נשיא המדינה הינו אזרח מס’ 1, אך תחת החוק ולא מעליו

נשיא המדינה הינו אזרח מס’ 1, אך תחת החוק ולא מעליו


דב אבן אור, עו”ד 26.07.2007 04:57
נשיא המדינה הינו אזרח מס' 1, אך תחת החוק ולא מעליו


זכור היטב, כיצד הגיב יצחק רבין המנוח, בעת שנשיא המדינה דאז עזר ויצמן ז”ל, יצא בפומבי נגד הסכם אוסלו א’; אך כעת כאשר יש תמימות דעים מדינית בין אהוד אולמרט ושמעון פרס – הכל מותר, גם אם מנוגד לחוק.
יא’ באב תשס”ז

 26 ליולי 2007

ד  ח  ו  ף


 

 

לכבוד                                לכבוד

מר ש. פרס                        מר א. אולמרט

נשיא המדינה                        ראש – הממשלה          

א.נ.,                                  א.נ.,

 

הנדון: נשיא המדינה הינו אזרח מס’ 1, אך תחת החוק ולא מעליו

 

1.      נדהמתי לשמוע (מסיבת עיתונאים במשכן הנשיא, ביום 25/07/07 סמוך לשעה 14:15), כי הנשיא התבקש ע”י רהמ”ש ליטול חלק פעיל במהלכים מדיניים, והנשיא (כמובן – איך לא) נענה בחפץ לב לבקשה.

2.      אין טעם ליידע אתכם באמור בחוק נשיא המדינה (ובפרט בסע’ 11), שבו מפורטים תפקידיו וסמכויותיו, וכאן – אין זכר לפעילות מדינית ו/או פוליטית כל שהיא!

מה עוד, והתבטאות הנשיא, מספר שעות לפני הנחה פורמלית של גלימת הנשיאות, הדליקה בפניי (ואצל רבים) נורה אדומה בגודל זרקאור; כאשר אמר כי יש להפטר מן השטחים! וכאשר נשאל הכיצד בתור נשיא חדש, הנו מדבר כך, ענה כי כך רוצה רוב העם! (מוזר כי למרות שלא נעשה משאל עם פורמלי, הנשיא יודע מה הרוב רוצה).

3.      אילו המהלכים המדיניים שלגביהם הנשיא התבקש לפעול, היו כרוכים בשחרור שבויינו בסוריה (כן – גיא חבר עדיין שם) ובלבנון, ו/או בפתרון בעיות הומניטריות גרידא (כגון: שאלת הפליטים מסודאן וכד’), הייתי רגוע; אולם, ברור לכל, באילו תחומים הנשיא יעסוק, אילו עצות ייעץ לממשלה ואילו דברים יאמר בשיחות פרטיות עם שועי עולם!

אין צורך לנחש, שכן דעותיו המדיניות ידועות, ואת מה שהינו אומר בין השורות, אומרים במפורש – מקורביו, כמו אורי סביר (מנכ”ל מרכז פרס לשלום)!

4.      מבלי לגרוע מן האמור דלעיל, רהמ”ש אינו רשאי להטיל על הנשיא תפקידים ו/או להרחיב סמכותו, אלא אם ועדת הכנסת אישרה זאת; ראו סעיף 17(א) לחוק נשיא המדינה הקובע כך: “לא יכהן נשיא המדינה במשרה ולא ימלא תפקיד, זולת משרתו ותפקידו כנשיא המדינה, אלא על דעת ועדת הכנסת”.

לא שמעתי כי רהמ”ש פנה אל ועדת הכנסת לאשר לנשיא פעילות מדינית כל שהיא; ולכן תמוה בעיני (וזאת בלשון המעטה): הכיצד רהמ”ש הציע והנשיא הסכים, לפני שועדת הכנסת אישרה הצעה כל שהיא מטעם רהמ”ש?!

5.      אשר על כן, כל עוד ועדת הכנסת לא נתבקשה לאשר תפקיד נוסף לנשיא המדינה, הינו מנוע מלפעול ו/או ליטול חלק בפעילות מדינית כל שהיא! ואם למרות זאת יפעל כמבוקש ע”י רהמ”ש, תוגש דרישה לכנסת להעבירו מכהונתו; ובנוסף לכך דרישה ליוע”מ לממשלה, להגיש נגדו כתב אישום בגין הפרת חוק נשיא המדינה, וע”ס זאת יאלץ לפרוש מתפקידו עד להכרעת ביהמ”ש באישום שכזה!

6.      אני מתקשה להבין כיצד כב’ הנשיא יסביר ליוע”מ לממשלה, מדוע הסכים לפעול במישור המדיני ללא אישור מפורש לכך מועדת הכנסת! ואילו רהמ”ש יידרש לחזור בו מהצעתו, ולא – הדבר יהווה הפרה בוטה של חוק יסוד הכנסת.

לפיכך, בשלב זה הנכם מתבקשים בזה להודיע בפומבי, כי רהמ”ש חוזר בו מבקשתו לנשיא, והאחרון חוזר בו מהסכמתו להצעת רהמ”ש – כאמור, עד אשר הממשלה תגיש בקשה מיוחדת לועדת הכנסת, וזו תאשר – אם תאשר – באופן פרטני את גדר התחום שהנשיא יהא רשאי לפעול וסמכויותיו בתחום זה!

7.      מובהר במפורש, כי גם אם ועדת הכנסת תאשר פעילות מדינית לנשיא, אין בכך כדי למנוע דרישה לבטל אישור שכזה בנימוקים שונים שלא כאן המקום – לפרטם.

 

 

בכבוד,

דב אבן אור, עו”ד

 

העתקים:     היוע”מ לממשלה

                  שר המשפטים

                  יו”ר ועדת הכנסת

                  ח”כיםכתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר