עו”ד ברק לייזר, היועץ המשפטי להנהלת בתיהמ”ש: ממכתבך נודף ריח רע!

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/49162

שמחה ניר, עו”ד 18.05.2014 21:23
 
היית עף על טיל, ולאשתך הדוברת הייתה בעייה

היית עף על טיל, ולאשתך הדוברת הייתה בעייה

אם הוראת-החוק הייתה מעניקה את הסמכות בה מדובר לנשיא בית המשפט העליון, או למנהל בתי המשפט, ואתה היית מציע לבטל אותה – מהנימוקים ההזויים בהם אתה מנפנף היום – היית עף על טיל עוד לפני שיבש הדיו על מכתבך ההזוי, ולאשתך הדוברת הייתה בעייה קשה להסביר לעולם מדוע בעלה עף על טיל עוד לפני שיבש הדיו על מכתבו ההזוי.

 

שמחה ניר, עו”ד

 

“לייק” לדף הפייסבוק עו”ד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

 

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

 

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד

 

שר המשפטים מוסמך, על פי החוק, לקבוע את מספר השופטים בבתימ”ש השלום ובבתיהמ”ש המחוזיים, ולשם כך הוא לא זקוק להסכמתם של נערי האוצר, ואפילו לא להתייעצות איתם. הדבר נקבע כך ע”י המחוקק כדי להבטיח את עצמאותה של הרשות השופטת.

 

במהלך השנים סברו כל שרי המשפטים, בטעות, כי הם זקוקים לאישור האוצר, עד שקמתי אני, הילד הקטן שקורא “המלך עירום”, והפניתי את שרי המשפטים לכך שהם לא זקוקים להסכמת האוצר.

 

את הדרישה המקורית שלי בעניין הזה הפניתי בראשונה לשר המשפטים הקודם, יעקב נאמן-לעצמו, עוד ביום 28.3.2010, וחזרתי על כך במכתבי מיום 14.4.2013 אל שרת המשפטים הנוכחית, ציפי לבני.

 

לאחר שורה של גרירות-רגליים, ובהתערבות נציבות תלונות הציבור, ביצעה לשכתה של לבני תרגיל של “ירחיק עדותו”, וגילגלה את האחריות הסופית לפתחה של הנהלת בתי המשפט. עונה לי עו”ד ברק לייזר, היועץ המשפטי של ההנהלה, ואומר:

 

סעיפים 35 ו-45 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) תשמד 1984 קובעים, כי על שר המשפטים לקבוע את מספר השופטים שישבו בבתי משפט המחוזיים ובבתי משפט השלום.

 

מדובר בהוראת חוק ישנה אשר הועתקה מחוק בתי המשפט, תשיז 1957- ואנו סבורים, כי יש לפעול לביטולה. ההחלטה בדבר קביעת מספר השופטים אשר יכהנו בערכאה מסוימת תלויה בהקצאת תקנים ומטבע הדברים מדובר בנתונים המשתנים מעת לעת, בין היתר, משיקולי תקציב ועל כן, לא ניתן לקבוע מספר מחייב בהקשר זה.

 

לאור האמור, יש בכוונתנו להמליץ בפני מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים על ביטול ההוראה.

 

לא צריך להיות גאון-הדור כדי לתפוס שלייזר עושה שבת לעצמו, נכנס ברגל גסה למגרש הפוליטי, פועל בניגוד להצהרות מנהלי בתי המשפט לדורותיהם ובניגוד לאינטרס של שופטי ישראל ומערכת המשפט כולה, והכל מתוך כוונה לחמוק מהודאה בכך שעו”ד שמחה ניר, “עוכר מערכת המשפט”, דווקא הוא זה שעלה על הרעיון הגאוני-בפשטותו הזה.

 

על כך עניתי לו:

 

שמחה ניר, עו”ד

 

www.quimka.net

 

www.quimka.com

 

quimka@quimka.com

 

 

7.5.2014

 

לכבוד

 

מר ברק לייזר, עו”ד

 

היועץ המשפטי להנהלת בתי המשפט

 

ירושלים

 

 

נכבדי,

 

הנדון:   מספר השופטים, תיק נת”ץ 804127 – מכתבך אלי מיום 7.4.2014

 

אתה נדרש בזה למשוך חזרה את מכתבך אלי שבנדון, תוך חמש דקות, ולא יאוחר מהיום, יום ד’, 7.5.2014, שעה 0835.

 

ראיתי הרבה דברים בחיי הקצרים (כמעט 75 שנים, וכמו שאמר ביאליק, עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה), אבל דבר תמוה כזה עוד לא ראיתי.

 

מכתבך חורג מהמנדט שקיבלת מלשכת השרה – אשר גם הוא, מצידו, אינו בסמכותה משום שיש בו ניסיון לנער את השרה מסמכותה ומחובתה – ומתפקידך כעובד-מדינה, והוא גם אינו לעניין, מכמה וכמה טעמים:

 

א.      הפנייה מלשכת השרה, הייתה לעניין מספר השופטים הדרוש, לא לעניין הדין הרצוי בעניין סמכותו של שר המשפטים (וחוצפה שאין כמותה מצדך היא לנסות ולקצץ בסמכויותיו של השר הממונה עליך).

 

ב.      שאלת הדין הרצוי, במקרה הזה, היא שאלה פוליטית, אשר להנהלת בתי המשפט אין – ואסור שיהיה לה – say בנושא.

 

          היא שאלה פוליטית, משום שהיא נוגעת לאיכות השירות המשפטי שהמדינה נותנת לציבור, ומערכת המשפט חייבת לקבל אותה: אם הציבור ייתן לה פחות, היא תצטרך להסתדר עם זה – בין בחפץ לב, בין בחירוק-שיניים, אבל, מאידך, אם הציבור ייתן לה יותר – היא תהייה חייבת לומר תודה, לקבל את התוספת, ולנצל אותה עד-תום.

 

ג.       מנהלי בתי המשפט, לדורותיהם, דרשו הכפלה של מספר השופטים, והנה אתה בא ואומר לא, תודה, אנחנו לא רוצים דבר. אם הייתי רואה את זה בחתימתו האישית של מנהל בתיהמ”ש, הייתי משפשף את עיני כדי לוודא שאני לא הוזה בהקיץ, אבל, בינתיים אני יוצא מתוך הנחה שכל המכתב הזה הוא עבודה פרטית שלך.

 

ד.       הנהלת בתי המשפט אמורה לייצג, בין השאר, גם את דעתם, רצונם וצרכיהם, של השופטים, ואני לא מאמין ששופטי ישראל היו תומכים בעמדה המוצגת על ידך.

 

ה.      ממכתבך נודף ריח רע של לא להודות בכך ששמחה ניר, המושמץ, המתועב ו”עוכר המערכת” העלה רעיון נכון, צודק, חכם ו”גאוני בפשטותו”, שכל הממסד המשפטי לא חשב עליו עד כה.

 

          בעמדה הזאת יש משום חוצפה רבתי לא רק כלפי, ולא רק כלפי שרת המשפטים הממונה עליך, אלא גם כלפי הציבור כולו, שצריך להכפיף את האינטרסים שלו לאגו של הפקידים.

 

ו.        אם הוראת-החוק מתשי”ז, והחקיקה הנוכחית שהשאירה אותה על כנה, הייתה מעניקה את הסמכות בה מדובר לנשיא בית המשפט העליון, או למנהל בתי המשפט, ואתה היית מציע לבטל אותה – מהנימוקים ההזויים בהם אתה מנפנף היום – היית עף על טיל עוד לפני שיבש הדיו על מכתבך ההזוי, ולאשתך הדוברת הייתה בעייה קשה להסביר לעולם מדוע בעלה עף על טיל עוד לפני שיבש הדיו עלן מכתבו ההזוי.

 

אני לא פניתי אליכם, דעתכם בנושא הזה אינה מענייני ואינה מעניינת אותי, ואם אתם רוצים להשיא לשרה עצות-הבל – תלחשו לה את זה באוזן, שאף אחד לא ישמע כיצד אתם מתבזים.

 

אם אתם, בהנהלת בתי המשפט, רוצים לכבד את המנדט שקיבלתם מלשכת השרה, ויחד עם זאת אתם משתוקקים להביע את דעתכם לעניין הדין הרצוי, לפחות שיהיה לכם היושר האינטלקטואלי לומר לשרה מה עמדתכם לעניין מספר השופטים, על בסיס ההנחות הטנטטיביות לפיהן ההצעה שלכם לעולם לא תתקבל, או, לחלופין, שהיא תתקבל רק בעוד 10 שנים, 5 שנים, שנתיים או רק שנה אחת בלבד.

 

באותו הבוז שאתם רוחשים לי,

 

שמחה ניר, עו”ד

 

נ”ב:   אתה וחברתך, עו”ד קרן לזימי, חשבתם שאני נמר-של-נייר, כאשר הזמנתי אתכם להגיב על שחיתות הסולמית, דחיתם את ידי המושטת, וכעת מספר הקוראים אשר נחשפו לשחיתות שלכם הוא בתחום החמש-ספרתי (http://tinyurl.com/sulamit325).

 

לא למותר לציין כי עדיין עומדת לכם האפשרות להסביר את עצמכם ולהגן על טוהר כפיכם, ובמת האתר של קימקא עומדת לרשותכם.

 

אתם גם יכולים – זה מומלץ מאוד ואנחנו נפרסם גם את זה, אם כך תעשו – להעביר את הנושא הזה לטיפולו של היועץ המשפטי לממשלה – לפחות כדי להראות שאין לכם מה להסתיר.

 

כמובן שהאופציה הכי מרנינה, מבחינתי, היא שתתבעו אותי על הוצאת לשון הרע. אדרבא!!!

 

העתקים:

 

הגב’ ציפי לבני                                             מר אלכס מישקיטבליט

 

שרת המשפטים                                          עוזר בכיר למנהל נציבות תלונות הציבור

 

משרד המשפטים                                        נציבות תלונות הציבור

 

ירושלים                                                      ירושלים

 

______________

 

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

 

אל תאמרו “מבחן בוזגלו” – אמרו “מבחן אלישבע”*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עו”ד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

 

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים איך נפטרנו מאשר גרוניס

  

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר