תרומת רבני ה”ציונות הדתית” לשמד ולהשמדת ישראל

תרומת רבני ה”ציונות הדתית” לשמד ולהשמדת ישראל

חנה אייזנמן
10.01.2008 17:44
תרומת רבני ה"ציונות הדתית" לשמד ולהשמדת ישראל


מתי יבין הציבור ה”ציוני דתי”, שהוא אדרוגינוס? לאדרוגינוס אין זכות קיום ואין גם הכח להתקיים, יוכיח חורבן גוש קטיף. אי אפשר גם לקיים את מצוות ישוב הארץ, וגם לציית לפקודות של עמלק מזרע ישראל, כאילו היה משיח ה’.תרומת רבני הציונות הדתית לשמד ולהשמדת ישראל!

 

סירוב פקודה אסור. אני שומע מג”דים בחטמ”ר שומרון, אנשים שבאים לעשות 90 יום מילואים בשנה ומפסידים כסף בהגנה על מקומות שמנוגדים להשקפותיהם… (רונצקי, “בשבע”).

 

התכוונתי לכתוב מאמר תחת הכותרת – והרבנים, איים? ובלי להתאמץ יתר על המידה, מצאתי אותם. הם פה, כרגיל, “ממלכתיים”,  פושעים נגד האלוקים, נגד העם היהודי ונגד האנושות.

מתי יבין הציבור ה”ציוני דתי”, שהוא אדרוגינוס? לאדרוגינוס אין זכות קיום ואין גם הכח להתקיים, יוכיח חורבן גוש קטיף. אי אפשר גם לקיים את מצוות ישוב הארץ, וגם לציית לפקודות של עמלק מזרע ישראל, כאילו היה משיח ה’.

“מדינת ישראל” כיום היא תועבת אלוקים ואדם. “מדינת ישראל” כיום, היא חילול שם שמים הזועק לשמים. כל מי שנותן לה יד, שותף לחילול ה’ שלא היתה דוגמתו מעולם!

הרב סדן קורא שוב לצאן מרעיתו ל”השתלב”, ורונצקי פוסק הלכה, פאשיסטית בעליל, שכל קשר בינה לבין היהדות לא קיים, ש”סירוב פקודה אסור”.

יצביע לי הרב סדן על תחום אחד, בו לא נושאים בעיקר העול ובאחראים שבתפקידים שומרי מצוות? טוב, יש כמה, למשל – התחום שעיקר פעילותו מתבצעת בחוף תל-ברוך…

 

לא הציבור שומר המצוות צריך להשתלב בחילוניות, אלא, הציבור החילוני צריך לשוב למורשת ישראל. תורתם של סדן ורונצקי, היא שהרחיקה עוד יותר את הציבור החילוני ממורשת ישראל. אם זה מה שראו בגוש קטיף, זו מורשת ישראל, אז מי צריך את זה? מורשת זו ממררת את חיינו כבר אלפיים שנה, והציבור של סדן ורונצקי אינו יכל להצביע על פתח תקווה. שוב ושוב חוזרים לסיסמה, שהיתה לזרא, על איילת השחר העולה קמעא קמעא. זה הכי נוח, זה לא דורש שום מאמץ. לא הרבנים, עוכרי ישראל, אשמים, אלא הסיסמא…. דווקא הם, המדקלמים – אתחלתא דגאולא – דוחים את בואה של איילת השחר. טוב ונוח להם בחושך המוכר. חוששים להסתנוור מן האור.

המהירות בה מנסה הקב”ה להביא את הגאולה, מסחררת את הרבנים, מפחידה אותם, הם מעדיפים את הקמעא קמעא… לא היתה מלחמה אחת שעמלק מזרע ישראל, לא מיהר להפוך לתבוסה, בתמיכת ה”שותפה ההסטורית” לכל פשעי ה”ציונות הסוציאליסטית” בארץ ישראל.

במשך שנים האשימו הפראזיטים, מחריבי נשמת האומה וארצה, את המאמינים, הבונים והמגשימים, באי עשייה למען הכלל ובהתרכזות בעצמם, וגם ב”חיים על חשבוננו”, כדרכם של עוכרי ישראל מימים ימימה – להפוך את פני הדברים מן הקצה לקצה, מאז בן-גוריון, ימ”ש, שהאשים את ה”פורשים” ב”טרור”, מרוב בטלה.

ה”פורשים” לא קבלו שכר משום גורם, ואילו אנשי צבא שכירי-החרב של בן-גוריון והבריטים קבלו שכר. הפורשים הקריבו את חייהם למען העם והארץ, במלחמתם בכובש הזר. בן גוריון ומורעליו שירתו את הבריטים, כלומר, השתמשו בבריטים כדי להשמיד את המתנגדים לדרך הכניעה והתבוסתנות.

 

ומי אימץ תמיד את השקרים? נכון! ה”ממלכתיים”. שנים אנו נאלצים לשמוע את מלחכי הפנכה מטיפים לנו מוסר ומנסים לאלפנו בינה – “איך נתנחל בלבבות”? לבבות של מי? של שונאי ישראל, חסרי תקנה, מסוג ה”שמאל שבנה את המדינה”, או של “עמך”,  הרואה בעלבוננו ובהתרפסותנו ומאבד תקווה?

תמיד הבהירה ה”ציונות הדתית”, שהיא “שותפה” ואסור לזהות אותה, חלילה, עם ה”חרדים”, ועובדה היא שדווקא ה”חרדים”, שלא התפשרו ולא השתלבו בהוויה הקלוקלת של “מדינת ישראל”, הם העושים נפשות יהודיות לעם ישראל, ולא ה”פועל המזרחי”!!! כי אם כל ההבדל הוא בכיפה שעל הראש, וכל השאר חיקוי ארחות הגויים, אין לעם ענין בזה!

איך יכל רב בישראל לומר – “סירוב פקודה אסור”! במה זה שונה מתורת הברגים הנאציים הקטנים?

הלוא זאת בדיוק רציתי לשאול תחת הכותרת – והרבנים, איים? איפה הרבנים שיקראו, סוף סוף, ליהודים להתנתק מן ה”מדינה” ומפשעיה נגד אלקים ואדם? אבל, אין טעם לשאול. הרבנים דווקא השמיעו קולם – בעד השתלבות, נגד סירוב, כדי לא לפגוע ב”מרקם העדין…”.

למה עמלק, ימ”ש, מזרע ישראל, אינו חושש לזאת? למה נראה לרונצקי שחורבן הארץ והשמדת יושביה שומרים על המרקם? איזה מירקם? איך יישמר המרקם הזה, כשלא יהיו עוד יהודים בארץ ישראל?! תמיד אותה תועבה!!! מורשת הנמושה, בגין – “לא תהיה מלחמת אחים בעוד האויב בשער”. על כן, האויב הערבי תמיד בשער, ואילו האויב האמיתי, זה המשמר בקנאות את “לנצח תאכל חרב”, כי רק כך יכל הוא לשלוט, הוא לפנים מן השער, וממנו מתעלמים, שהלוא “אנשים אחים אנחנו”. על כן עם ישראל שותק, כשמדינת הדמים והזדון, הרשע והפשע הזו מתעללת בו, אבל כשבא איזה גוי אנטישמי, שמתקשה לעמוד בפיתוי שמציבה לפניו מדינת הדמים הזו, מה עוד שזו דרך לזכות בהרבה הרבה נפט, יוצא עם ישראל לרחובות, להפגין נגד מי שלא היה מצליח לעולל לנו שום רע, אילולא רצתה בכך הנהגת “מדינת ישראל”, שונאת ישראל!

האם יש מושג לרונצקי וסדן, כמה בני נוער אבדו לנו לאחר שרבניהם השמידו את גוש קטיף? הם לא הצליחו ליישב לעצמם את הפראדוכס שבמציאות עם שרידי-חרב-בת-אלפיים, המציית לעומדים עליו לכלותו, כשהוא יכל להציל את עצמו בקלות, בסירוב פקודה המוני, שישבור את האמונה העיוורת בעליונותם הכל יכולה של כוחות הרשע!!

האם מבינים הרבנים ערלי הלב למצוקת נפשם של התלמידים היודעים על גופם ומהוריהם וסביהם, שאכן הגאולה מגיעה קמעא קמעא, ביסורים עצומים ונוראים, ואינם מבינים, למה מחזירים את העם הזה לתחילתה של דרך ייסורי ה”קמעא קמעא”? (איפה הרבנים, כשילדות יהודיות, בנות 13-15, אוהבות ארץ ישראל, עצורות בכלא הסטאליניסטי ב”ישראל”)?

הם שואלים את האלוקים – למה? כאשר התשובה נמצאת אצל רונצקי וסדן – אסור שתבוא הגאולה, אם זו תפגע, חלילה, במרקם העדין שבין ציפי לבני לבני אלון….

אצל רונצקי, פקודה להגן על חיי יהודים, דבר שהוא מובן מאליו גם בלי פקודה, זהה לפקודה להכות ביהודים. בנינו מעולם לא סירבו להגן על איזשהו ישוב, והם מפסידים הרבה מאד כסף, הן בהגנה על עמלק מזרע ישראל והן בשיתוף הפעולה שלהם, בגירוש עצמם מבתיהם. הם מגינים על קבוצים, שבניהם ינקו שנאת ישראל בחלב אמם ה”פועלת”, והתנדבו להכות יהודים ולגרשם מבתיהם. גירשו יהודים שבעבודתם הקשה מימנו את משחקי הקבוצים בבורסה.

יהודים מגינים על יהודים, זה טבעי! יהודים מתעללים ביהודים, זה ארכינאציזם! ה”רבנים” פסקו – “יהודי לא ירים יד על יהודי”. כשהם יודעים היטב מי יציית להם, ומי ירויח מציות הקרבנות, טבין ותקילין…

תוך כדי כתיבה מצלצל הטלפון – הרבנים קוראים לי לבוא הערב להפגנה למען ירושלים… בושה! מובן שלא אלך!!! מה קרה פתאם? איפה היו הרבנים, כשמשה דיין, ימ”ש, הפקיר את הר הבית למרצחים והבטיח להם את היתר, אם רק יגידו “שלום”?

המפד”ל הצביעה בעד הסכם ה”שלום” בין “ישראל” ל”ירדן”; שתי מדינות וירטואליות, את האחת “בנה השמאל” ואת האחרת הקימה האימפריה הבריטית-נאצית. רק המדינה היהודית מתמהמהת לקום. ומי הגן בחום ובלהט-זעם נגד המתנגדים על ההצבעה הזו? ניחשתם – אורי אליצור! ואז קמה כל הסיעה, ה”שותפה ההסטורית”, ונסעה, כאיש אחד, לבקר בארמונו של המלך, ירום הודו. יהודונים!

האם בין הקוראים להפגין, בעת ביקור האימפוטנט, בוש, נמצא גם רונצקי? זה שישלח שוב את תלמידיו לציית לפקודה נאצית בעליל, לגרש את היהודים מירושלים, יהודה, שומרון ובנימין, לאחר שהחריב בהצלחה את גוש קטיף?

מה הקשר בין ביקור בוש לירושלים? מה הקשר של בוש לירושלים? מה עניינו כאן? את זה תשאלו את בעלה של הסוכנת הזרה, עליזה אולמרט, ואת התולעת, ציפי לבני, מזמיני הגוי ופורשי השטיח האדום מדם יהודים לרגליו, שבהם מבקשים ה”ציונים הדתיים” להשתלב ולהם דורשים ה”ציונים הדתיים” לציית!

 כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר