גזענים נגד “גזענות”

גזענים נגד “גזענות”

חנה אייזנמן
24.11.2011 02:22
גזענים נגד "גזענות"


… כאילו עוד נותר תחום, שבו הערבים אינם מופלים לטובה, מה שנקרא “הפלייה מתקנת”, עובדה, הם “בני מיעוטים”, הם אינם ריבונים על הבלימה הזו, שהיהודים עדיין מחזיקים בה, וזו סתם קטנוניות. כבר הכל בידיהם. ורק בגלל הבלימה הפיצפונת הזו, שהם חומדים, נמנע את השלום? ומי אשם? הרב שמואל אליהו..ב”ה

 

 

גזענים נגד “גזענות”

 

 

מקום שרגל אדם מן הישוב אינה דורכת בו

 

 

 

יהודי שיתחב לשם את אפו, שחיטתו על אחריותו

 

מישהו יודע למה החריבו את ההתישבות היהודית בחבל ימית? בגוש קטיף? בצפון השומרון? נכון! כי כשרוצים שהאימפריאליזם הג’יהאדי יאות בטובו לקבל את ה”שטחים”, יש להקדים ולנקות אותם מיהודים, כי, לא יעלה על הדעת, שהיהודים ידחפו את עצמם ל”אדמות ערביות קדושות”. יהודי שיתחב לשם את אפו, שחיטתו על אחריותו, דמו בראשו, ו”מחנה השלום” נקי. הלכה בידוע ב”מחנה השלום” – אין לנו מה לחפש “שם”, עובדה, תמיד, כשנשחט יהודי בישוב ערבי, בכל אתר ואתר, תגובת הממונים על בטחוננו היא – מה היה לו לעשות שם..., הם יודעים שהערבים רוצחים גנטיים, אבל, אסור להגיד את זה, ומי שיגיד זאת, יעורר עליו יללת תנים נוגה. אבל, לא, זו לא גזענות, לא בדיוק, זה, בסך הכל, ארכי-נאציזם, ולזה רגילים היהודים מקדמת-דנא, אז מה חדש? מה קרה, שיכל להצדיק את פסיקתו של הרב שמואל אליהו, לא למכור שום נדל”ן יהודי לערבים? פסיקה כזו היא הסתה גזענית! זו הגזענות בהא הידיעה. ובקיצור – מי שצריכים לעמוד לדין על פי החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, ובמקביל, לעמוד לדין על פי תקדים משפטי נירנברג לרוצחי-עם, מעמידים לדין את הקרבן, המנסה לקיים: ונשמרתם מאד לנפשותיכם.

 

בשעתה, הגיבה דליה רביקוביץ‘ על נסיון לינץ’ במשפחה יהודית צעירה, בכביש בשומרון, כדלהלן: איך לוקחים ילד חמוד כזה, למקום שרגל אדם מן הישוב אינה דורכת בו... המקום עושה זאת, לא האדם. נו, טוב, גם דליה ידעה, שהם לא בני אדם, לכן, לא התייחסה אליהם ואל מעשיהם. היא אמרה בצורה הברורה ביותר: מקום שרגל אדם מן הישוב אינה דורכת בו… כלומר, הערבים, גם אליבא רביקוביץ’, זו אשפת אדם מן המזבלה ולא מן הישוב. צביעות,  כבר אמרנו? גם המגיבים – מה היה להם לעשות שם (ליהודים בארץ ישראל) – מתכוונים לכך, שהרי זה ברור ומובן מאליו, שהערבים ירצחו יהודי הנקלע לתוכם בטעות. הם גם יציגו את ידיהם המגואלות בדם, קבל עולם… אבל, כשהרב שמואל אליהו פוסק שאסור להעביר לידי מרצחים חלק כלשהו מארץ ישראל, גם לא דירה בהשכרה, הגזענים מעמידים אותו לדין, באשמת הפצת “גזענות”.

 

 אינפלציה של מדינות בארץ היהודים

 

ה”בקשיש”, חלק הארי של ארץ ישראל, הוא, כמובן, יודנריין

 

למה מתכוונים ב – “שתי מדינות לשני העמים”? טוב, זה ברור – המדינה האחת תהיה מדינת כל תושביה, ושום ערבי לא יוזז מתוכה, וגם תלויה ועומדת נגדה “זכות השיבה”, ל”פליטים” הערבים, ובקיצור, “מדינת היהודים” היא לא תהיה! המדינה השניה תהיה על טהרת הערבים.

והרי, יש לנו כבר מציאות כזו – ארץ ישראל חולקה על ידי הבריטים – 77% לערבים, גם כשהיו קומץ, ושלטונות המנדט נאלצו להביא בידואים מן החג’אז, כדי להצדיק את החלוקה הנפשעת הזו (בלוף הצהרת בלפור כבר אמרנו?), ורק אז באה “תכנית החלוקה”, שחילקה את 23 האחוזים הנותרים ל”שני העמים”, וירושלים וסביבתה כמובלעת בריטית. חלק הארי של הארץ נמסר לערבים, כבקשיש זניח (תנאים מוקדמים), עכשו הגענו לביזנס האמיתי – “החלוקה”, משאת נפשו של בן-גוריון, שריכז את כל משאביו לקידומה של התכנית הזו, והתעלם לגמרי מטבח המליונים באירופה.

 

ה”בקשיש”, חלק הארי של ארץ ישראל, הוא, כמובן, יודנריין. “הרשות” – “המדינה שבדרך”, יודנריין. והנדבה שהושלכה לכף הפשוטה של היהודים, שורצת בערבים, בדרך להפיכתה למדינה ערבית נוספת. אבל, זה בסדר גמור. כיבוש זה לא יפה, ולכן, מעמידים את הרב שמואל אליהו לדין, באשמת עידוד האפלייה בין יהודים לערבים, כאילו עוד נותר תחום, שבו הערבים אינם מופלים לטובה, מה שנקרא “הפלייה מתקנת”, עובדה, הם “בני מיעוטים”, הם אינם ריבונים על הבלימה הזו, שהיהודים עדיין מחזיקים בה, וזו סתם קטנוניות. כבר הכל בידיהם. ורק בגלל הבלימה הפיצפונת הזו, שהם חומדים, נמנע את השלום? ומי אשם? הרב שמואל אליהו והשוליים הסהרוריים….

 

תיסכול ב”מחנה השלום”

 

הנה, או טו טו, ה”שלום” כבר בפתח, ואלה מתעקשים על כמה סנטימטרים זניחים

 

על כן, מובן מאליו, שמחנה השלום מתוסכל! הנה, או טו טו, ה”שלום” כבר בפתח, ואלה מתעקשים על כמה סנטימטרים זניחים. זה לא מעצבן? אז צריך להעמיד את הרב שמואל אליהו לדין! מה צודק יותר מזה?

 

זו דווקא לא שאלה רטורית, הצדק ייעשה רק בהעמדתם לדין של כל מקדמי ה”שלום”, ללא יוצא מן הכלל, מן הפושע מספר אחת בעולם, שמעון פרס, דרך כמה בני טינופת, חתני פרס-ישראל, ועד ביבי נתניהו. יש גבול לכל תעלול, גם להתעללות ביהודים! בראשיהם של הנ”ל דמם של רבבות בני ישראל, והם ישלמו! וגם העם הזה ימשיך לשלם, אם לא יעלה עליהם ויגדע את זרועם! נאמר – איש זרוע לו הארץ – הגיע הזמן שאנו, שוחרי השלום, באמת, נהיה בעלי הזרוע, אם ברצוננו לקיים מלחמת-מצווה למען עמנו ולמען ערי אלוקינו, כדי שהארץ, לנו תהיה!

 

על “מחנה השלום” חל דין רודף! היצורים האלה קורצו מן החומר, אותו הגדיר המשורר יצחק כצנלסוןחלאת המין האנושי. החומר ממנו קורצו הקאפו, היודנראט וה”שוטר היהודי”! כל פשע בו הם מיומנים (אפילו קבלו הכשרה מיוחדת על ידי פסיכולוגים מן השורה הראשונה), הם תולים בקרבנותיהם. הם, מייצרי המלחמות, בנסיגותיהם, מאשימים את קרבנות ניסויי המלחמה וה”שלום” שלהם, בחרחור מלחמה. הם, הפוחדים מן השלום פחד מוות, כי קיום בשלום יהיה סופם, שהרי, לא תהיה להם שום תעסוקה, מאשימים את קרבנות מעלליהם, ברצח השלום. הם, המוסרים את הרובים לרוצחי העם היהודי, מאשימים את הנטבחים ב”התעללות” ב”פלשתינאים”, והם, שהמציאו את ה”עם הפלשתינאי” ואת ה”זכויות הלגיטימיות” שלו(?), כופרים בכל זכויות היהודים!!

 

הפושעים, שפעלו במשך עשרות שנים לקיפוד שיבת-ציון לאחר אלפיים שנות שואה, שגירשו יהודים מארץ כיסופיהם, נחלת אבותיהם, גירשו אותם מגן העדן שהפריחו בעשר אצבעותיהם מתוך שממה בת שנות אלפיים, גירשו אותם ואת ילדיהם מבתיהם, מעמידים את הרב שמואל אליהו לדין, בגלל שהוא יהודי, המקיים “לא תחנם”!

 

יש להטיל חרם על כל המוכר בית דירה שדה או כרם, או כל דבר אחר, לאויב! אויב הוא אויב הוא אויב, לא עלינו לחפש בתוכו את ה”חפים מפשע”, די לנו בחפותנו, שלנו, הנדרסת על ידי רוצחינו מבית ומחוץ.

 

אילולא הבטיח הקב”ה כי לא יביא עוד מבול על הארץ, הרי, כל המתחולל במדינה שהשמאל בנה, היה מביא עלינו, כבר מזמן, את המבול הסופי באמת. בכל תחום ותחום שולט השטן, חובה להדבירו, וחבל על כל שניה, בה אנו משתהים!

 

אני חוזרת – אלה, המעמידים את הרב שמואל אליהו לדין, חייבים היו מזמן לעמוד לדין על פי תקדים משפטי נירנברג, או על פי החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, או שניהם. אין בעולם, ולא היו מעולם, גזענים מתועבים מאלה!

 כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר