הנציבה שטרסברג-כהן כלטאה מצוייה: The lizard’s tale

הנציבה שטרסברג-כהן כלטאה מצוייה: The lizard’s tale

שמחה ניר, עו”ד
22.03.2006 09:39
הנציבה שטרסברג-כהן כלטאה מצוייה: The lizard's tale


ליו”ר וחברי ועדת החוקה, חוק ומשפט: אנחנו כעת ערב-בחירות, תקופה בה גם כלי הפיקוח והביקורת על השופטים הם issue פוליטי, ככל עניין אחר הכרוך בחקיקה. להזכירכם!הנציבה שטרסברג-כהן כלטאה מצוייה: The lizard’s tale

אמור נא לכבוד הנציבה כי אין זה מכובד לזרוק דברים לחלל, ולחמוק מלהגן עליהם, כמו לטאה מצוייה, אשר משאירה את זנבה בידי התוקף, על מנת לחזור ולגדל זנב חדש, אותו היא תשאיר בידי התוקף הבא – וחוזר חלילה

 

שמחה ניר, עו”ד

משעול גיל 1-ג’, כפר סבא 44281

טל’  09-7424838, נייד 050-7520000

פקס 09-7424873

www.quimka.net

www.quimka.com

quimka@quimka.com

 

כפר סבא, 22.3.2006

לכבוד

יו”ר וחברי ועדת החוקה, חוק ומשפט

הכנסת

ירושלים

נכבדי,

הנדון: התעלמות מכוונת של שופטים מטענות בעלי-הדין

מכתבי אליה (עם העתק אליכם), מיום 15.3.2006

תשובת סגנה אלי, מיום 15.3.2006

 

במכתבי אליכם מיום 15.3.2006, אליו צירפתי העתק ממכתבי אל הנתל”ש, הבעתי את ההנחה כי הנציבה המסויימת הזאת לא תקום ותגיד “אכן טעיתי”, וכי הגב’ שטרסברג-כהן מגינה על עצמה כשופטת אשר גם היא עצמה הייתה שותפה לרעה-החולה הזאת – התעלמות מכוונת מטענות בעלי-דין.

אבל, כעולה ממכתב-תשובתי לסגנה, המצורף כאן (ומכיל, במלואו, את נוסח מכתבו של סגנה), היא לוקה גם בתרבות המענה-לזולת, המחייבת כל אדם – ולא כל שכן עובד-ציבור במעמדה.

שתבוא ותאמר כי למרות כל הנימוקים-שכנגד, היא עדיין עומדת על עמדתה, אותה ביטאה בפניכם, לפני חודשים ספורים.

שתבוא ותסביר אלת הסתירה: כיצד בתשובתה לתלונות היא אומרת כי התעלמויות מכוונות של שופטים מטענותיהם של מתדיינים “אינן בתחום טיפולה”, ואילו בוועדת החוקה, חוק ומשפט, היא אומרת שהן “לגיטימיות”.

ההתכתבות הזאת משקפת את חולשתו הידועה של חוק הנתל”ש, ואם לא די בכך – באה הנציבה ולקחה לעצמה סגן שגם הוא שופט-בדימוס, וגם לו ישנה מחוייבות לעצמו, כשופט, ולכל המילייה משם הוא בא.

כפי שאמרתי לכם במכתבי הקודם, אין מנוס מתיקון החוק, ו/או מהדחתה של הנציבה, ורצוי משניהם.

ולהזכירכם: אנחנו כעת ערב-בחירות, תקופה בה גם כלי הפיקוח והביקורת על השופטים הם issue פוליטי, ככל עניין אחר הכרוך בחקיקה.

בשם רשת האתרים של קימקא אני מזמינכם, כולכם יחד וכל אחד בנפרד, להביע עמדה בנושא, כדי שכל קורא יוכל להכניס גם את השיקול הזה בין שאר שיקוליו, בבואו אל הקלפי.

בברכה,

שמחה ניר, עו”ד

 

רשת האתרים של קימקא

www.quimka.net

www.quimka.com

משעול גיל 1-ג’, כפר סבא 44281

טל’  09-7424838, נייד 050-7520000

פקס 09-7424873

quimka@quimka.com

 

כפר סבא, 22.3.2006

לכבוד

מר שמואל חמדני (שופט בדימ’)

סגן נציבות תלונות הציבור על שופטים

לשכת הנציבה טובה שטרסברג-כהן

נציבות תלונות הציבור על שופטים

ירושלים

נכבדי,

הנדון: התעלמות מכוונת של שופטים מטענות בעלי-הדין

מכתבך מיום 16.3.2006

 

א.    זה לא מכובד!

בתשובה למכתבי מיום  15.3.2006 אל הנציבה, הגב’ טובה שטרסברג-כהן, אתה משיב לי כהאי לישנא:

תאריך: ט”ז אדר, תשס”ו

16 מרץ, 2006

 

לכבוד

עו”ד שמחה ניר

משעול גיל 1 ג’

כפר סבא 44281

 

א.נ.,

הנדון: מכתבך מיום 15.3.06

אני מאשרים קבלת מכתבך הנ”ל, שהתקבל בפקס.

ברצוננו לציין, כי תפקיד הנציבות לברר תלונות על שופטים, ע”פ הסמכויות המוקנות לה בחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס”ב-2002.

הנציבות אינה מנהלת התכתבויות, על בסיס חילופי דעות ורעיונות תיאורטיים והיא איננה במה לליבון הגיגים משפטיים.

בכבוד רב,

(    )

שמואל חמדני (שופט בדימ’)

סגן נציבות תלונות הציבור על שופטים

 

אמור נא לכבוד הנציבה כי טביעת-אצבעותיה ניכרה בכל משפט ושורה, ובכל פסיק ונקודה, ממכתב זה.

אמור נא לכבוד הנציבה כי אין זה מכובד.

אמור נא לכבוד הנציבה כי אין זה מכובד, לא מבחינת הצורה ולא מבחינת התוכן.

אמור נא לכבוד הנציבה כי אין זה מכובד מבחינת אומץ-הלב הציבורי.

אמור נא לכבוד הנציבה כי אין זה מכובד גם מבחינת היושרה.

אמור נא לכבוד הנציבה כי אין זה מכובד לתת לכפיפים לשכב על הגדר למען הממונה עליהם, כאשר הממונה הוא הנושא באחריות על הדברים.

אמור נא לכבוד הנציבה כי אין זה מכובד לזרוק דברים לחלל, ולחמוק מלהגן עליהן, כמו לטאה מצוייה, אשר משאירה את זנבה בידי התוקף, על מנת לחזור ולגדל זנב חדש, אותו היא תשאיר בידי התוקף הבא – וחוזר חלילה.

אמור נא לכבוד הנציבה כי אין זה מכובד לענות “מוסדית”, ובלשון רבים, כאשר הפנייה היא אישית, אל מי שמכהנת כיום בתפקיד, בתגובה לפרשנותה האישית את סמכויותיה לפי החוק.

ב.    הנציבה והציבור, הנציבה ואמצעי-התקשורת

פנייתי אל הנציבה, בנדון דנן, לא הייתה out of the blue, אלא המשך טבעי לדברים שהיא-עצמה אמרה  ואומרת מעל כל במה ציבורית. פנייתי לא הייתה, איפוא, אל “הנציבות”, אלא אישית, אל הנציבה הנוכחית, אשר גילתה לציבור את “הגיגיה המשפטיים” (כלשונך/כם!) כדי לוודא אם אכן הבינותי נכונה את דבריה, ובניסיון לגיטימי להשפיע עליה, כעובדת-הציבור, לשנות את מדיניותה.

הגב’ שטרסברג-כהן מופיעה בטלוויזיה, ועונה לשאלותיהם של מראיינים אשר, ככל הנוגע לתחום המסויים בו עסקינן, אינם מאלה אשר ממש יודעים לשאול. היא גם מופיעה בפני ועדת החוקה, חוק ומשפט, של הכנסת, מוסד מכובד מאוד, אבל, כמסתבר, הדיון בו אינו מאפשר יותר מסבב אחד של שאלות ותשובות – ואת הציבור זה אינו מספק!

הגב’ שטרסברג-כהן גם מופיעה בפני הציבור, וטוענת כי הקמתה של הנציבות “מייתרת” את משוב השופטים של לשכת עורכי-הדין, אבל הציבור תוהה כיצד היא “מייתרת” את המשוב, כאשר הנציבה הנוכחית גורסת כי אין לה סמכות לטפל בחריגות מחובת היושר האינטלקטואלי של השופטים (דבר שהם מחוייבים בו כתנאי לעצם בחירתם לכהונה, עפ”י כללי הוועדה לבחירת שופטים), והוא תוהה גם כיצד בתשובתה לתלונות היא אומרת כי התעלמויות מכוונות של שופטים מטענותיהם של מתדיינים “אינן בתחום טיפולה”, ואילו בוועדת החוקה, חוק ומשפט, היא אומרת שהן “לגיטימיות”.

שתחליט, בבקשה. שתחליט ותיידע את הציבור.

רשת האתרים של קימקא הינה אמצעי-התקשורת החשוב ביותר בישראל, בכל הנוגע להתנהגות של שופטים, וכשם שאין בעל-דין יכול לבחור את השופט הנוח לו, כך גם, וביתר-שאת, עובד-הציבור אשר יוצא אל אמצעי-התקשורת אינו יכול לבחור את אמצעי-התקשורת הנוח לו – אלא אם הוא מחפש עיתונאים-מטעם.

וקוראי רשת האתרים של קימקא מבקשים תשובות ענייניות, ולא התחמקויות בלתי-מכובדות.

ברצוני להוסיף עוד כי העתק ממכתבי אל הגב’ שטרסברג-כהן נשלח גם אל יו”ר וחברי ועדת החוקה, חוק ומשפט, של הכנסת, אשר בפניהם היא הופיעה, וסביר להניח כי עמדתה מעניינת גם אותם – אפילו אם היא עדיין עומדת בעינה, וגם אם הנציבה סבורה כי עמדתו של הד”ר מישאל (“אל תצפצפו על בני אדם”) חשין אין לה על מה שתסמוך.

ג.      על “תפקיד הנציבות”

במכתבך אתה אומר:

ברצוננו לציין, כי תפקיד הנציבות לברר תלונות על שופטים, ע”פ הסמכויות המוקנות לה בחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס”ב-2002.

אכן, שמעתי משהו על זה, ואתם צודקים.

יחד עם זאת, תמהני מדוע מצאתם לנכון לציין זאת, כי  הרי אין מחלוקת על כך ש”תפקיד הנציבות לברר תלונות על שופטים, ע”פ הסמכויות המוקנות לה בחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס”ב-2002″, באשר המחלוקת היא על תחום הסמכות של הנציבות, מחד, ועל השאלה אם התעלמות מכוונת מטענות היא לגיטימית, או שהיא בגדר “צפצוף על בני אדם”, כלשונו של הד”ר מישאל חשין, מאידך.

ד.     ובכן, מה אומרה הנציבה?

כפי שכבר הבהרתי, פנייתי לא הייתה אל “הנציבות”, אלא אל הנציבה אישית, כדי שאני וקוראי נוכל לדעת אם היא אכן מוכנה לקום ולומר קבל עם ועדה “אכן, טעיתי”.

כיוון שמכתבך לא בא מהנמען הנכון, וגם לא ענה לעניין, הייתי צריך להחזירו למעטפה בה קיבלתיו, ולשלחו אליכם בחזרה, אולם אני אדם תרבותי, ואין זו דרכי, אלא במקרים נדירים.

מעבר לכך, יש לי גם כבוד אישי אליך, מהופעותי בפניך, כשופט.

אני מזמין, איפוא, את הנציבה להתייחס בכבוד אלי ואל מכתבי הקודם, ולענות עליו לגופו.

ולשלוח העתק מתשובתה אל שאר המכותבים למכתב זה.

 

בכבוד רב,

 

שמחה ניר, עו”ד

העתקים:

שרת המשפטים, ציפי לבני

יו”ר ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ח”כ מיכאל איתן

חברי ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת

 

 

____________________

לנציבת תלונות הציבור על השופטים: את תרמת לדחיפתו כלפי-מעלה של מיפלס החלאה, השחיתות וההסתאבות במערכת המשפט. מה דעתך לקום ולומר “טעיתי”?

שטרסברג-כהן – לא טובה בהבנת-הנקרא, או שאינה קוראה כלל?

שטרסברג-כהן – איכן אומץ-הלב הציבורי, איכן היושר האינטלקטואלי?כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר