בנימין נתניהו עושה שימוש מניפולטיבי בעובדות-אמת

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/57249

הסבר קליל לביביסטים, איך מושא הערצתם מסובב אותם סביב האצבע, וסותם להם את ערוצי המחשבה עם עובדותאמת שאינן רלוונטיות לדיון *** האם מארגני ההפגנות צריכים להביא סנדביצ’ים מהבית?

השטחת העקומה

 

שמחה ניר, עוד

בן 81 שנים אנוכי היום (15.6.2020), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות האזרח – זה המצע

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

הקדמה: על אחד הפנים של הדמגוגיה

איך נתניהו מנפח לנו את השכל, עם עובדותאמת

סיכום

הקדמה: על אחד הפנים של הדמגוגיה

פנים רבים לה, לדמגוגיה, ולפני 15 שנים עמדתי על אחד מהם: השימוש המניפולטיבי בעובדותאמת ובעקרונות נכונים. ראו: על אתיקה, דמגוגיה וסתימתפיות, בעקבות פסה”ד בעניין עו”ד שרה מזרחי (על”ע 736/04) ועוד.

את המאמר פתחתי בדוגמה היפותטית:

כדי להקל עלינו לנתח את המצב המשונה הזה ניקח דוגמה מן הפסיקה, אבל נלביש עליה מערכת עובדות היפותטית, וזאת בעיקר משום שהפסיקה אינה מוכנה לקבל על עצמה בירורים עובדתיים, ונאחזת בנימוקיסרק של “סגנון”, עליהם נעמוד בהמשך.

עורךדין פלוני פונה אל שר המשפטים ואל נשיא ביהמ”ש העליון, וכן גם אל הוועדה לבחירת שופטים, בתלונה על שופט פלוני, שהוא שקרן פתולוגי“. מטרתה של התלונה היא למנוע את קידומו, ואף להביא להדחתו מהכהונה.

כדי להגביר את האפקט, העביר עורךהדין העתקי תלונתו גם אל אמצעיהתקשורת, ופרסם אותה ברבים בכל דרך אחר.

לצורך הדוגמה נצא מתוך כמה הנחותעבודה:

האחת – עורךהדין מפרט, וגם מאמת בתצהירים ובראיות אחרות, מקרים רבים בהם השופט אכן שיקר, והכל בתקופה קצרה, וזאת כהוכחה שהשופט לא נכשל בשקר חדפעמי, אלא שהוא שקרן ממש.

השנייה – את ה”פתולוגיות” של השקרנות מבסס עורךהדין על אלה: על חוותדעת מקצועית, על דבריו של השופט עצמו, המתהדר בשקריו ואומר אצלי זה פתולוגי“, ומעל לכל גם על המסקנה הלוגית הנובעת מריבויהשקרים, ונסיבותיהם. לא מן הנמנע הוא שהפונה, בנוסף להיותו עורךדין, הוא פסיכיאטר מוסמך, ותלונתו מבוססת גם על הידע המקצועי שלו.

השלישית – השקרנות והפתולוגיות של השופט הינן רלוואנטיות לתלונה.

לא נחה דעתם של גורמי האתיקה של לשכת עורכיהדין והם העמידו את עורךהדין לדין משמעתי על ההתבטאותשלו, קרי על הביטוי שקרן פתולוגי“.

מן הראוי לציין כבר בשלב הזה כי בית הדין המשמעתי לא התיר לראובן להוכיח את טענת אמת דיברתי“, דהיינו שהשופט הוא אכן שקרן, וגם שקרן פתולוגי.

וכך המשכתי והסברתי, שם:

ב. על השימוש המניפולטיבי בעובדותאמת ובעקרונות נכונים

אחת התופעות המקוממות של הדמגוגיה היא השימוש המניפולטיבי בעובדותאמת ובעקרונות נכונים. שימוש אשר מצליח לטמטם את השומע, עד שהוא אינו מצליח להבדיל בין עיקר לטפל, בין רלוואנטי לבין לא רלוואנטי.

בהמשך נראה כיצד זה מתבצע.

ג. איך מטמטמים את השומע, או את הקורא

הכרעתהדין במשפטו המשמעתי, ההיפותיטי, של עורךהדין פותחת בעובדתאמת “מהממת” (אשר ייתכן שההגנה כלל לא כפרה בה): “הנאשם אמר על השופט שהוא שקרן פתולוגי“.

כשהקורא נתקל ב”גילוי” הזה, הוא מייד אומר לעצמו: וואאאווו! הנאשם אמר על השופט שהוא שקרן פתולוגי!!!”, וההכרהבפליליותשל האמירה הזאת מקבלת משנה תוקף משום שזו כבר קביעהשל בית הדין, וכך, ע”י אמירה אחת, נכונה עובדתית (אשר ככל הנראה כלל לא הייתה שנוייהבמחלוקת), הקורא נלכדבאמונתו שהנאשם עשה דברמה רע, ויותר מזה אנחנו כבר כמעט לא צריכים.

הצעד הבא הוא מסע ארוך ומייגע בים של אסמכתאות, אשר חוזר על עצמו עד לזרא, וכל מטרתו היא לשכנע את הקורא שעורךדין חייב להשתמש בלשון מנומסת, מרוסנת ומאופקת“, וכו’ …

אבל כדי לדעת שעורךדין חייב להשתמש בלשון מנומסת, מרוסנת ומאופקת”, וכו’, אנחנו לא זקוקים לשלל אסמכתאות, כי זה כבר מקובל על הכל, ומה שמקובל על הכל אינו מצריך הוכחה ושכנוע. נשאלת, איפוא, השאלה לשם מה זקוקים אנו לאותו “סיור מודרך”, אם הכל ידוע ומקובל. והתשובה אינה אלא זו שבדרך הזה מבקשים להרדים אותנו, ולהשכיח מליבנו שלא זו השאלה העומדת לדיון. לכן נאמר עד לזרא“.

ולא זו בלבד, אלא שהם חוזרים על כך שובושוב, במקום להתייחס לטענות אשר מועלות בפניהם שובושוב, והן מפורטות גם ברשימה זו. הם מתעקשים שלא להתייחס אליהן, וממשיכים לחזור על המנטרות שלהם, אשר אינן עונות לשאלות, ואשר כל תפקידן אינו אלא להביא אותם לתוצאה שהם חפצים בה, ושהם החליטו עליה מראש. לכן נאמר עד לזרא“.

וכאילו לא די בכך מוסיף בית הדין ואומר כי “דברים כאלה יש בהם כדי לפגוע באמון הציבור בבתי המשפט”, ולא שוכח, חסוחלילה, להוסיף ולסיים בשלושה סימניקריאה (“!!!”).

וכך, אחרי שבית הדין המשמעתי “הוכיח” שהנאשם אמר מה שאמר, אחרי שהוא “הוכיח” שיש לומר דברים בלשון “מנומסת, מאופקת ומרוסנת”, ואחרי שהוא “הוכיח” שיש בכך “פגיעה באמון הציבור בבתי המשפט”, מייד, כהמשך “טבעי” באה ישר השורה התחתונה, הכאילומובנתמאליה: ועל כן אנו מרשיעים את הנאשם“…

אבל כדי שלא יישארו “זנבות פתוחים”, בא בית הדין, ומרפד את הכרעתהדין בעוד כמה עקרונות מוסכמיםעלהכל, אשר גם הם אינם שנוייםבמחלוקת, והם מרחיקים את הקורא עוד יותר מהשאלות האמיתיות.

וכך יאמר בית הדין: ביקורת מותרת ואף רצוייה, בתנאי שהיא מנוסחת בלשון מנומסת, מאופקת ומרוסנת”, ולעניין זה הגנת “אמת דיברתי” אינה מועילה …

וגם כאן אין לנו אלא תערובת של מסשפתיים ושל עיקרון נכוןכשלעצמו, אבל שניהם גםיחד אינם רלוואנטיים.

איך נתניהו מנפח לנו את השכל, עם עובדותאמת

זה שבנימין נתניהו הוא דמגוג, אנחנו יודעים, אבל נאומו בכנסת ביום 5.8.2020, בדיון על טיפולה של הממשלה בנגיף הקורונה, הדגים נתניהו עד כמה הוא מסוגל לנפח לשומעיו את השכל עם השימוש המניפולטיבי הזה, בעובדותהאמת.

הנה, למשל:

גם אם הייתי מביא חיסון לקורונה ושלום עולמי, היו שואלים אותי ‘למה רק עכשיו?’”.

כן, בהחלט, יש מקום לשאלה הזאת, אולי לא בעניין החיסון לקורונה (שהוא תלוי במדענים, לא בפוליטיקאים), אבל בהחלט בעניין השלום העולמי: בנימין נתניהו, יפה שהבאת שלום עולמי, אבל אתה ראש ממשלתנו זה ארבע עשרה שנים ברציפות, ומדוע רק עכשיו?

אם כך היה הדבר, נתניהו יכול היה להביא, כדוגמה, את הסיפור על צייר השלטים הסיני, שבא אליו בעל לול, וביקש שיצייר לו שלט עם תרנגול.

אמר לו הצייר להלולן: חזור אלי בעוד ג’ ירחים.

חזר הלולן אחרי ג’ ירחים, אמר לו הצייר שוב לביתך, וחזור אלי בעוד ג’ ירחים נוספים.

חזר הלולן אחרי ג’ ירחים נוספים, אמר לו הצייר, שב בצד, וחכה בסבלנות.

ישב הלולן בצד וחיכה בסבלנות, הוציא הצייר לוח עץ ואת פאלטת הצבעים, ותוך חמש דקות הוציא מתחת ידו ציור יפהפה של תרנגול, כזה שרק ציירצמרת סיני מסוגל לצייר.

שאל הלולן את הצייר: אם נזקקת לחמש דקות, מדוע טירטרטני ו’ ירחים?

ענה לו הצייר להלולן: ו’ ירחים ישבתי בלול, ולמדתי תרנגול מהו.

ברוח זה יכול היה ביבי לומר ארבע עשרה שנים טרחתי, לאור היום אבל בעיקר במחשך, על השלום העולמי הזה.

אלא מאי? הדמגוג לא רוצה להיגרר לוויכוח לגופו, מחשש שיתברר שהוא גירד את אשכיו 13 שנים ו-11 חודשים, ובחודש האחרון הוא עשה את מה שיכול היה לעשות בחודש הראשון, או שיתברר שהשלום העולמי בו הוא מתרברב אינו שלום, ואינו עולמי.

אז במקום להיגרר לוויכוח לגופו הוא פולט אמירה מהממת (ולא רלוואנטית):

גם אם הייתי מביא חיסון לקורונה ושלום עולמי, היו שואלים אותי ‘למה רק עכשיו?’”.

והביביסט המצוי, במקום לשאול את עצמו את השאלות המתבקשות, אומר לעצמו ווואאאווו … גם אם ביבי היה מביא חיסון לקורונה ושלום עולמי, היו שואלים אותו למה רק עכשיו?”.

אז לא: אני, בתור מי שביבי היה אומר לו את זה, הייתי עונה: נכון, ביבי, הייתי שואל אותך למה רק עכשיו“, והייתי שמח לשמוע את תשובתך.

או, למשל, על מה שהיה בהפגנה:

יש שם ביזוי סמלי מדינה, קריאות לרצח של ראש הממשלה ובני משפחתו בלי סוף, מיצגים מיניים, וולגריים ומבישים נגד רעייתי. שפל המדרגה. אף אחד מכם לא יצא נגד זה“.

אכן, היו שם דברים לא יפים, ואני לא נכנס לשאלה אם שרה נתניהו הרוויחה אותם ביושר, אם לאו, כי זה לא שייך למאמר הזה, ואני מוכן להניח שאף אחד [מהמפגינים] לא יצא נגד זה“, אבל זכות ההפגנה אינה מותנית בקיומם של מוסדות אתיקהשל המפגינים, והדיון בו נאמרו הדברים האלה נסב על תיפקודה של הממשלה במאבק בקורונה, ולא על הנימוסים וההליכות של המפגינים.

והלאה:

אצלכם בשמאל הכול פוליטי. הקורונה פוליטית, הכלכלה פוליטית וגם ההפגנות פוליטיות”.

והביביסט המצוי אומר לעצמו ווואאאווו … אצלם בשמאל הכול פוליטי. הקורונה פוליטית, הכלכלה פוליטית וגם ההפגנות פוליטיות.

אז גם זה שימוש מניפולטיבי בעובדותאמת, משום שכל הפגנה נגד הממשלה היא הפגנה פוליטית, מעצם הגדרתה, והכריכהיחד אצלכם בשמאליחד עם הכול פוליטי …” – תרגיל דמגוגי בפני עצמו – באה לטשטש את העובדה שגם בימין יש הדורשים את התפטרותו, ושהשאלה אם ראוי הדבר שראש ממשלה המסובך בחקירות“, ועכשיו גם במשפט, ימשיך בתפקידו אינה שאלה פוליטית אלא שאלה ערכית.

אהרן ברק נרצח פעם שלישית – הרוצחת הפעם: מרים נאור

והלאה:

אני לא מדבר על ההפגנות של אלו שנפגעו בקורונה. אני נפגש איתם. אני שומע וקשוב על מה אומר”.

זו כבר קשקשנות, שאפילו הגדרת שימוש מניפולטיבי בעובדותאמתכבר לא מתאימה לה, אבל גם כאן עולה השאלה איך נתניהו מבחין בין הפגנות של אלו שנפגעו מהקורונה לבין אלה שמפגינים על עניינים אחרים, ובאיזו חוצפה הוא מרשה לעצמו להגדיר מהי הפגנה כשרה, ומה לא כשרה.

והלאה:

אלה ההפגנות הספונטניות הכי מאורגנות שהיו אי פעם. ההפגנות הספונטניותשל השמאל הן הכי מאורגנות שהיו אי פעם“.

אז מה, ביבי, להפגנות לאמאורגנות יש זכות קיום, ולמאורגנות אין? ומה ההבדל בין הפגנות מאורגנות של השמאל – מתוך ההנחה, הלאמוכחת, שההפגנות עליהן אתה מדבר הן הפגנות של השמאלת – לבין הפגנות מאורגנות של הימין (כמו ההפגנה המפורסמת בכיכר ציון), הפגנות מאורגנות של החרדים, או הפגנות מאורגנות של נפגעי הקורונה? כמה אפשר לקשקש?!

והלאה:

הפגנות ספונטניותשמאורגנות ממלונות פאר ומגדלי צמרת. הם מסיימים לארגן את ההפגנה והולכים לאכול ארוחת בוקר במלון וולדורף אסטוריה“.

אז מה, ביבי, רק לחלכאים ומזיהרעב מותר להפגין, נניח, כנגד המשך ישיבתך כראש הממשלה במקביל לישיבתך על ספסל הנאשמים?!

אז לא. אני מסכים שהסעודה של המארגנים במלון וולדורף אסטוריה חורגת מגבולות הטעם הטוב. אני הייתי הולך לאכול בקפה צנוע, או מביא סנדביצ’ים ותרמוס מהבית, אבל זה לא רלוונטי לכשרות ההפגנה.

וחוץ מזה, כשאתה חוגג במלוןפאר את יום הולדתו ה-29 של בנך המופרע – אתה האחרון שרשאי למתוח ביקורת על נהנתנים אחרים.

מפתיע אותי שאתה לא בודק אם המארגנים הגיעו לירושלים במכוניותיהם, בתחבורה הציבורית, בטרמפים, או אולי ברגל.

והלאה, כריכת ההווה עם ההיסטוריה:

אתם מתלוננים שהמשטרה מגבילה אתכם. איזה שטויות. אתם מביאים כמה אוטובוסים שאתם רוצים, בהתנתקות עצרו מאות אוטובוסים, חסמו אותם בדרך להפגנות, לא נתנו להם בכלל להגיע“.

אז ככה, ביבי: יכול להיות שבהתנתקות לא נהגו בסדר עם המפגינים, ויכול להיות שמאות האוטובוסים הסיעו אלפי אנשים שלא באו להביע מחאה פסיבית, אלא התכוננו להפריע לביצוע ההתנתקות. אני לא יודע מה היה שם, וגם קהלהיעד שלך, היום, לא יודע מה היה שם, ומה ההבדל, אבל גם כאן אתה עושה שימוש מניפולטיבי בעובדותאמת.

והלאה, שוב הכריכה הרבמפרקית:

היום אתם מדברים על השתקה. התקשורת עושה כתבות על סילוני מים לפיזור הפגנות. איפה הייתה אותה התקשורת כשפיזרו אנשים בפרשים ובאלות? כשמיעוט קטן חסם איזה כביש עצרו אותו, היום נותנים לאנשים לשתק שכונות שלמות“.

שאלה ראשונה היא מה עניין התקשורת לכאן.

שאלה שנייה – מה רצית שהתקשורת תעשה? שתלך לאיזו שכונה נידחת ושקטה, ותעשה כתבות על המשטרה שלא הייתה שם, על המפגינים שלא היו שם, ועל המכתזיות שלא היו שם? כמה אפשר לקשקש, בעיקר כאשר המקשקש הוא כזה שהתקשורת עשתה אותו, התקשורת מתחזקת אותו, והוא מסתובב לעיתונאים בין הרגליים?

ובאשר לשאלתך איפה הייתה אותה התקשורת כשפיזרו אנשים בפרשים ובאלות” … תגיד לי, ביבי, האם באמת לא ראית את היוטיובים המראים איך מפזרים אנשים בפרשים ואלות“? אתה רציני?!

והלאה, לקינוח:

בזמנו ששקלתי להתמודד לתפקיד רהמ, חשבתי להתייעץ עם אדם שהערכתי, ושאלתי אותו, את אבי, פרופבן ציון נתניהו: מה צריך אדם שיהיה לו כדי שיוכל להיות ראש ממשלה בישראל? הוא השיב לי: מה אתה חושב?, אמרתי: כיוון ברור של מדיניות אותה רוצה להוביל, לדבוק במטרה וגם גמישות. ענה לי: זה נכון תמיד, גם לבעל עסק ולכולם. זה לא מה שחיוני שיהיה לראש ממשלה. מה שחיוני זה השכלה. אם אין לו השכלה יהיה עבד של הפקידים והסובבים”.

אז ככה … אבא שלך אמר שלראש ממשלה צריכה להיות השכלה – לכל אדם צריכה להיות השכלה, ולא צריך להיות פרופסור להיסטוריה כדי לדעת את זה, אבל אביך זל לא אמר שזה מספיק, ושאין צורך במאפיינים אחרים, כגון יושר אינטלקטואלי.

ומדוע שכחת לציין כי אביך אמר עליך שאתה יכול להיות שר חוץ טוב, אך בשום פנים לא ראש ממשלה“?!

ולסיום, אתה אומר ליאיר לפיד:

היית כתב במחנה היום אתה צייצן במחנה. יש עוד כמה דברים שאתה צריך לעשות באמצע“.

ועל כך אמרינן ראו מי שמדבר על צייצנות!

ביבי, אתה לא מצייץ? הבן שלך לא מצייץ? החבר השקרן והמושחת שלך, מעבר לאוקיינוס האטלנטי, לא משחית חצאיימים בציוצים שלו?!

ולכתבי ישראל היום, ידידיך, מותר לצייץ?!

סיכום

כיוון שהמאמר הזה דן בשימוש מניפולטיבי בעובדותאמת, לצורך המאמר הזה אצא מתוך הנחה שכל מה שנתניהו אמר הוא אכן עובדותאמת.

גם אם הייתי מביא חיסון לקורונה ושלום עולמי, היו שואלים אותי ‘למה רק עכשיו?’”.

יש שם ביזוי סמלי מדינה, קריאות לרצח של ראש הממשלה ובני משפחתו בלי סוף, מיצגים מיניים, וולגריים ומבישים נגד רעייתי. שפל המדרגה. אף אחד מכם לא יצא נגד זה“.

אצלכם בשמאל הכול פוליטי. הקורונה פוליטית, הכלכלה פוליטית וגם ההפגנות פוליטיות”.

אני לא מדבר על ההפגנות של אלו שנפגעו בקורונה. אני נפגש איתם. אני שומע וקשוב על מה אומר”.

אלה ההפגנות הספונטניות הכי מאורגנות שהיו אי פעם. ההפגנות הספונטניותשל השמאל הן הכי מאורגנות שהיו אי פעם“.

הפגנות ספונטניותשמאורגנות ממלונות פאר ומגדלי צמרת. הם מסיימים לארגן את ההפגנה והולכים לאכול ארוחת בוקר במלון וולדורף אסטוריה“.

אתם מתלוננים שהמשטרה מגבילה אתכם. איזה שטויות. אתם מביאים כמה אוטובוסים שאתם רוצים, בהתנתקות עצרו מאות אוטובוסים, חסמו אותם בדרך להפגנות, לא נתנו להם בכלל להגיע“.

היום אתם מדברים על השתקה. התקשורת עושה כתבות על סילוני מים לפיזור הפגנות. איפה הייתה אותה התקשורת כשפיזרו אנשים בפרשים ובאלות? כשמיעוט קטן חסם איזה כביש עצרו אותו, היום נותנים לאנשים לשתק שכונות שלמות“.

בזמנו ששקלתי להתמודד לתפקיד רהמ, חשבתי להתייעץ עם אדם שהערכתי, ושאלתי אותו, את אבי, פרופבן ציון נתניהו: מה צריך אדם שיהיה לו כדי שיוכל להיות ראש ממשלה בישראל? הוא השיב לי: מה אתה חושב? אמרתי: כיוון ברור של מדיניות אותה רוצה להוביל, לדבוק במטרה וגם גמישות. ענה לי: זה נכון תמיד, גם לבעל עסק ולכולם. זה לא מה שחיוני שיהיה לראש ממשלה. מה שחיוני זה השכלה. אם אין לו השכלה יהיה עבד של הפקידים והסובבים“.

היית כתב במחנה היום אתה צייצן במחנה. יש עוד כמה דברים שאתה צריך לעשות באמצע“.

הנה, ביבי, נתתי כאן עשר דגימותמנאומך, ועכשיו תגידי לי, בבקשה: מה רצית לומר בכל אלה, ומה הקשר, למשל, בין מה שאביך זל אמר לך, או בין מה שיאיר לפיד עשה בשירותו הצבאי לבין תיפקוד הממשלה במאבק בקורונה?

אז אני יגידלך, ביבי: אתה מטמטם את תומכיך בעובדותאמת שאינן רלוונטיות לדיון, והם משתכנעיםשהממשלה בראשותך תיפקדה כראוי.

קח, למשל, את מה שקרה בחודש מאי: אחרי שעקומת התחלואה ירדה לרמת הכמעטאפס, ובמחצית השנייה של החודש התייצבה על הרמה הזאת, אתה לקחת את כל הקרדיט לעצמך, פתחת את כל הסגרים (והסכרים), החזרת את בתי הספר לפעילות רגילה, מלאה, והתרברבת שמכל העולם מתקשרים אליך ללמוד איך עשינו את זה …

ומה קרה הלאה?

התחיל הגל השני, וגובהו היה כמעט פי שלוש מהגל הראשון:

ואתה, במקום לקבל את האחריות גם על כך, אתה דיברת על היחס של המפגינים לסמלי המדינה, לרעייתך שרה, ולכן שהם הולכים לאכול בוולדורף אסטוריה, במקום להביא סנדביצ’ים מהבית.

אכן, נושאים לדיון בכנסת ביום 5.8.2020, בדיון על טיפולה של הממשלה בנגיף הקורונה.

___________

ואף על פי כן – נתניהו לקח שוחד!

בנימין נתניהו, אולי תפסיק לזיין לנו את השכל?!

מה עניין חזקת החפות לביבי נתניהו? – נאוםתשובה לקשקשנים אשר מדברים “משפטית” בלי לפתוח את ספר החוקים

נאוםתשובה לד”ר ישראל ברניר: על מה בדיוק עומד ראש הממשלה לדין

משפט נתניהו (ב), שלב ההקראה: על צביעותם של השופטים

משפט נתניהו (א), שלב ההקראה: מעולם לא עשו מעטים כל כך שגיאות רבות כל כך, בפרק זמן קצר כל כך

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (א): חוששני שאין לו הגנה

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ב): מתי כתב אישום “מגלה עבירה”, ומה זה “לכאורה”

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ג): האם המציאו לביבי עבירה חדשה?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ד): שאלה מקדימה לעניין תפירת התיקים

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ה): האם כתב האישום מכיל ראיות שמקומן לא בו

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ו): תפירת תיקים? אולי; אכיפה סלקטיבית? אולי; אבל מה עניין ה”שמאל” לכאן, כאשר את הפרקליטות הזאת ביבי עצמו מינה וטיפח?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ז): הבלדה על שלג העדים

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ח): מה עושה סניגורו של ביבי ברשימת העדים?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ט): תרגיל של איפכא מסתברא

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (י): על החסינות: איך ביבי ירה לעצמו ברגל

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יא): האם יכול ביבי לגרור את בקשת החסינות עד לכנסת הבאה?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יב): נאום תשובה ליצחק זמיר: אתה הוא הציבור!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יג): יאללה, הולכים לבגץ!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יד): בעקבות הדיון בבגץ

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (טו): תומכי ביבי, יש לי בשבילכם סוכריה ענקית!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (טז): ביבי משקר ומטעה

מאמרים נוספים בנושא:

שימוע פומבי לראש הממשלה, כן או לא?

על “שוחד בדמות כתבה בעיתון”: נאום–תשובה לאהוד פרלסמן

עוד על טובותהנאהבעבירות השוחד

עוד על עבירות השוחד: האם נחוצה תמורה?

על ההלכה הפסוקה של ביהמ”ש העליון כחלק ממשפט המדינה

עֵ֭ת לַעֲשׂ֣וֹת לַיהֹוָ֑ה הֵ֝פֵ֗רוּ תּוֹרָתֶֽךָ׃ קואליצית ניר 2.0 – עכשיו!

ביבי נתניהו לא מכין שיעוריבית

ביבי נתניהו, כפפה לרגליך: לך לבג”ץ, טען תפירה!

על סמכותו של הבגץ לפזר את הכנסת

איך יכולים שופטי ישראל לאותת לביבי ואוהדיו שהם לא בכיס הקטן שלו?

על פסק הדין בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני

על הדיון בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני – לקחי היום הראשון

על משפטו הפלילי של בנימין נתניהו – נאוםתשובה ושאלות לתומכיביבי

בג”ץ ביבי – מבחנו הקשה ביותר של בית המשפט העליון, מאז פרוץ המדינה

קשה, קשה, מלאכתו של פרשן החוק

ממשלת שני הבנימינים, הטרגדיה השקספירית בשער

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר