מינויים כאילו זמניים

מינויים כאילו זמניים

יראון פסטינגר
14.12.2006 12:18
הגב' ליבני

הגב’ ליבני


שופט הינו עובד מדינה בכיר אשר חלים עליו כללים נוקשים, הוא איננו רשאי לעשות קמפיין תקשורתי או פוליטי לצורך קידומו או להעסיק לוביסטים רחמנא ליצלן, ועליו להפקיד את גורלו המקצועי בידי השיקולים, האמורים להיות ענייניים, של הועדה למינוי שופטים.בתקופת כהונתו הארוכה של השופט ברק כנשיא ביהמ”ש העליון, השתרש משום מה נוהג לפיו יקודמו לעליון רק שופטים מחוזיים שכיהנו שם קודם לכן במינוי זמני.

על מינוי זמני של שופטים, מחליטים בצוותא שר המשפטים ונשיא בית המשפט העליון, בפרוצדורה העוקפת את מנגנון הועדה לבחירת שופטים, ושיקוליהם במינויים בד”כ אינם שקופים, אינם ידועים, ללא כל ביקורת ציבורית וללא פיקוח של ממש.

בדרך זו, הפכו המינויים הזמניים לבית המשפט העליון לציר עוקף לועדה לבחירת שופטים, שכן ברגע שמתפנה כיסא בעליון, על פי גישת הנשיא ברק, רק מי שכיהן במינוי זמני יזכה בכלל לעלות לסדר יומה של הועדה לבחירת שופטים.

בבתי המשפט המחוזיים במדינת ישראל מכהנים למעלה ממאה שופטים, המצטיינים שבהם, לפחות כעשרים במספר. ראוי כי תישקל אפשרות קידומם לבית המשפט העליון בצורה שוויונית, הוגנת, עניינית ושקופה ככל האפשר, ללא שיקולים זרים של פרוטקציוניזם ו”חבר מביא חבר”.

זו גם היתה הפרוצדורה שהמחוקק התכוון לה בסעיף 4(ב) בחוק יסוד: השפיטה, הקובע את הרכב הועדה למינוי שופטים (שלושה שופטים של בית המשפט העליון, שני שרים, שני ח”כים ושני נציגי לשכת עורכי הדין), ואין זכר בחוק זה למכרז ה”תפור” שנעשה במינויים הזמניים לבית המשפט העליון, ההופך את הועדה למינוי שופטים לחותמת גומי גמורה, ונותן לנשיא העליון ולשר התורן את הכוח לקבוע למעשה, באופן שרירותי ובלעדי את אופיו והרכבו של העליון.  

בחודשים הקרובים, עומדת הועדה לבחירת שופטים למנות לא פחות מחמישה שופטים לעליון. כרגע מכהנים שם שני שופטים זמניים (השופטים ברלינר וחשין), וקודם לכן כיהן שם שופט זמני נוסף (השופט עדיאל).

המשך השיטה שהנהיג הנשיא ברק לפיה רק השופטים שכיהנו במינוי זמני זכאים כלל לעלות על סדר יומה של הועדה למינוי שופטים, יקבע למעשה מראש את המינויים הקבועים באמצעות המינויים הזמניים. דהיינו, לא ניתן יהיה לשקול כלל, ולדון באופן שוויוני, ענייני ויסודי באותם לפחות עשרים שופטים מחוזיים מצטיינים ברחבי הארץ, ורק אותם יחידי סגולה שהנשיא והשר התורן החליטו בשלב כלשהו למנותם ולעקוף את מנגנון הבחירה של הועדה, יזכו לקבל סיכוי של ממש למינוי לתפקיד הנכסף.

מכיוון שכרגע מדובר, כאמור, בחמישה כסאות, אזי הרכבו של העליון נקבע למעשה בפרוצדורה של המינויים הזמניים באופן בלתי תקין בעליל, ואילו השופטים האחרים נמצאים מקופחים.

יצויין כי שופט הינו עובד מדינה בכיר אשר חלים עליו כללים נוקשים, הוא איננו רשאי לעשות קמפיין תקשורתי או פוליטי לצורך קידומו או להעסיק לוביסטים רחמנא ליצלן, ועליו להפקיד את גורלו המקצועי בידי השיקולים, האמורים להיות ענייניים, של הועדה למינוי שופטים.

לנוכח כל האמור לעיל, החלטתה של שרת המשפטים החדשה/ישנה, הגב’ ליבני, לבטל את שני המינויים הזמניים שהובאו בפניה בימים האחרונים ולהסתפק בהארכת המינויים הנוכחיים בשלושה חודשים נוספים, ראויה לכל שבח.

בדרך זו, ניתן יהיה בבוא העת לבטל את הנוהג התמוה שהשתרש שלא כדין, ולתת סיכוי של ממש גם לשופטים המחוזיים שלא כיהנו במינויים זמניים להשתתף בהליך הבחירה בו אמורים להתמנות חמישה שופטים לבית המשפט העליון, בהתאם למקובל בכל הליכי קידום אחרים בשירות הציבורי או בדיני המכרזים, מבלי ש”יד נעלמה” פועלת באמצעות הליך מנהלי של מינוי זמני לעקוף את הועדה למינוי שופטים ולהפוך אותה לחותמת גומי לכל דבר.

 

הכותב הינו חבר הועד המרכזי בלשכת עורכי הדיןכתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר