מעקה הבטיחות אינו בטיחותי

מעקה הבטיחות אינו בטיחותי

ד”ר אינג’ אברהם בן עזרא
בן עזרא – תכנון וייעוץ 06.11.2006 05:19
מעקה הבטיחות אינו בטיחותי


באופן תמוה, יש בישראל לובי חזק המכשיר זכוכית בטיחות מוקשית כמעקה – בכל הדרגים הקובעים: מהנדסים, אדריכלים, קבלנים, יזמים, אנשי אקדמיה מתחום התכנון והבנייה, אנשי מכון התקנים ומכוני בדיקה אחרים, עובדי רשויות הרישוי ועוד.מן העיתונות: “מעקה הבטיחות במרפסת ביתה של שרה בת ה-5 מטבריה נשבר במהלך סופת הברקים בשבוע שעבר” [שרה נפצעה אנושות]. – “מעריב” 5 לנובמבר 2006.

עוד ידוע כי במלחמת בין המצרים, נפגעו ונשברו מעקי בטיחות במרפסות של בניינים גבוהים כשעיקר הנזק נגרם בקומות הגבוהות דווקא.

המעקה השבור בדירת שרה הקטנה, לא חסם את נפילתה – היא רצה לעברו ונפלה מהקומה החמישית. 

בבנייה תקינה אירוע זה לא היה אמור לקרות.

בתקן הישראלי 1099 בנוסחו הנכון משנת 1981, נרשם בצורה ברורה: 

זכוכית בטיחות מוקשית – זכוכית שחוסמה לשם הקשייתה. זכוכית בטיחות מוקשית עמידה היטב בהולם, אך לאחר שהתהווה בה שבר, אינה מהווה מחסום מפני נפילה”. 

זכוכית בטיחות שכבות – שכבות זכוכית אחדות המודבקות באמצעות חומר פלסטי. זכוכית בטיחות שכבות מהווה מחסום מפני נפילה, גם לאחר שהתהווה בה שבר”. 

שני סוגי הזיגוג לעיל הינם כלולים בתקן כזיגוג בטיחותי, אף על פי שכבר על פי ההגדרה, ברור כי זכוכית בטיחות מוקשית לא מתאימה מבחינה תכנונית גרידא לשמש כמעקה במקומות שיש מהם סיכון נפילה, מהטעם הפשוט שהיא לא מהווה מחסום מפני נפילה כאשר מסיבה כלשהי הזכוכית נשברת. 

באופן תמוה, יש בישראל לובי חזק המכשיר זכוכית בטיחות מוקשית כמעקה – בכל הדרגים הקובעים: מהנדסים, אדריכלים, קבלנים, יזמים, אנשי אקדמיה מתחום התכנון והבנייה, אנשי מכון התקנים ומכוני בדיקה אחרים, עובדי רשויות הרישוי ועוד.

הזכוכית המחוסמת לא מתאימה להוות מעקה משתי סיבות: 

א.   זכוכית זו, כאמור בתקן, לא מונעת נפילה לאחר שהיא נשברת. 

ב.   הזכוכית לא עומדת בתנאי אש ומתפוצצת ב- C 3000  – וזאת כאשר על פי תקן 1142 החל על מעקים, יש דרישה כללית כי המעקה יעמוד בדרישות התקן הישראלי 921 [תקן הדן בעמידות חומרים בשריפה]. הזכוכית לא מגיעה כלל לרמת בדיקה לפי תקן 921, כי היא מתפוצצת בטרם הגעה למצב של בדיקה תקנית… 

אמנם בתקן 1142 יש דרישה כללית נוספת, שהזיגוג כמעקה יעמוד בדרישות תקן 1099, אך נראה כי זו דרישה כללית מדי שכן תקן 1099 לא החלטי ולא ברור דיו, ומכאן הפרשנויות השונות והסותרות, שכאשר אינן אובייקטיביות וחסרות פניות, עלולות לגרום לנזקים ולאסונות. 

בנוסח החדש של ת”י 1099 מאוגסט 2000, כבר לא מוזכרת המגבלה של זכוכית בטיחות מחוסמת – לא מצוינת העובדה כי זכוכית זו אינה מונעת נפילה; אולי מהסיבה כי לפי תקן זה, טבלה 3 בו, הזכוכית הנ”ל – מותרת כמעקה בבנייני מגורים. 

עדיין לא נפתרה הבעיה של עמידות באש, נושא שאינו מוזכר כלל בתקן 1099, ותמוה כיצד מיושבת הסתירה בין ת”י 1142 בו כלולה דרישה שחומר המעקה יעמוד בתקן 921 לבין תקן 1099 המכשיר זכוכית כמעקה ללא אזכור של תקן 921 כלל. 

בסיכום יובהר כי זכוכית בטיחות מחוסמת אינה כשירה להוות מעקה, על אף האמור בתקן 1099 טבלה 3 בו, מפני שהיא לא מהווה מחסום מפני נפילה, ומפני שהיא לא עמידה באש. 

הזיגוג המתאים להוות מעקה הוא עשוי בשכבות, בהיותו מחסום בפני נפילה גם במצב של שבר, ובתנאי של עמידות מוכחת באש, ולא מניעת בדיקה לפי תקן 921 מפני שהזכוכית נשברת עוד לפני הגעתה למצב המתאים לבצע את הבדיקה לפי התקן.

——————–

06 נובמבר 2006

לכתבה המקורית המלאהכתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר