לא נִתֵּן! הלא יאומן – כאן. שחיתות וחמס בישראל בריבוי הבטיהם

לא נִתֵּן! הלא יאומן – כאן. שחיתות וחמס בישראל בריבוי הבטיהם

מיכאל שרון
08.03.2006 20:25
לא נִתֵּן! הלא יאומן - כאן. שחיתות וחמס בישראל בריבוי הבטיהם


מבט כולל על השחיתות, הפשיעה הכלכלית, הון וכלכלת הסמים והחמס האוליגרכי-קרטליסטי בישראל. זאת תוך הצגת פרמטרים רבים, כגון איכות השירותים כהחזר למיסינו, פשיעה כלכלית, קרטליזם ריכוזי-ממסדי, רמת ביורוקרטייה, עודף רגולצייה וכל היתר. 

לא נִתֵּן! הלא יאומן – כאן. שחיתות וחמס בישראל בריבוי הבטיהם

We won’t let the oligarchic rip-off happen 
The unbelievable is here

מזה 3 שנים אני כותב על השחיתות בישראל, תוך הצגת פרמטרים רבים, כגון איכות השירותים כהחזר למיסינו, פשיעה כלכלית, קרטליזם ריכוזי-ממסדי, רמת ביורוקרטייה, עודף רגולצייה וכל היתר. החומר שאני מביא ניסמך על מקורות גלויים וידיעות עתונות, והגישה הננקטת היא ריכוז והצלבה של מקורות גלויים, מבלי לקום משולחן הכתיבה, וללא מקורות חסויים המנדבים מידע יחודי. גישה מסוג זה, אך בנושא אחר, ננקטה על ידי רב-המרגלים הסובייטי זורגה, שהיה מוצב בגרמנייה הנאצית, שבעבודת אינטלקט גרידה, תוך שימוש בידיעות עיתונות (אודות נוכחות כוחות גרמניים בעיירה X למשל) ומבלי להסתמך על אנשי שטח, הישיג לבריה”מ את מידע-הביון רב הערך ביותר במלחה”ע II, כגון אודות פלישת ההפתעה הגרמנית לבריה”מ ביוני 1941 (מבצע ברברוסה). אלא שסטלין לא שעה לרוב ידיעותיו, שכן זלזל בגישה שאינה נסמכת על אמצעים רבים, ומבוססת רק על אינטלקט. במסגרת הנוכחית מוצו רוב או כל הפרמטרים הללו ולא אחד או שניים בולטים מהם (כגון, שחיתות שילטונית).

מאמרים אלו היכו מן הסתם  תהודה וסביר שחילחלו הדרגתית למרחב הפובליציסטיקה הישראלית עד שפרצו לסדר היום הציבורי (עם הופעת מאמרם המפורסם של מרגלית ודנקנר ב-17.5.2005 http://www.nrg.co.il/online/1/ART/934/804.html ). למרבית הדאבה, על פי הפרקטיקה השוררת במקומותינו בכגון הא, עבדכם הנאמן שילם מחיר אישי לא קל בעבור החלצותו לנושא זה, שהוא, למיטב הכרתו, בדם המפעל הציוני – במובן הפשוט אך גם הראשוני, התשתיתי והשורשי ביותר.

מדוע אין תמורה למיסינו – מכת הגניבות במשרדי הממשלה ובאדמיניסטרציה


אדמיניסטרצייה עתירת פשיעה כלכלית בדרגיה הבינוניים והגבוהים


כתבתי מאמרים משמעותיים שלא מעטים מהם הקדימו את זמנם, כאשר הדברים שכתבתי, שאולי הדהדו בזמנו כספקולטיביים-משהו ומוטים התאמתו אחד לאחד מאוחר יותר. למשל: גישתי בנושא הפחת בתקציבים ובשרותים המוענקים לאזרח בתמורה למיסיו – עקב חור שחור של גניבות והעלמות במשרדי הממשלה מצד הדרג הבינוני ואף הבכיר (“אין תמורה למיסינו”). זאת כשתכופות, דמות יצוגית ומרשימה בדרג הגבוה משמשת עלה תאנה לחבורות זאבים מועלות בדרגי הביניים ודרגים נמוכים (שאף להם מושלכים פרורים מהשלל תמורת ש”פ) הדוגלות באתוס הרפתקני של גניבה בצוותא, תוך כיסוי משותף על סודם וחיפוי הדדי, כשהם רוחשים בוז ומגלים שחצנות במצח נחושה כלפי אנשים ש”אינם מבינים מהם החיים” לגישתם…

רק אתמול התפרסמה ידיעה, אולי ראשונה מסוגה, על גניבות של 350 מיליון במשרד החינוך. זוהי אינדיקצייה ראשונית שהכוון עליו הצבעתי, נכון (ראה למטה).


גניבות של 350 מיליון שקל במשרד החינוך


http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=677431&contrassID=1&subContrassID=1&sbSubContrassID=0

מאמרי בעד העלאת תקציב המשטרה למטרת לוחמה,  בין היתר, בפשיעה כלכלית במשרדי-הממשלה והפחת בתקציבים עקב “העלמות” חלק ניכר מהכסף המוקצה.

http://www.nfc.co.il/archive/003-D-4873-00.html?tag=13-08-09

ראו מוסף 7 בשולי מאמרי (בקישור למעלה) אודות הפחת הענק עקב גניבות ושחיתות במשרד החינוך ובמשרדי הממשלה האחרים:

“הכסף המוקצה בתקציב המדינה המושקע “ברוטו” בחינוך למשל, אינו אומר דבר לגבי הכסף הזורם נטו ובפועל לחינוך. מהי התמורה או כמות המוצר הנקרא “חינוך” המתקבל עבור הכסף? רק חוסר יעילות ביצועית נוראה? או גם שחיתות וגניבות במערכת, לכאורה?

הדבר מתחדד עוד יותר אם ניזכור שבעוד התקציב הציבורי לחינוך הינו 24.6 מיליארד שקל, הרי שההוצאות מכיסו הפרטי של האזרח מסתכמות אף הן בסכום דומה, 21 מיליארד שקל (בשנים 2002-2003).
ואילו במדינות רווחה כמו שוודיה ודנמרק ואף בבריטניה וגרמנייה, כמעט כל ההקצבה לחינוך היא ממשלתית. ולכן, ההקצבה שם מכלל הת.מ.ג. לחינוך שהיא כמעט כולה ממשלתית, דומה להקצבה הממשלתית הישראלית לחינוך. אבל אוייה, בישראל ההורים מוסיפים כאמור סכומי עתק מכיסם.

כך איפוא, הכסף המוקצה לחינוך בתקציב רחוק מלספק חינוך סביר לילדינו. איפוא הכסף?

אמור מעתה: אין קשר בין התקציב “ברוטו” המוקצה לתחום מסויים, ובין ההחזר נטו עבור ההשקעה. לאן הלך הפחת הענק? ניתן אולי לסבור, על דרך המשל לכאורה למשרדי ממשלה אחרים, כי נידרשת משטרה ושוב משטרה ולפחות מידת מוגברת של חקירת אובדנים עקב שחיתות לכאורה במערכת, בין שאר הדברים, לא כן?”


מספר מקורות אודות חמס-סדום:

1)  בשאון מהומת ההינתקות, ניצחון החמאס ושאר הסנסציות שעל סדר היום, מגניבים לנו עליות מחירים גדולות.
http://www.nfc.co.il/archive/001-D-78744-00.html?tag=13-22-35

כך היה תמיד. כאשר מבהילים אותנו הפרשנים, אהוד יערי ואחרים בנושא מאות טילים לחיזבאללה, עשרות תאי אל-קאידה בעזה ומהומות אלוהים נוספות – בדוק מייד את כיסיך ומה מצב המחירים בסופרמרקט.

מיכאל מ. שרון (יום שישי, 03/01/2003 שעה 20:15):

לפני יום או יומיים הילכו החדשות אווירת אימים כבדה: החיזבאללה עומדים להשיג מאות טילים קצרי טווח ורקטות; עומדים להיות מוקמים עשרות תאי אל-קאידה בעזה, ומה לא.

בתחנת הדלק באותו יום, אשר יגורתי בא לי: מחיר ליטר דלק הועלה בקפיצה נחשונית ב- 36 אגורות (ב- 10% ולא בחצי אחוז או אחוז). בארצות הברית היתה קמה בעניין צעקת חמס אדירה. אך אנו המומי חדשות, מוציאים הארנק ומשלמים בלאות ובהיסח דעת, על מנת להספיק להגיע הביתה לחדשות הלילה.

צפייה מהנה!

________

דוגמית קטנה: סצינה אופיינית בעיתון בישראל
מליל ה-1.7.07 :

ראשית חדשות הנקראות
“לא נשתוק, ניקח החוק לידיים” 
 מזוז: א’ וקצב קיימו יחסי מין
 הדלק מתייקר בכ-2%

קישור:
כאשר בתקשורת מתלהמים, בדוק מייד את כיסיך:
 
http://www.faz.co.il/thread?rep=6617&Page=1

החמאס כבש את השילטון ביו”ש – הסחת דעת מספקת בשביל להעלות את מחיר הדלק ב-31 בינואר 2006 בבת אחת ב-6 אחוזים. בשנה האחרונה, עתירת התפניות הסנסציוניות (כגון מהומת העקירה בגוש קטיף; הקסאמים על מערב הנגב; המפץ הגדול של “קדימה” והשבץ המוחי של שרון) שכוחן יפה להסיח את הדעת מהמצב בתחום הצרכנות והמחירים לצרכן, מאז תחילת 2005, עלו מחירי הדלק ב-25 אחוז ומוצרי מזון התייקרו בממוצע ביותר מ-20 אחוז, אף שלשכירים לא שולמה כל תוספת יוקר. מחיר מוצרים בסיסיים עלה הרבה יותר – השמת לב למשל שמחיר נייר הטואלט (ומחיר הלחם והבשר) עלה ב-35 אחוזים ללא כל הצדקה פרט לכך ששימת ליבך הוסחה לכיוונים אחרים? הידעת שהעלאות המחירים (כגון העלאת מחיר הדלק) מוצנעות, ואם משוחררת לעיתונות עילה כלשהי להעלאה, הרי זאת עילה סתמית, כללית ביותר ושקרית  שכוחה יפה תמיד לשכנע במצג שווא, ללא זיקה למצב בשוק (כגון מלמול כלשהו על “התיקרות חומרי הגלם”, דבר שיקרי לרוב, או להג סתמי אודות “יקור עלויות”)?

____

2) ריכוזיות המשק הגדולה ביותר במערב:

 
16 משפחות-חמס שולטות על

כלכלת ישראל  

(עושרם הענק הוא פרי הזרמת צינור הכסף של הממסד אליהם, ומכירה להם

של חברות ממשלתיות במחירי סוף עונה, כגון “צים” ו”אל-על”)

http://www.nfc.co.il/archive/001-D-78692-00.html?tag=3-55-43

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?contrassID=1&subContrassID=5&sbSubContrassID=0&itemNo=615265

3) כתבה בשבועון הצבאי הבריטי ג’יינס: ישראל כמדינת פשע וספסרות:
http://www.nfc.co.il/archive/001-D-73062-00.html?tag=6-37-32

4) ישראל משמשת מקלט לברוני הפשע הרוסים
http://english.pravda.ru/main/18/88/354/15905_Nevzlin.html

5) דו”ח הבנק העולמי ו-BDI : ישראל המדינה המושחתת ביותר במערב:

http://www.nfc.co.il/archive/001-D-77164-00.html?tag=6-43-43&au=True  

Israel is considered one of the riskiest places in the Western world, with an unstable, inefficient regime, low accountability, a relatively high rate of state corruption and poor law enforcement,” BDI said, based on the World Bank report. BDI economists noted that the low indices hamper foreign investment, raise risk premiums on financial markets and hurt resource allocation.

6) למה אין חינוך, כאשר תקציב החינוך יחסית לגודל האוכלוסיה הוא הגבוה במערב –

פחת הגניבות במשרדי הממשלה:

גניבות של 350 מיליון שקל במשרד החינוך

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=677431&contrassID=1&subContrassID=1&sbSubContrassID=0

ריכוז מאמרים בנושא השחיתות בישראל

בריבוי הבטיה

מאמרי כוונו הן ליצור אקלים ציבורי בו השחיתות תמוזער, ונושאיה לא ירגישו כה חופשים לנקוט במעשיהם הניפשעים במצח נחושה, לאור היום, ותוך הפרעות קשה בחושפי השחיתויות. והן להביא לתגבור כוח האדם של המשטרה ותקציביה ופריסתה הנרחבת במוקדי שחיתות כלכלית ואחרת.

לתפיסתי, בית שלישי יפול או יקום סביב נושא מרכזי יחיד – השחיתות הנוראה בריבוי הבטיה, המקרינה אווירת-עיוועים ורשעות-סדום לכל תחומי החיים בישראל.

חכמינו הקדמונים ונביאי ישראל הגדולים גילו אפס סובלנות בנושא השחיתות והרשע החברתי. והרי נאמר: בגלל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים.

נ.ב. שילמתי מחיר אישי לא קטן גם כלוחם בשחיתות בישראל.


שחיתות והסחת דעת:

צמוח הגישה הספסרית במקומותינו

http://www.nfc.co.il/archive/003-D-10726-00.html?tag=2-00-12&au=True

 
שיטת הבלטת שחיתויות מדומות וזעירות כדרך להסיט קשב מלב המאפלייה: שחיתות והסחת דעת

http://www.nfc.co.il/archive/003-D-10360-00.html?tag=1-59-16&au=True  

הון וכלכלת הסמים:

כלכלת הסמים האיזורית ודווח ה- CIA    

http://www.nfc.co.il/archive/003-D-5320-00.html?tag=2-11-32&au=True

הפשע המאורגן והטרור

http://www.nfc.co.il/archive/003-D-4257-00.html?tag=2-13-27&au=True  

צרכנות ונוכלות:

אזרח, דופקים אותך

http://www.nfc.co.il/archive/003-D-6668-00.html?tag=2-08-31&au=True

בני המעיים והעבודה בעיניים

http://www.nfc.co.il/archive/003-D-3974-00.html?tag=2-14-17&au=True

יסודות סדום:

רעב, אכזריות ואטימות בהיקף נירחב בישראל: לא על הלחם לבדו

http://www.nfc.co.il/archive/003-D-7326-00.html?tag=2-06-49&au=True

מעגלי-סדום

http://www.nfc.co.il/archive/003-D-9252-00.html?tag=2-02-02&au=True

יסודות סדום בישראל

http://www.nfc.co.il/archive/003-D-8832-00.html?tag=2-02-46&au=True

לאמר לא לחושך

http://www.nfc.co.il/archive/003-D-6993-00.html?tag=2-07-33&au=True

הכורח בהרחבת המשטרה למימדים המקובלים במערב ופריסתה במוקדי עבריינות ופשיעה כלכלית:

בראשית היה החוק

http://www.nfc.co.il/archive/003-D-10482-00.html?tag=2-01-02&au=True

חברה איכותית מסוככת מפשע: פשיעה כלכלית ופחת התקציב עקב מכת הגניבות במשרדי הממשלה
http://www.nfc.co.il/archive/003-D-4873-00.html?tag=2-12-35&au=True

גורמים מבניים:

על מניפולטיביות וחוסר יעילות
http://www.nfc.co.il/archive/003-D-12789-00.html?tag=19-42-49

קולקטיביזם והתגודדות – השלב האנדמי
http://www.nfc.co.il/archive/003-D-12706-00.html?tag=10-05-43

יסודות קרבון חברתי וכלכלי בישראל
http://www.e-mago.co.il/e-magazine/sacrifice.html

האקדמייה הישראלית כבסיס שחיתות
http://www.nfc.co.il/archive/003-D-5874-00.html?tag=2-09-45&au=True

האם יש פאשיזם אוליגארכי בישראל?
http://www.nfc.co.il/archive/003-D-7451-00.html?tag=2-06-10&au=True

שחיתות האליטות, הממשל ואדמיניסטרציית המדינה וקרטליזם מישקי ניתמך-ממסד:

עליצותם של בכירי האדמיניסטרצייה

http://www.nfc.co.il/archive/003-D-5851-00.html?tag=2-09-04&au=True

“שלום עכשו” וחונטות ההון הקרטליסטי

http://www.nfc.co.il/archive/003-D-5415-00.html?tag=2-10-37&au=True  

השיילוקיזם האוליגארכי והשחתת העיתונות

http://www.nfc.co.il/archive/003-D-7640-00.html?tag=2-04-28&au=True

כשהעניין כלל לא פשוט

http://www.nfc.co.il/archive/003-D-7488-00.html?tag=2-05-22&au=Trueכתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר