עו”ד ישעיהו אתגר, חבר-בית-דין בלשכת עורכי-הדין – אידיוט או מושחת?

עו”ד ישעיהו אתגר, חבר-בית-דין בלשכת עורכי-הדין – אידיוט או מושחת?

שמחה ניר, עו”ד
15.12.2008 01:44
עו"ד ישעיהו אתגר, חבר-בית-דין בלשכת עורכי-הדין – אידיוט או מושחת? - שחיתות שיפוטית - אידיוט - לשכת עורכי הדין - ישעיהו אתגר - אלי לוטן - עמנואל זלצמן


אב-בית-הדין, עו”ד עמנואל זלצמן, ועו”ד אלי לוטן, שאת יושרם העמדנו כאן במבחן, לא היה לבד; חבר אליהם גם עו”ד ישעיהו אתגרתזכורת

תחת הכותרת “עו”ד עמנואל זלצמן, אב-בית-דין בלשכת עורכי-הדין – אידיוט או מושחת?, וכותרת המשנה “מה עושה בית משפט כאשר טוענים לפניו שאין לו סמכות? הוא דן בטענה – ומחליט *** לא כך אצל עמנואל זלצמן“, הראיתי כיצד זלצמן זה, במקום לדון בטענתי לפיה לבית הדין בראשותו אין סמכות לדון בענייני, הפנה אותי להליך “חיצוני”, אשר נועד להעברה מבית משפט (או בית דין) מוסמך לבית משפט (או בית דין) אחר (מוסמך או שאינו מוסמך), בפרוצדורה ספציפית, משיקולים ספציפיים – וע”י גורם שיפוטי (או מעין-שיפוטי) אחר, אשר אינו נוטל חלק בהליך עצמו.

במקרה בו עסקינן הגורם האחר הוא יו”ר ביה”ד הארצי של לשכת עורכי-הדין, תפקיד המקביל לנשיא ביהמ”ש העליון של המדינה (גם לעניין העברת הדיון, וגם בכלל).

תחת ראש-הפרק “מי לא יודע זאת?” הסברתי:

את ההבדל בין טענת חוסר סמכות מקומית לבין בקשה להעברת הדיון יודע כל סטודנט למשפטים, שנה א’, שעבר את הקורס בדיון אזרחי או בדיון פלילי.

מי שאינו בעל השכלה משפטית, ואינו יודע את הדבר הזה, אפשר לסלוח לו, ולומר טעותו נובעת מבורותו בתחום הזה.

סטודנט למשפטים אשר, כאמור, למד את הנושא, ואינו יודע את הדבר, אפשר לומר שהוא כשל בלימודיו, אבל אם המדובר בעורך-דין שעבר את בחינות הלשכה, וגם צבר שנות ותק מקצועי – עליו כבר אפשר ולמר שהוא אידיוט.

ואם המדובר בשופט מקצועי, אשר שאלות כאלה הן לחם-חוקו היום-יומי, זה כבר משהו חמור עו”ד יותר. שופט הנכשל בכגון דא הוא כבר אידיוט מושלם.

ותחת ראש-הפרק הבא, “אבל ישנה גם אפשרות אחרת” אמרתי:

שופט הנותן תשובה לשאלה המתעוררת בפניו, אין דינו כדין סטודנט למשפטים אשר האינטרס היחיד שלו הוא לתת תשובה נכונה.

שופט הוא גם בעל-שררה, אשר ברצותו יעשה צדק, וברצותו יעוות מאזני משפט.

אמור מעתה: אם שופט פוסק משהו אידיוטי, זה או משום שהוא אידיוט, או משום שיש לו מניעים מושחתים, אשר למענם הוא מוכן לשים עצמו אידיוט.

ובאשר לאב-בית-הדין, עו”ד עמנואל זלצמן, העדפתי להשאיר פתוחה את השאלה אם הוא אידיוט הפועל בתום-לב, או מושחת, הפועל ממניעים מושחתים.

על ההחלטה בה עסקינן, לפיה את טענת חוסר-הסמכות יש להעלות בהליך לפי סעיף “העברת הדיון” חתם, יחד עם זלצמן, גם חבר-בית-הדין עו”ד אלי לוטן, וכאשר הנחנו על שולחן הניתוחים את שניהם יחד, ראיתי את עצמי חייב לדון בשאלה האם שניהם אידיוטים, או מושחתים.

לצורך הדיון בשאלה הזאת יכולתי לצאת מההנחה שרק אחד מ-10,000 עורכי-דין ייתפסו בתום-לב להנחה הזאת, אבל, משום הזהירות, יצאתי מההנחה שאחד מ-1,000 עורכי-דין ייתפסו לה בתום-לב, וכל השאר (999) שיגרסו כך – תום-הלב מהם והלאה. ואם הסבירות לכך שעורך-דין יגיע בתום-לב להנחה האידיוטית האת היא 1:1,000, הגענו למסקנה שהסבירות לכך ששני עורכי-דין, אשר קובצו באקראי, יגיעו בתום-לב לאותה התשובה היא 1:1,000,000 (אחת למיליון!).

אבל גם שני אלה לא היו לבד, כי אתם ישב גם עו”ד ישעיהו אתגר, ולפי אותו החישוב, הסבירות ששלושתם פעלו בתום-לב היא 1:1,000,000,000 (אחת למיליארד!).

תקנו אותי אם אני טועה.

________________

המלצת היום:

המושחתים בלשכת עורכי-הדין (א): עו”ד עמוס ויצמן, שודד הקופה הציבורית

מיבי מוזר, יו”ר ביה”ד הארצי של לשכת עורכי-הדין: עמוס ויצמן הוא חלאת-אדם, מושחת אשר מוכן לשדוד את הקופה הציבורית. אל תיתן לו לשטות בךכתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר