רשע מה הוא אומר – מה “תג-מחיר הזה לכם…”

רשע מה הוא אומר – מה “תג-מחיר הזה לכם…”

חנה אייזנמן
25.09.2011 01:19
רשע מה הוא אומר – מה "תג-מחיר הזה לכם..."


ומשום ש”תג מחיר” מעיד על מודעותנו לפשעים המבוצעים נגדנו, והגויים רואים, שזה כל מה שאנו יודעים לעשות לנוכח השמדתנו בארצנו, הרי, אנו שמים עצמנו לעג וקלס בגויים, חילול ה’! לזה התכוון הפילוסוף, הגל בדבריו – ‘לא אימה ורחמים מעוררת בי הטרגדיה של העם היהודי, אלא דחייה עמוקה…’
ב”ה

רשע מה הוא אומר – מה “תג-מחיר הזה לכם…”

 

 

“אי אתה יכול לומר שאנו אין אנו עושים את שלנו, הרי אנו מבליגים ומראים לעולם כולו כמה יפים אנו, כמה יפה הוא מוסר היהדות, שאפילו באים עלינו להרגנו אנו שותקים” (ש”י עגנון)

כבר לפני שמונים שנה, בימים שכתב ש”י עגנון את “תהילה” היתה זו השיגרה בארץ-ישראל – הערבים טובחים ביהודים. זה גם מקל וחומר, שהרי כבר לפני אלף שנה, נרצח ר’ יהודה הלוי על ידי ישמעאלי בארץ ישראל, וזו העדות –

גדליה בן יוסף אבן יחיא, בן המאה ה-16, מספר על נסיבות מותו של רבי יהודה הלוי:


“רבי יהודה הלוי היה בן חמישים שנה כשהלך לארץ ישראל (בשנת 1140) . וקיבלתי מזקן אחד, שבהגיעו אל שערי ירושלים קרע את בגדיו והלך בקרסוליו על הארץ, לקיים מה שנאמר “כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו” (תהלים). והיה אומר הקינה שהוא חיבר, האומרת “ציון הלא תשאלי”. וישמעאלי אחד לבש קנאה עליו מרוב דבקותו והלך עליו בסוסו וירמסהו וימיתהו”
.

אבל, אנו נסתפק בשמונים השנים האחרונות, שהרי, מציאות כזו של עמידה על הדם, גם יום אחד, נוגדת את היהדות ואת כל ערכי אנוש. וה”ציונות” עומדת על דם היהודים מאז לידתה. וכך מעיד ש”י עגנון  ב-1933 :

“דברים הרבה מתרחשים והולכים, בכל יום יהודים נהרגים, בצנעא ובפרהסיא, ובכל יום מעוטרים העיתונים בעיטורים שחורים. בראשונה כשהיינו רואים פס שחור בעיתון וקראנו אדם מישראל נהרג, הנחנו את סעודתנו, עכשו, שהצרות מצויות, אדם יושב על שולחנו ואוכל את פתו בחמאה ובדבש, קורא ואומר – שוב נהרג יהודי. שוב נהרגה אשה יהודית, שוב נהרג תינוק מישראל. ואנו יושבים בחיבוק ידים ונותנים עצמנו להריגה ואומרים, הבלגה, הבלגה. הם הורגים ורוצחים ושורפים, ואנו יושבים ומבליגים, והרשות (ממשלת המנדט, ח”א) מה עושה, עושה עוצר. יושבים ישראל עצורים בבתיהם ואינם יוצאים לחוץ, כדי שלא יפגעו בהם בעלי חיצים, ובעלי חיצים מהלכים בכל מקום ומשלחים חציהם. אי אתה יכול לומר שאנו אין אנו עושים את שלנו, הרי אנו מבליגים ומראים לעולם כולו כמה יפים אנו, כמה יפה הוא מוסר היהדות, שאפילו באים עלינו להרגנו אנו שותקים”.

כותרת דבר העורך במקור-ראשון היא: “‘תג-מחיר’ – חרפה מוסרית”

 

החרפה המוסרית ב”תג מחיר” היא היותו מותג בלבד, שאין אחריו כלום; לא נקמה, לא עונש לראויים לו, לא הרתעה לפושעים נגד העם היהודי, מבית ומחוץ, ולא צדק הצריך להיעשות ולהראות! באין כל אלה, זהו חילול ה’!

 

החרפה ב”תג מחיר”

 

ביצוע “תג מחיר” מעיד על מבצעיו שהם מודעים לעובדה שמבוצעים נגדם פשעים, שהם, בגדר פשעים נגד האנושות, ומה היא תגובתם? מריחת צבע על כלי רכב, ניקוב צמיגים, שריפת שטיחון בבית תפילה ג’יהאדונאצי, אם אכן, אין זה מעשה ידי הפרובוקטורים של השב”כ…

 

“תג מחיר” הוא בזיון, כי הוא אפילו לא הוצאת קיטור, זו הוצאת הבל ורעות רוח. רוח, לגמרי לא מכב”ית. ראשית, בכלל לא היינו צריכים להגיע למצב בו צריך להגיב על שחיטת תינוקות, זו היתה צריכה להימנע, ויש רק דרך אחת לעשות זאת – לחסל את האויב. ובהיות החיסול הזה אמצעי מניעה, מובן שזה צריך להיעשות מראש, במניעת זכות מכת הפתיחה מן השוחטים.

 

ומשום ש”תג מחיר” מעיד על מודעותנו לפשעים המבוצעים נגדנו, והגויים רואים, שזה כל מה שאנו יודעים לעשות לנוכח השמדתנו בארצנו, הרי, אנו שמים עצמנו לעג וקלס בגויים, חילול ה’! לזה התכוון הפילוסוף, הגל בדבריו

 

‘לא אימה ורחמים מעוררת בי הטרגדיה של העם היהודי, אלא דחייה עמוקה…’

 

אילולא היתה זו שיגרה היינו יכולים לדקלם את כל הדיקלומים של רשעים גמורים היוצאים נגד המעשה האימפוטנטי הזה, אבל, בהיותנו מנוסים זה אלפיים, אין יותר מקום להצטעצעות ולדיקלומים, כאילו מוסריים, כאשר, באמת, אין דבר רחוק מן המוסר כדיקלומים הריקים האלה.

 

החרפה היא, שעדיין נשחטים ילדים יהודים בארץ ישראל, מעשה שטן ששום “תג מחיר” לא יעכב, כי תג מחיר הוא בדיחה מקאברית על חשבון חיי עם ישראל.

 

וכך מסתפח המנוול במקור-ראשון על מחנה כובלי ידי ישראל במלחמתו על עצם קיומו באויבים מבית ובעוזריהם מחוץ.

 

הביטוי “תג מחיר” והמהומה המלאכותית המתחוללת סביבו, מטרתם אחת – לכבול את ידי עם ישראל ולמנוע את מלחמתו על עצם קיומו. שוב הצליח מנגנון התעמולה הגבלסי של “מדינת ישראל” להציג מעשים זניחים, כפשעים האיומים ביותר עלי אדמות, ובכך, להצניע את הפשעים הארכי-נאציים שהיא ושכירי החרב שלה מבצעים בעם היהודי.

 

 

רשע, מה הוא אומר?

 

רשע מה הוא אומר: מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר. אף אתה הקהה את שיניו ואמור לו: בעבור זה עשה ה’ לי בצאתי מארץ מצרים. לי ולא לו. ואילו היה שם לא היה נגאל.

 

כדי להגדיר את המוֹסֵר שכתב את מאמר המערכת במקור-ראשון, מותר וצריך להשתמש בכל הסופרלטיבים להגדרת בני-בליעל מן השורה הראשונה, וזה, עדיין, לא יגדיר את המנוולים במדוייק. החרפה כולה של העתון הנותן במה למנוולים כאלה. אין בעולם עם שהיה מגיב כעם היושב בציון להשמדתו השיטתית על ידי חלאת ערב, בשיתוף פעולה מלא של חלאת “ישראל”, כשהמויסר דנן, שותף גם הוא. ידי עם ישראל כבולות לנוכח השמדתו הבטוחה, והנבל הזה יוצא נגד “תג מחיר”. אפשר, פשוט, להקיא. מדינת ישראל עומדת על דם העם היהודי, מאז היווסדה, להוותנו, והיא מקימה יחידה מיוחדת לטפל ביהודים שהיא עומדת על דמם, משום שהם מפגינים בצורה מעוררת רחמים, נגד הפרעות המבוצעות בהם. לאיזה שפל עוד יכולה לרדת תמצית חלאת המין האנושי, הנהגת “מדינת ישראל”?

 

אשפת האדם היוצאת נגד בדיחת “תג המחיר” היא תמצית הצביעות! ולדבר על ערבים “חפים מפשע”, זהו פשע נגד העם היהודי ונגד האנושות. הנבל, למשל, אינו דורש מאומת המרצחים להקיא מקרבה את הרוצחים, טוב, הם יצטרכו להקיא את עצמם, אבל, דורש מן החברה הנרדפת ביותר בארץ הזו, להקיא ולהוקיע את אלה שעושים הרבה פחות מן המינימום לנוכח התנהלות אחוות הנאצים במזרח התיכון, יהודים וערבים.

 

וכך כותב הרשע (וסליחה על הבאת דברי תועבה לפניכם, אבל, חובה לזהות את האויב),

 

ואולי נתחיל מן השורה האחרונה בכתב הפלסתר הזה:

 

“אבל טוב יותר יהיה אם מעניקי האצטלה הרוחנית ל’תג מחיר’ יקדימו תרופה למכה ויפסיקו ביוזמתם את מעשי הפרעות. עליהם לדעת שאם לא יעשו זאת מרצונם, המכה בוא תבוא. במקרה כזה, שלא יבואו לזעוק מרה. איש לא יעזור להם”

 

ראשית, יודע הנבל, שלצערנו, איש עדיין לא העניק אצטלה רוחנית ל”תג-מחיר”, וזה מעיד על עליבות הנהגת אנ”ש, בעיקר, ה”רבנים”.

 

שנית, איך, לדעתו המשובשת,יכול מישהו להפסיק את המעשים? איך? אפילו אין יודעים מי עושה אותם…. ובין שיודעים ובין שאין יודעים, למה להפסיק אותם? במקום לדרוש כי יעלו בשר על המוזלמן הזה, הוא דורש להמית אותו.

 

אבל, לא זאת הנקודה – ע”פ כתב הפלסתר הזה, לערבים עומדת זכות החפות מפשע, למרות, שטבח יהודים בידי ערבים זו שיגרה בת מאות שנים, אצל אומת המרצחים הזו, אסור לעשות הכללות, אבל, בכל מקרה בה נחשד יהודי במעשה כלשהו, כל הציבור אחראי. כאן, ההכללות כשרות, על פי מסורת אנטישמית בת אלפי שנים, ולכן, המכה עליהם “בוא תבוא”, על כולם, כפי שכבר ראינו בכל חבלי ארץ ישראל..

.

החוצפה!!

 

מדינת ישראל מנחיתה עלינו מכות נאציות ללא הפוגה, מישהו זועק זעקה חלושה של שכיב מרע, וזה מקפיץ את כל אשפת האדם על רגליה האחוריות. כרגיל, היפוך היוצרות. כך גם כשהרוצחים רוצחים, תמיד יקומו מנוולים שידקלמו – זה היה צפוי – אלא מה? הרי אנו אשמים שאנו עדיין חיים בעולם הזה.

 

כל הדם היהודי השפוך, מאז קמה “מדינת ישראל”, בראשה של מדינת הדמים והזדון הזו.

 

 

מי קודח חורים בספינה

 

כאמור, כשהדבר נוגע ביהודי כל הכללה כשרה, כדלהלן:

 

“ולא רק החברה שבה חיים אנשי תג-מחיר אלא גם הרשויות חייבות לעצור את התופעה האנרכיסטית הזו. טוב עשה מפכ”ל המשטרה כשהקים צוות מיוחד לטיפול בוונדליסטים. יש לקוות שיגיע לתוצאות ומהר…”

 

מלשין, מוסר, רודף, שונא ישראל, כבר אמרנו? את תוצאות הקמת הצוותות המיוחדים של המשטרה והצבא מצאנו בחבל ימית, בגוש קטיף, בצפון השומרון, בעמונה, במיגרון… עיי החרבות שהותירו אחריהם כל צוותות ה-SS הם תוצאות הקמת הצוותות של ברגים קטנים ומתועבים.

 

באמת, אני חוזרת וקוראת את הדברים, ובחילה וזעם איום תוקפים אותי, וזה מה שאומר הרשע, לאחר שהוא מטיף לקיים הטפות נגד “תג מחיר” בבתי הכנסת ובכל מפעל החינוך היהודי:

 

“תג מחיר פירושו הכרעת מחלוקת באלימות במקום בהידברות…”,

אין מלים, אז, לא נגיד, ראינו את ההידברות בכל אתר ואתר בארץ ישראל – חורבן והרס, דם ואש ותמרות עשן, תוצאת שנאה תהומית לעם ישראל, מצד המדינה שהשמאל, ימח שמו, בנה!

 

ועוד:

 

“כיצד מעזים צעירים בני העם הזה להרים את ידם על אחיהם-מגניהם, ולא חשוב עד כמה ועל מה כועסים הם? האינם מבינים את משמעות הדבר? האם באמת חפצים הם במלחמת אחים? האינם רואים שבכך הם קודחים חור בספינה שכולנו שטים בה? ואולי זו מטרתם: לעשות כמעשה הסיקריקים בירושלים…”

 

מגניהם? לא חשוב על מה הם “כועסים”? קודחים חור בספינה? סיקריקים…

 

כיצד מעזים להרים ידם על אחיהם? נורא, פשוט – הם רואים דוגמאות אישיות מצד אחיהם. הם ראו רבבות אחים מרימים יד וגם נשק על יהודים, מכים נשים, משליכים ילדים מבתיהם, ומהם הם רואים וכן עושים. כלומר, אינם עושים, והגיע הזמן לעשות!!!! מה זה, הגיע הזמן? כבר, כמעט, מאוחר מדי. צריך היה לצאת למלחמה, בכל האמצעים, לפני חורבן חבל ימית, ואז, לא היו עוד הרמות יד, לא היינו עוד עדים ל – “יַד עֲנָקִים זְדוֹנָה וּבוֹטַחַת, יַד מִתְבַּדַּחַת שָׂמָה לְאַל... (רחל), ידה הזדונית, והבוטחת ב”שותפתה ההסטורית”, של מדינת הזדון שהשמאל בנה. 

 

אם נדרשה לי אי פעם ראיה למה שידעתי מזמן, שאנשי “שלום-עכשו”, דאז, ולא הסיקריקים הפילו את ירושלים לידי הרומאים, הרי, מצאתי אותה בדברי הרמאי, בגדול מאד… לא שנצטרכתי לזה, כל מי שלומד הסטוריה ולא תעמולה, יודע את האמת. כלום לא השתנה, מנגנון התעמולה היה והווה בידי עוכרי ישראל.

 

בכמה סופרלטיבים משתמש הנוכל, כדי להפוך את האמת על פיה…

 

והאמת –

 

המגינים הם אנשי ההתנחלויות, העושים זאת בעצם ישיבתם בספר ואף בשירותם בצבא, באחוזים, יחסית, הרבה מעל מספרם באוכלוסית עם הזומבים הזה. הספינה כולה מחוררת!!!!! את הקידוח המתמשך הזה עושים היודונאצים, וזה, עוד הרבה לפני חורבן חבל ימית. זה, מאז ומתמיד. באחד הקידוחים הטביעו את הספינה, בה שטו גבורי ישראל וניצולי השואה – כולנו. המטביעים היו הרוצחים בן-גוריון ויצחק רבין, ימח שמם וזכרם!

 

ובעיני חסר המוּסר, לא חשוב על מה הם כועסים…. ארץ ישראל לא חשובה, חיי יהודים אינם חשובים, רדיפת מדינת-היהודים את היהודים בצורה הנאצית ביותר, אינה חשובה, מה שחשוב הוא צה”ל הקדוש, שקדושתו לעולם עומדת, גם אם הפך מזמן ליחידות SS, בשירות הציונאצים.

 

ומכיוון שהוא פושע נגד העם היהודי, אין לו בעיה להטיל האשמות-שווא, שלא הוכחו ולא נמצאו מבצעיהן, כמו שריפת מסגד, שכלל לא היתה. לא נשרף שום מסגד, נשרף שטיחון, ששורפיו טרם נמצאו, כי, המחפשים אחריהם, הם המציתים, כפרובוקציה נגד המתנחלים.

 

ונסיים בדובדבן –

 

“לא מיותר לציין, שבמהלך הרס הבתים במגרון נזרקו אבנים אל חיילי צה”ל”.

 

לראשונה אני שומעת זאת, ואם זה נכון, זה משמח אותי מאד. אולי זה מעיד על התפכחות העם הזה מן ההיפנוזה שהשטן ה”ממלכתי” הטיל עליהם. חיילים ואזרחים הנלחמים בעם ישראל ובארץ ישראל, דינם סקילה, סקילה אמיתית! ולא רק סקילה, אלא, ארבע מיתות בית דין!

 

מה שקרה במגרון היה גילום הנאציזם. בני-החלאה שהשתתפו בפשע, היו יורים בלי פקפוק באמהות וביונקים, אילו רק קבלו את הפקודה המשעשעת הזו.

 

זה מה שהביאה עלינו מדינת הדמים והזדון, שהשמאל, ימח שמו, בנה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר