הצעת חוק ההגנה על חוסים (תיקונים שונים), התשע”ה-2015 – זהירות, מוקשים!!!

הצעת חוק ההגנה על חוסים (תיקונים שונים), התשע”ה-2015 – זהירות, מוקשים!!!

שמחה ניר, עו”ד
30.08.2015 10:37
עזרה מתאימה מהמשטרה

עזרה מתאימה מהמשטרה


שירותי הרווחה מנסים להגן על השררה והאגו שלהם, להצדיק עוד יותר את עצם קיומם, ולהרחיב עוד ועוד את תחומי שלטונם המוחלטהצעת חוק ההגנה על חוסים
(תיקונים שונים), התשע”ה-2015 – זהירות, מוקשים!!!

שירותי הרווחה מנסים להגן
על השררה והאגו שלהם, להצדיק עוד יותר את עצם קיומם, ולהרחיב עוד ועוד את תחומי שלטונם המוחלט

שמחה ניר, עו”ד

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

“נציב תלונות
הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

בן
75 שנים אנוכי, ועוד כוחי במתני!

“לייק”
לדף הפייסבוק עו”ד
שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר
ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה
הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי
מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת “שק בתחת”?

בג”ץ
8743/14, שמחה ניר,
עו”ד, נ’ הוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

מצורף  תזכיר חוק  ההגנה על חוסים (תיקונים שונים),
התשע”ה-2015,
אשר הופץ זה עתה.

כבר במבט ראשון עולים שני דברים הזועקים לשמיים (במבט נוסף אפשר למצוא
עוד):

האחד – העו”סים רוצים להעביר סמכויות מבימ”ש השלום
לביהמ”ש לענייני משפחה, ששמים עצמם כחותמות-גומי בידי העו”ס – גירסה מרתקת
ל”שמאלו תחת ראשי, וימינו תחבקני … שימני כחותם …” (שיר השירים ח’,
פסוקים ג’, ו’).

והשני – גם ה”תיקון” הזה לא מספק אותם, והם רוצים סמכות להוציא
“חוסים” מביתם ומשפחתם גם בלי צו של בית משפט.

אם ה”תיקון” הזה יתקבל – צפו להוצאה בסיטונות של ילדים ממשפחותיהם
באמתלה ש”נשקפת לחוסה סכנה תכופה”, כאשר אפילו כיום המצב בתחום הזה
לגמרי לא מרנין (לשון המעטה).

אכן, פעולה כאמור טעונה אישור בית משפט תוך 7 ימים מיום עשייתה, אבל אישור
כאמור יכול שיינתן על פי צד אחד בלבד, וזה אומר שהעו”ס יגיע לביהמ”ש עם
טופס סטנדרטי ממולא, והשופט יחתום במקום המסומן ב”
X“.

ומה אז? אם ההורים ירצו להחזיר את הילד לחיקם, הם יצטרכו להגיש בקשה לבית
המשפט, ההליך ייסחב, וכאשר הוא יגיע סוף-סוף לדיון, העו”ס יגיד כבודו, ילדים
אין “טובין”, הילד כבר התרגל למצבו הנוכחי, ואי אפשר לטלטלו אנה-ואנה!

ממש נוגע ללב.

כמובן שהצעת החוק לא שוכחת לאפשר לעו”ס “לקבל בשעת הצורך עזרה מתאימה
מהמשטרה”.

ומה שיישאר לעשות הוא לעדכן את שיעור ההתאבדויות השנתי.

ותזכרו שאמרתי לכם.

נא להעביר את המסר הזה לכל הסובלים את נחת זרועם של העו”ס: מה
שיש לכם היום זה עוד אפס-קצהו של מה שמחכה לכם בצנרת!

מקום לתגובות – כאן:

http://www.tazkirim.gov.il/AG_FORMS_TAZKIRIM/42455_x_memorandum.htm

שימו לב שהם רוצים תגובה תוך 21 יום – מה בוער להם?!

___________________

‏‏ט”ו אלול תשע”ה

‏‏30 אוגוסט 2015

 

כבוד נשיאת בית
המשפט העליון

נגיד בנק ישראל

היועץ המשפטי
לממשלה

מזכיר הממשלה

המשנה ליועץ המשפטי
לממשלה (חקיקה)

המשנה ליועץ המשפטי
לממשלה (פלילי)

נציב שירות המדינה

הממונה על התקציבים
משרד האוצר

היועץ המשפטי במשרד
___________

היועץ המשפטי במשרד
מבקר המדינה

היועץ המשפטי במשרד
הבריאות

היועץ המשפטי במשרד
לביטחון פנים

דיקן הפקולטה
למשפטים
האוניברסיטה העברית בירושלים

דיקן הפקולטה
למשפטים
אוניברסיטת תל אביב

דיקן הפקולטה
למשפטים
אוניברסיטת בר אילן

דיקן הפקולטה
למשפטים
אוניברסיטת חיפה

דיקן הפקולטה
למשפטים – המרכז הבינתחומי, הרצליה

המכון למחקרי חקיקה
ולמשפט השוואתי
הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, י-ם

לשכת עורכי הדין

מועצת העובדים
הסוציאליים

איגוד העובדים
הסוציאליים

הנדון:  תזכיר חוק  ההגנה על חוסים (תיקונים שונים),
התשע”ה-2015

 

רצ”ב תזכיר
חוק של משרד הרווחה והשירותים החברתיים שבדעתנו להגיש לממשלה.

אודה על הערותיכם
תוך 21 יום.

                                                                                                ב
ב ר כ ה,

                                                                                                בתיה
ארטמן, עו”ד

                                                                                                היועצת
המשפטית

העתקים:

ח”כ חיים כץ, שר הרווחה והשירותים החברתיים;

מר אליעזר יבלון, מנכ”ל המשרד;

מנהלי אגפים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 

דברי
הסבר

א. שם החוק המוצע: הצעת חוק ההגנה על חוסים (תיקונים שונים), התשע”ה-2015.

ב. מטרת החוק המוצע והצורך בו:

1.      מוצע להרחיב את ההגדרה של חוסה גם לדר רחוב שאינו
כלול כיום בהגדרה בגלל שאינו נכה או בעל ליקוי, אך אין ספק שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו
ויש לאפשר לעו”ס להעבירו למקום מתאים הן על ידי הבאת עניינו לבית המשפט או
באמצעות צו חירום. סמכות צו תאפשר הצלת חיים של דרי רחוב.

2.      מוצע לתקן ולקבוע כי בית המשפט המוסמך לדון בתובענה לפי סעיף 2 לחוק ההגנה על חוסים, התשכ”ו-1966
(להלן – חוק ההגנה על חוסים), יהיה בית המשפט לענייני משפחה ולא בית משפט השלום
כפי שקבוע כיום בחוק. מדובר בחוסים, דהיינו קטין שלא מלאו לו 14 שנה או מי שמפאת
נכותם, ליקוי בשכלו או זקנה אינו מסוגל לדאוג לצרכי חייו, והדיון בעניינם, מעלה
לעיתים קרובות היבטים טיפוליים ומשפחתיים ונושק לנושאים בתחום האפוטרופסות, ולכן
בית המשפט המתאים לדון בהיבטים אלה הוא בית המשפט לענייני משפחה. בית משפט לענייני
משפחה הוא המוסמך לדון בענייני משפחה, בין היתר, גם באוכלוסייה זו על פי חוק
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מזונות, מדור ועוד, נושאים הנושקים לאילו שעפ”י
חוק החוסים. יחד עם זאת, מוצע לקבוע חריג כי במידה ואין בית משפט לענייני משפחה
בתחום הרשות המקומית, או רשות סמוכה לה, שבה נמצא החוסה, ניתן יהיה להגיש תובענה
לפי חוק ההגנה על חוסים בבית משפט השלום אשר מצוי בתחום שיפוטו של החוסה.

3.      מוצע ליתן סמכות לעובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על
חוסים לפעול במקרי חירום להעברתו הדחופה של חוסה לטיפול רפואי. עובדים סוציאליים
לפי חוק ההגנה על חוסים המוזעקים לבתיהם של חוסים מוצאים אותם במצב רפואי אשר נראה
כי הינו מסכן חיים. על פי המצב החוקי הקיים, אין לעובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים
סמכות חוקית להביאו למוסד רפואי (מרפאה, בית חולים) גם ללא הסכמת החוסה או
אפוטרופסו ללא אישור בית משפט. לפיכך, מוצע לקבוע כי הסמכות האמורה תהא מוגבלת
למקרים דחופים בהם לא ניתן להשהות את ההעברה למוסד רפואי עד לקבלת החלטת בית
המשפט. מאחר ומדובר במצב של סכנה תכופה כשעיכוב בטיפול עלול לסכן את החוסה. במקרים
בהם השתמש העובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים בסמכויות החירום שהוקנו לו כאמור,
יידרש להגיש, בתוך שבעה ימים, בקשה לבית משפט לאישור הפעולה שנקט.

 

ג. השפעת החוק המוצע
על החוק הקיים
:

הוספת
הגדרה של דר רחוב ושינוי בית המשפט המוסמך מבית משפט שלום לבית משפט לענייני משפחה
– בסעיף ההגדרות והוספת סעיפים 11א ו-14א לחוק ההגנה על חוסים.

כמו
כן, יבוצע תיקון עקיף לסעיף ההגדרות בחוק בית המשפט לענייני משפחה,
התשנ”ה-1995.

 

ד.  השפעת החוק המוצע על תקציב
המדינה וההיבט המינהלי
:

הערכה תקציבית תועבר לקראת הדיון בוועדת השרים לענייני
חקיקה.

 

ה. להלן נוסח
החוק:

הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק ההגנה על חוסים (תיקונים שונים),
התשע”ד-2014

תיקון סעיף 1

1.

בחוק ההגנה על חוסים, התשכ”ו-1966[1] (להלן – החוק
העיקרי), בסעיף 1 –

 

 

 

(א)           
בהגדרה “בית משפט”, במקום “בית משפט שלום” יבוא
“בית משפט לענייני משפחה, למעט במקרים כאמור בסעיף 14א לחוק”.

 

 

 

(ב)            
אחרי ההגדרה “בית משפט” יבוא:

 

 

 

“”דר רחוב” – אדם
בגיר אשר מצוי בהזנחה פיזית ונפשית קשה והוא אינו מסוגל לדאוג לצרכי חייו בשל
כך, והוא חסר כל מקום לינה קבוע;”.

 

 

 

(ג)             
בהגדרה חוסה, במקומה יבוא:

 

 

 

“”חוסה”
– קטין שלא מלאו לו 14 שנה; מי שמפאת נכות, ליקוי בשכלו או זיקנה אינו מסוגל
לדאוג לצרכי חייו או דר רחוב;

הוספת סעיף 11א

2.

אחרי סעיף 11 לחוק העיקרי יבוא:

 

 

“אמצעי חירום

11א.

(א)      היה עובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים סבור כי נשקפת לחוסה
סכנה תכופה וכי למניעת אותה סכנה יש להעבירו בדחיפות לטיפול רפואי, רשאי הוא
לנקוט בצעדים הנדרשים להעברת החוסה לבית חולים ובלבד שסבר כי לא ניתן להשהות את
העברת החוסה כאמור עד לקבלת הוראות מבית המשפט לעניין זה.

 

 

 

 

(ב)       פעולה כאמור בסעיף קטן (א) טעונה אישור בית משפט תוך 7 ימים
מיום עשייתה; אישור כאמור יכול שיינתן על פי צד אחד בלבד.

 

 

 

 

(ג)       לשם ביצוע צווי חירום לפי סעיף קטן (א), זכאי עובד סוציאלי לפי
חוק ההגנה על חוסים לקבל בשעת הצורך עזרה מתאימה מהמשטרה.

הוספת סעיף 14א

3.

אחרי סעיף 14 יבוא:

 

 

“סמכות שיורית של בית
משפט שלום

14א.

במקומות בהם אין בית משפט לענייני משפחה
בתחום הרשות המקומית בה מתגורר החוסה, ואם הוא דר רחוב אז גם בתחום הרשות המקומית
בה הוא נמצא באותה שעה, או בתחומה של רשות מקומית סמוכה, ניתן יהיה להגיש תובענה
לפי חוק זה בבית משפט השלום שבתחום מגוריו של החוסה.”

תיקון חוק בית המשפט לענייני משפחה

4.

בחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-1995[2],
בסעיף 1(6) אחרי פרט (י) יבוא:

 

 

“(יא)   חוק ההגנה על חוסים,
התשכ”ו-1966.”.

תחילה ותחולה

5.

(א)      תחילתו של חוק זה מיום פרסומו.

 

 

(ב)       חוק זה יחול על תובענות שיוגשו לבית המשפט לענייני משפחה מיום
תחילתו של החוק ואילך
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא
לשתף!

נא
להגיב באמצעות הקישור “הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו “מבחן בוזגלו” – אמרו
“מבחן אלישבע”
*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עו”ד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר
גרוניס

 [1] ס”ח התשכ”ו, עמ’ 56.

[2] ס”ח התשנ”ה, עמ’ 393.כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר