“רק לא ביבי” זה לא “אג’נדה” ולא “שנאה”, זה רק בקו”ם

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/57609

הביביסטים מלינים על כך שלכל האחרים יש רק דבר אחד משותף: “רק לא ביבי” *** שיסתכלו על החטוטרת שעל גבם, וימציאו שיטת מיון מקצועית יותר משיטת המכרזים התפורים

שמחה ניר, עוד

נא להכיר את ספרי החדש:

Donald J. Netanyahu and Benjamin Trump

למכירה באמזון ובחנויות הספרים המובחרות

בן 81 שנים אנוכי היום (15.6.2020), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות האזרח – זה המצע

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

הקדמה

המשל (א)

המשל (ב)

זה לא “אג’נדה”, זה בקום

מי באמת פוסלמראש, או: על שיטת המכרזים התפורים

הקדמה

לתומכיו של בנימין נתניהו יש פזמון קבוע: לאף אחת מהמפלגות אין אג’נדה, ויש להם רק דבר אחד משותף: “רק לא ביבי“!

אז יש לי הפתעה בשבילכם:”רק לא ביביזה מקרה פרטי של שיטת מיון מקובלת.

המשל (א)

אני מחפש בייבי סיטר לתינוקת שלי, וכיוון שיש לי אלף מועמדים ומועמדות, אני לא צריך, וגם לא יכול, לראיין את כולם – אני מציב דרישותסף, ורק אלה שעוברים את הדרישות האלה מוזמנים לראיון קבלה לעבודה.

נניח שאני מעדיף רק נשים או נערות – זה בהחלט לגיטימי, ואפשר לנפות מראש חצי מהמועמדים, אבל אני ליברלי, מתקדם, ומוכן לקבל מועמדים ללא הבדלי מין, אבל מכאן ואילך ישנם תנאים מוקדמים נוספים, שאינם קשורים לפוליטיקלי קורקט.

אז ככה:

ראשית – אני פוסל מראש כל מי שהורשע בעבירות מין בתינוקות.

הלאה: גם מי שרק מואשם, או אפילו רק חשוד בעבירות מין בתינוקות – גם הוא פסול מראש.

הלאה: גם מי שהורשע/חשוד/נאשם בעבירות אלימות.

הלאה: כנל גם לגבי עבירות רכוש.

הלאה: אם העבודה כרוכה בהסעת התינוקת לבצפר, ובהחזרתה הבייתה בסוף יום הלימודים – גם עברו התעבורתי יילקח בחשבון (בניכוי הרשעותהשווא, איך לא).

וכן הלאה, וכן הלאה, ובסוף אני מזמין לראיון רק את אלה שלא נשרו – אם נשארו כאלה.

המשל (ב)

אני מחפש ראש ממשלה למדינה שלי, וכיוון שיש לי אלף מועמדים ומועמדות, אני לא צריך, וגם לא יכול, לראיין את כולם – אני מציב דרישותסף, ורק אלה שעוברים את הדרישות האלה מוזמנים לראיון קבלה לעבודה.

כך, למשל, אני פוסל מראש את כל אלה שכבר כיהנו שתי קדנציות. למה? כי ככה מקובל במדינות דמוקרטיות, ומשום שאחד מראשי הממשלה שהיו לנו הגה את הרעיון הזה – והוא מקובל עלי.

הלאה: גם מי שהורשע/נאשם/חשוד בעבירות שחיתות, לא יבוא בשערי – אפילו שהוא בחזקת זכאי, כי אני מחמיר בדרישות שלי.

הלאה: מי שהתלקלק על דונאלד טראמפ – גם הוא פסול בעיני, בבחינת אמור לי מי חבריך, ואומר לך מי אתה.

וכן הלאה, וכן הלאה, ובסוף אני מזמין לראיון רק את אלה שלא נשרו – אם נשארו כאלה.

מה שעושה לי את המלאכה קלה זה שלמשרה הזאת היו מלכתחילה רק חצי תריסר מועמדים, ומהם כולם עברו את תנאי הסף, וכולם הוזמנו לראיון – חוץ מאחד, שלא עבר את תנאי הסף, והוא נפסל מראש.

המועמד היחיד הזה שמו ביבי נתניהו.

האם כל האג’נדה שלי הייתה רק לא ביבי”?

ממש לא: תנאיהסף שלי הם תנאים מקובלים, הגם שיש מעבידים שיקלו בהם, ויש שיחמירו, אבל ככה זה בחיים, והעובדה שרק ביבי נפסל מראש לא נבעה מדיעה קדומה, אלא מתנאיהסף שנקבעו עוד לפני שידעתי מי זה ביבי נתניהו, ואפילו לפני שהוא בכלל נולד.

זה לא “אג’נדה”, זה בקום

גם בבקום ישנם תנאיסף לכל מקצוע צבאי: המבקשים להגיע לקורס טיס יצטרכו לדלג על רףמינימום גבוה יותר מהמבקשים להיות שיןגימלים, ואף אחד לא מלין על הצבא, וטוען לדיעה קדומה: יכול להיות שיהיה מישהו שיציב תנאים מחמירים לשגים (הם שומרים על ביטחוננו יומם ולילה) מאשר לטייסים, אבל ככה זה בחיים, שישנן גישות מקצועיות שונות, אבל השוני שביניהן אינו נובע מדיעה קדומה, אלא רק מהבדלי גישה, שכל מעביד קובע לעצמו.

הייתה פעם מדיניות בצבא, שלא מקבלים נשים למבדקי קורס טייס, והייתה אליס מילר שהלכה לבג”ץ, וזה קבע שהתנאי הזה אין לו בסיס חוקי. במקום הזה לא אדון בשאלה אם צדק הצבא או צדק הבג”ץ, והבאתי את העניין הזה רק כדי להראות שאין עוררין על  עצם קיומו של מוסד המיון לקבלת עבודה.

זה כל הסיפור.

כאשר קבעתי לעצמי את תנאי הסף שלי, אני בהחלט הבאתי בחשבון שהחמרה בתנאיהסף יכולה להשאיר בחוץ מועמדים בעלי כישורים עדיפים מבחינה זו או אחרת, אבל זה העניין שלכל שיטתמיון יכולות להיות יתרונות וחסרונות, ובשביל זה אני הוא המעביד, ועלי האחריות – לטוב ולרע.

מי באמת פוסלמראש, או: על שיטת המכרזים התפורים

ואגב, אם כבר מדברים על אג’נדהועל פסילה מראש” – דווקא הרקביביסטים הם הלוקים בכך: הם פוסלים מראש את כל מי שלא נושא את השם בנימין נתניהו, מכל אלה שעברו את המשוכה הזאת הם פוסלים את כל אלה שלא נולדו ביום 21.10.1949, ומכל אלה שעברו גם את המשוכה הזאת הם פוסלים את כל מי שלא מכהן כרגע ברחוב בלפור בירושלים, ומכל מי שעבר גם את המשוכה הזאת הם פוסלים את מי שלא נשוי לאישה בשם שרה, ושאין לו בנים בשם יאיר ואבנר – ואחר כך הם בוחרים את הטוב ביותר מכל אלה שעברו את כל המשוכות.

ועל כך אמרינן כל הפוסל, וגו’.

_________

מה זה חקירתראש הממשלה?

ביבי הבוגד בארצו ובידידיו, ומלחמתו בגרעין האיראני

פרשת בנימין נתניהו: על התנערותו של הבגץ מתפקידו וסמכותו

ביבי, למען אמון הציבור – צא לחופשת קורונה

על טראמפ ועל נתניהו: מה צריך ראש מדינה לעשות, כדי שתומכיו יעיפו אותו, למרות כל נקודותהזכות שלו – אם כאלה קיימות?

על הקורונה ועל הסגרים, על הדרג הפוליטי ועל הדרגים המקצועיים, ועל שיקולים זרים ופסולים

בנימין נתניהו מה יקרה אם חזונך האולטימטיבי אכן יתגשם?

ההסכם עם איחוד האמירויות – עדיף מלאכלום, אבל …

על כיבוד הסכמים פוליטיים, ועל העילות וההצדקה להפרתם

ההסכם עם איחוד האמירויות – אובמה היה נותן הרבה יותר, 11 שנים קודם

בנימין נתניהו עושה שימוש מניפולטיבי בעובדותאמת

ואף על פי כן – נתניהו לקח שוחד!

בנימין נתניהו, אולי תפסיק לזיין לנו את השכל?!

מה עניין חזקת החפות לביבי נתניהו? – נאוםתשובה לקשקשנים אשר מדברים “משפטית” בלי לפתוח את ספר החוקים

נאוםתשובה לד”ר ישראל ברניר: על מה בדיוק עומד ראש הממשלה לדין

משפט נתניהו (ב), שלב ההקראה: על צביעותם של השופטים

משפט נתניהו (א), שלב ההקראה: מעולם לא עשו מעטים כל כך שגיאות רבות כל כך, בפרק זמן קצר כל כך

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (א): חוששני שאין לו הגנה

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ב): מתי כתב אישום “מגלה עבירה”, ומה זה “לכאורה”

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ג): האם המציאו לביבי עבירה חדשה?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ד): שאלה מקדימה לעניין תפירת התיקים

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ה): האם כתב האישום מכיל ראיות שמקומן לא בו

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ו): תפירת תיקים? אולי; אכיפה סלקטיבית? אולי; אבל מה עניין ה”שמאל” לכאן, כאשר את הפרקליטות הזאת ביבי עצמו מינה וטיפח?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ז): הבלדה על שלג העדים

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ח): מה עושה סניגורו של ביבי ברשימת העדים?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ט): תרגיל של איפכא מסתברא

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (י): על החסינות: איך ביבי ירה לעצמו ברגל

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יא): האם יכול ביבי לגרור את בקשת החסינות עד לכנסת הבאה?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יב): נאום תשובה ליצחק זמיר: אתה הוא הציבור!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יג): יאללה, הולכים לבגץ!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יד): בעקבות הדיון בבגץ

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (טו): תומכי ביבי, יש לי בשבילכם סוכריה ענקית!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (טז): ביבי משקר ומטעה

מאמרים נוספים בנושא:

שימוע פומבי לראש הממשלה, כן או לא?

על “שוחד בדמות כתבה בעיתון”: נאום–תשובה לאהוד פרלסמן

עוד על טובותהנאהבעבירות השוחד

עוד על עבירות השוחד: האם נחוצה תמורה?

על ההלכה הפסוקה של ביהמ”ש העליון כחלק ממשפט המדינה

עֵ֭ת לַעֲשׂ֣וֹת לַיהֹוָ֑ה הֵ֝פֵ֗רוּ תּוֹרָתֶֽךָ׃ קואליצית ניר 2.0 – עכשיו!

ביבי נתניהו לא מכין שיעוריבית

ביבי נתניהו, כפפה לרגליך: לך לבג”ץ, טען תפירה!

על סמכותו של הבגץ לפזר את הכנסת

איך יכולים שופטי ישראל לאותת לביבי ואוהדיו שהם לא בכיס הקטן שלו?

על פסק הדין בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני

על הדיון בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני – לקחי היום הראשון

על משפטו הפלילי של בנימין נתניהו – נאוםתשובה ושאלות לתומכיביבי

בג”ץ ביבי – מבחנו הקשה ביותר של בית המשפט העליון, מאז פרוץ המדינה

קשה, קשה, מלאכתו של פרשן החוק

ממשלת שני הבנימינים, הטרגדיה השקספירית בשער

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר