדיעות – גם של ימניים וגם של סמולנים.

מה עם החזרת שטחי מולדת“?

בואו נניח שממשלה סמולנית מחליטה להקים מדינה פלשתינאית בשטחי יהודה ושומרון (עם או בלי התנחלויות קיימות – לא ניכנס לכך הפעם).

לא קשה לנחש כיצד יגיבו הפוליטיקאים הימניים – אלה שטוענים שלבגץ אין סמכות להתערב בעניינים של מדיניות, אלה שטוענים שמגילת העצמאות נכתבה בחיפזון עי 37 אנשים שאיש לא בחר אותםואין לה כל תוקף משפטי, וכו’ – אלה פתאום ייזכרולא רק במגילת העצמאות, אלא גם בהבטחה האלוקית – למרות שגם האלוקים איש לא בחר בו, להבטחות שלו יש לפחות ארבע גירסאות, אין לאף אחת מהן אישור נוטריוני, הן אפילו לא חתומות בידי המבטיח, וגם עצם קיומו של המבטיח עדיין שנוי במחלוקת בקרב המדענים.

וכמובן ששמחה רוטמן ויריב לוין יטענו לחוסר סבירות קיצוני” – כשהם היו באופוזיציה הם עשו זאת עשרות פעמים, כשהם עלו לשלטון הם אסרו מלחמה על העילה הזאת, ועכשיו הם שוב יזגזגו.

גבולות האבטחה

מה יגיד הבגץ?

אני לא יודע, ואני חושש שתהייה התפלגות לפי האוריינטציה הפוליטית, וזה בניגוד לשיטתי, לפיה ההחלטה השיפוטית אמורה להיות אוניברסלית“, בלי קשר לשאלה מי בממשלה, מה טיבה של ההחלטה, ואם היא טובה או רעה.

ומה עם הגרעין הסעודי?

דבר דומה יכול להתעורר עם הסכמה ישראלית לאפשר לסעודיה להעשיר אורניום.

מחוללי ההפיכה רוצים לשלול ביקורת שיפוטית על סבירות החלטותיהם, והם לא מבינים שזה יפעל לרעתם אם הם יחזרו לאופוזיציה.

או, למשל, עיסקת ההפוגה

תוך כדי כתיבתו של המאמר הזה הגיעה לבגץ עתירה ימניתנגד העיסקה עם החמאס, לפיה החמאס יחזיר לנו עשרה חטופים תמורת כל יום של הפסקת אש ושלושה אסירים ביטחוניים על כל חטוף שהם יחזירו לנו.

באו העותרים וטענו בבגץ שעשיית העיסקה הזאת לוקה בחוסר סבירות קיצוני“, כאשר באולם הסמוך, בעתירה נגד החוק המבטל את עילת חוסר הסבירות, הם תומכים בחוק הזה, וטוענים בדיוק את ההיפך.

_____________________

Donald J. Netanyahu and Benjamin Trump

###

למכירה באמזון ובחנויות הספרים המובחרות

______________________

____________

מי רוצה לזרז את הדיון בבגץ הסבירות, מי רוצה לדחותו – ומדוע?

מה בדיוק אמר כבוד השר בן גביר?

יוסף אלרון קנה בשוחד את כסאו בביהמ”ש העליון, ועכשיו הוא רוצה להיות נשיאו

עתירה בעניין בחינות הלשכה בקשה להצטרף טיוטה – נספח בעניין יוסף אלרון

המדינה במשבר, מיהו ה-Causa Sine Qua Non?

נאוםתשובה לתא”ל (מיל) עו”ד דני ון בירן, למאמרו על עליונות בית המשפט, על שלטון העם ועל אובדן הדמוקרטיה הישראלית

נאוםתשובה לתא”ל (מיל) עו”ד דני ון בירן (2): זה לא כבוד גדול להיות “ביביסט מצוי”!

יהיה בסדר! (דוקודרמה)

מחוללי ההפיכה המשטרית לא יודעים אנה הם מוליכים את עצמם

משפט נתניהו: ביביסטים, עדיין מוקדם לחגוג!

עוד בעניין משפט נתניהו:

משפט נתניהו: אין תפירה, באחריות!

משפט נתניהו: על בקשתה המייודעכמה של התביעה לתקן את כתב האישום

משפט נתניהו: נאוםתשובה לנאחזים בשולי חצאיתה של הפרופרותי גביזון זל

לסדרה משפט נתניהו: הערות לקראת העיסקה, שאולי תקרום גידים ועור:

משפט נתניהו: הערות לקראת העיסקה, שאולי תקרום גידים ועור (א): זהירות הגורילה!

משפט נתניהו: הערות לקראת העיסקה, שאולי תקרום גידים ועור (ב): אהרן ברק, מה קרה לך?!

משפט נתניהו הערות לקראת העיסקה, שאולי תקרום גידים ועור (ג): ביביסטים, מה קרה לכם?!

משפט נתניהו הערות לקראת העיסקה, שאולי תקרום גידים ועור (ד): על דאטפת יטייפוך

משפט נתניהו הערות לקראת העיסקה, שאולי תקרום גידים ועור (ה): נותנים ליהודי אצבע

________

לקריאה נוספת:

גם לנתניהוז מגיע צדק!

משפט נתניהו: על פרוייקט 315 – איך הביביסטים עושים ספינים, ויורים לעצמם ברגל

משפט נתניהו: על השטות של שי ניצן

אל: ראש הממשלה, שרי המשפטים וביטחון הפנים, נשיאת ביהמ”ש העליון: התרעת bibinsurrection

משפט נתניהו: איך יודעים אם התיק תפור?

משפט נתניהו: גיא לוי, ביביסט מצוי, מתחפר בטיפשותו

משפט נתניהו: גיא לוי, ביביסט מצוי, סלפן ושקרן – אבל גם לשקר הוא לא יודע

משפט נתניהו: תחושותבטן: הסיפור הזה ייגמר רע!

משפט נתניהו: נאוםתשובה לגיא לוי, פִּישֶר משפטי

משפט נתניהו: ביביסטים, מוקדם לחגוג!

משפט נתניהו: ביביסטים, אני יודע מה תגידו עם סיום המשפט!

על ההתפלגות הגאוסיאנית – נאוםתשובה לחיים ניצני, ביביסט מצוי, שמדבר על “שנאה” ועל “אנטישמיות”

משפט נתניהו: תזכרו שאמרתי לכם – אילן ישועה אינו העד המרכזי!

משפט נתניהו: על חקירתו הנגדית של אילן ישועה – הצעתייעול לפרקליטות

האם התיק נגד הרמטכ”ל “מתפורר וקורס”?

ואף על פי כן – נתניהו לקח שוחד!

בנימין נתניהו, אולי תפסיק לזיין לנו את השכל?!

מה עניין חזקת החפות לביבי נתניהו? – נאוםתשובה לקשקשנים אשר מדברים “משפטית” בלי לפתוח את ספר החוקים

נאוםתשובה לד”ר ישראל ברניר: על מה בדיוק עומד ראש הממשלה לדין

משפט נתניהו (ב), שלב ההקראה: על צביעותם של השופטים

משפט נתניהו (א), שלב ההקראה: מעולם לא עשו מעטים כל כך שגיאות רבות כל כך, בפרק זמן קצר כל כך

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (א): חוששני שאין לו הגנה

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ב): מתי כתב אישום “מגלה עבירה”, ומה זה “לכאורה”

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ג): האם המציאו לביבי עבירה חדשה?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ד): שאלה מקדימה לעניין תפירת התיקים

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ה): האם כתב האישום מכיל ראיות שמקומן לא בו

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ו): תפירת תיקים? אולי; אכיפה סלקטיבית? אולי; אבל מה עניין ה”שמאל” לכאן, כאשר את הפרקליטות הזאת ביבי עצמו מינה וטיפח?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ז): הבלדה על שלג העדים

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ח): מה עושה סניגורו של ביבי ברשימת העדים?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ט): תרגיל של איפכא מסתברא

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (י): על החסינות: איך ביבי ירה לעצמו ברגל

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יא): האם יכול ביבי לגרור את בקשת החסינות עד לכנסת הבאה?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יב): נאום תשובה ליצחק זמיר: אתה הוא הציבור!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יג): יאללה, הולכים לבגץ!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יד): בעקבות הדיון בבגץ

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (טו): תומכי ביבי, יש לי בשבילכם סוכריה ענקית!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (טז): ביבי משקר ומטעה

מאמרים נוספים בנושא:

שימוע פומבי לראש הממשלה, כן או לא?

על “שוחד בדמות כתבה בעיתון”: נאום–תשובה לאהוד פרלסמן

עוד על “טובות–הנאה” בעבירות השוחד

עוד על עבירות השוחד: האם נחוצה תמורה?

על ההלכה הפסוקה של ביהמ”ש העליון כחלק ממשפט המדינה

עֵ֭ת לַעֲשׂ֣וֹת לַיהֹוָ֑ה הֵ֝פֵ֗רוּ תּוֹרָתֶֽךָ׃ קואליצית ניר 2.0 – עכשיו!

ביבי נתניהו לא מכין שיעוריבית

ביבי נתניהו, כפפה לרגליך: לך לבג”ץ, טען תפירה!

על סמכותו של הבגץ לפזר את הכנסת

איך יכולים שופטי ישראל לאותת לביבי ואוהדיו שהם לא בכיס הקטן שלו?

על פסק הדין בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני

על הדיון בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני – לקחי היום הראשון

על משפטו הפלילי של בנימין נתניהו – נאוםתשובה ושאלות לתומכיביבי

בג”ץ ביבי – מבחנו הקשה ביותר של בית המשפט העליון, מאז פרוץ המדינה

קשה, קשה, מלאכתו של פרשן החוק

ממשלת שני הבנימינים, הטרגדיה השקספירית בשער

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר