על משוב השופטים של הלשכה: הצעת גישור למחלוקת עם מערכת המשפט

על משוב השופטים של הלשכה: הצעת גישור למחלוקת עם מערכת המשפט

שמחה ניר, עו”ד
26.07.2011 10:45
על משוב השופטים של הלשכה: הצעת גישור למחלוקת עם מערכת המשפט - נציב תלונות הציבור - נתל"ש - גישור - דורית ביניש - דורון ברזילי - משוב השופטים - שמחה ניר


לפני כשבועיים-שלושה פניתי אל נשיאת ביהמ”ש העליון, דורית ביניש, ואל ראש הלשכה, דורון ברזילי, בהצעה לגישור ביניהם, בעניין משוב השופטים. כצפוי הם לא טרחו להתייחס להצעה, ואני מעלה אותה כאן במפורט.לדף הפייסבוק של עו”ד שמחה ניר

לדף הפייסבוק של האתר

היכנסו והצביעו “לייק” (“אהבתי”)

ותקבלו עדכון שוטף, אוטומטית, עם כל מאמר חדש

אין זה סוד ששופטי ישראל, אלה שזקוקים לביקורת ומקבלים אותה באהבה, לא אוהבים את רעיון משוב השופטים של לשכת עורכי-הדין – רעיון אשר “הורדם” בתקופת כהונתו של יורי גיא-רון כראש הלשכה, וראש הלשכה הנבחר, דורון ברזילי, עשהו לראש-פינה במסע-הבחירות אשר הביאו לכהונה הזאת.

לפני כשבועיים-שלושה פניתי אל נשיאת ביהמ”ש העליון, דורית ביניש, ואל ראש הלשכה, דורון ברזילי, בהצעה לגישור ביניהם, במחלוקת בעניין משוב השופטים. כצפוי הם לא טרחו להתייחס להצעה, ואני מעלה אותה כאן במפורט.

הגישור, להבדיל מה”פישור”, מעמיד בראש מעייניו שתי מטרות: האחת – “הגדלת העוגה”, כך ששני הצדדים ייצאו נשכרים (win-win), והשני – מציאת הסדר שיאפשר לשני הצדדים לחיות ביחד גם בעתיד.

אני מציע לשני הצדדים את ההסדר כדלקמן:

1.        משוב השופטים של לשכת עורכי-הדין (להלן – הלשכה) לא יכלול נושאים אשר נציב תלונות הציבור על שופטים (להלן – הנציב) מוסמך לברר תלונות באותם הנושאים.

הייתה מחלוקת בדבר סמכותו של הנציב, יכריע בה הנציב, על פי בקשתו של אחד הצדדים להסדר הזה, או שניהם כאחד; לא הכריע הנציב במחלוקת תוך 7 ימים, תנהג הלשכה כהבנתה.

2.        מערכת המשפט (להלן – המערכת) תנפה מתוכה, מדי שנה, את חמשת האחוזונים של השופטים הפחות-איכותיים, לטעמה, בכל בית משפט, מעבר לנשירה הטבעית (פרישה מחמת הגיל, התפטרות-מרצון, פטירה, הדחה בעקבות תלונה נגד שופט), ובלבד שמדי רבעון ינופה לפחות אחוזון אחד.

לעניין זה, “בית משפט” ייחשב:

(1)     ביהמ”ש המחוזי, ת”א;

(2)     שאר בתיהמ”ש המחוזיים כאחד;

(3)     בימ”ש שלום בו מכהנים 50 שופטים או יותר;

(4)     שאר בתימ”ש השלום בכל מחוז שיפוטי;

(5)     כלל שופטי התעבורה;

(6)     כלל בתיה”ד לעבודה;

(7)     כלל הרשמים בכל בתי המשפט;

(8)     רשמי ההוצאה לפועל בכל הארץ.

הרבעון הראשון מתחיל ביום חתימתו של הסדר זה.

3.        מערכת המשפט תפרסם, בתום כל רבעון, את מספר השופטים או הרשמים אשר נופו מכל בית משפט, על פי ההסדר הזה, ללא ציון שמותיהם.

4.        הלשכה תנהל משוב “מוסדי” על בתי הדין המשמעתיים של הלשכה, אחת לשנה; המשוב הראשון יתקיים לא יאוחר מתום הרבעון השני.

5.        משוב השופטים של הלשכה, במתכונתו המותרת עפ”י סע’ 1, ייערך יחד עם המשוב המוסדי, כאמור בסע’ 4.

6.        לא קיימה המערכת את האמור בסע’ 2 ברבעון אחד, והפער לא נסגר ברבעון שלאחריו, תהיה הלשכה רשאית לקיים כל משוב, כראות עיניה.

7.        הסדר זה יהיה בתוקף על ליום …………………………….

ולראייה באו הצדדים על החתום:

X                                     X

____________________                                __________________

דורית ביניש, שופטת                                    דורון ברזילי, עו”ד

נשיאת ביהמ”ש העליון                                ראש לשכת עורכי הדין

בשם המערכת                                            בשם הלשכה

______________

לדף הפייסבוק של עו”ד שמחה ניר

לדף הפייסבוק של האתר

היכנסו והצביעו “לייק” (“אהבתי”)

ותקבלו עדכון שוטף, אוטומטית, עם כל מאמר חדשכתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר