רחל אבני, מנהלת אגף בכירה בנציבות תלונות הציבור, ממשיכה לעשות צחוק מהעבודה!


רחל אבני, מנהלת אגף בכירה בנציבות תלונות הציבור, ממשיכה לעשות צחוק מהעבודה!שמחה ניר, עו”ד
27.06.2010 21:45


רחל אבני, מנהלת אגף בכירה בנציבות תלונות הציבור, ממשיכה לעשות צחוק מהעבודה! - הוועדה לבחירת שופטים - וולב"ש - פניות הציבור - יחפ"צ - יעקב נאמן - שר המשפטים - ברק לייזר - נשיא בפועל - נשיא בית משפט - הרוצה לשקר - אלכס מישקיטבליט - נת"ץ - נציב תלונות הציבור - רחל אבני


נאמנה לשיטתה המוכרת לקוראי האתר הזה ממשיכה אבני לזלזל באינטליגנציה שלנו, מכבירה בהרצאות-בכפית לילדים מפגרים, ומבליעה לתוכן, כדבר המובן מאליו, דברים שאינם מובנים כלל
שמחה ניר, עורך-דין

www.quimka.net

www.quimka.com

quimka@quimka.com

 

27.6.2010

 

לכבוד

הגב’ רחל אבני

מנהלת אגף בכירה

נציבות תלונות הציבור

ירושלים

הנדון: תיקכם 503298, מכתבך מיום 17.5.2010

מכתבך אינו תשובה עניינית  למכתבי הקודם, מיום 13.5.2010, בו השגתי על תשובתו של מר אלכס מישקיטבליט בעניין תלונתי בעניין מינויו של השופט דוד חשין כנשיא שני בביהמ”ש המחוזי, נצרת.

גוף מכתבך מונה 204 מלים, מתוכם רק 11 הן רלוואנטיות למכתבי הקודם.

שאר 193 המלים הן הרצאה אקדמית המבוססת על ההנחה שאני לא מכיר את החוק על פיו אתם פועלים, ואת מגבלותיו, אבל את בעצמך אומרת כי תלונתי המקורית “כלל לא נסבה על החלטת השר, אלא על אי מתן תשובה עניינית לפנייה שנשלחה לשר”, וממילא ברור כי אני ער לכך שאני רשאי להתלונן רק על מעשה הפוגע בי במישרין (ולכן גם לא היית צריכה להדגיש – פעמיים – את המילה “במישרין”).

11 המלים הרלוואנטיות בתשובתך הן “משניתנה בתאריך 18.3.10 תשובה עניינית למכתב נשוא התלונה, תוקן בכך הליקוי”. את מבליעה אותן לתוך מכתבך כדבר המובן מאליו, אבל זה לא מובן מאליו, ולא מובן בכלל.

כפי שציינתי במכתבי הקודם, על ה”תשובה” ה”עניינית”  הזאת חלה האימרה: הרוצה לשקר, ירחיק עדותו, משום שמהתכתבות מאוחרת יותר בעניין הזה עם משרד המשפטים אני למד כי התשובה אינה תשובתו של השר, אלא של הנהלת בתי המשפט, ופנייתי כלל לא הונחה על שולחנו של השר, וכי מהתכתבות אחרת עם משרד המשפטים עיולה כי אפילו היו אומרים – ואפילו את זה הם לא אמרו! – שהתשובה הזאת היא “על דעת השר”, גם אז ערכה הוא כקליפת-השום.

כפי שהראיתי במכתבי הקודם, גם לגופו של עניין, תשובתו של עו”ד לייזר אינה “עניינית”, ואינה לעניין, משום שהיא רק מסבירה את המצב העובדתי בשטח (וגם מטעה, כשהיא אומרת “משמש כיום בפועל כנשיא”, כדי לתת תחושה שהוא רק “נשיא בפועל”, ולא “נשיא לכל דבר ועניין”) והיא גם לא מתייחסת לשיקולים הזרים שבמינוי הזה: פתרון בעיה פרסונלית של “מקורב למלכות”.

אני חוזר ודורש, איפוא, תשובה עניינית מלאה, בחתימתו של השר.

אני חוזר ודורש לקבוע כי תשובתו של עו”ד ברק לייזר אינה תשובתו של השר.

אני חוזר ומזכיר לך את ההיבטים הנוספים של תלונתי לנציב התלונות, אשר לרובם לא התייחסת גם את:

·        ההיבט השני – הימנעותה של היחפ”צ (היחידה לפניות הציבור במשרד המשפטים) מלהעביר את פנייתי אל לשכת השר, להחלטתו האישית של השר: זאת רעה חולה במשרד המשפטים שהיחפ”ץ מיירטת פניות אל השר ואל שאר גורמי המשרד, והיא לא באה על תיקונה גם עם מכתבו של היועץ המקצועי למנהל בתי המשפט (עו”ד ברק לייזר). אני חוזר ודורש כי פנייתי תונח על שולחנו של השר, בהיותי סמוך ובטוח כי הפרופסור-למשפטים יעקב נאמן ייתן תשובה אחרת.

·        ההיבט השלישי – דרישתה של היחפ”צ כי אפנה את תלונתי אל הוועדה לבחירת שופטים (וולב”ש), כאשר לוולב”ש אין שום סמכות בנושא, ולא זו בלבד, אלא שהנמען הוא – אקס אופיציו – גם יו”ר הוולב”ש, ופשיטא שגם אם נלך לשיטתה היחפ”צ – גם אז שלחתי את תלונתי אל הכתובת הנכונה. בנקודה הזאת הבירור כבר מוצה עד תום עם קביעתכם שהדרישה הזאת לא הייתה במקומה, ולכן כל מה שנותר הוא להכניס את הבירור לסטטיסטיקה של התלונות שנמצאו מוצדקות, כדי שהיחפ”צ תחדל מדרכה הרעה – האם זה כל כך קשה לכם?

בהמשך לאמירתך לפיה “משניתנה בתאריך 18.3.10 תשובה עניינית למכתב נשוא התלונה, תוקן בכך הליקוי” את מוסיפה ואומר כי הליקוי תוקן “עוד בטרם היה סיפק בידי הנציבות לפנות אל הגוף הנילון ולהצביע בפניו על הטעות …”, אבל התשובה מיום 18.3.2010 לא ניתנה משום שהגוף הנילון התנהל בעצלתיים, אלא משום שאני נדנדתי, וחזרתי ונדנדתי, בדרישה לתשובה.

ועם כל הכבוד, מה שאת אומרת פירושו הוא שלרשויות מותר להפוך את האזרח לנודניק, ואם בסופו של דבר הם מועילים בטובם לענות – חטאיהם נמחלים להם, ודווקא הפונה הוא זה אשר נענש … ולא זו בלבד, אלא שבדברייך גלומה גם המלצה לפנות אל הנציב ישר עם התשובה הראשונה, או עם היעדרה. האם זה מה שאתם רוצים?

·        הרביעי – הסירוב של היחפ”צ להשיב לי אם תשובתה היא על דעת השר. זה היה חלק נפרד בתלונתי, על אי מתן תשובה לפנייה נפרדת, בעלת קיום עצמאי, וזכותי לקבל תשובה עליה אינה תלויה בשאלה אם בירורה של התלונה העיקרית מוצה עד תום, או שלא מוצה בכלל.

·        החמישי – הימעותם של השר ושל המנכ”ל להשיב לי על אותה השאלה, וגם לתלונתי בעניין הזה יש קיום עצמאי, עם דרישה לבירור נפרד.

·        והששי – הפעלתם של שיקולים פרסונאליים-“מקורביים” פסולים במינוי בו מדובר. יכולתי לכתוב לשר שני מכתבי נפרדים, בו-זמנית או בזה-אחר-זה, ולא מגיע לי עונש על כך שאני מעלה את שני הנושאים באותה הפנייה.

והוא הדין גם בתלונתי אליכם: לא מגיע לי עונש על שאני מעלה את כל הנושאים באותה התלונה, במקום לשלוח לכם תלונה נפרדת “על כל פיפס”.

אני חוזר ומבקש התייחסות מלאה לתלונתי, על כל הסתעפויותיה.

באותו הכבוד שאת חולקת לי,

 

שמחה ניר, עורך-דין

____________

עוד על רחל אבני:

מרת רחל אבני, את כתבי-ההגנה שלך תפיצי במקומות אחרים!

להלל שמגר, מנהל נציבות תלונות הציבור, על עו”ד רחל אבני: האם האישה הזאת אידיוטית או מושחתת?

נציבות תלונות הציבור: האם עו”ד רחל אבני, מנהלת בכירה של אגף, שותפה לקנוניה עם לינדה שפיר, מנכ”ל לשכת עורכי הדין?

עוד על טיפולם של שר המשפטים והנתל”ש בעניינה של השופטת גיליה רביד: מה אומר עו”ד הלל שמגר, מנהל נציבות תלונות הציבור?

עוד על טיפולם של שר המשפטים והנתל”ש בעניינה של השופטת גיליה רביד: מה אומרת רחל אבני?

____________

עוד על אלכס מישקיטבליט:

עו”ד אלכס מישקיטבליט מתחמק מטיפול בתלונה למיכה לינדנשטראוס, על הטיפול הלקוי של משרד המשפטים בעניינה של השופטת גיליה רביד

להלל שמגר, מנהל נציבות תלונות הציבור: האם עו”ד אלכס מישקיטבליט הוא אידיוט, או שהוא עושה את עצמו?

הרפראנטים של מיכה לינדנשטראוס מתחילים

הרפראנטים של מיכה לינדנשטראוס מחליפים נימוקי-דחייה כמו גרביים

לרפראנטים של מיכה לינדנשטראוס נגמרו הגרביים
כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר