מה זה “בוטה ומשתלח”? שיעור מולדת

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/46315
 
שמחה ניר, עו”ד 08.11.2009 03:10

אם הוא צודק, מותר לו להיות בוטה ומשתלח

הקלישאות “בוטה ומשתלח” או “לשון בוטה ומשתלחת”, על נגזרותיהן השונות מכות שורש בתרבות-השיח שלנו כבאות להגן על תרבות-השיח, אבל אין כמותן להוריד תרבות-השיח מטה-מטה *** הגיע הזמן לריענון הנושא הזה.


הקלישאות בוטה ומשתלחאו “לשון בוטה ומשתלחת“, על נגזרותיהן השונות מכות שורש בתרבותהשיח שלנו כבאות להגן על תרבותהשיח, אבל אין כמותן להוריד תרבותהשיח מטהמטה. הקלישאות האלה מקוממות אותיכל פעם מחדש. כל פעם שאתה אומר משהו שלא מוצא חן בעיני מישהו, הוא משיב מלחמה שערה: זה סגנון בוטה ומשתלח“.

לו, לפחות, היו המשתמשים במטבעותהלשון האלה מתייחסים לביקורת על השימוש בהן, ומתווכחים איתה, אפשר היה לומר הנה, עלינו מכיתה בלכיתה ג‘, אבל הם, בהעלותם את הגירה שלהם, מבקשים להחזיר אותנו בכוח מכיתה בלכיתה א‘.

הגיע הזמן לריענון הנושא הזה.

בסדרת הקישורים שבהמשך נראה עד כמה נשחקו הביטויים האלה, ועדיין כל העולם ואשתו, מגדול ועד קטון, מעלים עליהם את הגירה הזאת, והרשו נא לי לשאול את כל המשתמשים במטבעהלשון הזאת אם הם אכן יודעים מה זה בוטה“, ומה פסול בהשתלחות“.

אתחיל בעניין ההשתלחות

נניח שעובד ציבור לוקח שוחד – מדוע אסור להשתלח בו?!

ואם יתברר כי כפיו נקיות וצחותכשני, אז ההשתלחות בו באמת לא הייתה מוצדקת, אבל זה עניין של עצם ההשתלחות“, ולא עניין לשוני“.

כדי להבהיר עוד יותר את הסוגייה, קראו את המאמר הזה:

https://www.quimka.net/a8310-מהזהמשתלחומהזהסגנוןמשתלח?

ואם אני אומר ללינדה שפיר, מנכל לשכת עורכיהדין, להפסיק להשתלח בסגנוןשלי, אני לא מתווכח על הסגנוןשלה, ולא אומר שהיא משתמשת בסגנון משתלח“, או בלשון משתלחת“, אלא שהיא משתלחת בי ובסגנוני ללא שמץ של יסוד. קראו את מכתבי אליה:

https://www.quimka.net/a343615-לינדהשפיראוליתפסיקילהשתלחבסגנוןשלי,

וגם את המאמר הזה:

https://www.quimka.net/a343782-עודירוןאלחננימתבכייןהרבהעורכידיןמשתמשיםבלשוןבוטהומשתלחת.

והצירוף הזה (“בוטה ומשתלחת“) מביא אותנו היישר למילה הבעייתית יותר: “בוטה“, סגנון בוטהוכו‘, אבל לפני שתייחסו לי סגנון בוטהגם בממר הזה, אבקש להגן על השימוש שאני עושה במילה קשקשנות“, על כל הטיותיה ונגזרותיה.

כאשר אני מדבר על קשקשנות, אני מתכוון לאמירת דברים – לרוב כדקלום העובר בירושה מדורדור, אבל לא בהכרח – כאשר האומר אותם לא מבין בדיוק מה הוא אומר, ומהן ההשלכות של דבריו, במקרים אחרים.

קראו, למשל, את זה:

https://www.quimka.net/a8684-יהונתןהקשקשןמהענייןסמלהמדינהודגלהלאוםלתלונהעלשופט,

שהוא, ככל הנראה, הפעם הראשונה שתפסתי ששופטים יכולים גם לקשקש, ותבינו יותר טוב למה אני מתכוון.

כעת בואו ניגש אל המאמר המכונן של החצי השנישל הנושא אשר לפנינו – המילה בוטה“:

https://www.quimka.net/a8280-מהזהבוטהעלכבודההאבודשלהמילהבוטהועלהייחודשלההמתמסמסוהולך,

ואל מאמרההמשך שלו:

https://www.quimka.net/a204131-בוטהועודפעםבוטהועודפעםועודפעםעדכמהאפשרלהזנותמילהאחתויחידה?

וכעת, לאור שני המאמרים האלה, קראו את זה:

https://www.quimka.net/a8277-בקשהלפירושמוסמךלפסקהדין.

מדובר בפסקדין (יש קישור בפנוכו) בו מופיעה המילה בוטה“, על הטיותיה ומשמעויותיה השונות 19 פעמים (!!!), והשופטת איילה פרוקציה אומרת שאין צורך בהבהרה“, כי הכל ברור … אמרו אתם – האם לכם ברורות המשמעויות של כל אחד מ-19 המופעים, באותו פסקדין?

הנה יש לכם כאן דוגמה נוספת לקשקשנות, בהקשר למילה האחת והיחידה הזאת – המילה “בוטה”.

למטה מכאן יש לכם שורה ארוכה של קישורים לדוגמאות של השימוש בביטוי בוטה ומשתלחכנגד דברים קשים אשר לתוקף אותם אין תשובה רצינית לדברים עצמם. מי שתפס את הפרינציפורוצה לדלג, זה בסדר, אבל אל תחמיצו את המאמר האחרון, ואת דברי הסיכום שבעקבותיו.

https://www.quimka.net/a343373-שמחהנירעודנמדינתישראלבקשתרשותלערעראדבורהברלינרמדברתעלסגנון;

https://www.quimka.net/a343407-עודברוךחייקיןוהשופטאהרןפרקשמדבריםעלסגנון;

https://www.quimka.net/a8900-הערותבעקבותפסדהמריבהאמינוףנגדמוניץודהליאולויולהיפךאמהזהלשוןבוטהלעתיםגסהומשתלחת;

https://www.quimka.net/a8782-אדמונדלויאליקיםרובינשטייןהאםאתםיודעיםמהזהבוטהמתייהיהסוףלקשקשנות;

https://www.quimka.net/a8735-מהזהסגנוןמעליבומשפילגלגולושלעודניגוןעודקשקשנות;

ולסיום הסדרה, מאמר שלא דן דווקא במילים בוטה ומשתלח“, אלא בגיוסןשל אלה, ואחרות, תוך נשיאהלשווא של שם ההגנה על טוהר הסגנון“.

https://www.quimka.net/a8681-עלהצביעותוהאידיוטיותבהתרסותעלהסגנון.

קראו את המאמר הזה. קראו אותו שוב ושוב, ותבינו מה מסתתר מאחורי כל ההתרסות על הסגנון“.

זכרו אותו כאשר אתם עומדים לבקר את סגנונו של הזולת.

ובחזרה למילה בוטה“: אם אני אומר על אדמונד לוי, למשל, שהוא חרא של שופט“: זה סגנון גס, סגנון וולגארי, סגנון הרחוב, אבל אין לזה שום קשר ל”בוטות”.

ואם, למשל, אני אומר על הנל שהוא מושחת“, “בועל קטינותוכו‘, יכול להיות שזה נכון, ויכול להיות שזה לא נכון, אבל אין לזה שום קשר לענייני הסגנון“.

ואם תגידו שהדברים האלה הם ביקורת בוטה” – כן, זה נכון, אבל אם תבדקו המילון אבןשושן, למשל, תיווכחו שאין שום פסול בביקורת בוטהרק משום שהיא בוטה“, והשאלה אם היא בלשון בוטהמקומה אולי יכירנה, אבל גם בלשון בוטהאו בסגנון בוטהאין שום פסול רק משום כך שהם בוטים“. 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר