חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ט): מי שמצפה מזולתו לכבוד – שייתן כבוד לזולתו!

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/54693

שמחה ניר, עוד

*** חוצפה בלתיתשוער היא מצדכם – חוצפה בל תשוער גם מצדך, אישית – לדרוש מאחרים כבוד, כאשר אתם עצמכם לא נותנים כבוד לאחרים *** אין לי טיפת כבוד כלפיכם – לאף אחד אין כבוד כלפיכם, ואומר זאת בצורה הכי מפורשת: שקי לי בתחת, שקו לי בתחת, לפני שאתם מצפים לטיפה של כבוד.

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

בן 79 שנים אנוכי היום (15.6.2018), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

יש גונגל טוטאלי בבתי המשפט. תעשו הכול כדי לא להגיע אליהם

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

פרק תשיעי לנאום התשובה שלי לדברי הברכה של נשיאת ביהמש העליון, השופטת אסתר חיות, בכנס במשכן הנשיא בנושא “70 שנות עצמאות למערכת המשפטובסימן פרישתה לגמלאות של הנשיאה נאור ביום 23.10.18.

***

כבוד הנשיאה,

בפרק הראשון לנאוםהתשובה שלי לדבריך בנושא 70 שנות עצמאות למערכת המשפטהתייחסתי לקשקשת הרבה שלך על עצמאות מערכת המשפט, בלי שאת עצמך לא יודעת למה את מתכוונת. בפרק השני ראינו כיצד את כורכת את עצמאות מערכת המשפטעם רצונכם לסתום את פיותיהם של המבקרים.

בפרק השלישי עניתי לטענתך כי אלה אשר התנהלותה של המערכת כמערכת עצמאית ובלתי תלויה ברשויות האחרות היא לצנינים בעיניהם“, וכי הם אף הרחיקו לכת ותיארו אותה כאנטידמוקרטית ואפילו כדיקטטורה שיפוטית שיש לרסק – כך ממש“, והראיתי כי אתם אכן מערכת אנטידמוקרטית ואפילו דיקטטורה שיפוטית שיש לרסק – כך ממש!

בפרק הרביעי הראיתי כי אף אחד לא שם לו למטרה לפגוע בעצמאותכם ובאיתלותכם – חוץ מכםעצמכם, וכי את הולכת בדרכי חברתך דורית ביניש, אשר ביקשה לרמות את כל העולם – ובמיוחד את עצמה.

בפרק החמישי הראיתי כמה נבובה טענתך כי עוד מלמדת המציאות כי השירות הניתן לציבור במערכת שלנו מצמיח אמון רב של הציבור כלפיה“, וכי אמון זה נובע בראש ובראשונה מן העבודה המסורה והמקצועית של השופטות, השופטים, הרשמות והרשמים העושים מלאכתם נאמנה לאורך כל ימות השנה …”, והבאתי לך דוגמאות למכביר לאותה עבודה מסורה ומקצועיתשאת מקשקשת עליה נוןסטופ.

בפרק השישי הראיתי כי ההתרברבות שלך על אמון הציבור אין לה כל שחר.

בפרק השביעי התייחסתי להמשך תשפוכתך, ובמיוחד לים התשבחות והסופרלטיבים שאת מעתירה על עצמך ועל חבריך.

בפרק השמיני התייחסתי לדברייך לפיהם –

מותר לצפות כי כל ביקורת וכך גם הביקורת המופנית כלפינו תהיה עניינית ומכבדת.

והראיתי עד כמה מפוקפקת נכונותכם להקשיב לדברי הביקורת, וגם להסיק את המסקנות מהביקורת הציבורית עליכם, ועל תרבות השפיטה הקלוקלת שלכם – גם כאשר היא ענייניתלמהדרין.

הפעם אתייחס לציפייתך השנייה – שהביקורת עליכם שאתם מצפים לה צריכה להיות לא רק עניינית“, אלא – כדברייך – גם מכבדת“, אז תסלחי לי מאוד, אבל מי שמצפה מזולתו לכבוד – שייתן כבוד לזולתו!

ואבהיר: את מאבקי כנגד התעלמותם של השופטים מטענות וראיות שאינן מתיישבות עם התוצאה שאותה הם סימנו מראש – זה למעשה המאבק היחיד שלי איתם, והשאר נגזר ממנו – התחלתי עם הרבההרבה כבוד: טעה כבוד בית המשפט בהתעלמו מטענה/ראייה זאת וזאת …

ומהו הכבוד בו התייחסתם לטענה הזאת? לא התייחסתם גם אליה. אמרתם לא מצאנו ממש בטענותיו של המערער“. היום אתם אומרים נחה דעתנו“.

אז לא, גברתי, זו חוצפה בלתיתשוער מצדכם – חוצפה בל תשוער גם מצדך, אישית – לדרוש מאחרים כבוד, כאשר אתם עצמכם לא נותנים כבוד לאחרים.

אז לא, גברתי, אין לי טיפת כבוד כלפיכם – לאף אחד אין כבוד כלפיכם.

ואם לא ברור לך לחלוטין, אומר זאת בצורה הכי מפורשת: שקי לי בתחת, שקו לי בתחת, לפני שאתם מצפים לטיפה של כבוד.

שקו לי בתחת כאשר אתם מציעיםלי לבוא מארהב, על חשבוני, כדי להתלונן – ללא תכלה ותכלית – במשטרה על שחיתותמיליארדים הידועה לי רק מכלי שני, כאשר בידיכם כל המידע שיש בידי, כולל על סירובן הבלתימנומק של רשויות החוק – מהמשטרה ועד היועץ המשפטי לממשלה – לטפל בנושא, ודי לכם בחמש מלים, האומרות אנחנו מוציאים צו החלטי כמבוקש“.

לא אצא ידי חובתי במתן הקישור, ואביא לך במלואם את הדברים אשר כתבתי לחבריך השקרנים וחסרי הכבוד – לעצמם ולזולת – בדברי הסיכום למכתבי אליהם:

תשובתי זאת יוצאת מתוך שתי הנחות חלופיות:

האחת – שהתכוונתם ברצינות לכך שלנוכח המלצת ה”טוב יעשה” שלכם אני אשנה את עמדתי, אבליג על הפגיעה שלכם באגו הנפוח שלי (אשר, כפי שציינתי, הוא נפוח בהרבה מזה שלכם) ואטוס ארצה וחזרה על חשבוני (קיצבת הזיקנה שלי לשלושהארבעה חודשים) – על מנת לעבור שוב את אותה דרךחתחתים אשר בסופה אחזור אליכם ואשלם שוב את אגרת הבג”ץ (עוד חודש של קיצבת הזיקנה שלי), ואתם תזרקו אותי שוב מכל המדרגות, עם עצת “טוב יעשה” חדשה, וחוזר חלילה.

והשנייה – שבכלל לא התכוונתם ברצינות, ועצת ה”טוב יעשה” שלכם לא הופנתה אלי, אלא אל קוראי פסקהדין, אשר אינם מכירים את ההסבר שלי מדוע אין כל טעם שאפנה למשטרה.

כיוון ששופטים בישראל – ולא כל שכן שופטים “עליונים” כמוכם – חזקה עליהם (“לכאורה”, כמובן…) שהם מתכוונים ברצינות למה שהם אומרים בפסקי הדין שלהם, אצא קודם מההנחה שאתם התכוונתם ברצינות בהצעתכם כי “טוב אעשה” אם אטוס ארצה על חשבוני, כדי להתלונן במשטרה על שחיתותהמיליארדים בהוצל”פ אשר לא פגעה בי אישית – שחיתותרבתי אשר דבקה עכשיו במערכת המשפט עצמה, ואתם גיליתם שלכם זה ממש לא אכפת.

ואם אכן התכוונתם לכך ברצינות – אז שקו לי בתחת!

שקו לי בתחת, כי אתם לא קראתם – כמה מפתיע – את מה שכתבתי במפורש, כמה וכמה פעמים בעתירה, ואם אכן קראתם – השתנתם על הכתוב בקשת הכי גבוהה שאפשר.

שקו לי בתחת, כי אתם צריכים להיות מודאגים יותר ממני מהשחיתות הזאת, אשר פוגעת בציבור כולו, ובעיקר באמון הציבור בשופטיו, שאתם מקשקשים עליו השכם והערב.

שקו לי בתחת, כי אתם מושחתים מכףרגל ועד ראש, ולא אכפת לכם שסרטן השחיתות הציבורית שולח את גרורותיו לתוך מערכת המשפט עצמה.

שקו לי בתחת, כי אתם אידיוטים, אשר מאמינים שאני אכן אטוס על חשבוני לארץ, להתלונן במשטרה על עניין ציבורי שאינו נוגע לי אישית, אחרי שהסברתי לכם “בכפית” שהדבר הזה כבר נעשה, גם על ידי וגם על ידי אחרים – ולא נשא פירות, ואחרי שהבהרתי לכם כי אני אדחה בבוז ובשאטנפש כל הפנייה שלכם לסעד חלופי, כולל הצעה להתלונן במשטרה.

שקו לי בתחת, כי אתם, בבורותכם, לא יודעים שתלונה ליועץ המשפטי לממשלה הינה הרבה יותר מאשר תלונה ליומנאי בתחנת המשטרה בזרנוגה גימ”ל.

שקו לי בתחת, כי האגו שלי נפוח לא פחות משלכם.

שקו לי בתחת! שקו לי בתחת! שקו לי בתחת! שקו לי בתחת! שקו לי בתחת! שקו לי בתחת!!! – כי שפה אחרת אתם לא מבינים!

כעת אצא גם מההנחה החלופית, לפיה אתם לא ממש התכוונתם ברצינות לכך ש”טוב אעשה” אם אטוס ארצה להתלונן במשטרה: אם כך הוא, לכו הבייתה – לא מחר, לא היום, אלא כבר אתמול – כי שופטים אשר לא מתכוונים ברצינות למה שהם אומרים, אין מקומם בשירות הציבורי, לא כל שכן מאחורי דוכן השופטים, ומקלוחומר אין מקומם כשופטים בבית המשפט העליון.

לכו הבייתה, אבל גם זה לא יפטור אתכם מלנשק לי בתחת, כי, כאמור, שפה אחרת אתם לא מבינים.

באותו הכבוד שאתם רוחשים לי,

שמחה ניר, עו”ד

ואת ממשיכה בתשפוכת המתבכיינת שלך:

לכן, כאשר מושמעות כלפינו השופטים התבטאויות הרחוקות מלהיות ענייניות ומכבדות, ניתן לצפות כי יהיה מי שיטרח לגנותן בשם הממלכתיות על מנת לתבוע את עלבונה וקלונה לנוכח התבטאויות כאלה.

מה פשר ניתן לצפות כי יהיה מי שיטרח לגנותן בשם הממלכתיות על מנת לתבוע את עלבונה וקלונה לנוכח התבטאויות כאלה“? בשביל מה יש לכם צי של דוברות, יועץ תקשורת, מנהל בתי המשפט, נשיאים וסגני נשיאים בכל רחבי הארץ, ומעל כולם נשיאת ביהמש העליון והמשנה שלה?

לגנותן בשם הממלכתיות“, על מנת לתבוע את עלבונה וקלונה“? בגלל הממלכתיותהארורה שלכם אני צריך לצאת לגלות כדי ליהנות מחופשהביטוי, כדי להיאבק על הממלכתיות שלי, הממלכתיות של ארץמולדתי, שאתם פוגעים בה ורומסים אותה – ברגל גאווה.

והלאה:

למרבה הצער גינוי כזה מאחר לבוא, אף כי לעתים גובלות ההתבטאויות בהסתה ממש וזאת בין היתר מפי נבחרי ציבור.

אז אולי תגידי לי את, המשפטנית מס’ 1 של המדינה, מה זה גובלות“?

אז אני יגידלך: כאשר חברי המלומד” – שאינו מלומד כלל ועיקר, והוא חברירק מכוח אקדח החוק המוצמד לרקתי – מוצא כי חברו המלומדמרמה את בית המשפט במצח נחושה, הוא לא יגיד חברי המלומד מרמה את בית המשפט במצח נחושה”, כי זה “סגנון בוטה ומשתלח”, ולכן הוא יגיד כי דברי חברו המלומד גובליםבהטעיית בית המשפט …

אז בואי, גברת חיות, לא נשחק במלים מסוגת באיזה בסגנון אדוני מדבר“: אם הם מהווים הסתה ממש” – הגידי את במפורש, וצייני גם הסתה למה, ואם הם לא מהווים הסתה ממש” – הפסיקי לקשקש, ושימי מחסום לפיך!

ואת ממשיכה:

לא ייפלא אפוא כי חלק מן הציבור רואה בכך היתר ואישור לנקוט באותה לשון משתלחת ובוטה.

עכשיו, גברתי, שתי שאלות:

האחתאולי תסבירי לנו למה את מתכונת כאשר את אומרת לשון משתלחת ובוטה” (וכדי שתביני, בשכל המצומצם והמוגבל שלך, עד כמה הוא מצומצם ומוגבל, קראי את זה, כולל הקישורים בפנוכו: מה זה “בוטה ומשתלח”? שיעור מולדת)?

והשנייה – במדינה בה אמור להיות חופשביטוי, מה הפסול בלשון משתלחת ובוטה, ועל סמך את אומרת שיש צורך בהיתר ואישורלנקיטת לשון כזאת?

הלאה:

כתוצאה מכך מתפשט במקומותינו שיח אלים הקונה לו אחיזה מזיקה בכל הרבדים של חיינו.

אולי תסבירי לנו מה עושים כשהשיח המלטף, המרוכך והמתחנף (“טעה כבוד השופט“) כבר לא עוזר?

האם את יודעת מה עושים כאשר האוייב לא מקשיב לקולות השלום? הוא חוטף שיחאלים, ואתם עוד לא חטפתם את כל מה שהרווחתם ביושר.

ומה את מציעה במקום שיח אלים“? רצח שופטים?!

כן, כן … בשנת 2000 אמרתי לכם כי בגלל אבדן אמון הציבור תחטפו תוך חמש שנים מכה אנושה וכואבת” – רצח שופט, התאבדות שופט, ושאר מרעין בישין. אז קיבלתם רצח שופט תוך פחות מארבע שנים, התאבדות שופט תוך עשר שנים, וביןלבין כדורים במעטפות, נעליים בפרצופיכם, ומה לא.

גברת חיות, ידיכם מגואלות בדמם של השופטים עדי אזר זל ומוריס בןעטר זל – ואתם מחכים לקרבן הבא!

אז רשמו לפניכם: תוך חמש שנים זה שוב יגיע אליכם.

זה יגיע אליכם כי לא כל נפגע מהסתאבותכם ושחיתותכם יודע להקים אתר, ולומר לכם שקו בתחת.

ועכשיו תחליטו מה עדיף לכם: לנשק לי בתחת, או לחטוף כדור בראש ממי שלא יודע להביע את דעתו ורגשותיו באמצעות המילה הכתובה, או המדוברת.

והלאה, שוב רבמפרקית:

בהכירי את שופטות ושופטי ישראל

את לא מכירה אותם. את לא הכרת את עדי אזר, אבל עכשיו את סופקת כפייך ופוכרת אצבעותייך ביגון מעושה, ואומרת כי הוא נרצח רק משום שהוא היה שופט” … זה אכן נכון, אבל זו הדמגוגיה שאני מגדיר כשימוש מניפולטיבי בעובדות אמת, משום שבמקום לשים פסיק אחרי האמירה הזאת, ולשאול את עצמכם במה חטאנו שכך קרה לנו, אתם שמים סימן קריאה ומגלגלים אלימרום עיניים צדקניות.

אני רוצה לומר לך משהו שידוע לכל, אבל אתם מעדיפים להתעלם ממנו: עדי אזר לא נרצח בגלל שהיו למאןדהוא חשבונות אישיים איתו, או על עוול שהוא עשה למישהו במשפט. הוא נרצח משום שרוצחיו התייאשו מהסיכוי למשפט צדק במערכת המשפט שלך, ואיבדו בה כל אמון, ומכל שופטי מדינת ישראל הוא היה המטרה הכי זמינה לכדוריהם.

וגם את מוריס בןעטר לא הכרת, ואפילו לא חשבת עליו, ועל שופטים נוספים כמותו אשר עדיין בצנרת“: שופט יסודי, לכל הדיעות, אשר, בגלל היסודיות שלו, הוא לא עמד במיכסותשהטלתם עליו, ובמקום לעצור את הזרמת התיקים אליו, אתם השפלתם אותו, הורדתם אותו לביהמש לעניינים עירוניים, ובמקום להוריד ממנו את העומס, אתם הוספתם לו גם את התיקים העירוניים.

גיליתם כלפי בשרמבשרכם את אותה הרגישותשאתם מגלים כלפי כלל הציבור, שעל אבדן אמונו אתם מקוננים, והוא לא עמד בהשפלה, ושם קץ לחייו.

ואם לא די היה לכם בכך, אתם אצתם למחוק את שמו מרשימת השופטים המכהנים – עוד לפני שגופתו הספיקה להתקרר.

והלאה:

בהכירי את שופטות ושופטי ישראל (על כך דיברנו) ואת חוט השדרה המקצועי האיתן שלהם

כן ויקיפדיה:

חוט השדרה או מוח השדרה (TA: Medulla spinalis) הוא חלק מרכזי במערכת העצבים של בעלי חוליות. חוט השדרה הוא המשכו של המוח, ומרכיב יחד איתו את מערכת העצבים המרכזית.

תפקידו של חוט השדרה הוא לקשר בין המוח לבין מערכת העצבים ההיקפית, שמגיעה אל אברי הגוף השונים. בדרך זו המוח מסוגל לקבל מהאיברים מידע על הסביבה הפנימית והחיצונית, ולשלוח לרחבי הגוף פקודות השולטות על תפקודם של האיברים. מסרים עצביים בחוט השדרה זורמים בשני כיוונים: מידע חושי (בעיקר ממערכת המגע) מגיע מקולטני חישה ברחבי הגוף לכיוון המוח, ואילו פקודות מוטוריות שיוצאות מהמוח נשלחות לעבר שרירי הגוף. חוט השדרה מעביר מסרים תחושתיים ומוטוריים בגוף רק מהצוואר ומטה: השרירים וקולטני החישה באזור הראש וחלק מהשרירים בצוואר, בכתפיים ובגרון מקושרים למוח באמצעות עצבי הגולגולת.

מלבד תפקידו כמקשר בין המוח לגוף, חוט השדרה שולט באופן עצמאי על סוגים שונים של רפלקסים, שהם תגובות מוטוריות לא רצוניות לגירויים. כמו כן, מחוללי תבנית מרכזיים בחוט השדרה מעורבים בשליטה על פעולות מחזוריות כמו הליכה.

טוב, אז אנחנו יודעים עוד מהבצפר העממי שחוט השדרה הוא המשכו של המוח“, שהוא גם מקשר בין המוח לבין מערכת העצבים ההיקפית”, ושהוא גם שולט באופן עצמאי על סוגים שונים של רפלקסים”, אבל הבעייה היא, כמובן, במוח עצמו, ובאשר לחלק ה”עצמאי” של חוט השדרה, דהיינו “שליטה על סוגים שונים של רפלקסים” – נו, באמת …

והנה הפינאלהשלך:

אני סמוכה ובטוחה כי נמשיך למלא את תפקידנו באמונה ברוח המורשת השיפוטית שהנחילו לנו קודמינו, נמשיך לקיים את ההתחייבות שנטלנו על עצמנו בהצהרת האמונים שהזכרתי בפתח דבריי והכל ללא מורא וללא משוא פנים.

כיוון שאנחנו (עדיין) מדינה חופשית, אז הכל מותר (בעיקר לשופטים קשקשנים), אבל מבחינתי מילתהמפתח שלך כאן היא נמשיך“, וזה בדיוק מה שמפחיד אותי, ומדיר שינה מעיני.

_________

לכל פרקי הסדרה

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (א): מי שרוצה עצמאות – בבקשה!

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ב): עצמאות אינה חסינות מביקורת!

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ג): כל דיקטטורה יש לרסק – ודיקטטורה שיפוטית לא כל שכן!

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ד): אף אחד לא פוגע בעצמאותכם ובאיתלותכם – רק אתם

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ה): על איזו מציאות“, ועל איזה אמון“, גברתי מדברת, כאשר רק ל-30% מהציבור יש אמון מלא במערכת המשפט (לא סופי)?

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ו): על קיטש וקשקושי, ועל אמון הציבור

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ז): אתם מזמינים את החנופה, נהנים ממנה, ולעולם לא גומרים

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ח): אתם לעולם לא עומדים לדין!

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ט): מי שמצפה מזולתו לכבוד – שייתן כבוד לזולתו! (אתה נמצא כאן)

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (י): אידיוטים, לכו הבייתה כולכם, ויפה שעה אחת קודם!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר