כבוד השופט סלים ג’ובראן מסרב לפסול את עצמו: הודעת ערעור

כבוד השופט סלים ג’ובראן מסרב לפסול את עצמו: הודעת ערעור

שמחה ניר, עו”ד
28.01.2009 09:11
למד מחבריו היהודים רק את הדברים הרעים

למד מחבריו היהודים רק את הדברים הרעים


כאשר הגשתי את הבקשה לפסילת השופט, היה ברור שהוא לא יפסול את עצמו, אבל לא ידעתי איך הוא יוציא את עצמו מהמצב המביך הזה *** האם זה מכובד לחמוק מגופו-של-עניין בנימוקים פרוצדוראליים חסרי-שחר? *** איך הייתם אתם יוצאים מזה, בלי להתבזות פעם נוספת? *** טקבקו, בבקשהע”פ 09/

 

בבית המשפט העליון בירושלים

 

המערער:          שמחה ניר, עו”ד, משעול גיל 1-ג’, כפר סבא 44281

 

נ  ג   ד

 

המשיבה:          מדינת ישראל

 

הודעת ערעור

על החלטתו של כב’ השופט ס’ ג’ובראן מבית המשפט העליון מיום 20.1.2009 לדחות את בקשתו של המערער לפסול את עצמו מלדון בתיק רע”פ 7491/08, בין בדיעבד באשר להחלטה בבר”ע עצמה, בין באשר לבקשות אשר עדיין תלויות ועומדות, וטרם ניתנה בהן כל החלטה.

ההחלטה ניתנה בהעדר המערער ולא הומצאה לו. נוסח ההחלטה נודע למערער רק מעיון באתר מערכת המשפט.

 

נימוקי הערעור

1.                   כב’ השופט ג’ובראן אינו מכחיש את הנטען בבקשה.

2.                   כב’ השופט נאחז, כאסמכתאות, בשתי החלטות קודמות של כב’ ביהמ”ש; העליון – אחת מהן שלו – אשר אין בהן ולא-כלום.

3.                   ההחלטה ברע”פ 1242/08 הינה בקשה ל”עיון” חוזר”, או “עיון נוסף”, בהחלטה הדוחה בקשת רשות לערער, אבל במקרה דנן מדובר בבקשת פסלות, ולא בבקשה לעיון נוסף, כך שאין הנדון דומה לראייה.

4.                   ההחלטה ברע”פ 1242/08 מסתמכת על ההחלטה ברע”פ 42/06, בלי להוסיף שום תרומה משלה לדיון דנן, ולכן עלינו לבדוק אם הזו האחרונה יש תרומה כלשהי לדיון דנן.

5.                   בהחלטה ברע”פ 42/06 נאמר (ההדגשות לא במקור):

משניתנה הכרעה בבקשה, תם הטיפול בה, ולא ניתן לשוב ולהידרש לה לגופה בהליך, שכותרתו “בקשה לעיון נוסף”. אך מובן הוא, כי ככל שרואה הוא עילה לכך, רשאי המבקש לנקוט כל הליך אחר שבדין.

6.                   לא זו בלבד שההחלטה הזאת אין בה דבר שונה מההחלטה ברע”פ 1242/08, אלא שהמלים המודגשות דווקא אומרות את ההיפך: לא ניתן לדיון בבקשת הרשות לערער לגופה, מכאן שבעניינים אחרים ניתן גם ניתן לדון, מה גם שהסיפא להחלטה משאירה פתח רחב “לנקוט כל הליך אחר שבדין”.

7.                   אמור מעתה: שתי האסמכתאות עליהן הסתמך כב’ השופט אין בהן שום נקודה אריכמדית התומכת בהחלטה.

8.                   טעותו הבסיסית של כב’ השופט הייתה בכך שהוא הגדיר את הבקשה לפסילתו כ”בקשה נוספת“, למרות שבקשות כאלה אינן בקשות “נוספות”, אלא כאלה העומדות על רגליהן-הן.

9.                   אם היה כב’ השופט נאמן לדרכו ולשיטתו, הוא היה מוסיף כי “מעבר לדרוש יוער, כי אף לגופו של עניין, דין הבקשה להדחות …”, אבל במקרה דנן, מה לעשות, לא הייתה לו שום הגנה, “אף לגופו של עניין”.

10.                   לאור האמור, מבוקש להורות על פסילתו של כב’ השופט ס’ ג’ובראן, כמבוקש לעיל.

11.                   לחלופין מבוקש לבטל את ההחלטה נשוא ערעור זה, ולהחזיר את התיק לכב’ בשופט, על מנת שידון בבקשה לגופה, וייתן החלטה חדשה.

 

           

שמחה ניר, עו”ד

      המערער

 

מצורפות:

·         ההחלטה נשוא ערעור זה;

·         הבקשה נשוא ההחלטה;

·         ההחלטות ברע”פ 1242/08 ורע”פ 42/06.

 

בבית המשפט העליון

 

רע”פ  7491/08 – י”א

 

בפני:  

כבוד השופט ס’ ג’ובראן

 

המבקש:

שמחה ניר, עו”ד

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבה:

מדינת ישראל

                                          

בקשה לפסילת שופט

                                          

החלטה

 

           ביום 18.11.2008 ניתנה החלטתי בבקשת רשות הערעור אשר הגיש המבקש ובגדרה נדחתה הבקשה. כעת מגיש המבקש בקשה נוספת שכותרתה “בקשה לפסילת שופט”.

 

           משניתנה הכרעה בבקשה, תם הטיפול בה ולא ניתן לשוב ולהידרש לה בהליך מעין זה (ראו רע”פ 42/06 אוליאל נ’ מדינת ישראל (לא פורסם, 1.3.2006); רע”פ 1242/08 עלאונה נ’ מדינת ישראל (טרם פורסם, 3.4.2008)).

 

           אשר על כן, הבקשה נדחית.

 

           ניתנה היום, כ”ד בטבת התשס”ט (20.1.2009).

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   08074910_H07.doc   שצ

מרכז מידע, טל’ 02-6593666 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il

 

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע”פ  1242/08 – א’

 

בפני:  

כבוד השופט ס’ ג’ובראן

 

המבקש:

מחמד חוסין עלאונה

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבה:

מדינת ישראל

                                          

בקשה לעיון חוזר

                                          

החלטה

 

           ביום 9.3.2008 דחיתי את בקשת רשות הערעור שהגיש המבקש, כעת הגיש המבקש בקשה שכותרתה “בקשה למתן רשות ערעור על החלטת בית המשפט העליון” בעניין החלטתי הנ”ל.

 

           יש להניח, כי אין מדובר בבקשת רשות ערעור על החלטתי, וכי הכוונה היא לבקשה לעיון נוסף בהחלטה, שכן אין הליך של בקשת רשות ערעור על החלטה בעניין בקשת רשות ערעור (ראו רע”פ 42/06 אוליאל נ’ מדינת ישראל (לא פורסם, 1.3.2006)).

 

           משניתנה הכרעה בבקשה, תם הטיפול בה ולא ניתן לשוב ולהידרש לה לגופה בהליך.

          

           אשר על כן, הבקשה נדחית.

 

           ניתנה היום, כ”ז באדר ב’ התשס”ח (3.4.2008).

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   08012420_H02.doc   שצ

מרכז מידע, טל’ 02-6593666 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

בבית המשפט העליון

 

 

בפני:  

כבוד השופט א’ א’ לוי

 

המבקש:

יהודה אוליאל

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבה:

מדינת ישראל

                                          

בקשה לעיון חוזר מיום 28.2.06

                                          

בשם המבקש:                        עו”ד זילי ולדמן

 

החלטה

 

           משניתנה הכרעה בבקשה, תם הטיפול בה, ולא ניתן לשוב ולהידרש לה לגופה בהליך, שכותרתו “בקשה לעיון נוסף”. אך מובן הוא, כי ככל שרואה הוא עילה לכך, רשאי המבקש לנקוט כל הליך אחר שבדין.

 

           הבקשה נדחית.

 

           ניתנה היום, א’ באדר תשס”ו (1.3.2006).

 

                                                                                                    ש ו פ ט

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   06000420_O03.doc/שב

מרכז מידע, טל’ 02-6593666 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il

 כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר