לוועדת השמות הממשלתית: שיקולי מדיניות אינם בתחומכם המקצועי!

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/57548

בהמשך למכתבי הקודם אל הוועדה, אני מניח לפתחם את האופציה הקלה, המהירה והפשוטה: לבטל את החלטתם בעניין “רמת טראמפ”, ולגלגל את הנושא לפתחה של הממשלה, בלי להיזקק לכניסה קרקעית אל המגרש הפוליטי.

ללמוד מהאמריקאים

שמחה ניר, עוד

נא להכיר את ספרי החדש:

Donald J. Netanyahu and Benjamin Trump

למכירה באמזון ובחנויות הספרים המובחרות

בן 81 שנים אנוכי היום (15.6.2020), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות האזרח – זה המצע

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

בהמשך למכתבי מיום 11.1.2021 אל ועדת השמות הממשלתית, הוספתי ושלחתי אליהם היום, 13.1.2021, את המכתב הזה:

לכבוד

יו”ר וחברי ועדת השמות הממשלתית

משרד ראש הממשלה

ירושלים

נכבדי,

הנדון: רמת טראמפ ועוד – למכתבי אליכם מיום 11.1.2021

כדי להקל עליכם את ההחלטה, אני מעלה כאן הצעה חדשה, שתהייה העיקרית בסדר הקדימות, אם יהיה צורך בהמשך – הצעה שתקל עליכם את המלאכה, ותחסוך מכם אינוחות בעתיד – הקרוב או הרחוק.

הדרישה העיקרית במכתבי הנל (לבטל את קריאת היישוב על שמו של טראמפ) תהייה מעתה הדרישה החלופית, והדרישה החלופית (לקרוא יישוב על שמו של ריצ’רד ניקסון) תהייה מעתה רק חלופיתלחלופית.

דרישתי העיקרית כעת היא לבטל את החלטתכם לקרוא יישוב על שמו של דונאלד טראמפ, ולהעביר את הנושא לממשלה עצמה.

אבהיר ואנמק:

הוועדה הזאת נקבעה על פי החלטת הממשלה, וגם הרכבה נקבע עי הממשלה, ומכישוריהם של חברי הוועדה – כפי שמפורט באתר של משרד ראש הממשלה – עולה שהממשלה לא התכוונה לתת לוועדה סמכויות לקבוע דברים שמקומם לפתחו של הדרג המדיני.

תארו לעצמכם שוועדת השמות, בהרכב כלשהו, מחליטה לקבוע שמות יישובים על שמותיהם של הרודנים קים ג’ונג און (צפון קוריאה), עלי חמינאי או חסן רוחאני (איראן), בשאר אלאסאד (סוריה) או רגפ טאיפ ארדואן (תורכיה), והכל בתוםלב ובאמונה כנה (ואולי אפילו מוצדקת, תלוי בהשקפה) שהדבר ישפר את מעמדה של מדינת ישראל בעולם, ואת סיכוייה לשלום נצחי עלי אדמות.

ותארו לעצמכם שהחלטה כזאת מתקבלת ברובדיעות, בקולו המכריע של סגן מנהל המינהל לשלטון מקומי”, או של ממונה תכנון מערכתי משולב, אגף בכיר תכנון תחבורתי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים” …

זה נשמע כמו פרודיה של אפרים קישון זל, ואין ספק שלא לכך התכוונה הממשלה בהרכיבה את הוועדה הזאת. ניתן היה להבין את הדברים אחרת אילו הממשלה הייתה כוללת בהרכב הוועדה גם נציג של משרד החוץ, או שהייתה מגדירה את הוועדה כוועדה מייעצתלממשלה, אבל לא כך הווה.

אני מציע לכם, איפוא, את האופציה הקלה, המהירה והפשוטה: לבטל את החלטתם ולגלגל את הנושא לפתחה של הממשלה, בלי להיזקק לכניסה קרקעית אל המגרש הפוליטי.

בשים לב להתפתחויות המהירות בוושינגטון, ובעיקר להתפוררות ההגנה על טראמפ בקרב המפלגה הרפובליקנית, וכן להתפרעויות ההמוניות בכל 50 מדינות ארהב ביום השבעתו של הנשיא הנכנס, ג’ו ביידן (20.1.2021), ואף לפניו, אני מזמינכם לפעול כאמור (לבטל את קריאת היישוב על שם דונאלד טראמפ, ולגלגל את הנושא לפתחה של הממשלה עצמה), ולעשות זאת היום!

לעשות זאת היום, כדי שתמצאו את עצמכם יוזמים את המהלך, ולא נגררים אחריו.

בנוסף לאמור לעיל, ואם אינכם מוכנים לפעול כאמור, אני מבקשכם להודיעני אם, ומתי, יש בדעתכם לדון בנושא (כולל בדרישות החלופית, והחלופיתלחלופית).

המועד לשתי הבקשות האלה, לפי סע’ 2(א) לחוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשיט-1958, מתחיל היום, ואפנה את תשומת ליבכם לכך שלפי הסעיף הזה הבהקדם” גובר על ה”לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים“.

בברכה,

שמחה ניר, עו”ד

כעת נראה כיצד הם יגיבו גם על כך.

_______________

לוועדת השמות הממשלתית: נא למחוק מהמפה את השם “רמת טראמפ”

אמריקה אחרי טראמפ (א): איך למנוע מגו ביידן את כהונת הנשיא ה-46?

____________

דונאלד טראמפ למתקדמים

דונאלד טראמפ למתקדמים (א): הכישלונר מאבד שליטה

דונאלד טראמפ למתקדמים (ב): תפילה לשלומו

הסדרה הקודמת – מומלץ לקרוא כמה שיותר, במיוחד למי שהדברים לעיל מהווים הפתעה בשבילו:

דונאלד טראמפ למתחילים, מבט מקרוב: מבוא ותוכן העניינים

דונאלד טראמפ למתחילים, מבט מקרוב (א): פה ענק, מוח זעיר, בלי כל מימשק ביניהם

דונאלד טראמפ למתחילים, מבט מקרוב (ב): העכברים עוזבים את הספינה הטובעת

דונאלד טראמפ למתחילים, מבט מקרוב (ג) טראמפ וישראל, תחזית לשנה השמינית – אם הוא יגיע לכך

דונאלד טראמפ למתחילים, מבט מקרוב (ד): האם מהלך השגרירות טוב ליהודים, או רק לטראמפ?

דונאלד טראמפ למתחילים, מבט מקרוב (ה): על הצהרת ירושלים ומהלך השגרירות – אני רק שאלה

דונאלד טראמפ למתחילים, מבט מקרוב (ו): אין לו אלוהים זולת הכסף

דונאלד טראמפ למתחילים, מבט מקרוב (ז): שאלת המיליון דולר

דונאלד טראמפ למתחילים, מבט מקרוב (ח): קרית האמת על שם דונאלד טראמפ

דונאלד טראמפ למתחילים, מבט מקרוב (ט): אצל ברק אובמה זה לא היה קורה

דונאלד טראמפ למתחילים, מבט מקרוב (י): האם השקרן המושחת הזה מקיים הבטחות”?

דונאלד טראמפ למתחילים, מבט מקרוב (יא): האם ניתן להשוות בין טראמפ לאדולף היטלר?

דונאלד טראמפ למתחילים, מבט מקרוב (יב): נשיא המדינה מאחל יום זיכרון שמח

דונאלד טראמפ למתחילים, מבט מקרוב (יג): נאוםתשובה לפרופחובב טלפז, מעריץ עיוור

דונאלד טראמפ למתחילים, מבט מקרוב (יד): לאיזו רמה של אידיוטיות אפשר עוד להגיע?

דונאלד טראמפ למתחילים, מבט מקרוב (טו): שקרים ללא בושה, עלבון לאינטליגנציה

דונאלד טראמפ למתחילים, מבט מקרוב (טז): חוטף ילדים, וסוחר בהם

דונאלד טראמפ למתחילים, מבט מקרוב (יז): נאוםתשובה לאסתר שניאורסון גרי, מעריצה עיוורת

דונאלד טראמפ למתחילים, מבט מקרוב (יח): ווינסטון צ’רצ’יל של המאה ה-21 שולל את הסיווג הביטחוני מראשי המוסד והשב”כ לשעבר

דונאלד טראמפ למתחילים, מבט מקרוב (יט): על טראמפ והגרעין האיראני: תחזית מינימוםמקסימום

דונאלד טראמפ למתחילים, מבט מקרוב (יט)(2): על טראמפ והגרעין האיראני: הערתהבהרה

דונאלד טראמפ למתחילים, מבט מקרוב (יט)(3): על טראמפ והגרעין האיראני: אמרתי לכם, ואתם צחקתם עלי – עכשיו זה מפי הגבורה!

וראו עוד:

מדינת ישראל מפסקת רגליה לפני דונאלד טראמפ

איילת הכושלת (א): עד אנה יכולה הטיפשות להגיע?

למתמוגגי דונאלד טראמפ: זכרו את אופורית ששת הימים!

האם מהלך השגרירות של דונאלד טראמפ טוב ליהודים, או רק לטראמפ? נאוםתשובה לידידי משה, עורךדין

על טראמפ וירושלים נאוםתשובה לעופר דרורי

אביחי מולר, רוברט ס’ מנדלבליט

ציפי לבני ומחמוד עבאס מנהלים שיחות מדיניות (דוקודרמה)

Tsipi Livni and Mahmoud Abbas Talk Peace

מדינת ישראל ודונאלד טראמפ: נא להנמיך ציפיות! (עדכון)

אהרן ברק, ברק טראמפ, דונאלד אובמה: תחזית לתוצאת המפגש בין בנימין נתניהו ודונאלד טראמפ

Benjamin Abbas, Mahmoud Trump and Donald J. Netanyahu Make Peace in the Middle East

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר