הדילמה של גרוסמן

הדילמה של גרוסמן


אורי אבנרי, גוש שלום 27.11.2006 17:26
הדילמה של גרוסמן


החלוקה הזאת בין “מתונים” ו”פנאטים” בצד הערבי היא שטחית ומטעה. ביסודה זוהי המצאה אמריקאית. היא מתחמקת מהבעיות האמיתיות. יש בה מידה רבה של זילזול בחברה הערבית. היא מובילה למבוי סתום.



הדילמה של גרוסמן

18.11.2006

מילת-המפתח הייתה “חמאס”. היא הושמעה מעל הבימה, והיא הופצה בקרב הקהל – אבל בשתי צורות שונות.

על בימת העצרת השנתית הגדולה לזכר יצחק רבין, לפני שבועיים, נשא הסופר דויד גרוסמן, הנואם היחידי באירוע, נאום חשוב. בשיא דבריו יעץ גרוסמן לראש-הממשלה: “פנה אל הפלסטינים, מר אולמרט. פנה אליהם מעבר לראשו של החמאס. פנה אל המתונים שבהם, אלה שמתנגדים כמוך וכמוני לחמאס ולדרכו.”

 באותה השעה התפזרו פעילי “גוש שלום” בקרב 100 אלף באי העצרת וחילקו מדבקה שקראה, בפשטות: “שלום עושים עם אויבים – לדבר עם חמאס!” הם דיווחו שחלק מהנוכחים סירבו לקבל את המדבקה, אך הרוב קיבלו אותה ברצון.

שתי ההתייחסויות האלה מדגימות את הדילמה, שמולה עומד כיום מחנה-השלום הישראלי.

נאומו של גרוסמן היכה גלים. זה היה נאום מצוין, נאומו של סופר היודע להשתמש במלים. הוא רומם את רוח הנוכחים והתקבל בתקשורת כאירוע חשוב. הוא לא הזכיר, אמנם, שתמך במלחמה בתחילתה ושינה את דעתו במהלכה, אבל דווקא עובדה זו הקנתה אמינות יתרה לביקורתו הנוקבת על הממשלה.

הוא גם הזכיר את האסון האישי שפקד אותו, כאשר בנו, אורי, נהרג בשעות האחרונות של המלחמה: “האסון שקרה למשפחתי ולי…לא נותן לי זכויות-יתר בדיון הציבורי. אבל נדמה לי שהעמידה מול המוות והאובדן מביאה איתה גם סוג של פיכחון וצלילות.”

הוא יצר מטבע-לשון חדשה, שתפסה מיד את הדמיון והשתלטה על השיח הציבורי. “ההנהגה שלנו חלולה!” הכריז. ואכן, זוהי ההרגשה הכללית מאז המלחמה: שזוהי הנהגה ריקה מכל תוכן, חפה מכל תכנית, חסרה כל ערכים, וכל עניינה הישרדות. ואף שדיבר על “הנהגה” ולא על אולמרט אישית, תואר זה מתאים מאין כמוהו לאיש עצמו: עסקן פוליטי שכל כוחו בקומבינות ובספינים, ללא רמה אינטלקטואלית, ללא חזון, ללא אישיות בעלת-השראה.

ועוד מטבע-לשון שטבע, בדברו על צירופו של אביגדור ליברמן לממשלה כשר לעניינים אסטרטגיים: “מינוי של פירומן מועד למנהל שרותי מכבי-האש של המדינה.”

יכולתי להזדהות בלב שלם עם 90% מדבריו. יכולתי להזדהות עם כל מה שאמר על המצב במדינה, על המשבר המוסרי והחברתי, על טיב מנהיגינו ועל הצורך הלאומי להשיג שלום. אילו עמדתי על הבמה (דבר שלא יתכן, כפי שאסביר בהמשך) הייתי אומר דברים דומים, כמו שחבריי ואני אמרנו אותם בעשרות השנים האחרונות.

המחלוקת בינינו, מחלוקת עמוקה ונוקבת, נוגעת ל-10% הנותרים של הנאום. ועוד יותר מזה, לדברים שלא נאמרו.

אינני מתכוון לעניינים טאקטיים. למשל, העובדה שבכל הנאום לא הזכיר אף במילה אחת את חלקה של מפלגת-העבודה בממשלה, במלחמה ובמינוי ליברמן. אולמרט אשם בכל. עמיר פרץ נעלם.

לא, אני מתכוון לעניינים המהותיים ביותר.

אחרי התקפה חזיתית כזאת על ההנהגה ה”חלולה”, חסרת החזון והתכנית, אפשר היה לצפות מגרוסמן שיציג בפני רבבות שוחרי-השלום בכיכר את חזונו ותכניתו שלו לפיתרון הבעיה. אך ככל שדברי הביקורת שלו היו צלולים ורמים, כן היו הצעותיו עמומות ושגרתיות.

מה הציע? לפנות אל ה”מתונים” בעם הפלסטיני, מעל לראשי ממשלתם הנבחרת, כדי להתחיל מחדש בתהליך-השלום. זה לא הכי מקורי. כך אמר (אך לא עשה) אריאל שרון. כך אומרים (אך לא עושים) אהוד אולמרט ואפילו ג’ורג’ בוש.

החלוקה הזאת בין “מתונים” ו”פנאטים” בצד הערבי היא שטחית ומטעה. ביסודה זוהי המצאה אמריקאית. היא מתחמקת מהבעיות האמיתיות. יש בה מידה רבה של זילזול בחברה הערבית. היא מובילה למבוי סתום.

הצעתו של גרוסמן מסיחה את הוויכוח לאפיק של “עם מי לדבר” ו”עם מי לא לדבר”, במקום לקבוע בבירור על מה לדבר: חיסול הכיבוש, הקמת המדינה הפלסטינית שבירתה מזרח ירושלים, החזרת הקו הירוק, פיתרון בעיית הפליטים.

אפשר היה לדרוש מנאום כזה, במקום כזה, באירוע כזה, שהדברים יושמעו ברמה, במקום ניסוחים מעורפלים בכוונה. “בוא אליהם עם התוכנית האמיצה והרצינית ביותר שישראל מסוגלת להציע. עם הצעה שכל ישראלי ופלסטיני, שעיניהם בראשם, יודעים שהוא גבול הסירוב והוויתור, שלנו ושלהם.” מצלצל יפה. אך מה זה אומר?

הרי ברור שעל ההצעה הזאת צריך לדבר עם ההנהגה הפלסטינית הנבחרת, יהיה הרכבה אשר יהיה. הרעיון שאפשר לדבר עם חלק מהעם הפלסטיני (שהוא עכשיו במיעוט) תוך החרמת החלק השני (שהוא עכשיו הרוב) אינו רק מוטעה ומטעה, הוא גם חדור בהתנשאות ובשחצנות שהכיבוש עצמו מושתת עליהן.

לגרוסמן יש אמפתיה רבה לחלכאים ולנדכאים בחברה הישראלית, והוא מבטא אותה במלים נרגשות. ניכר שהוא משתדל מאוד, באמת משתדל, לגלות אמפתיה דומה כלפי החברה הפלסטינית הסובלת. אבל זה לא הולך לו. זוהי אמפתיה בלי פאתוס, בלי רגש אמיתי.

הוא אומר שזהו “עם מעונה לא פחות מאיתנו”. לא פחות מאיתנו? עזה כמו תל-אביב? רפיח כמו כפר-סבא? הניסיון הזה ליצור סימטריה בין כובש ונכבש, שהוא אופייני גם לחלק משוחרי-השלום בישראל, מעיד על ליקוי יסודי. זה נכון גם אם התכוון גרוסמן לסבלם של היהודים במהלך ההיסטוריה.

על הפלסטינים, שבחרו עכשיו בחמאס בבחירות חופשיות למהדרין, אומר גרוסמן שהם “בני ערובה בידיו של האיסלאם הפנאטי”. הוא בטוח שהם ישתנו לגמרי, ברגע שאולמרט “ידבר אליהם”. זוהי, בלשון המעטה, גישה פטרונית. “איך לא הפעלנו את כל גמישות המחשבה שלנו, את כל היצירתיות הישראלית, כדי לעקור את אויבינו מתוך המילכוד העצמי שלהם?” משמע: אנחנו הצד החושב, היצירתי, ועלינו לחלץ את הערבים המסכנים מהפנאטיות שלהם.

פנאטיות? האם זו תכונה גנטית? או שזה רצון טבעי להשתחרר מכיבוש אכזרי וחונק, כיבוש שלא הצליחו להשתחרר מלפיתתו המצמיתה גם כשבחרו בממשלה “מתונה”.

הוא הדין לגבי ההצעה השנייה של גרוסמן – זו הנוגעת לסוריה. לכאורה, הצעה חיובית: על אולמרט להיענות לכל פנייה של מנהיג ערבי המציע שלום. מצוין. אך מה הוא מציע לאולמרט לעשות? “הצע לו (לאסד) תהליך שלום שיימשך מספר שנים, ושרק בסופן, ואם יעמוד בכל התנאים, בכל המגבלות, יקבל בחזרה את הגולן. חייב אותו לתהליך של דיאלוג ממושך.” דויד בן-גוריון או אריאל שרון לא יכלו לנסח את זה יותר טוב.

בשאר אל-אסד בוודאי נפל מכיסאו מרוב התלהבות כשקרא זאת.

כדי לרדת לעומקם של דברי גרוסמן צריך לזכור את הרקע שלהם.

אין מחנה-שלום ישראלי אחד. יש שניים, וההבדל ביניהם חשוב.

המחנה הראשון, הגרוסמני, קורא לעצמו “מחנה-השלום הציוני”. תפיסתו האסטרטגית אומרת שאסור להתרחק מה”קונסנזוס הלאומי”. אם נאבד את המגע עם הקונסנזוס, כך הם מאמינים, לא נשכנע את הציבור. לכן עלינו להתאים את המסר שלנו למה שהציבור מוכן לקלוט בכל עת.

במרכז המחנה הזה עומדת תנועת “שלום עכשיו”, ושייכים אליו קבוצות ואישים נוספים. זוהי גישה לגיטימית בהחלט – אילו הצליחה לכבוש את ההמונים. למרבה הצער זה לא קרה: “שלום עכשיו”, שגייסה ב-1982 מאות אלפים במחאה על הטבח בסברה ושתילה, הצליחה לגייס השבוע רק כ-150 איש להפגנה נגד הטבח בבית-חנון. (התנועות האחרות, שהצטרפו להפגנה, הביאו מספר דומה. ביחד היינו כ-300.) סדרי-גודל כאלה היו גם בהפגנות קודמות “שלום עכשיו”, שהוכנו במשך זמן רב יותר.

מחנה זה שומר על קשר הדוק עם שתי מפלגות: מרצ והאגף השמאלי של מפלגת העבודה. כמעט כל מייסדי “שלום עכשיו” ומנהיגיה הופיעו בבחירות כמועמדי המפלגות האלה, ואחדים אף נבחרו לכנסת. אחת המייסדות מכהנת עכשיו כשרת-החינוך בממשלת-המלחמה של אולמרט-פרץ.

המחנה השני, שרגילים לקרוא לו “מחנה השלום הרדיקלי”, נוקט באסטרטגיה ההפוכה: להגיד בקול רם וצלול את המסר שלנו, גם כשהוא בלתי-פופולרי ורחוק מהקונסנזוס. ההנחה היא שהקונסנזוס יבוא בעקבותיו כאשר האמת הזאת תוכיח את עצמה במבחן המציאות.

המחנה הזה, שאליו שייך “גוש שלום” (שגם אני פעיל בו) ושייכים עשרות ארגונים נוספים, העוסקים בעבודה יומיומית מאומצת: החל במאבק בחומה ובשאר מוראות הכיבוש וכלה בחרם על ההתנחלויות ובתמיכה בחיילים המסרבים לשרת בשטחים הכבושים.

מחנה זה נבדל מהאחר גם בכך שהוא פועל במגע הדוק עם פלסטינים, החל באנשי ההנהגה וכלה בכפריים מן השורה, הנאבקים בחומה הגוזלת את אדמותיהם. באחרונה פתח “גוש שלום” בדו-שיח עם ראשי החמאס. מגעים אלה מאפשרים להבין את החברה הפלסטינית על כל מורכבותה, הרגשותיה ותובנותיה, מאווייה ותקוותיה.

המחנה הזה, שאינו קשור בשום מפלגה, יודע שלא יהפוך לתנועה המונית. זהו המחיר שיש לשלם. אי-אפשר להיות פופולריים כאשר מבטאים עמדות, ועושים מעשים, הנוגדים את הקונסנזוס. אם כן, איך מחנה זה משפיע? איך קרה שבמרוצת השנים התקבלו רבות מעמדותיו על-ידי הציבור, ובכלל זה אנשי-רוח כמו גרוסמן?

אנחנו קוראים לזה “חוק הגלגל הקטן”. גלגל-שיניים קטן, בעל הנעה עצמית, מסובב גלגל יותר גדול, הדוחף מצידו גלגל עוד יותר גדול, וכך הלאה, עד למרכז הקונסנזוס המשתנה.

זה הוכח בעשרות מקרים במרוצת השנים, וזה הוכח שוב לפני כמה שבועות, במלחמת-לבנון השנייה. קראנו להפגנה נגד המלחמה ביומה הראשון, בשעה שהרוב העצום של הציבור – ובכללו עמוס עוז, דויד גורסמן ואחרים – תמכו בה בפה מלא. אבל כאשר מניעיה האמיתיים ותוצאותיה הקטלניות החלו להתגלות, השתנה הקונסנזוס. ההפגנות שלנו התרחבו מ-100 משתתפים ל-10 אלפים. גם “שלום עכשיו”, שהצדיקה את המלחמה, שינתה את גישתה, ולקראת סופה ערכה, יחד עם מרצ, הפגנה אנטי-מלחמתית משלה. בסוף השתנה “הקונסנזוס הלאומי” כולו.

יש האומרים ש”מחנה השלום הרדיקלי” ו”מחנה השלום הציוני” ממלאים תפקידים שונים, אך המשלימים זה את זה, במאבק המכריע על דעת-הקהל.

ברוח זו יש לדון גם בנאומו של גרוסמן.

זה היה נאום מרגש, אפילו נאום גדול. לא היה בו כל מה שהיינו רוצים, אבל בשביל גרוסמן, והמחנה שהוא שייך אליו, זה היה צעד גדול בכיוון הנכון.

למאמר המקורי:

http://zope.gush-shalom.org/home/he/channels/avnery/1163819856

דוד גרוסמן: עצרו לרגע, הביטו בשפת התהום

נרי אבנרי: דויד גרוסמן, לעולם טועה!

 

Uri Avnery
18.11.06

Grossman’s Dilemma

 

 

 

 

THE KEY word was “Hamas”. It was spoken from the tribune and appeared on printed material – but in two very different ways.

 

On the tribune of the large annual memorial rally for Yitzhak Rabin, two weeks ago, the writer David Grossman, the sole speaker at the event, gave an important speech. Coming to the climax, he advised the Prime Minister: “Appeal to the Palestinians, Mr. Olmert. Appeal to them over Hamas’s head. Appeal to the moderates among them, to those who, like you and me, oppose Hamas and its ideology!”

 

 

At the same time, dozens of Gush Shalom activists dispersed among the 100 thousand participants of the rally to distribute a sticker that said, simply: “Peace is made with enemies – TALK TO HAMAS!” They later reported that some refused to take the stickers, but the majority accepted them willingly.

 

These two attitudes illustrate the dilemma which the Israeli peace camp is now facing.

 

GROSSMAN’S SPEECH aroused many echos. It was a brilliant speech, the speech of a writer who has a way with words. The speech lifted the spirits of those present and was treated by the media as an important event. True, Grossman did not mention that he had initially supported the war and changed his view as it went on, but this fact did lend even more credibility to his penetrating criticism of the government.

 

He did mention the personal tragedy that hit him, when his son, Uri, was killed in the last hours of the war: “The calamity that my family and I suffered…does not give me any special privileges in our national debate. But it seems to me that facing death and loss brings with it a kind of sobriety and clarity.”

 

He coined a new phrase that gripped the imagination and took hold of the public discourse. “Our leadership, both political and military, is hollow!” he declared. And indeed, that is the general feeling since the war: that this is a leadership empty of all content, devoid of any plan, lacking all values, whose only aim is to survive. He spoke about the “leadership” and not about Ehud Olmert personally, but this adjective fits the man himself exactly: a party functionary whose entire talent consists of devising tactical combinations and spins, without any intellectual depth, without vision, without an inspiring personality.

 

Another image also caught the imagination. Speaking about the inclusion of Avigdor Liberman in the government as Minister for Strategy, he said: “This is the appointment of a compulsive pyromaniac to head the country’s firefighters.”

 

I could wholeheartedly identify with 90% of his speech. I could identify with everything he said about the state of the State, about the moral and social crisis, about the stature of our leaders and the national need to achieve peace. If I had stood on the tribune (something quite impossible, as I shall explain later on) I would have said similar things, which indeed my colleagues and I have been saying for decades.

 

The difference between us, and a profound difference it is, concerns the other 10% of his speech. And, even more so, the things he did not say.

 

I don’t mean tactical matters. For example, in the entire speech there was no mention of the role of the Labor Party in the government, in the war and in the appointment of Liberman. Olmert is to blame for everything. Amir Peretz has disappeared.

 

No, I mean more substantial matters.

 

AFTER THE frontal attack on the “hollow” leadership, which lacks vision and plans, one would have expected Grossman to lay before the tens of thousand peaceniks assembled in the square his own vision and plan for the solution of the problem. But, as much as his criticism was clear and loud, his proposals were vague and banal.

 

What did he propose? To appeal to the “moderates” among the Palestinians “over the head” of their elected government, in order to restart the peace process. Not very original. That was said (but not done) by Ariel Sharon, that was said (but not done) by Ehud Olmert and George W. Bush.

 

This distinction between “moderates” and “fanatics” on the Arab side is superficial and misleading. Basically, this is an American invention. It evades the real problems. It contains a large measure of contempt for Arab society. It leads to a dead end.

 

Grossman’s proposal diverts the discussion onto the path of “who to talk with” and “who not to talk with”, instead of stating clearly what to talk about: the termination of the occupation, establishment of the State of Palestine with East Jerusalem as its capital, withdrawal to the pre-1967 border, solution of the refugee problem.

 

One could reasonably expect that in such a speech, at such a place, on such an occasion, these statements would be voiced loudly and clearly, instead of a repetition of intentionally blurred formulas. “Go to them with the boldest, most serious plan that Israel is able to put forward, a plan that all Israelis and Palestinians with eyes in their heads will know is the limit of refusal and concession, ours and theirs.” Sounds nice. But what does it mean?

 

After all, it is clear that one has to make such a proposal to the elected Palestinian leadership, whatever its composition. The idea that we can talk with a part of the Palestinian people (now the minority) and boycott the other part (now the majority) is false and misleading. It is also imbued with the overbearing arrogance that is the hallmark of the occupation.

 

Grossman has much empathy for the poor and downtrodden in Israeli society, and he expresses it in moving words. It is obvious that he tries, really tries, to feel a similar empathy with the suffering Palestinian society. But here he fails. His is an empathy without pathos, without real feelings.

 

He says that this is “a people no less tortured than we are.” No less than we? Gaza like Tel-Aviv? Rafah like Kfar-Sava? The effort to create a symmetry between occupier and occupied, which has become typical for some of the peaceniks too, testifies to a basic fault. That is true even if Grossman meant the untold suffering of the Jews throughout the ages – even that does not justify what we are doing to the Palestinians now.

 

About the Palestinians, who voted for Hamas in a manifestly democratic election, Grossman says that they are “hostages to fanatical Islam”. He is certain that they would change completely the moment Olmert “speaks with them”. That is, mildly put, a patronizing attitude. “Why did we not use all our flexibility, all our Israeli creativity, to extricate our enemy from the trap in which he ensnared himself?” Meaning: we are the thinking, creative party, and we must liberate the poor Arabs from their mindless fanaticism.

 

Fanaticism? As a genetic trait? Or is it the natural wish to free themselves from a brutal, choking occupation, an occupation from whose devastating grip they did not succeed in freeing themselves when they elected a “moderate” government?

 

The same is true for Grossman’s second proposal – the one concerning Syria. On the face of it, a positive suggestion: Olmert must accept every appeal from an Arab leader who proposes peace. Excellent. But what does he advise Olmert to do in practice? “Offer him (Assad) a peace process lasting several years, only at the end of which, if he meets all the conditions, lives up to all the restrictions, will he get the Golan Heights. Force him into a process of ongoing dialogue.” David Ben-Gurion or Ariel Sharon could not have put it better.

 

Bashar al-Assad certainly did not fall off his chair for sheer enthusiasm when he read this.

 

IN ORDER to understand Grossman’s words one has to remember their background.

 

There is not one Israeli peace camp, but two – and the difference between them is important.

 

The first camp, the Grossmanian one, calls itself the “Zionist peace camp”. Its strategic concept is that it is wrong to stray from what is called the “national consensus”. If we lose contact with the consensus, so they believe, we shall not win over the public. Therefore we have to tailor our message to what the public at large is able absorb at any time.

 

The “Peace Now” movement is located at the center of this camp, and several other groups and personalities belong to it. It is a perfectly legitimate strategy, if only it were successful in winning over the masses. Unfortunately, that has not happened: “Peace Now”, which succeeded in 1982 in mobilizing hundreds of thousands in the protest against the Sabra and Shatila massacre, succeeded last week in attracting a mere 150 protesters against the Beit Hanoun massacre. (The other movements which joined the demonstration brought a similar number. Altogether, we were some 300.) About the same number appeared in other recent demonstrations of “Peace Now”, even those which had more time for preparations.

 

This camp keeps in close contact with two political parties: Meretz and Labor (at least with the left wing). Almost all the founders and leaders of “Peace Now” were candidates of these two parties, and several of them were elected to the Knesset. One of the founders is now the Minister of Education in the Olmert-Peretz war government.

 

THE SECOND camp, usually called the “radical peace camp”, carries out the opposite strategy: to spell out our message loudly and clearly, even when it is unpopular and far from the consensus (as it usually is). The assumption is that the consensus will follow us when our message proves right in the test of reality.

 

This camp, to which “Gush Shalom” (in which I am active) belongs, together with dozens of other organizations, is engaged in strenuous daily work: from the fight against the Wall and all the other evil doings of the occupation up to the boycott of the settlements and the support for soldiers who refuse to serve in the occupied territories.

 

This camp differs from the other one also in its close contacts with the Palestinians, from the leadership down to ordinary villagers who are fighting against the wall that robs them of their land. Recently, “Gush Shalom” started a dialogue with Hamas leaders. These contacts enable us to understand the Palestinian society in all its complexity, feelings, insights, demands and hopes.

 

Not being aligned with any party, this camp knows that it will not become a mass movement. That is the price it has to pay. It is impossible to be popular while taking stands and carrying out actions that are contrary to the consensus. If so, how does it have an impact? How did it happen that, in the course of the years, many of its stands have been accepted by the general public, including luminaries like Grossman?

 

We call this the “small wheel effect”. A small wheel with its own drive pushes a larger wheel, which drives an even larger wheel, and so on, until it moves the center of the consensus. What we say today “Peace Now” will say tomorrow, and a large part of the public on the day after.

 

This has been proven dozens of times in the past, and was proven again in the last few weeks during the Second Lebanon War. We called a demonstration against the war on its first day, when the overwhelming majority – including Amos Oz, David Grossman and others – supported it openly and wholeheartedly. But when the real motives and the fatal results started to become obvious, the consensus began to change. Our demonstrations swelled from 200 to 10,000 protesters. Even “Peace now”, which had supported the war in the beginning, changed its stand, and near the end of the war called its own anti-war demonstration, in conjunction with Meretz. In the end, the entire “national consensus” moved.

 

It may be true that the “radical peace camp” and the “Zionist peace camp”, while playing different roles, complement each other in the decisive fight for public opinion.

 

GROSSMAN”S SPEECH should be judged in this spirit.

 

It was a moving speech, even a great speech. It did not contain all we would have wished for, but for Grossman, and the camp he belongs to, it was really a big step in the right direction.

 

 

 

 

To the original article:

 

            http://zope.gush-shalom.org/home/en/channels/avnery/1163819770

 

 

 

דוד גרוסמן: עצרו לרגע, הביטו בשפת התהום

נרי אבנרי: דויד גרוסמן, לעולם טועה!



כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר