יו”ר ביה”ד הארצי של לשכת עורכי הדין כנראה שלא הבין את העניין

יו”ר ביה”ד הארצי של לשכת עורכי הדין כנראה שלא הבין את העניין

קימקא
שמחה ניר, עו”ד 23.05.2007 08:26
מוזר מאוד

מוזר מאוד


אני הסתמכתי על כך שבגלל ה”נבצרות” ישרא-בלוף הדיון לא החל, ויו”ר ביה”ד הארצי של הלשכה, עו”ד מיבי מוזר, הפנה אותי אל הכללים האומרים מה לעשות עם פתיחת הדיון … דו-שיח של חרשים?על מכתבי אליו מיום 19.5.2007 עונה לי כב’ היו”ר:

לעניין בקשתך לפסול את ההרכב אשר נקבע בבד”א 111/66, 98 ולקבוע הרכב אחר, אני מפנה תשומת לבך להוראות כללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי דין משמעתי) תשכ”ב – 1962, כלל 58, המפנה להוראות כללים 15, 16.

דעתי היא כי עליך לנהוג עפ”י האמור בכללים.

להלן תשובתי, אשר נשלחה אליו. האם הפעם יובנו דברי כהלכה, או שאצטרך להוסיף הסברים ברמה נמוכה עו”ד יותר?

 

שמחה ניר, עו”ד

משעול גיל 1-ג’, כפר סבא 44281

טל’  09-7424838, נייד 050-7520000

פקס 09-7424873

www.quimka.net

www.quimka.com

quimka@quimka.com

 

כפר סבא, 22.5.2007

ד ח ו ף ! ! !

 

לכבוד

מר מיבי מוזר

יו”ר ביה”ד הארצי

לשכת עורכי הדין

תל-אביב-יפו

 

נכבדי,

הנדון: בד”א 98,111/06 – מכתבך ללא תאריך בתשובה למכתבי מיום 19.5.2007

כנראה שלא דקתי פורתא בפנייתי אליך, או שלא הובנתי נכונה.

עיקר טענתי היה שהדיון טרם החל, וממילא פתוחה הדרך להחליף הרכב (כפי שנעשה, למשל, בביהמ”ש העליון).

כמובן שאתה רשאי – אם נראה לך נכון מקצועית – לקבוע מחדש את אותו ההרכב, ואז אני אצטרך להחליט מה לעשות, אבל בשלב הזה אני סומך על מקצועיותך, שתביא בחשבון גם את אשר כתבתי לך.

במאמר מוסגר אציין:

א.      כלל 15 נכנס לפעולה רק “עם פתיחת הדיון”, ובמקרה דנן, בגלל הנבצרות-ישראבלוף, הדיון בכלל לא נפתח;

ב.      קביעת הרכב משיקולים מקצועיים לא-ראויים לא מוכרת – לצערי – כעילת-פסלות, ואתה שם בפי בקשת-פסלות;

ג.       ספק אם יהיה הרכב כלשהו אשר יהיה מוכן לקבל את הטענה המעניינת (ולדעתי גם נכונה) לפיה “התנגדות לחבר בית-הדין”, כאמור בכלל 15, חורגת מענייני הפסלות במובן הצר המקובל.

אני חוזר ומבקש, איפוא, לקבוע הרכב לתיק הזה, לפי שיקול-דעתך המקצועי – בין הרכב אחר, בין אותו ההרכב, ולקבוע מועד חדש לפתיחת המשפט.

ובאשר למשאלתי כי תתלונן בפני מוסדות האתיקה על התנהגותם של האב”ד והחב”ד שישבו בהרכב – לכך אין כל קשר לכללים שאיזכרת.

 

בכבוד רב,

שמחה ניר, עו”דכתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר