על זה, עתניאל שנלר, צריך לברך – ברוך ה’ יום יום

על זה, עתניאל שנלר, צריך לברך – ברוך ה’ יום יום

חנה אייזנמן
18.01.2012 03:33
על זה, עתניאל שנלר, צריך לברך – ברוך ה' יום יום


גירסא דינקותה שלי אומרת – ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם… לפי ה”ציונות הדתית”, קיים רק – ויעשו כולם אגודה אחת; אשר ללבב – זהו לבב “ציוני” שלם, בו אין מקום ליהדות. באין אחדות-לבב ב”ישראל”, צריך לוותר על – לעשות רצונך -, העיקר שיהיו ביחד, יזללו ביחד, ישתו ביחד, יגורו ביחד…, ישמעו ביחד שירת נשים, יגרשו ביחד יהודים מן הארץ, שאנו מצווים לכבוש ולישב, העיקר – “אחדות ישראל”.על זה, עתניאל שנלר, צריך לברך – ברוך ה’ יום יום

 

                              הווי צבאי קדוש

סוף סוף, משהו… אולי…על זה, עתניאל

 

 

לא פסו נסים מן הארץ. סוף סוף, פורצים שבויי הכלא ה”ציוני דתי” את חומות השקר! בינתים זו רק טיפה בים, וכל משיחי השקר ממהרים לסתום באצבעם את החור, אבל, אנו, היהודים, מקווים, שכאשר נפרץ נפרץ, ולא יהיה עוד מעצור לאמת, לצדק ולשלום. “בשר התותחים”, שהוכשר והומלח, כדין, על ידי רבנות ה”ציונות הדתית”, מתגלה כגוף עם נשמה, ולא ליטרת הבשר, חלקה של ה”שותפה ההסטורית” לקיום ברית ה”ממלכתיות”.

 

בשעתם, כשנערים דומים התבצרו על גג בית הכנסת בכפר-דרום, והיו היחידים שקידשו שם שמים, קבל עם ועולם, והוכיחו שיש גם יהודים, שאינם הולכים כצאן לטבח, מובלים בידי חלאת המין האנושי, הלם בהם נבחר הציבור ה”ציוני דתי”, שאול יהלום“הם מביישים את הכיפה שעל ראשם…”. הבנתם את זה? הם, הם ביישו את הכיפה, לא כל סייעני הציונאצים הרודפים את כל חובשי הכיפות, שחורות, לבנות, סרוגות… ובקיצור, מוסרים ורודפים את העם היהודי. הרי הכל יודעים, שהסיבה  היחידה לחורבן הארץ ולביזוים, השפלתם וגירושם של הטובים בעמנו, נובעים מסיבה אחת, אחת ויחידה – שנאת ישראל. הרצון לנתק את עם ישראל משורשיו ולהפכו לעם אחר. והנה, קמים ילדים המכבדים מאד את הכיפה שלראשם, ועל כן, מסירים את חסותה מתמצית התועבה – ה”ציונות”.

 

במשך עשרות שנים קבלה התנועה להכחדת היהדות את הכשר הרבנות ה”ציונות דתית”. עשרות שנים היא מבצעת כל תועבה וכל פשע נגד העם היהודי, כשהיא נשענת על גיבוי הרמאים, עוכרי ישראל, האביחי רונצקי’ם, השרלו’ים, הסתו’ים ודומיהם, ובתוך כך, היא יורקת עליהם, כי כך נוהג עבד כי ימלוך בנסיך המתפלש בעפר רגליו ומבזה את בית המלוכה. הפנאטיות הפאשיסטית הזו, הדבקות המטורפת בשקר הנורא הזה, הכפפת ההלכה לשיא הכפירה והרוע, מעידים על היות ה”ציונות הדתית” כת קנאית, כת שוליים, שתעביר את בניה במים ובאש מולך-הממלכתיות, ובלבד שלא לוותר על העבודה הזרה הזו.

 

במשך עשרות שנים הופקרו ילדי ישראל לידי הפושעים האלה, שלשו בהם, במאמץ לצקת את כולם לאותה תבנית אחידה, חסידים פנאטיים של תורת המשומד, הרצל, והרוצח, בן-גוריון. אחד הכוהנים הגדולים בכת, שטמטם תלמידים הרבה, אף הגדיר את התועבה כ – “כס אלוק ממעל”, ושלח המוני קנטוניסטים, תינוקות שנישבו בידיו, ליפול על הגנת מלאך המוות ה”ציוני”.

 

 

“ציונים דתיים”

 

עתניאל שנלר, פאר יצירת ה”ציונות הדתית”, לתפארת “מדינת ישראל”, תוקף את עצומת הנערים הקוראים ל”השתמטות” מן הצבא, בגין רדיפות היהודים. על פי רונצקי, מדובר ב-23 אנשים בלבד, וזה עצוב מאד. לא רק עצוב, קטלני!!! שטיפת המח של הפושעים נגד העם היהודי ונגד האנושות, עדיין עושה את שלה. גם רבני ישיבות-ההסדר יצאו נגד החותמים, וכמובן, הרונצקי, שאינו יורד מן הכותרות, כי זה תפקידו – תועמלן “ציוני”, כלומר, מקדם תכנית השלבים ה”ציונית” להוצאת עם ישראל לשמד או להשמדה!!

 

ומה אומרים המנוולים –

 

שנלר, איש קדימה, “ציוני”:

 

בחתימתם חתמו על צו הרחקה אידיאולוגי מהציונות הדתית… הגישה האידיאולוגית בקרב  המיעוט הקיצוני בציונות הדתית  המעמיד  את סוגיית הפקודות הצבאיות בעניין שירת הנשים למול  הערך היהודי העליון של אחדות העם ושירות המדינה היהודית בא”י, היא גישה אנטי ציונית ואנטי יהודית כאחד“,

 

ה”רב”, פרופ’ דניאל הרשקוביץ, “ציוני”, כמובן:על זה, עתניאל שנלר, צריך לברך – ברוך ה' יום יום

 

זהו כשל חינוכי מוחלט והשתלטות של גישה חרדית ואנטי-ציונית. אפשר להבין ולכבד רצונות של חיילים להמנע משירת נשים בערבי הוואי, אבל אי אפשר לסלוח למי שקוראים תגר על צה”ל ועושים פלסתר בערכי היהדות והציונות הדתית“.

 

איזה כשרון יש לרמאים האלה, להפוך שחור ללבן ולבן לשחור. הם קובעים מהו “ערך יהודי” ומהו, סתם, “רצונות של חיילים…”. וה”ערך היהודי”, תמיד יעמוד לצד שונאי כל ערך יהודי. לא סתם שונאים, אלא, מנהלים מלחמת חרמה בלתי מתפשרת ביהדות, על כל מרכיביה והשלכותיה. וכאן המקום לחזור – ה”ציונות הדתית” היא המחריבה את ארץ ישראל. בלי הגיבוי שלה, זה, לעולם, לא היה מתבצע!! התנועה המטורפת הזו תיזכר לדיראון עולם בדברי ימי ישראל!

 

גירסא דינקותה שלי אומרת – ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם

 

לפי עוכרי ישראל ב”ציונות הדתית”, קיים רק – ויעשו כולם אגודה אחת; אשר ללבב – זהו לבב “ציוני” שלם, בו אין מקום ליהדות. באין אחדות-לבב ב”ישראל”, צריך לוותר על – לעשות רצונך -, העיקר שיהיו ביחד, יזללו ביחד, ישתו ביחד, יגורו ביחד…, ישמעו ביחד שירת נשים, יגרשו ביחד יהודים מן הארץ שאנו מצווים לכבוש ולישב, העיקר – “אחדות ישראל”.

 

האבסורד הוא, שבמלחמה, מחוייבת היהדות, ב”ציונות”, רואים הרשעים שלילה… “אנטי ציוני” נאמר כאן לגנאי, כשבאמת, כולו שבח וחיוב, וכאמור, מחוייב הקיום היהודי.

 

הם, הפושעים, ממשיכים בשטיפת המח.

 

ורק לדוגמא – חיילים “חרדים” קיבלו פטור משמיעת שירת נשים, הבנישי”ם לא קבלו! למה? כי ה”ממלכתיות”, הרשעה, יודעת, שה”שותפה ההסטורית” תתעקם אתה בכל קו, עקום ככל שיהיה, בשם – “הערך היהודי העליון של אחדות העם ושירות המדינה היהודית בא”י…”, ואילו ה”חרדים” לא יצטעצעו הרבה, הם לא יוותרו על קיום ההלכה, הם יוותרו על האחדות עם הערב רב!!

 

תמיד ידעתי שצבא הוא אילוץ ולא אידיאל, אלא, אם אתה בצבא ה’. במדינה שהשמאל בנה, אותו שמאל שהגדיר את האצ”ל כפאשיסט ותיעב את תרגילי הסדר שלו ואת הצבאיות שלו, כולל, הקפדה על מדים מיוחדים ומסודרים, הפך הצבא לקדוש… למה? ובכן, ה”ציונים” אינם רואים קדושה בצבא (אלא, כשהוא מגרש יהודים מארץ ישראל), אבל, כשאפשר לנגח את שומרי גחלת ישראל בהשתמטות, שתצדיק את רדיפתם, וזוכים אף לסיוע בלתי מתפשר של עלובי נפש, אשר מרוב להיטות להשביע רצון שונאי-ישראל, מייחסים קדושה לצבא, למה שלא ישתמשו בכלי הזה לקידום שנאת ישראל?

 

אידיוטים, למיניהם, מתפלספים – זו הלכה או זו אינה הלכה. וזו כלל אינה השאלה!!!! יש המקפידים מאד, במשך דורות רבים, שלא לשמוע קול אשה. נקודה. סימן קריאה! ואם זה נוגד את הלכות ישראל, למיטב אמונתם, לא תיתכן כפיה אנטי יהודית, דווקא בצבא ה”יהודי”. הכפיה הזו, כמוה ככפיה לאכול חזיר!!! מדובר בעיקרון! לא שאלת החומרה נמצאת על הדוכן. הרי, כל הסערה הזו פרצה, כדי לתקוף את היהדות, אין לה שום קשר לכל המלים הגבוהות, שבהן מנסים להסוות את שנאת ישראל…

 

ועל הנושא הזה, בפרק אחר.
 

 

 כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר