“האם חסינה מערכת המשפט בישראל מפני שחיתות?”

“האם חסינה מערכת המשפט בישראל מפני שחיתות?”

קימקא
שמחה ניר, עו”ד 15.09.2007 17:09
שמונה מהם חתומים על ההלכה האידיוטית הזאת

שמונה מהם חתומים על ההלכה האידיוטית הזאת


תחת הכותרת הזאת התקיים ביום 7.6.2007 כנס אשר כותרתו אמורה להעיד על עצמה ועל האירוע עצמו. על הכנס ההוא – ועל אחרים כדוגמתו – נדבר בהזדמנות אחרת, אבל כאן אביא שלושה מסמכים אותם חילקתי לבאי הכנס, והם מדברים בעד עצמם. המאמר ה-1500 באתר.מסמך ראשון

כנס בנושא:

האם חסינה מערכת המשפט בישראל מפני שחיתות?

שאלות לחברי הפאנל בנושא בית המשפט וטוהר המידות: יצחק זמיר, טובה שטרסברג-כהן, שלמה כהן.

דברי מבוא: נאשם, בישיבת ה”הקראה”, נשאל ע”י ביהמ”ש לתשובתו לאישום, והוא עונה: כבוד השופט, עובדה פלונית שהיא מיסודות העבירה לא הוכחה!

השופט מסתכל עליו כעל אידיוט מושלם – ובצדק! – ומקשה: איך אפשר לטעון “לא הוכח” כאשר שלב ההוכחות עוד לא החל?!

אבל הטענה האידיוטית הזאת אינה פרי דמיונו החולני של הנאשם, אלא הלכה פסוקה (על”ע 3954/03, דנ”פ 7527/03, על”ע 4743/02, דנ”מ 7074/05 – כולם בעניינו של עו”ד שמחה ניר), אשר חתומים עליה שמונה שופטים בביהמ”ש העליון, ואחד מהם – “מייסדה ועורכה הראשון” של האיוולת הזאת – קודם לביהמ”ש העליון בתור “מומחה למשפט פלילי”!

מדוע חתומים על ה”הלכה” הזאת “רק” שמונה שופטים? התשובה היא, כנראה, שכל האחרים היו בחופש (כהסברה של נתיבה בן יהודה מדוע היא שכבה רק עם חצי הפלמ”ח).

שאלות לחברי הפאנל: האם ידוע לכם על מקרים בהם ה”הלכה” הזאת יושמה על מי שאינו נמנה עם מבקריה של מערכת המשפט? האם אתם מוכנים להגן על ה”הלכה” הזאת? ומתוך הנחה שאתם לא מוכנים להגן עליה – האם, ככל שאתם מכירים את שופטים ביהמ”ש העליון, האם ה”הלכה” הזאת היא פרי השגגה או פרי הזדון?

שאלות ליצחק זמיר: מתוך הנחה שה”הלכה” הזאת היא פרי הזדון – האם זו אינה שחיתות? ואם היא כן שחיתות – האם זו שחיתות “קשה” או רק “שחיתות רכה, אשר דווקא היא מסכנת את החברה בישראל” – הכל כהגדרתך. ומתוך הנחה שחלק מה”שותפים” לה היו שופטים-בפועל (עם ציפיות לקידום) – האם לגביהם זו שחיתות “רכה” או “קשה”?

שאלה לטובה שטרסברג-כהן: לאור העצמאות המוענקת לך בחוק הנתל”ש – מה מונע ממך לקבוע כי תלונות על זדון וחוסר יושר אינטלקטואלי הם בתחום סמכותך? ולאיזה “טוהר מידות” את מצפה במערכת בה ניתנת תעודת-הכשר לזדון ולחוסר היושר האינטלקטואלי?

שאלה לשלמה כהן: מדוע הלשכה – גם בתקופת כהונתך – רודפת את חבריה המותחים ביקורת על תרבות השפיטה והיושר האינטלקטואלי של השופטים, במקום להנהיג אותם?

אתם מרבים לתרץ את הרדיפות האלה באמתלות של “סגנון”, אבל מה הפסול ה”סגנוני” בביטויים כגון “המדינה לא מגלה לנו”, “ובכך הצטרפת” או “מעיד כאלף עדים”?

ונא להתייחס לטענה שהרדיפות האלה הן בגדר שוחד לשופטים, בבחינת “שלח לחמך …”.

 

מסמך שני

כנס בנושא:

האם חסינה מערכת המשפט בישראל מפני שחיתות?

שאלות למארגנים:

א.      מדוע לא הוזמנו לפאנל נציגים של הנפגעים ממערכת המשפט?

ב.      מדוע הוגדר הכנס בשאלה “בינארית”, אשר התשובה לה היא רק “כן/לא” ולא שאלה פחות מנחה, כגון “עד כמה חסינה מערכת המשפט מפני שחיתות”?

שאלות לחברי הפאנל בנושא בית המשפט וטוהר המידות: יצחק זמיר, טובה שטרסברג-כהן, שלמה כהן, משה נגבי:

א.      האם אתם מוכנים להתייחס לא רק לייתכנותה של שחיתות “קשה” (שוחד וכו’) במערכת המשפט, אלא גם לייתכנותה במערכת של “שחיתות רכה, אשר דווקא היא מסכנת את החברה בישראל” – הכל כהגדרתו של יצחק זמיר, היושב בראש הפאנל?

ב.      האם אתם – בבטחונכם ב”טוהר המידות” במערכת המשפט – מוכנים להסתכן בהערכה כלשהי של מספר פרשיות שחיתות (“קשה” או “רכה”) במערכת המשפט אשר כיום נמצאות ב”דגירה”, ואשר עשויות להיחשף תוך שנה, חמש, עשר שנים ויותר?

ג.       האם, במקום להתייחס למערכת המשפט כמיקשה “מונוליתית” הומוגנית, שהיא “מושחתת” או “צדיקה”, אתם מוכנים להתייחס אליה כאל “עקומת גאוס” אשר בקצה האחד מעט צדיקים, בקצה האחר מעט מושחתים, ובתווך המון-המון בינוניים?

ד.      מהי, לדעתכם, רמת ה”מיתאם” שבין השחיתות בפועל במערכת המשפט, לבין זו אשר נראית בעיני הציבור, ועל מה אתם מתבססים?

 

מסמך שלישי

כנס בנושא:

האם חסינה מערכת המשפט בישראל מפני שחיתות?

לחברי הפאנל בנושא בית המשפט וטוהר המידות: יצחק זמיר, טובה שטרסברג-כהן, שלמה כהן, משה נגבי.

בסרט שאתם מכינים לנו הערב כבר היינו לפני למעלה משנה, ב”משכנות שאננים”, תרתי משמע, משכנו של “מר אתיקה”, יצחק זמיר.

באותו ערב מסמס לנו הפאנל ערב שלם כדי לשכנע אותנו שבמערכת המשפט אין שחיתות “קשה”, דהיינו לא לוקחים שוחד, ובסוף כמעט שלא נשאר זמן לדון באותה “שחיתות רכה, אשר דווקא היא מסכנת את החברה בישראל” – הכל כהגדרתו של יצחק זמיר, היושב בראש הפאנל הזה.

שחיתות “רכה” כיצד.

·        חוסר יושר אינטלקטואלי;

·        התעלמות מטענות הצדדים אשר אינן מתיישבות עם התוצאה שסומנה מראש;

·        שימה בפיו של הטוען טענות אוויליות אותן הוא לא טען, כדי שיהיה מה “להדוף”;

·        נקמנות במותחי הביקורת על מערכת המשפט בתואנות שקריות על “סגנון בוטה” וכו’;

·        וכן הלאה.

אז יש לי “סוכריה” בשבילכם.

אני, כ”יריב” הקשה שלכם, מצהיר בזה שאין שוחד במערכת המשפט.

עכשיו, אחרי ההכשר הזה (נקודה ארכימדית לעילא-ולעילא) אתם יכולים לדלג על השחיתות הקשה, ולעבור הישר אל זו ה”רכה”.

7.6.2007                                                                     שמחה ניר, עו”דכתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר