בחירות בלשכת עורכי הדין שאלות למועמדים (4): לדורון ברזילי ואפי נוה


בחירות בלשכת עורכי הדין שאלות למועמדים (4): לדורון ברזילי ואפי נוהשמחה ניר, עו”ד
03.06.2011 15:49


מתי תענו על השאלות? אחרי הבחירות?!

מתי תענו על השאלות? אחרי הבחירות?!


המתמודדים על תפקיד ראש הלשכה ויו”ר ועד מחוז תל-אביב עדיין משמשים כיו”ר הועד המחוזי ויו”ר ועדת האתיקה, בהתאמה, ובתור שכאלה הם מבצעים פעולות אשר מעמידות בסימן שאלה את היותם ראויים לקידום אליו הם חותרים *** אנחנו נותנים להם את ההזדמנות להתגונן – האם הם ינצלו אותה?
לדף הפייסבוק של עו”ד שמחה ניר

לדף הפייסבוק של האתר

היכנסו והצביעו “לייק” (“אהבתי”)

ותקבלו עדכון שוטף, אוטומטית, עם כל מאמר חדש

לשכת עורכי הדין, מערכת הבחירות – יוני 2011

שמחה ניר, עו”ד

www.quimka.net

www.quimka.com

quimka@quimka.com

3.6.2011

לכבוד

מר דורון ברזילי, עו”ד                                   מר אפרים נוה, עו”ד

יו”ר הוועד המחוזי                                       יו”ר ועדת האתיקה של הוועד המחוזי

לשכת עורכי הדין                                         לשכת עורכי הדין

תל אביב                                                     תל אביב

 

נכבדי,

הנדון: שימוש בכספי הלשכה למימון רדיפות אישיות, ועוד

הרשו לי הפעם, בניגוד לשאלות הציבוריות שאני מציג לכם לקראת הבחירות, להציג לכם נושא שהוא לכאורה אישי, אבל הוא נוגע לכלל חברי הלשכה, (וכפי ששמעתי, את מה שעשו לי כבר עשו גם לאחרים).

קראו, בבקשה את האירוע המתואר כאן, ותקנו אותי אם טעיתי בתיאור העובדות, בפרשנות, או בתמצית הדברים שאני מביא כאן.

בשנת 2003 הוציא רכז הקבילות שלכם, עו”ד עמוס ויצמן, מכספי משלם המסים ללשכה אשר בתקציב הוועד המחוזי, כדי לממן חקירה פיקטיבית ומגמתית, אשר מטרתה הייתה להחזיר אותי למחוז תל-אביב, אחרי שנרשמתי כדין במחוז הצפון.

באותה התקופה שניכם כבר הייתם חברים בוועד המחוזי.

ההוצאה הזאת לא אושרה ע”י הוועד המחוזי, והיא תוזמרה, ככל הנראה, בין מר עמוס וייצמן לבין מנכ”ל הוועד יצחק אלדובי. ההנחה הזאת מבוססת על כך ששום גורם לא יעז להוציא אפילו אגורה אחת בלי אישור המנכ”ל.

לחברי הלשכה במחוז תל-אביב אין ולא היה שום עניין במימון “החזרה” למחוז – בין לשם ניהול הליכים משמעתיים נגדם, בין לכל מטרה אחרת – של עורכי-דין אשר עברו למחוז אחר. במאמר מוסגר אציין כי הליכים שהחלו במחוז פלוני, אותו מחוז מוסמך לגביהם גם אם עורך-הדין עבר לאחר מכן למחוז אחר.

בוודאי שאין לחברי הלשכה במחוז עניין ב”החזרה הבייתה” של עורך-דין אשר הם-עצמם הגדירו אותו כ”בושה למקצע”.

אוסיף לעניין זה כי כאשר עברתי למחוז הצפון, לא היו פתוחים נגדי שום בהליכים משמעתיים חדשים, וגם לא נראו באופק הליכים כאלה. עוד אוסיף ואציין כי לכל עורך-דין שמורה זכותו הריבונית לעבור ממחוז בו שונאים אותו למחוז בו אוהבים אותו, כך שעניין הסמכות המקומית אינו רק עניין פרוצדורלי של נוחות (כמו במשפט האזרחי והפלילי), אלא גם עניין מהותי.

נניח, למשל, שמוסדות האתיקה במחוז אחד לא רואים שום פסול בביקורת בעלת “קונוטציות שליליות”, בעוד שבמחוז אחר הביקורת הזאת נחשבת כ”פגיעה בכבוד המקצוע”.

אציין עוד כי גם לאחר שעברתי למחוז הצפון, לא הייתה שום מניעה שהוועד במחוז תל-אביב יתלונן כנגדי הפני הוועד הצפוני, בפני הוועד המרכזי של הלשכה, בפני היועץ המשפטי לממשלה או בפני פרקליט המדינה – אשר גם הם מוסמכים כ”קובלים” על פי חוק הלשכה.

המסקנה מכל אלה היא שיוזמי המהלך הזה היו מתוזמרים עם מבקשי-נפשי (מחוץ ללשכה ובתוכה) וכל ניסיון לשתף גורמים אחרים בקנוניה הזאת היה עשוי להביא להדלפתה. תקנו אותי אם אני טועה במסקנה הזאת.

והנקודה העובדתית האחרונה: אתם, באמצעות מר ויצמן, ממשיכים ליהנות מפרות המהלך הזה עד עצם היום הזה, ואתה, מר נוה, אחרי שהצלחת להוציא אותי לצמיתות מהלשכה (פלוס עשר שנות השעייה אשר נוספו לשלוש פלוס חמש קודמות), אתה עדיין ממשיך לרדוף אותי על דברים שעשיתי – או לא עשיתי – בתקופת שלפני כן.

ובמלים אחרות: אתה מוציא אותי מקברי, על מנת להמשיך ולבעוט בגופתי הנרקבת.

והשאלות שלי אליכם, בתפקידיכם הנוכחיים בוועד המחוזי, ועם ההשלכות הברורות על התפקידים אליהם אתם חותרים

כיוון שאתם עצמכם מתהדרים בהישגיכם ובפעולותיכם במחוז תל-אביב, אני מניח שתסכימו אתי כי ה”רקורד” הזה צריך לפעול לשני הכיוונים, דהיינו גם לכף החובה.

לכן, כדי שלפני הבוחרים תעמוד, ביום הבחירות, התמונה המלאה, אתם מוזמנים לענות על השאלות הבאות, וכן לעשות את הפעולות המתבקשות ונדרשות, עוד לפני יום הבחירות, ה-21.6.2011.

שאלותי אליכם הן, איפוא:

א.        איזה אינטרס יש (והיה, בזמן-אמת) לחברי הלשכה במחוז תל-אביב לממן את ה”חקירה” הנ”ל?

ב.        האם נעשה כדבר הזה גם לגבי עורכי-דין אחרים, ואם כן – לגבי כמה מהם, ומתי?

ג.          האם גורמי האתיקה בוועד מחוז תל-אביב באמת לא סומכים על גורמי האתיקה במחוזות האחרים ובוועד המרכזי של הלשכה, וגם לא על היועץ המשפטי לממשלה ועל פרקליט המדינה, עד כדי כך שהם צריכים “להחזיר בכוח” עורכי-דין אשר עברו למחוז אחר?

ד.         האם אתם מוכנים לחשוף לציבור את כל הפרטים, התיעוד, והשיקולים שעמדו מאחורי המהלך הזה?

ה.        האם אתם מוכנים לחשוף לציבור את הסכם העסקתו של עו”ד עמוס ויצמן?

ו.           האם נכון הדבר שבתחילה הוא הועסק כאקט של רחמנות כלפי עו”ד צעיר החולה במחלה סופנית?

ז.          מתוך הנחה שאכן זה היה שיקול בהעסקתו, האם השיקול הזה עדיין קיים?

ח.        האם אתם מוכנים לדרוש מהאחראים להוצאת הכספים, כאמור, כי ישיבו מכיסם לקופת הלשכה/הוועד המחוזי את הכספים שהם הוציאו, כאמור?

ט.        האם אתם סבורים כי פעולה כאמור מתיישבת עם כבוד המקצוע, ואם לאו – האם אתם מוכנים לנקוט נגד עו”ד וייצמן הליכים משמעתיים בגין הפעולה האמורה?

י.           האם אתם מוכנים לראות את הפעולה האמורה כבלתי-חוקית, וכתוצאה נגררת מכך – לראות כבטלה-מעיקרה כל פעולה אשר מושתתת על אותה הפעולה?

יא.      איזו סמכות מוסרית יש למוסדות האתיקה לנקוט הליכים כנגד עורכי-דין על מעשים שהם ביצעו בתקופה בה הם היו מנועים מלעשות במקצוע?

יב.      איזה אינטרס יש לציבור עורכי-הדין בהעמדה לדין משמעתי של עורכי-דין אשר הוצאו מהלשכה – על מעשים אשר הם עשו לפני שהם הוצאו מהלשכה?

יג.        אם חלק מהפעולות שאתם מתבקשים לעשות כאן אינן בסמכותכם, אלא בסמכות המוסדות שאתם יושבים בראשם (הוועד המחוזי, ועדת האתיקה) – האם אתם מוכנים לכנס את המוסדות האלה ולדרוש מהם להחליט ולפעול ברוח האמור, לפני הבחירות?

תזכורת

במקום הזה תמצאו שאלות קודמות אשר טרם עניתם עליהן, וגם שאלות חדשות, שאתם מוזמנים לענות עליהן – גם כן לפני הבחירות.

______________

לשכת עורכי הדין, מערכת הבחירות – יוני 2011

לשכת עורכי הדין, מערכת הבחירות – יוני 2007

מדור עורכי דין, באתר הזה

לדף הפייסבוק של עו”ד שמחה ניר

לדף הפייסבוק של האתר

היכנסו והצביעו “לייק” (“אהבתי”)

ותקבלו עדכון שוטף, אוטומטית, עם כל מאמר חדש

 
כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר