“רק לא ביבי” זה לא “אג’נדה” ולא “שנאה”, זה רק בקו”ם

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/57609

הביביסטים מלינים על כך שלכל האחרים יש רק דבר אחד משותף: “רק לא ביבי” *** שיסתכלו על החטוטרת שעל גבם, וימציאו שיטת מיון מקצועית יותר משיטת המכרזים התפורים

שמחה ניר, עוד

נא להכיר את ספרי החדש:

Donald J. Netanyahu and Benjamin Trump

למכירה באמזון ובחנויות הספרים המובחרות

בן 81 שנים אנוכי היום (15.6.2020), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות האזרח – זה המצע

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

הקדמה

המשל (א)

המשל (ב)

זה לא “אג’נדה”, זה בקום

מי באמת פוסלמראש, או: על שיטת המכרזים התפורים

הקדמה

לתומכיו של בנימין נתניהו יש פזמון קבוע: לאף אחת מהמפלגות אין אג’נדה, ויש להם רק דבר אחד משותף: “רק לא ביבי“!

אז יש לי הפתעה בשבילכם:”רק לא ביביזה מקרה פרטי של שיטת מיון מקובלת.

המשל (א)

אני מחפש בייבי סיטר לתינוקת שלי, וכיוון שיש לי אלף מועמדים ומועמדות, אני לא צריך, וגם לא יכול, לראיין את כולם – אני מציב דרישותסף, ורק אלה שעוברים את הדרישות האלה מוזמנים לראיון קבלה לעבודה.

נניח שאני מעדיף רק נשים או נערות – זה בהחלט לגיטימי, ואפשר לנפות מראש חצי מהמועמדים, אבל אני ליברלי, מתקדם, ומוכן לקבל מועמדים ללא הבדלי מין, אבל מכאן ואילך ישנם תנאים מוקדמים נוספים, שאינם קשורים לפוליטיקלי קורקט.

אז ככה:

ראשית – אני פוסל מראש כל מי שהורשע בעבירות מין בתינוקות.

הלאה: גם מי שרק מואשם, או אפילו רק חשוד בעבירות מין בתינוקות – גם הוא פסול מראש.

הלאה: גם מי שהורשע/חשוד/נאשם בעבירות אלימות.

הלאה: כנל גם לגבי עבירות רכוש.

הלאה: אם העבודה כרוכה בהסעת התינוקת לבצפר, ובהחזרתה הבייתה בסוף יום הלימודים – גם עברו התעבורתי יילקח בחשבון (בניכוי הרשעותהשווא, איך לא).

וכן הלאה, וכן הלאה, ובסוף אני מזמין לראיון רק את אלה שלא נשרו – אם נשארו כאלה.

המשל (ב)

אני מחפש ראש ממשלה למדינה שלי, וכיוון שיש לי אלף מועמדים ומועמדות, אני לא צריך, וגם לא יכול, לראיין את כולם – אני מציב דרישותסף, ורק אלה שעוברים את הדרישות האלה מוזמנים לראיון קבלה לעבודה.

כך, למשל, אני פוסל מראש את כל אלה שכבר כיהנו שתי קדנציות. למה? כי ככה מקובל במדינות דמוקרטיות, ומשום שאחד מראשי הממשלה שהיו לנו הגה את הרעיון הזה – והוא מקובל עלי.

הלאה: גם מי שהורשע/נאשם/חשוד בעבירות שחיתות, לא יבוא בשערי – אפילו שהוא בחזקת זכאי, כי אני מחמיר בדרישות שלי.

הלאה: מי שהתלקלק על דונאלד טראמפ – גם הוא פסול בעיני, בבחינת אמור לי מי חבריך, ואומר לך מי אתה.

וכן הלאה, וכן הלאה, ובסוף אני מזמין לראיון רק את אלה שלא נשרו – אם נשארו כאלה.

מה שעושה לי את המלאכה קלה זה שלמשרה הזאת היו מלכתחילה רק חצי תריסר מועמדים, ומהם כולם עברו את תנאי הסף, וכולם הוזמנו לראיון – חוץ מאחד, שלא עבר את תנאי הסף, והוא נפסל מראש.

המועמד היחיד הזה שמו ביבי נתניהו.

האם כל האג’נדה שלי הייתה רק לא ביבי”?

ממש לא: תנאיהסף שלי הם תנאים מקובלים, הגם שיש מעבידים שיקלו בהם, ויש שיחמירו, אבל ככה זה בחיים, והעובדה שרק ביבי נפסל מראש לא נבעה מדיעה קדומה, אלא מתנאיהסף שנקבעו עוד לפני שידעתי מי זה ביבי נתניהו, ואפילו לפני שהוא בכלל נולד.

זה לא “אג’נדה”, זה בקום

גם בבקום ישנם תנאיסף לכל מקצוע צבאי: המבקשים להגיע לקורס טיס יצטרכו לדלג על רףמינימום גבוה יותר מהמבקשים להיות שיןגימלים, ואף אחד לא מלין על הצבא, וטוען לדיעה קדומה: יכול להיות שיהיה מישהו שיציב תנאים מחמירים לשגים (הם שומרים על ביטחוננו יומם ולילה) מאשר לטייסים, אבל ככה זה בחיים, שישנן גישות מקצועיות שונות, אבל השוני שביניהן אינו נובע מדיעה קדומה, אלא רק מהבדלי גישה, שכל מעביד קובע לעצמו.

הייתה פעם מדיניות בצבא, שלא מקבלים נשים למבדקי קורס טייס, והייתה אליס מילר שהלכה לבג”ץ, וזה קבע שהתנאי הזה אין לו בסיס חוקי. במקום הזה לא אדון בשאלה אם צדק הצבא או צדק הבג”ץ, והבאתי את העניין הזה רק כדי להראות שאין עוררין על  עצם קיומו של מוסד המיון לקבלת עבודה.

זה כל הסיפור.

כאשר קבעתי לעצמי את תנאי הסף שלי, אני בהחלט הבאתי בחשבון שהחמרה בתנאיהסף יכולה להשאיר בחוץ מועמדים בעלי כישורים עדיפים מבחינה זו או אחרת, אבל זה העניין שלכל שיטתמיון יכולות להיות יתרונות וחסרונות, ובשביל זה אני הוא המעביד, ועלי האחריות – לטוב ולרע.

מי באמת פוסלמראש, או: על שיטת המכרזים התפורים

ואגב, אם כבר מדברים על אג’נדהועל פסילה מראש” – דווקא הרקביביסטים הם הלוקים בכך: הם פוסלים מראש את כל מי שלא נושא את השם בנימין נתניהו, מכל אלה שעברו את המשוכה הזאת הם פוסלים את כל אלה שלא נולדו ביום 21.10.1949, ומכל אלה שעברו גם את המשוכה הזאת הם פוסלים את כל מי שלא מכהן כרגע ברחוב בלפור בירושלים, ומכל מי שעבר גם את המשוכה הזאת הם פוסלים את מי שלא נשוי לאישה בשם שרה, ושאין לו בנים בשם יאיר ואבנר – ואחר כך הם בוחרים את הטוב ביותר מכל אלה שעברו את כל המשוכות.

ועל כך אמרינן כל הפוסל, וגו’.

_________

מה זה חקירתראש הממשלה?

ביבי הבוגד בארצו ובידידיו, ומלחמתו בגרעין האיראני

פרשת בנימין נתניהו: על התנערותו של הבגץ מתפקידו וסמכותו

ביבי, למען אמון הציבור – צא לחופשת קורונה

על טראמפ ועל נתניהו: מה צריך ראש מדינה לעשות, כדי שתומכיו יעיפו אותו, למרות כל נקודותהזכות שלו – אם כאלה קיימות?

על הקורונה ועל הסגרים, על הדרג הפוליטי ועל הדרגים המקצועיים, ועל שיקולים זרים ופסולים

בנימין נתניהו מה יקרה אם חזונך האולטימטיבי אכן יתגשם?

ההסכם עם איחוד האמירויות – עדיף מלאכלום, אבל …

על כיבוד הסכמים פוליטיים, ועל העילות וההצדקה להפרתם

ההסכם עם איחוד האמירויות – אובמה היה נותן הרבה יותר, 11 שנים קודם

בנימין נתניהו עושה שימוש מניפולטיבי בעובדותאמת

ואף על פי כן – נתניהו לקח שוחד!

בנימין נתניהו, אולי תפסיק לזיין לנו את השכל?!

מה עניין חזקת החפות לביבי נתניהו? – נאוםתשובה לקשקשנים אשר מדברים “משפטית” בלי לפתוח את ספר החוקים

נאוםתשובה לד”ר ישראל ברניר: על מה בדיוק עומד ראש הממשלה לדין

משפט נתניהו (ב), שלב ההקראה: על צביעותם של השופטים

משפט נתניהו (א), שלב ההקראה: מעולם לא עשו מעטים כל כך שגיאות רבות כל כך, בפרק זמן קצר כל כך

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (א): חוששני שאין לו הגנה

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ב): מתי כתב אישום “מגלה עבירה”, ומה זה “לכאורה”

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ג): האם המציאו לביבי עבירה חדשה?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ד): שאלה מקדימה לעניין תפירת התיקים

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ה): האם כתב האישום מכיל ראיות שמקומן לא בו

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ו): תפירת תיקים? אולי; אכיפה סלקטיבית? אולי; אבל מה עניין ה”שמאל” לכאן, כאשר את הפרקליטות הזאת ביבי עצמו מינה וטיפח?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ז): הבלדה על שלג העדים

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ח): מה עושה סניגורו של ביבי ברשימת העדים?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ט): תרגיל של איפכא מסתברא

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (י): על החסינות: איך ביבי ירה לעצמו ברגל

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יא): האם יכול ביבי לגרור את בקשת החסינות עד לכנסת הבאה?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יב): נאום תשובה ליצחק זמיר: אתה הוא הציבור!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יג): יאללה, הולכים לבגץ!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יד): בעקבות הדיון בבגץ

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (טו): תומכי ביבי, יש לי בשבילכם סוכריה ענקית!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (טז): ביבי משקר ומטעה

מאמרים נוספים בנושא:

שימוע פומבי לראש הממשלה, כן או לא?

על “שוחד בדמות כתבה בעיתון”: נאום–תשובה לאהוד פרלסמן

עוד על טובותהנאהבעבירות השוחד

עוד על עבירות השוחד: האם נחוצה תמורה?

על ההלכה הפסוקה של ביהמ”ש העליון כחלק ממשפט המדינה

עֵ֭ת לַעֲשׂ֣וֹת לַיהֹוָ֑ה הֵ֝פֵ֗רוּ תּוֹרָתֶֽךָ׃ קואליצית ניר 2.0 – עכשיו!

ביבי נתניהו לא מכין שיעוריבית

ביבי נתניהו, כפפה לרגליך: לך לבג”ץ, טען תפירה!

על סמכותו של הבגץ לפזר את הכנסת

איך יכולים שופטי ישראל לאותת לביבי ואוהדיו שהם לא בכיס הקטן שלו?

על פסק הדין בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני

על הדיון בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני – לקחי היום הראשון

על משפטו הפלילי של בנימין נתניהו – נאוםתשובה ושאלות לתומכיביבי

בג”ץ ביבי – מבחנו הקשה ביותר של בית המשפט העליון, מאז פרוץ המדינה

קשה, קשה, מלאכתו של פרשן החוק

ממשלת שני הבנימינים, הטרגדיה השקספירית בשער

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

2 תגובות על ““רק לא ביבי” זה לא “אג’נדה” ולא “שנאה”, זה רק בקו”ם”

 1. רונית הגיב:

  שאלה לגבי אמירתך: ״גם מי שהורשע/נאשם/חשוד בעבירות שחיתות, לא יבוא בשערי – אפילו שהוא בחזקת זכאי, כי אני מחמיר בדרישות שלי.״

  כמי שכותב ומלין במשך שנים על בית המשפט ומערכת המשפט כולה כבר שנים (מהמשטרה דרך הפרקליטות ודרך ביהמ״ש ובג״צ)- אני די מתפלאת מאמירתך, שנאשם בפלילים לא ראוי לכהן כראש ממשלה, למרות חזקת החפות.
  שכן, אם המערכות כה מושחתות כפי שאתה נוהג לציין במאמריך, אז לא רק שלאדם עומדת חזקת החפות, אלא ישנו גם סיכוי סביר שלאדם נתפרו תיקים, ע״י גורמי רשויות החוק שחברו יחדיו ע״מ להפיל גורם נבחר ע״י העם, בייחוד שמדובר על פרסונה כראש ממשלה.

  באמירתך זאת חטאת לאג’נדה שלך עצמך פעמיים:
  תחילה, כאדם הטוען בצורך בזכויות אדם, ומלין על זכויות אדם שנרמסו ע״י המערכות בארץ- אתה למעשה שולל זכות אדם בסיסית של אדם, להיבחר כל עוד עומדת לו חזקת החפות.
  שנית, ואף חשוב יותר, אתה נותן באמירתך רוח גבית לשחיתות המערכת, כך שאם חפצה להוריד ראש ממשלה דרך תפירת תיקים, אתה מאפשר לה קיצור דרך, כלומר ניתן להוריד ראש ממשלה גם ללא הרשעה, מספיק שנתפור לו איזו עבירה קטנה או גדולה, למשל עבירת מס, בניית מרפסת גדולה יותר, חציית רמזור אדום, עצם העובדה שהגשנו כתב אישום זה מספיק כדי לבטל את בחירת העם, ועכשיו אפשר לנהל את תיקיו בעצלתיים במשך שנים, קח בטוחים שלא יחזור לשלטון, ואם בסוף יצא זכאי יצטערו המערכות על השגגות שנפלו בתיקיו.

  בנוסף לחטאיך לעיל, יש חטא נוסף וחמור אף יותר, למעשה אתה חוטא לדמוקרטיה, ולבחירת העם-
  למעשה דרך כתב אישום אתה יכול לבטל את הבחירות הדמוקרטיות לו הנבחר אינו לרוחך.

  מאמר זה שלך, מטיל דופי ועננה כבדה על כל הכתבים שלך, ומאפשר לקוראים להבין שגם אתה כמו חיות, אהרון ברק ואליקים רובינשטיין, גם אתה כמוהם פועל מתוך פוזיציה בלבד- כמוהם כך אתה תהנדס את המילים כך שיתאימו להכרעה הסופית אליה אתה חפץ להגיע

  ממליצה לך בחום, לחשוב שוב על מאמרך זה, ואף לחזור בך, כי עצוב לראות שגם אדם שנושא את דגל הדמוקרטיה זכויות האדם, וניקיון המערכת, מכשיר דיקטטורה, רמיסת זכויות ושחיתות מערכתית בדמות תפירת תיקים רק כדי לקדם את האג’נדה הפוליטית הנבובה שלך – רק לא ביבי!

  ולא אדוני, אין מדובר באג’נדה כלל אלא רק בשנאה למחנה הימין.

  • Simha Admin הגיב:

   רונית, את מתיימרת להציג לי שאלה לגבי אמירתי: ״גם מי שהורשע/נאשם/חשוד בעבירות שחיתות, לא יבוא בשערי – אפילו שהוא בחזקת זכאי, כי אני מחמיר בדרישות שלי”, אבל הולכת סחור-סחור כדי להגיע למסקנה הכאילו-מובנת-מאליה: “אין מדובר באג’נדה כלל אלא רק בשנאה למחנה הימין”.
   אז ככה: המאמר הזה לא מדבר על אג’נדות, אלא על שיטות מיון.
   כעת, קראי את המשל (א) ואת המשל (ב) עד למשפט “וכן הלאה, וכן הלאה, ובסוף אני מזמין לראיון רק את אלה שלא נשרו – אם נשארו כאלה”.
   קראי ואמרי: האם מצאת שם מילה וחצי מילה שלא מקובלת עליך?
   לא, אין לך, ובדברייך את גם לא מסתייגת משום מילה, וגם לא מציעה שיטות מיון אחרות.
   שימי לב לשני דברים: האחד – שיטת המיון שלי היא השיטה המקובלת בכל מערכת מיון לקבלת עובדים, והיא אוניברסלית במובן זה שהיא טובה בכל הנסיבות, והשני – שעד לנקודה הזאת גם לא הזכרתי את בנימין נתניהו.
   נניח שהמערכת מושחתת – ואני יותר ממסכים איתך – האם זה אומר שלו את היית מחפשת בייבי סיטר לתינוקת שלך, לא היית פוסלת מראש כל מי שהורשע בעבירות מין בתינוקות, כל מי שרק מואשם, או אפילו רק חשוד בעבירות מין בתינוקות, כל מי שהורשע/חשוד/נאשם בעבירות אלימות, וכנ“ל גם לגבי עבירות רכוש – הכל בגלל שהמערכת מושחתת?
   אכן, בהחלט ייתכן שבין הנפסלים-מראש יהיו כאלה שנתפרו להם תיקים, אבל, לצערי, כאדם מן היישוב אין לי הכלים לבדוק כל מקרה ומקרה לגופו, ולא רק לגבי חשודים או נאשמים, אלא גם לגבי אלה שהורשעו בדין.
   אז מה את מציעה – להכניס למערכת המיון שלי לא רק את החשודים, ולא רק את הנאשמים, אלא גם את המורשעים בדין – והכל בגלל שהמערכת מושחתת?
   ושימי לב: את לא טוענת – ואף אחד לא טוען – שהמערכת היא 100% מושחתת (אין דבר כזה!), אלא בגלל שהמערכת סובלת משחיתות פה-ושם, צריכים לראות אותה כמושחתת ב-100%?
   ושימי לב עוד: לשיטתך, גם אם נתניהו יהיה יוצא אשם, והרשעתו הייתה עוברת את כל הערכאות – גם אז היית אומרת רגע-רגע, המערכת מושחתת!
   ולא רק נתניהו: לשיטתך אין לפסול את מועמד למשרה ציבורית (ואפילו פרטית) כל מי שהורשע בדין.
   את אומרת כי “כמי שכותב ומלין במשך שנים על בית המשפט ומערכת המשפט כולה כבר שנים (מהמשטרה דרך הפרקליטות ודרך ביהמ״ש ובג״צ)” את “די מתפלאת מאמירת[י], ש”נאשם בפלילים לא ראוי לכהן כראש ממשלה, למרות חזקת החפות”.
   אז ראשית – המילה “חפות” לא מופיעה במאמר הזה אפילו פעם אחת, ודווקא את הכנסת אותה, לאמור שמי שרק חשוד או נאשם – כשר למיון, ואילו מי שכבר הורשע – פסול למיון.
   אבל אם הייתי אומר זאת, גם אז היית “מתפלאת” עלי, בגלל שהמערכת מושחתת.
   אז לא: אני פוסל את כולם – זו שיטת המיון המקובלת בלי אבחנה בין מערכת מושחתת לבין מערכת טהורה, ואילו את מוכנה לסלוח למערכת (ששנינו מסכימים שהיא מושחתת) כאשר היא מרשיעה אדם – אפילו אם זה בנימין נתניהו.
   בהחלט “ישנו גם סיכוי סביר שלאדם נתפרו תיקים, ע״י גורמי רשויות החוק שחברו יחדיו ע״מ להפיל גורם נבחר ע״י העם”, כדברייך, והשאלה היא אם כל שיטת מיון – פרטית או ציבורית – צריכה לבנות מערכת “מקבילה” שתעבור על כל תיק חקירה, אישום או הרשעה, של מועמד לעבודה?
   ומה יהיה אם את מחפשת בייבי-סיטר(ית) לתינוקת שלך, ורשויות החוק לא מוכנות להעמיד לרשותך את חומרי החקירה?
   בעניין “סיכוי סביר שלאדם נתפרו תיקים” את מוסיפה: “בייחוד שמדובר על פרסונה כראש ממשלה”, ואני תוהה אם יש מחקר כלשהו המאשש את זה.
   ואני הייתי אומר בדיוק ההיפך: ככל שמדובר בפרסונה רמת-מעלה יותר – כך גם רשויות החוק זהירות יותר, וזאת משום שכישלון באישום כנגד אישיות בכירה וידועה הוא פגיעה באגו המקצועי של העוסקים בדבר, ואילו כישלון בתיק קטן נגד אדם מן היישוב הוא “חלק מהסטטיסטיקה”.
   וזו גם הסיבה שעל תיק החנייה שהוגש נגדך אמש לא ישבו 25 פרקליטים, ימים, חודשים ושנית, יומם ולילה, ואילו על אישומים כנגד ידוענים, כולל שרים וראשי ממשלה, האורות במשרד המשפטים לא כבים עד הבוקר.
   את אומרת כי אני “חטאת[י] לאג’נדה של[י] עצמ[י] פעמיים:
   “תחילה, כאדם הטוען בצורך בזכויות אדם, ומלין על זכויות אדם שנרמסו ע״י המערכות בארץ- אתה למעשה שולל זכות אדם בסיסית של אדם, להיבחר כל עוד עומדת לו חזקת החפות”.
   אז לא: רמיסת-הזכויות קיימת, לשיטתי, לא רק “כל עוד עומדת לו חזקת החפות”, אלא גם לאחר ההרשעה (את היא זו הנותנת “הנחות” למערכת המושחתת, לא אני!), אבל, מאידך, אני, כמעביד המחפש עובדים, עומדת לי הזכות לקבוע עקרונות-מיון משלי, עוד לפני שהוצאתי את המכרז הראשון.
   את גם לא מביאה בחשבון שבניגוד לזכויות האדם במישור המשפט הציבורי (כגון הזכות להיבחר), שם הספק פועל לטובת האזרח, הרי שבמישור המשפט הפרטי הספק פועל לרעת המבקש להתקבל לעבודה.
   ושלא יהיה לך ספק: גם כאשר מדובר במיון עובדים בשירות הציבורי – עדיין מבחני הקבלה לעבודה הם אלה המקובלים במישור הפרטי, כולל שהספק פועל לרעת המבקש להתקבל לעבודה.
   את מוסיפה: “שנית, ואף חשוב יותר, [אני] נותן באמירתך רוח גבית לשחיתות המערכת, כך שאם חפצה להוריד ראש ממשלה דרך תפירת תיקים, [אני] מאפשר לה קיצור דרך, כלומר ניתן להוריד ראש ממשלה גם ללא הרשעה, מספיק שנתפור לו איזו עבירה קטנה או גדולה, למשל עבירת מס, בניית מרפסת גדולה יותר, חציית רמזור אדום, עצם העובדה שהגשנו כתב אישום זה מספיק כדי לבטל את בחירת העם, ועכשיו אפשר לנהל את תיקיו בעצלתיים במשך שנים, קח בטוחים שלא יחזור לשלטון, ואם בסוף יצא זכאי יצטערו המערכות על השגגות שנפלו בתיקיו”.
   אז לא: אני לא נותן רוח גבית לשום שחיתות, אבל המאבק בשחיתות הוא דבר נפרד, והוא קיים לא רק לגבי ראשי ממשלה, אלא לגבי כל אדם, אבל את (ותקני אותי אם אני טועה) מעולם לא יצאת להגנתו של עורך-דין שאותה המערכת תפרה לו שתי הוצאות לצמיתות מהמקצוע (מצטברות) + 27 שנים נוספות (מצטברות גם כן) בגלל הביקורת שלו על השופטים, והכל בתירוצי ה”סגנון” המצוצים מהאצבע.
   את מחריגה ראשי ממשלה, ואני גורס דין אחד לכל.
   את גם לא מתקוממת על כך שנאשמים יושבים במעצר חודשים ושנים כאשר עומדת להם חזקת החפות, וגם לא על כך שהמשטרה עוצרת בני אדם כאמצעי-לחץ “לשיר” בחקירה.
   את מוסיפה עוד כי: “בנוסף ל[חטאי] לעיל, יש חטא נוסף וחמור אף יותר, למעשה [אני] חוטא לדמוקרטיה, ולבחירת העם – למעשה דרך כתב אישום אתה יכול לבטל את הבחירות הדמוקרטיות לו הנבחר אינו לרוחך” – ולא היא.
   לא היא, משום שהמאמר שלי בכלל לא עוסק בזכות לבחור ולהיבחר, אלא בזכותו של האזרח העומד בתא הקלפי לשקול שיקולים הפועלים לרעת אהוב נפשך.
   יש לי בקשה אליך: את החשבונות שלך עם חיות, אהרון ברק ואליקים רובינשטיין אל תנהלי על גבי.
   ובאשר לכך שאני “כמוהם פועל מתוך פוזיציה בלבד- כמוהם כך אתה תהנדס את המילים כך שיתאימו להכרעה הסופית אליה אתה חפץ להגיע” – האם יש במאמר שלי איזו רמז שהייתי אומר אחרת אם היה מדובר בפוליטיקאי אחר, שאינו נתניהו ואינו ממחנה הימין?
   לא, ההינדוס הזה הוא שלך, שאת הולכת סחור-סחור סביב נתניהו, ואת היא זו אשר “מהנדסת את המילים כך שיתאימו להכרעה הסופית אליה את חפצה להגיע”.
   בפסיכולוגיה קוראים לזה “השלכה”.
   את מסיימת בהמלצה חמה: “לחשוב שוב על מאמר[י] זה, ואף לחזור [בי], כי עצוב לראות שגם אדם שנושא את דגל הדמוקרטיה זכויות האדם, וניקיון המערכת, מכשיר דיקטטורה, רמיסת זכויות ושחיתות מערכתית בדמות תפירת תיקים …”, וכאן את יוצאת מהנחה שאכן תפרו לנתניהו תיקים כאשר אין לך שום נקודה ארכימדית לכך.
   ראי: משפט נתניהו: איך יודעים אם התיק תפור?
   https://www.quimka.net/58329.
   ואת משלימה: “… רק כדי לקדם את האג’נדה הפוליטית הנבובה שלך – רק לא ביבי!”, ומקנת ב”ולא אדוני, אין מדובר באג’נדה כלל אלא רק בשנאה למחנה הימין”.
   כל זה מראה שאת לא קראת את המאמר שעליו את מתווכחת אתי, ואת בכלל לא יודעת מהי האגנדה שלי.
   עכשיו תקראי את המאמר, שורה-בשוארה, אות-באות, ותתווכחי על מה שנאמר בו, ולא על מה שלא נאמר בו אבל נוח לך לשים אותו בפי.
   ואל תתעלמי גם מהאמור תחת ראש-הפרק “מי באמת פוסל–מראש, או: על שיטת המכרזים התפורים”.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר