דרישה לתשלום פיצויים בנזיקין – נגד ניסו שחם

דרישה לתשלום פיצויים בנזיקין – נגד ניסו שחם


11.05.2012 00:11
דרישה לתשלום פיצויים בנזיקין - נגד ניסו שחם


בדיון שהתקיים בבג”ץ התברר כי ביטלת את ההיתר לתהלוכה בהסתמך על האשמות שווא חסרות כל בסיס, גסות, דימיוניות ומופרכות שייחסת לפעילי מרשתי: “העותרים לא מתכוונים לעלות להר הבית אלא להצית תבערה”; “מי שרוצה להדליק איבה ודמים זה מי שרוצה להיות שם”; “במקרה זה הם קשרו זאת להר הבית וזה יזרע אימה והצתה” “מי שלא רוצה לעשות שם דבר במדינה הזו אלא רק להצית, לא נוכל לאפשר לו”;עו”ד אביעד ויסולי         B.Sc.I.E.  MBA  LLB  Adv. Aviad Visoly

דישראלי 36 חיפה 3433436 Disraeli St.     טל’: 8112099 – 04 5791746 – 050 Tel.:

פקס: 8243490 – 04 Fax:                                  אימייל: aviad@mateh.org  Email:

 

בס”ד  

 

יז אייר התשע”ב  9.5.12                                                                         מבלי לפגוע בזכויות

 

לכב’

ניצב ניסו שחם, ממ”ז

משטרת ישראל

מגרש הרוסים, ירושלים

 

באמצעות פקס

 

הנדון: דרישה לתשלום פיצויים בנזיקין

 

מרשתי, עמותת “המטה למען ארץ ישראל, ע”ר”, מילאה את ידי לפנות אליך כדלקמן:

1.                   ביום 30.4.12 שלחו שני פעילים של מרשתי, הרב דב שטיין ופרופ’ הלל וייס, למשרדך בקשה להיתר לקיום תהלוכה בפסח שני (יד אייר התשע”ב, 6.5.12) מתחנה מרכזית ירושלים להר הבית.

 

2.                   ביום 2.5.12 נפגש הרב שטיין עם קצינים בכירים באג”ם מחוז ירושלים (אשר מונו על ידך לעסוק בהיתר) והוסכם ביניהם על מתווה, תנאים ומסלול לתהלוכה.  התנאים המוסכמים הועלו על הכתב.

 

3.                   ביום 3.5.12 הודעת, בניגוד לסיכום הכתוב, כי אתה מבטל חד-צדדית את ההיתר לתהלוכה.

 

4.                   מרשתי הגישה עתירה לבג”ץ כדי לאכוף את ההסכם (3526/12 המטה למען ארץ ישראל נ’ יוחנן דנינו ואח’). 

 

5.                   בדיון שהתקיים בבג”ץ התברר כי ביטלת את ההיתר לתהלוכה בהסתמך על האשמות שווא חסרות כל בסיס, גסות, דימיוניות ומופרכות שייחסת לפעילי מרשתי: “העותרים לא מתכוונים לעלות להר הבית אלא להצית תבערה“; “מי שרוצה להדליק איבה ודמים זה מי שרוצה להיות שם“; “במקרה זה הם קשרו זאת להר הבית וזה יזרע אימה והצתה“; “מי שמפרסם פרסום כזה הוא מישהו שרוצה להצית איבה ודמים“; “העיר ירושלים נמצאת ממילא במקום רגיש בכך הקשור להר הבית והיא ספרה הרבה מתים על אף התבטאויות קלות יותר מהתבטאויות אלה“;  מי שלא רוצה לעשות שם דבר במדינה הזו אלא רק להצית, לא נוכל לאפשר לו“;  ועוד מיני האשמות שקריות מעין אלה.

 

6.                   לדעת מרשתי יש בהאשמות שווא אלה כדי להוכיח את שנאתך התהומית ועוינותך הקיצונית לפעיליה הדתיים והחרדים ולאמונתם בתורת ישראל. 

 

7.                   דברים דומים מאד, המוכיחים כאמור את שנאתך התהומית למגזר הדתי והחרדי אמרת ביום 18.7.05 בכפר מיימון (שם היו מאות פעילים של מרשתי), כדלקמן:

“זינזנות, שיהיה מעצרים, כפרה, אני רוצה מעצרים. אני רוצה מעצרים, ואני אומר לך כבר, תשתמש במכת”ז (מיכליות להתזת מים ולפיזור מפגינים – א.פ). תפעיל מכת”ז, חרא עליהם, שישרפו, אל תעשה חשבון, תפעיל מכת”ז, תגיד דיברתי עם ניסו, ניסו נתן לי אישור מראש…

קודם כל בוא נגיד לפרוטוקול: מכת”ז תפעיל, ותפעיל אלות, ותיתן להם מכות בפלג גוף תחתון קודם כל זה לפרוטוקול. ותיכנס פנימה בסדר? … מלא עצורים כולל שימוש בכוח, באמצעים, לא אלפ”ה, אלות, אלות, פלג גוף תחתון אם צריך…

אני אגלה לך סוד, אני אגלה לך סוד, הם מאמינים שזה יגמר אורי ואלה, הם הבטיחו שזה יגמר. תשמע לניסו אנחנו נאכל פה חלות של שבת, כפרה עליך, תשמע לניסו, תשמע לי, אתה יודע שאני מומחה לחרדים האלה, לכן אני אומר לך מעצרים. לכן תשמע לניסו, לכן אני אומר לך מעצרים. תפורר את הסיפור הזה. לכן אני אומר לך תיכנס בפנים. אורי (בר-לב, ממ”ז דרום – א.פ) והאלוף נלחצו, אמרתי להם להיכנס בפנים. אמר לי האלוף ‘ניסו רגע, לאט לאט’.

אני לא איזה זונה שפותחת את הרגליים שמחכה שיבואו אלי ככה. אני יש לי תשלום עבור זה שאני פותח את הרגליים. אמרתי לו יש לי תשלום בשביל לפתוח את הרגליים. אתה חושב שאני בלי כסף פותח את הרגליים? לא פותח את הרגליים. אני אזיין את האמ-אמא שלהם.

עכשיו אתה יודע, תגיד לחברה שלך מדוד, אתה מוודא מדוד, לא סתם להרביץ. אני אמרתי לך את הדברים בשביל לחסוך ממך את האישורים”.

 

ועל כך פסק בג”ץ: “התבטאותו של שחם באירוע כפר מימון היא קשה ופוגענית עד מאד; יש בה מגסות הרוח ומגסות הלשון; יש בה עידוד לפיקודיו להשתמש בכוח פיזי ובסמכות המעצרים; יש בה ביטויים מזלזלים ומשפילים כלפי מיגזר אוכלוסיה מסוים; עולה ממנה רוח של שילהוב יצרים שתכליתה לעודד פעולה נמרצת, תקיפה ותוקפנית של המשטרה כלפי ציבור המפגינים“. 

התבטאויותיך כלפי פעיליה של מרשתי אשר ביקשו לקיים את התהלוכה בפסח שני הן גסות וחמורות אף מהתבטאויותיך הגסות, המזלזלות והמשפילות כלפי המיגזר הדתי והחרדי בכפר מיימון.

 

8.                   מן הראוי להדגיש כי בג”ץ דחה את העתירה 3526/12 לא משום טענותיך המופרכות כלפי פעילי מרשתי, אלא אך ורק משום שהיא נדונה בזמן שכבר לא ניתן היה לאשרה, לאור הביטול המאוחר של ההיתר על ידך.

 

9.                   מכל האמור לעיל ניתן להסיק כי ביטולה של התהלוכה של פעילי מרשתי בפסח שני, לאחר שזו אושרה על ידי הדרג המקצועי המשטרה, נבעה מעוינותך הקיצונית ושנאתך התהומית למגזר הדתי ככלל, ולפעילי מרשתי הנימנים על הציבור הדתי והחרדי בפרט, כפי שהבעת אותן ביום 18.7.05 בכפר מיימון ובאולם בית המשפט העליון ביום 6.5.12, ולא מכל טעם ענייני או חוקי.

 

10.               בביטול התהלוכה של מרשתי גרמת בחוסר תום לב למרשתי נזקים חמורים בעוולות  של רשלנות, הפרת חובה חקוקה, פרסום לשון הרע ופגיעה באוטונומיה של מרשתי.

 

11.               ביטול תהלוכת פסח שני על ידך, לאחר שמרשתי ערכה את כל ההכנות לה, ולאחר שמרשתי פרסמה וקראה לציבור להשתתף בה, גרמה למרשתי נזקים כספיים חמורים בגין הוצאות שהוציאה מרשתי לריק; פגעה בשמה הטוב ובאמינותה של מרשתי; פגעה באמון הציבור שנקרא להשתתף בתהלוכה במרשתי; ופגעה ביכולתה של מרשתי לקיים פעילויות דומות בעתיד, ולממנן בעזרת תרומות.

 

12.               מרשתי מעריכה את נזקיה מביטול תהלוכת פסח שני בסכום העולה על 175,000 ₪.  הינך נדרש בזאת לפצות את מרשתי בתוך שבעה (7) ימים מקבלת מכתב זה, בגין כל נזקיה מביטול תהלוכת פסח שני על ידך מתוך גחמותיך האישיות ושנאתך התהומית לפעילי מרשתי לאור שיוכם למגזר הדתי והחרדי (“אני מומחה לחרדים האלה”).  בשלב זה ולצרכי פשרה בלבד מוכנה מרשתי להסתפק בסכום הנ”ל כתשלום בגין נזקיה.

 

אין באמור במכתב זה כדי להוות כל ויתור, השלמה, עיכוב, דחיה, הפחתה, הסכמה או מיצוי טענות באורח חלקי או מלא, על נושא כלשהו שהועלה בעבר או שיועלה בעתיד ו/או על כל דרישה, בקשה, טענה, תלונה, סעד, טען-ביניים, צו, הודעה, תביעה או עתירה על פי כל דין ונגד כל אדם. 

 

בכבוד רב,

אביעד ויסולי, עו”ד

העתק: רנ”ץ יוחנן דנינו, מפכ”ל

            ח”כ יצחק אהרונוביץ’, השר לבטחון הפנים.

            ח”כ אורי אריאל

            ח”כ תא”ל [מיל.] אריה אלדד

            המטה המשותף של תנועות המקדשכתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר