פרשת רשם ההוצל”פ הגנב עמיעד רט: יעקב נאמן, הכדור בחזרה אליך

פרשת רשם ההוצל”פ הגנב עמיעד רט: יעקב נאמן, הכדור בחזרה אליך

שמחה ניר, עו”ד
06.12.2010 22:27
ומטעמו תיענה

ומטעמו תיענה


שר המשפטים גלגל את תלונתי אל מנהל בתי המשפט, ופקידה מלשכתו של זה האחרון מטייחת את הנושא, כשהיא מסתתרת מאחורי חסיון שאינו קיים *** אני חוזר אל המבשרת המוכרת לנו, אשר, כרגיל, אינה מבשרת דברשמחה ניר, עו”ד

www.quimka.net

www.quimka.com

quimka@quimka.com

 

6.12.2010

לכבוד

הפרופ’ יעקב נאמן

שר המשפטים

משרד המשפטים

ירושלים

 

נכבדי,

הנדון: רשם ההוצל”פ רט עמיעד – תלונתי אליך מיום 6.10.2010

ביום 10.11.2010 עונה לי יועצתך, מבשרת נבו,  כי תלונתי הועברה להתייחסותו של מנהל בתי המשפט, משה גל, “ומטעמו תיענה”, כלשונה (מכתבה מס’ 2010-0002-11323 מיום 10.11.2010 (פנימי מ-ו)).

בתשובה לגב’ נבו אני מבהיר כי מותר, כמובן, לשר שהשר רשאי להיעזר במי שהוא חפץ, אבל תשובה מגיעה לי מטעם השר עצמו, ולא מטעמם של אחרים, אשר אין להם מעמד סטאטוטורי בנושא.

על כן, כך אמרתי, אני מוכן לקבל ממנהל בתיהמ”ש רק תשובה שתהיה מקובלת גם עלי וגם עליך, ובמאמר מוסגר הבעתי תהייה מדוע השר לא העביר את תלונתי גם ליועץ המשפטי לממשלה, על מנת שזה יורה, על פי שיקול דעתו, לפתוח בחקירה פלילית.

את מכתבי אל הגב’ נבו סיימתי במלים מודגשות:

תמוה בעיני עד מאוד כיצד יכולים שר משפטים בישראל, ויחידות משרדו עימו, לגלות אדישות כזאת, כאילו שהם עושים לי טובה אישית, כאשר מיוחסת לאחד מכפיפיו גניבה (או שותפות לגניבה) של חצי מיליון שקלים.

ביום 30.11.2010 עונה לי הגב’  עונה לי הגב’ קרן לזימי, עוזרת משפטית למנהל בתי המשפט, תשובה שכולה התחמקות תחת מעטה של “חסיון” שאין לו כל בסיס, ומסך-עשן אשר מתמצה במלים “לא נמצא יסוד”.

“לא נמצא” – משום שלא חיפשו תשובה לשאלות שהצבתי, ובראשן – “איפה הכסף” (שאנחנו יודעים שהוא התקבל, אבל אין לגביו שום רישום בתיק ההוצל”פ עצמו);

“לא נמצא” – משום שמשה גל נושא באחריות לכל מה שנעשה בהוצל”פ באותה התקופה, ואיך אתה מצפה שהחתול יודה בכך שהוא אחראי לגניבת השמנת?

בו-ביום אני עונה לה, ומביא לפניה את כל הפרטים ה”חסויים”, ומציין כי אני מפרסם את מכתבי זה ברחב האינטרנט, כך שמאותו הרגע כל ה”חסוי” כבר חשוף לכל העולם, והתירוץ הזה אינו תקף עוד.

זה מכתבי אל הגב’ לזימי, כפי שהוא מופיע קבל כל העולם ואשתו.

כיוון שתירוץ החסיון כבר לא קיים, וכיוון שהגב’ לזימי כבר מכירת את התיק, דרשתי ממנה להשיב תוך 24 שעות לשאלה איפה הכסף, ותוך 24 שעות נוספות לכל שאר השאלות, אבל היא – כמה מפתיע – לא השיבה כלל.

אני חוזר אליך, איפוא, עם תלונתי המקורית על רשם ההוצל”פ עמיעד רט, על אשר היה שותף לגניבה של כחצי מיליון שקלים.

בנוסף לכך אני מתלונן על מנהל בתי המשפט, משה גל, ועל יועצתו המשפטית, קרן לזימי, על אשר מעלו בתפקיד שהטלת עליהם, ובמקום לחשוף את האמת, הם טייחו עליה.

כיוון שמפנייתי המקורית אליך כבר עבר המועד לתשובה עניינית מנומקת, אני דורש תשובה עניינית לתלונתי כנגד הרשם עמיעד רט תוך שבוע מהיום, וכנגד האחרים – תוך המועד שנקבע בחוק לתשובה עניינית מנומקת.

 

בכבוד רב,

 

שמחה ניר, עו”ד

_________

הפרקים הקודמים בסאגה המבישה הזאת:

כב’ רשם ההוצל”פ רט עמיעד, איפה הכסף? לאן נעלמו חצי מיליון (!) שקלים?!

פרשת רשם ההוצל”פ הגנב עמיעד רט: התלונה הרשמית

פרשת הרשם הגנב עמיעד רט: שר המשפטים יעקב נאמן מרחיק עדותו

משה גל וקרן לזימי שוכבים על הגדר, למען הרשם הגנב עמיעד רט

פרשת הרשם הגנב עמיעד רט: היוהמ”ש מגלגל את האחריות לפרקליט המדינה, וזה האחרון מתנער ממנה

פרשת רשם ההוצל”פ הגנב עמיעד רט: יהודה ויינשטיין, הכדור בחזרה אליךכתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר