פרשת הרשם הגנב עמיעד רט: היוהמ”ש מגלגל את האחריות לפרקליט המדינה, וזה האחרון מתנער ממנה

פרשת הרשם הגנב עמיעד רט: היוהמ”ש מגלגל את האחריות לפרקליט המדינה, וזה האחרון מתנער ממנה

שמחה ניר, עו”ד
06.12.2010 11:38
אדיש לגניבות בהוצאה לפועל

אדיש לגניבות בהוצאה לפועל


אריאל נפתלי מלשכת פרקליט המדינה “מציע” לנו לפנות למשטרה * אני מסביר לו “בכפית” מדוע היועץ המשפטי הוא הכתובת לתלונה הזאתשמחה ניר, עו”ד

www.quimka.net

www.quimka.com

quimka@quimka.com

 

 

24.11.2010

 

 

לכבוד

מר אריאל נפתלי

לשכת פרקליט המדינה

משרד המשפטים

ירושלים

נכבדי,

הנדון: רשם ההוצל”פ רט עמיעד

למכתבך מס’ 2010-0047-9448 מיום 31.10.2010, בעניין שבנדון, המתיימר להיות תשובה מטעם היועץ המשפטי לממשלה.

תלונתי ליועץ המשפטי כנגד הרשם עמיעד רט מוענה אליו בתור מי שעומד בראש התביעה הכללית, ומוסמך להורות לגופי החקירה השונים לפתוח בחקירה, או להפסיק חקירה. לגבי דידי הוא “שוטר-העל” של המדינה, המשטרה האולטימטיבית.

כעולה ממכתבך עצמו, היועץ המשפטי העביר אליכם את הטיפול בתלונתי, והוא עשה זאת, זה ברור, לא כדי שאתם תשמשו “תחנת מימסר”, או “פקידים” שלו, או ש”תייעצו” לי לפנות לתחנת המשטרה הסמוכה למקום מגורי – את זה יכול היה היועץ המשפטי לעשות בעצמו, באותו המאמץ הכרוך בהפנייה אליכם, וחזקה על היועץ המשפטי לממשלה שהוא יודע שאני יודע כי “באפשרותי להגיש תלונה למשטרה”.

את הפנייה במישרין אל היועץ המשפטי לממשלה, כ”שוטר-העל” של המדינה, לא אני המצאתי, ודבר של יום ביומו הוא שהיועץ מורה למי שנראה לו לחקור חשדות אלה או אחרים. כאשר חבר הכנסת, למשל, פונה אל היועץ המשפטי, הוא לא שולח את המתלונן לתחנת המשטרה הסמוכה למקום מגוריו, אלא מטפל בה בדרך שתיראה לו, כולל העברת התלונה אל המשטרה עצמה, או אל גוף חוקר אחר – לפי שיקול דעתו.

כן, היועץ המשפטי לממשלה יכול לומר למתלונן זה “קטן עלי”, לך תפנה למשטרה, אבל המבחן הוא לא מעמדו של המתלונן, אלא נסיבותיה של התלונה. אני מניח שאם חבר-כנסת יפנה אל היוהמ”ש בתלונה פלילית אשר אין לה דבר וחצי דבר עם תפקידו כחבר-הכנסת, והיא נובעת, למשל, למשל, מסכסוך-שכנים, היועץ המשפטי ינהג לפי מהות התלונה, ולא לפי מעמדו של המתלונן.

אם אכן סבור היועץ המשפטי לממשלה שהתלונה הזאת – תלונה כנגד בעל תפקיד שיפוטי על גניבה, או שותפות לגניבה, של חצי מיליון ש”ח במסגרת עבודתו השיפוטית – אכן “קטנה עליו” – שיגיד את זה במפורש, ואז אני אחליט מה לעשות הלאה.

אני לא יודע עד כמה אתה מכיר את האג’נדה שלי, אבל אני לא אחד כזה שרץ למשטרה על כל “פיפס”, ועל גניבת הרכב שלי – דבר אשר, לצערי, קרה לי כמה פעמים בחיי הקצרים – אני אכן פונה לתחנת המשטרה, ולא ליועץ המשפטי לממשלה.

במקרה הזה אני סבור כי התלונה מספיק נכבדה כדי שהיועץ המשפטי לממשלה וצוותו יפקחו עליה, ומעבר לכך, כנימוק משני, אציין כי אני לא סומך על המשטרה המקומית בזרנוגה גימ”ל שהיא תעז לטפל בבעל משרה שיפוטית בלי הנחייה של היועץ המשפטי לממשלה, אשר יידע, מן הסתם, לנתב את התיק לחוקרים המתאימים – דבר שלי אין הכלים לעשותו.

אני מבקש להבהיר בזה חד-משמעית: אני לא מתלונן על פגיעה אישית בי, אני בכלל לא מכיר את הנילון, עמיעד רט, ואני מתלונן מכוח האינטרס הציבורי שאני רואה את עצמי מחוייב לו. אתם לא עושים לי טובה, ואם הנושא הזה קטן על היועץ המשפטי לממשלה – זה קטן גם עלי, ואני לא הולך למשטרה להתלונן על זוטי-דברים.

על דבר אחד אני עומד: אם הנושא הזה קטן על היועץ המשפטי לממשלה – שיגיד את זה בעצמו, ולא ייתן לפקיד בלשכת פרקליט המדינה לשכב למענו על הגדר, כי בסרט הזה כבר הייתי אין-ספור פעמים בחיי הקצרים.

אם נשיא ארה”ב, ברק אובמה, עונה לי בעצמו, בשמו ומטעם עצמו (ראה קישור), גם היועץ המשפטי לממשלה של מדינת ישראל יכול לענות לי באופן אישי, בשמו ומטעם עצמו.

תמוה בעיני עד מאוד כיצד יכול היועץ המשפטי לממשלה לגלות אדישות כזאת, כאילו שהוא עושה לי טובה אישית, כאשר מיוחסת לבעל תפקיד שיפוטי גניבה (או שותפות לגניבה) של חצי מיליון שקלים.

ואגב, אני לגמרי לא בטוח שניתן, חוקית או מעשית, לפתוח בחקירה כזאת בלי אישורו של היועץ המשפטי לממשלה, ואני לא מאמין שהמשטרה תפתח בחקירה הזאת בלי לבקש את אישורו של היועץ המשפטי לממשלה, כך שבכל מקרה הנושא יחזור אל אותה נקודת-האפס, דהיינו אל שולחנו של היועץ המשפטי, והשאלה היא לשם מה ללכת סחור-סחור?

אני מבהיר בזאת חד-משמעית כי אם, עד למועד 45 יום מפנייתי אל היועץ המשפטי לממשלה, לא אקבל תשובה המאשר כי היועץ המשפטי לממשלה לוקח תחת אחריותו את הטיפול בתלונתי, אני אראה בכך סירוב לתת תשובה מנומקת, על כל ההשלכות שבדבר.

מועד 45 הימים מסתיים ביום 26.11.2010.

 

בברכה,

 

שמחה ניר, עו”ד

 

_________

הפרקים הקודמים בסאגה המבישה הזאת:

כב’ רשם ההוצל”פ רט עמיעד, איפה הכסף? לאן נעלמו חצי מיליון (!) שקלים?!

פרשת רשם ההוצל”פ הגנב עמיעד רט: התלונה הרשמית

פרשת הרשם הגנב עמיעד רט: שר המשפטים יעקב נאמן מרחיק עדותו

משה גל וקרן לזימי שוכבים על הגדר, למען הרשם הגנב עמיעד רטכתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר