פרשת רשם ההוצל”פ הגנב עמיעד רט: נאום תשובה לברק לייזר, אשר נשכב על הגדר למען קרן לזימי, משה גל והגנב עמיעד רט

פרשת רשם ההוצל”פ הגנב עמיעד רט: נאום תשובה לברק לייזר, אשר נשכב על הגדר למען קרן לזימי, משה גל והגנב עמיעד רט

שמחה ניר, עו”ד
09.12.2010 22:35
פרשת רשם ההוצל"פ הגנב עמיעד רט: נאום תשובה לברק לייזר, אשר נשכב על הגדר למען קרן לזימי, משה גל והגנב עמיעד רט - עמיעד רט - ברק לייזר - מנהל בתי המשפט - קרן לזימי - משה גל - שר המשפטים - יוסי הרמן - סודיות - חסיון - שמחה ניר


לשכת שר המשפטים גלגלה את תפוח-האדמה הלוהט אל מנהל בתי המשפט; זה גלגל אותו אל קרן לזימי, אשר שכבה על הגדר למען מנהלה ולמען הגנב; כעת ברק לייזר שוכב על הגדר למען כולם, אבל ממש לא משכנע



שמחה ניר, עו”ד

www.quimka.net

www.quimka.com

quimka@quimka.com

 

9.12.2010

לכבוד

מר ברק לייזר

יועץ מקצועי למנהל בתי המשפט

הנהלת בתי המשפט

משרד המשפטים

ירושלים

 

נכבדי,

הנדון: רשם ההוצל”פ רט עמיעד – מכתבך אלי מיום 7.12.2010

את מכתבך שבנדון אתה מסיים במלים “בנסיבות האמורות, מוצה בירורנו בנוגע לתלונתך כנגד כב’ הרשם עמיעד רט”, אבל לאמירה הזאת אין שום משמעות, משום שאני לא התלוננתי בפניכם, ועל כן אין להם מה “למצות”.

אתם התנדבתם לקבל משר המשפטים תלונה אשר לא הופנתה אליכם, ואשר גם אינה בסמכותכם, ולמעשה התנדבתם לשכב על הגדר למען עצמכם-ובשרכם, הרשם עמיעד רט, וכעת אתה מתנדב לשכב על הגדר למען עצמכם-ובשרכם קרן לזימי, ולמען מנהל בתי המשפט, משה גל, שהיא, לזימי, דיברה בשמו.

ואם נטלתם על עצמכם את המטלה הלא-סטאטוטורית להגן על עצמכם-ובשרכם, לא עשיתם מלאכתכם שלמה, אם לא שכנעתם את מי שאתם פונים אליו, ובמקרה הזה – אותי ואת קוראי האתר של קימקא.

כיוון שלזימי לא שיכנעה אותי, חזרתי אל הנמען המקורי לתלונתי, הוא שר המשפטים, אבל אם תצליח לשכנע אותי, אני אמשוך את תלונתי, ואף אפרסם התנצלות באותו המקום ובאותו הפורמט בהם פרסמתי את מכתבי אל מר רט.

וכעת, כדי לעזור לך, אעיר למכתבך שבנדון:

א.      מצורף כתב-ויתור על סודיות החתום ע”י מר יוסף הרמן, אשר מאיין את תירוצי החסיון בהם אתם נאחזים. כתב-ויתור זה נשלח, בין השאר, ללשכת מנהל בתי המשפט, היום, בשעה 05:41.

במאמר מוסגר אשאל אם גם בחקירה משטרתית, אם הייתם מוזמנים להיחקר כחשודים, הייתם מגינים בקנאות כזאת על חסיונם של אחרים, אפילו היה זה עולה לכם בישיבה בכלא.

ב.      כל הבירורים הפנימיים שבוצעו בלשכת ההוצל”פ, וכל התשובות המבוססות עליהם, אינם יכולים להוות נקודה ארכימדית לעצמם. יתירה מזאת – לא אני ולא קוראי האתר של קימקא היו צד לאותם בירורים ותשובות, ולא ידוע לנו דבר מהן. אם אכן יש בהם תשובות לשאלות שהצגתי במכתבי אל מר רט, אני מבקש כעת את אותן התשובות, כאשר תירוץ החסיון אינו קיים עוד. במאמר מוסגר אשאל מדוע מר רט לא העביר אל הדוברת שלו את מכתבי אליו, יחד עם התשובות, על מנת שזו תעביר אלי את התשובות, תוך כיסויים של הפרטים המזהים.

ג.       מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף הקודם, ועל מנת ש”תנוח דעתי” (כלשונך) אבקש להמציא לי העתק ממכתבה של עו”ד ענת ליברמן מחודש 12.2008, וממכתבם של החייבים, נשוא מכתבה של עו”ד ליברמן.

ד.      אבקש העתק מכל התיעוד המראה את כל הפעולות שנעשו ב-469,848.54 השקלים המסומנים ב”סולמית” בדף החשבון, וכן הסבר מדוע פוצל התשלום שנתקבל ע”י הכונס, ולא נרשמה יתרת חוב “נגטיבית”.

ה.     אתה אומר כי במכתבה הנ”ל “התייחסה עו”ד ליברמן, בין היתר, … ולזקיפתם לכאורה על חשבון חוב שהיה קיים בתיק הוצאה לפועל אחר שהיה תלוי ועומד כנגדם”. מה פירוש “לכאורה”? האם הייתה זקיפה כאמור, או שלא הייתה זקיפה? ואם הייתה זקיפה, אני מבקש את כל התיעוד המראה כי הייתה זקיפה כדין.

ו.        אבקש העתק מהאסמכתא מס’ 040055248ס, המתייחסת לסכום הנ”ל.

ז.       הביטוי “בהתאם להוראות סעיפים …” אינו עובדות, אלא מסקנה משפטית, ולכן אני מציע שתמציאו לנו את העובדות, קרי התיעוד, והקוראים ישפטו אם זה היה “בהתאם” לסעיפים, או שלא “בהתאם” להם.

ח.     אחר כל הדברים האלה, אני מציע שתעברו על מכתבי אל מר רט, ותענו לנו על כל השאלות המופיעות שם, אחת-לאחת, החל מהשאלה איפה הכסף?

ט.      אפנה אותך אל הצהרת ה”שקיפות” של מנהל רשות האכיפה והגבייה, מר דוד מדיוני, באתר הרשמי של הרשות.

כעת, ברשותך, אתיחס למה שאתה הצגת “בפתח הדברים” (“אבקש להביע את הסתייגותי מן האופן שבו בחרת לבטא את עמדותיך, ושלדידי מקומו לא יכירנו בשיח המקובל בין אזרח לרשויות השלטון”).

פעם היו מתריסין כנגדי את ה”באיזה סגנון אדוני מדבר“, וגם מקומך לא נפקד בין המתריסין האלה, אבל אחרי שהראיתי למתריסין שאני מדבר בסגנונו של בית המשפט העליון (למשל: “אבי אבות הטומאה”), קמה לנו סוגה (ז’אנר) חדשה: התרסות על “אופן” ההתנסחות, “אופן” הצגת הדברים וכו’, וגם אתה הלכת שבי אחריה.

אני מקבל באהבה כל ביקורת, ואני מוכן להכות בפומבי על כשלי וטעויותיו.

יתירה מזאת, אני לא מהסס להודות בטעויותי כאשר אני עצמי היחיד אשר ער להן. ראה, למשל, את מאמרי על חובת הדיווח להוצל”פ ע”י כונס נכסים שהוא גם בא-כוחו של הזוכה: על תקנה לא-רלוואנטית, ועל טעות אידיוטית שלי.

יחד עם זאת, אני דוחה בבוז ובשאט-נפט האשמות סתמיות ולא ממוקדות על “אופן הצגת הדברים”, וכו’, ולכן, אם באמתך-ובתמים יש לך הערה עניינית וממוקדת על “אופן הצגת הדברים” על ידי, התכבד נא להציג אותה בצורה ברורה, תוך ציטוט של אותם המקומות בהם “אופן” הבעת הדברים על ידי אינו ראוי.

ואם אין לך – נא להתנצל.

“פיסקת בוזגלו” בה אתה מסיים את מכתבך הינה מיותרת ומעליבה, משום שאתה מייחס לי בה אי-הבנה של מה שאין במכתבך, ולא אמור או מתיימר להיות בו.

איני קוצב לך זמן לתשובה, כי כעת האינטרס שלכם הוא לשכנע אותי, ומבחינתי הכדור נמצא כעת על שולחנו של שר המשפטים.

באותו הכבוד שאתה רוחש לי,

 

שמחה ניר, עו”ד

העתקים:

הפרופ’ יעקב נאמן, שר המשפטים, משרד המשפטים, ירושלים

מר משה גל, מנהל בתי המשפט

השופט שמעון שטיין, הממונה על הרשמים, והגב’ קרן לזימי, ממונה (בירור תלונות על רשמים)

חברי הכנסת

_________

הפרקים הקודמים בסאגה המבישה הזאת:

כב’ רשם ההוצל”פ רט עמיעד, איפה הכסף? לאן נעלמו חצי מיליון (!) שקלים?!

פרשת רשם ההוצל”פ הגנב עמיעד רט: התלונה הרשמית

פרשת הרשם הגנב עמיעד רט: שר המשפטים יעקב נאמן מרחיק עדותו

משה גל וקרן לזימי שוכבים על הגדר, למען הרשם הגנב עמיעד רט

פרשת הרשם הגנב עמיעד רט: היוהמ”ש מגלגל את האחריות לפרקליט המדינה, וזה האחרון מתנער ממנה

פרשת רשם ההוצל”פ הגנב עמיעד רט: יהודה ויינשטיין, הכדור בחזרה אליך

פרשת רשם ההוצל”פ הגנב עמיעד רט: יעקב נאמן, הכדור בחזרה אליך

פרשת רשם ההוצל”פ הגנב עמיעד רט: ברק לייזר נשכב על הגדר למען קרן לזימי, משה גל והגנב

 



כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר