איך מכשירים רצח יהודים

איך מכשירים רצח יהודים

חנה אייזנמן
17.01.2012 13:54
איך מכשירים רצח יהודים


“לאזרח מן השורה מותר ללכת עם חזון, והחזון שלי הוא שאנחנו הולכים לקראת מלחמת אזרחים… אני מאמין שערביי ישראל, כולם, ילכו בעתיד הקרוב עם השמאל, ויתחילו פרעות בישראל…. אני חושב שיום אחד הממשלה תצטרך לירות בהם. ואני מאמין לאנשי גוש-אמונים, כשהם אומרים ‘על גופותינו’, ולכן זה יהיה על גופותיהם” (אסי דיין, “העולם הזה”) 

 

ב”ה                             איך מכשירים רצח יהודים

 

 

איך מכשירים רצח יהודים?

 

 

 

התלבטתי, כיצד להכתיר את המאמר הזה, האם – הם מתים לירות ב”מתנחלים” -, או משהו אחר ברוח זו, אבל, אז חשבתי, הרי זה לא מסתיים בכך, הם רוצים גם לתלות “חרדים” על עמודי חשמל, הם רוצים לעלות בטנקים על אלה ועל אלה, ולמען יישום האג’נדה ה”ציונית”, כלומר, קידום כל דרך להכחדת היהדות, הם מוכנים להקריב רבבות יהודים, גברים נשים, טף, עוללים ויונקים, בשדות הקרב ובכל אתר ואתר, בארץ ובעולם. זו הסיבה היחידה ל”מערכות ישראל”, ייזום מלחמות על ידי נסיגות, המציבות פיתוי, לאו בר כיבוש, למרצחינו, לשוב ולעמוד עלינו לכלותנו, כשיש להם על מי לסמוך לסיפוק בשר-תותחים זמין בכל עת ובכל זמן, לצורך יישום אג’נדת האימים שלהם.

 

 

איך עושים את זה?

 

 

בעתון מפא”י, “דבר”, זכרו לשמצה ולדיראון עולם, ביום 1.6.1989 מופיעים דבריו של מתיר דם יהודים, בנימין בן-אליעזר, הלוא הוא – פואד. פואד קובע:

 

ביום פקודה יוציאו המתנחלים להורג חברי-כנסת וקציני-צה”ל….

(והיום עוטפים בזה דגים, חגי סגל אורי אורבך)

 

הפושע נגד העם היהודי ונגד האנושות, פואד, לא היה היחיד, שהתנבא ברוח זו.

לצערו ולצער שאר העמלקים מזרע ישראל, לא קרה כדבר הזה. מאז הם לא חדלו מן הפרובוקציות, כולל, רצח רבין, כדי להגשים את נבואותיהם ולהצדיק בכך טבח יהודים, לקידום האג’נדה ההרצליאנית – קידום תכנית השלבים למחיקת כל זכר לעם היהודי.

 

דבקותם של ה”מתנחלים” בארץ ישראל, כמשמעה – ארץ ישראל, נחלתנו, מורשת אבותינו, על החובות והזכויות התלויות בה, ולא כסתם מקלט בחסד-לאומים, מסכלת את תכניתם, ולזה לא יוכלו להסכים. מכאן כל ההתנהלות הנאצית של חיילי צה”ל ושוטרי “ישראל”. אלה נשלחים על ידי כל ממשלות ישראל, ללא יוצאת מן הכלל, בעיקר, ממשלות “רק הליכוד יכל..”, ועל פי מורשת ישראל, שלוחו של אדם כמותו. הצופים בסרטוני הפוגרומים המתבצעים בשם “החוק” באישון לילה ברחבי שארית ארץ ישראל, אינם מצליחים להבין, איך, בדיוק, זה שונה מהתנהגות הנאצים; בדיוק כך הוציאו יהודים מבתיהם באירופה, ובדיוק כך דחפו אותם לקרונות הרכבות ל”מזרח”, ובדיוק, באותה גסות נהגו בנשים צדיקות וגבורות, שכל עם אחר היה מתברך בהן, כותב להן שירי תהילה ומעלה אותן על נס כאות ומופת לבנות ישראל.

 

הגברים, כולם יוצאי צה”ל, אחוז עצום של יוצאי יחידות עלית, שיכלו להכריע את הבהמות החייתיות העולות עליהם לכלותם, אך כבולים בשקר “אחדות ישראל” ו”יהודי לא ירים יד על יהודי” והסכנה ל”יצירת קרע בעם”, קרע עם “אחים היקרים”, ימח שמם וזכרם.

 

אלה, אמנם, אחים, אבל, לא לנו!! הם אחים ל“אחוות העמים”; כך, לפחות, הם מאמינים. הם מאמינים שרדיפת היהודים היא כרטיס הכניסה שלהם ל”אחוות העמים”. אך אשפת האדם הזו יוצאת קרחת מכאן ומכאן. ב”אחוות העמים” הם לא יזכו לעולם, ואת אחוות היהודים הם מאבדים; לאט מדי, לטעמי, ועל פי מיטב הגיוני; במירוץ נגד זמן הבאתו לידי גמר של החורבן, נראה, שהם מנצחים, כי להם אין שום עכבות, בכלל; שנאת ישראל הציפה את ראשם בדם, וזה, בנוסף לכל הדם שעל ראשם, דמם של אלפי יהודים, שהם, בשנאת ישראל שלהם. שפכו על האדמה הקדושה, אותה הם מטמאים בעצם נוכחותם. ואילו ילדינו שבויים בידי פושעי ישראל, הממשיכים להטיף להם “ממלכתיות” ו”ציונות”. ממש, עכשיו, שמעתי את אביחי רונצקי מבהיר ברדיו קול-ברמה את חשיבות השירות בצה”ל של ה”חרדים” ואת מצוות “פיקוח נפש”, את השוויון בנשיאת הנטל, ועוד בלה בלה בלה, כאשר כל הדיוט, שאינו תעמולן במנגנון התעמולה ה”ציוני”, כמו רונצקי, יודע, שאם תופס כאן המושג “פיקוח נפש”, הרי זה בהקשר האחד והיחיד – קידום תכנית השלבים להשמדתנו על ידי המדינה ה”ציונית” באמצעות “זרועות הבטחון” שלה, שעברו סדרות חינוך לשנאת ישראל בהמית, חייתית, זומבית…. צריך רק לראות את פרצופו של הפושע שפיקד על הפוגרום במצפה-אביחי בקרית ארבע (http://kiryat4.org.il/?CategoryID=24&ArticleID=263&Page=1. הפושעים האלה לא יינקו, גם לא שולחיהם וגם לא כל הרבנים, ובעיקר כל הרבנים הראשיים, בעבר ובהווה, ששתקו ושותקים! כל המשחק ה”ממלכתי”, שהיה כבר מזמן למכשיר נאצי לחיסולנו, לא יעמוד להם. רוצח כמו בן גוריון, שצפה את השואה כבר ב-1933 אבל “לא ידע דבר”, וגם “לא יכל היה להאמין”, עד 1942(!) שבני אדם יעשו כדברים האלה, יכל היה להחזיק בבלוף הזה כל ימיו וגם להנחיל אותו לכל שטופי הגועל, הקופצים – מה יכלנו לעשות אז… אבל, לרבנים יש תפקיד יהודי, לא תפקיד “ציוני”, והם צריכים למסור את נפשם על הגנת העם והארץ מפני כל צר ואויב, מחוץ ובפנים, בעיקר מפני האויב ה”ציוני”!!

 

אבל, בכל עלובי הנפש האלה, בכוווולם(!) אין גם אחד שיקרא – מי לה’ אלי. להיפך, הם מתפלמסים על טיבו של כל ניואנס ברדיפת היהודים האינטנסיבית, על ידי המדינה שהציונאצים הקימו, ומגיעים תמיד לאותה “הלכה” – יש להכניע את היהודים ואת היהדות לרגלי “המדינה”, צה”ל ה”קדוש” והפאשיזם ה”ציוני”.

 

כאמור, פואד, שצריך היה מזמן לעמוד לדין, עם כל חבורת-הזבל, שהוא נמנה עליה, על פי תקדים משפטי-נירנברג, לא היה היחיד שהתנבא ברוח דם זו –

 

4.7.1979: “לאזרח מן השורה מותר ללכת עם חזון, והחזון שלי הוא שאנחנו הולכים לקראת מלחמת אזרחים… אני מאמין שערביי ישראל, כולם, ילכו בעתיד הקרוב עם השמאל, ויתחילו פרעות בישראל. אני, ממש, מאמין שתהיה מלחמת אזרחים על רקע מדיני. אני חושב שיום אחד הממשלה תצטרך לירות בהם ואני מאמין לאנשי גוש-אמונים, כשהם אומרים ‘על גופותינו’, ולכן זה יהיה על גופותיהם” (אסי דיין, “העולם הזה”)

 

זו ורק זו היתה בשורת ה”ציונות”; רק זו ולא אחרת – שנאת ישראל תהומית הראויה להסתכלות של מתמחים ברפואת הנפש, אבל, דווקא, הם, הפסיכולוגים, התגייסו לשירות “המדינה”, לבצע את שטיפת המח, נוסח נאצים, כדי לקדם את חזונו של האזרח אסי דיין, ימח שמו וזכרו.

 

ערה”ש, התשמ”ג – 1983: “וכיוון שכנראה בעוד חמש-שש שנים תהיה לנו מלחמת אזרחים קטנה כאן (אין מה להיבהל מזה, הטובים שבעמים ניהלו מלחמת אזרחים), רצוי, ככל האפשר, לשמור על ערוצי התקשורת, פשוט, כדי לצמצם את הנפגעים מכל צד” (א”ב יהושע, יש”ו מעריב).

 

ועל כן, קבלה על עצמה כל התיקשורת עול מלכות צנזורה באהבה ומרצונה, תוך הקפדה שזו תופעל רק על מה שטוב ליהודים. גם ערוץ 7 במקפידים על מצווה זו, לפקח בקפידה על העובר דרכה, שלא יגרום חלילה נזק ל”ציונות”/”ממלכתיות”, שתי מארות, שהיא אחת – פאשיזם אנטישמי. וכך, מצטמצמת הפגיעה… לצד אחד, בלבד, לצד היהודי, כמובן, ולא לצד האזרחי. שימו לב, כל הנבלים מקפידים להגדיר מלחמה כזו מלחמת-אזרחים ולא מלחמת-אחים, והם צודקים. רק ה”שותפה ההסטורית” הנרצעת, ה”ציונות הדתית”, רבניה והסרח הנשרך אחריהם, מתעקשים לראות בתמצית הרוע העולמי, “אחים”. זו, כנראה, הסיבה ששולמית מלמד, המזבחת ומקטרת בבמות ה”ממלכתיות” ובמקביל מקפידה שלא להאיר את מסך הערוץ שלה על דברי אמת יהודית, מועמדת לפרס התיקשורת של “לדעת”, המחטטת באשפה, כדי להעלות בחכתה את מועמדיה לפרס הליקוק.

 

27.9.1985 : למרצחים מעבר לקו הירוק, שהתנחלו ביהודה ושומרון, יש נשק, לכן, אני קורא לכם לאחוז בנשק, להחזיק בנשק נגדם, לפני שהם יכניסו אתכם ככלבים מצורעים למחנות ריכוז… כן, לאחוז בנשק (ישעיהו ליבוביץ, “הארץ”)

 

(הנ”ל, ציטוטים, שליקטו חגי סגל ואורי אורבך, בספרם – “והיום עוטפים בזה דגים”)

 

צאצאיו של היודונאצי, ישעיהו ליבוביץ, לא נפלו רחוק מן העץ הרקוב הזה. רוב התפוחים האלה, אם לא כולם, רקובים לפני ולפנים, תולעים רוחשות בהם, ע”ע חגית עופרן, מלשינה, מוסרת ורודפת, תמצית הרפש.

 

וכך הגענו לימים כאלה, שמהרסינו ומחריבינו, אימת כל הדורות, אינם חשים שום בושה ושום אי נוחות לקרוא לרצח יהודים, ככאלה – יהודים שלמים, המאיימים להטביע בעם היושב בציון את חותם היהדות. מוטב להם המוות מאשר לראות בתחיית היהדות, לאחר אלפיים שנות דיכוי, בהן, בכל דור ודור, עשו הם, מהרסינו ומחריבינו, את מיטבם להצלחת הפרעות ביהודים.

 

חיילים, מיטב ילדינו, יוצאים בכל דור ודור להשליך את נפשם מנגד בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו. הם רוצים להאמין שהקרבתם תביא את התמורה הנכספת – לעולם לא עוד. אבל, כל עוד מניח עם ישראל לרודפינו מבית לנהל את ענייניו, טבח היהודים יימשך, כי, זהו אינטרס עליון של ה”ציונות” – הכחדת היהדות. ושוב הם ייסוגו, כשרבני ה”ציונות הדתית” ערבים להם, שבשר תותחים לעולם לא יחסר. שתי צפרים יהרגו במכה אחת, גם, הרצח הראשוני, נפילת הבנים במלחמות סרק, וגם, המשך טבח העם בידי הפרטנרים ל”שלום”. כל ה”ויתורים הכואבים”, שעושה “ישראל”, לא די שאינם כואבים לה, אלא, הם תכלית קיומה, היא עושה אותם בשמחה ובששון ובתאווה!!

 

והרב לאו שותק. והרב מצגר שותק והרב עאמר שותק וכל רבני ה”ממלכתיות” שותקים, כאשר, לילה לילה מתבצעת המדיניות הנאצית בארץ ישראל. ולמה בלילות? כי גם המבצעים היודונאצים, יודעים שאלו הם פשעים נגד העם היהודי ונגד האנושות.

 

ילדים ותינוקות מושלכים ממטותיהם באישון לילה, אל הקור והגשם, וכאשר אלה יגדלו, עדיין ילכו לשרת את מדינת הדמים והזדון הזו, אם עדיין תתקיים… נקווה שלא!

 

הנה, איך זה עובד:

 

אני לא יודע כמה מכם ראו את האימא הצווחת בנוה-דקלים שהחזיקה ילד בן 3 וצרחה על קצין בכיר בצה”ל. “תסתכל לילד שלי בעיניים”, היא צרחה, “תסתכל עליו טוב!!! מה אתה יכול להגיד לילד היהודי הזה???”. הקצין לא איבד עשתונות, הסתכל לילד היהודי טוב בעיניים ואמר: “חמודי, להתראות עוד 15 שנים בגולני”.  בשביל הרגע הזה היה שווה

להקים את צה”ל.

 

הנ”ל, דבריו של אחד, גיא מרוז, שאסור לקרוא לו נאצי….

 

ואת דבריהם של יודונאצים רבים אחרים כבר הבאתי לא אחת, ואם אתם מעוניינים, חפשו באינטרנט, למשל, בערך – ההסתה שהכשירה את חורבן קטיף. על פי מערכת המשפח, נוסח מתוקן –  אהרון ברק&דורית בייניש, אין בדברי הסתה נאציים ענין לציבור היהודי…(על פי החוק, שבינתיים לא כתוב: אסור להשוות שום דבר לשואה…). יתר על כן – כמה וכמה מן היודונאצים האלה “זכו” בפרס היוקרתי ביותר של המדינה ה”ציונית”, המכונה – “פרס ישראל…”.

 כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר