יוסף הרמן לדירקטורים בבנק לאומי: החזירו לי את כספי!


יוסף הרמן לדירקטורים בבנק לאומי: החזירו לי את כספי!יוסף הרמן
06.10.2009 19:30


יוסף הרמן לדירקטורים בבנק לאומי: החזירו לי את כספי! - בנק לאומי - הוצאה לפועל - גליה מאור - דירקטורים - שופטים - רשמים - חישובי ריבית - סחיטה


בנק לאומי (וכנראה שהוא לא היחיד) פיתח שיטה פלילית לעושק חייבים בהוצאה לפועל (בשיתוף פקידים, עורכי דין, רשמים ושופטים). שחיתות במאות מיליארדים. במכתב-אזהרה לדירקטורים של הבנק מתאר הכותב את השיטות.
יוסף  הרמן

טל.  054-4740618            פקס 077-4301362

ת.ד.  48022            תל-אביב, 61480

hermanjoseph22@gmail.com

____________________________________________________________________

 

5 אוקטובר, 2009

 

לכב’

חברי דירקטוריון בנק לאומי לישראל בע’מ

תל-אביב

 

1.         גולדמן יעקב                 2.       גוזמן אברהם רמי      3.         גל-ים ציפורה

4.         גנס  אריה                    5.       דברת  משה                6.         כהן  דורון

7.         כץ  מרים                      8.       משעל יעקב                9.         וידמן  משה

10.       סגל  נורית                    11.     קורן  צבי                      12       שוורץ מנחם דב

13.       פרופ’ אפרים צדקה    14       אדלר ראובן                15        פרופ’ ישראל גלעד

 

א.ג.נ.,

 

הנדון: ניהול הנהלת בנק לאומי ומצב בנק לאומי היום

 

1.           אני כבר פניתי אל כל אחד מכם בשלוש השנים האחרונות, והודעתי לכם על מערכת ניהול שלילית, עבריינית באופן קיצוני ביותר.

2.           מסרתי מספר פעמים מכתבים לחברי הדירקטוריון, לאיתן רף, יו’ר בשכר של דירקטוריון בנק לאומי, תוך בקשה מיוחדת להעביר לכל דירקטור את המכתבים.

              נתקלתי באינפורמציה מוזרה, שיש חשד שאיתן רף, יו’ר הדירקטוריון לא העביר כלל את המכתבים ולא מסר לדירקטורים על כל העובדות החמורות ביותר על הנעשה בבנק לאומי.

3.           היות ויש חשד כבד שציבור הדירקטורים לא יודע את העובדות, אני מוסר לכם את העובדות, לכל אחד, אם במשלוח מכתב לביתו לפי כתובתו, או שמספר דירקטורים אין לי את כתובת ביתם, אמסור את המעטפות בכניסה לבנק, לאיתן רף,  עם שמו של כל דירקטור, כמו שעשיתי בעבר.

              אני מבקש מכל דירקטור שקיבל ממני מכתב זה, להפנות תשומת ליבו של דירקטור שלא קיבל, היות ומדובר בעבירה חמורה על החוק של דירקטורים וכל דירקטור יחויב באופן אישי לשלם לכל הלקוחות הקורבנות סכומי עתק.

              בבדיקה שלי עם חברות הביטוח, נאמר לי שהביטוח לא משלם, אם יסתבר שהיו מעשים פליליים, וכל דירקטור יכול לדעת ולעצור ולדרוש תיקון.

4.           אני קורבן של מערכת בנק לאומי, וכבר כיום, אני מומחה לעניין בנק לאומי – הנהלה – מערכת גביית חובות – עורכי דין של הבנק – בתי משפט – הנהלת בתי המשפט – הנהלת ההוצאה לפועל – שופטים – רשמים (ראשי ההוצאה לפועל) – עובדי בתי המשפט ועובדי ההוצאה לפועל – חייבים ועורכי דין של החייבים.

5.           בשנת 1995 השתלטו כל הבנקים בישראל על מערכת הנהלת בתי המשפט בישראל,  ביקשו וקיבלו שיתוף פעולה מלא של מנהלים בהנהלת בתי המשפט ותוך שיתוף פעולה הזינו את מחשב ההוצאה לפועל בריביות מטורפות, מעל הריביות שנפסקו על ידי שופטים בבית המשפט.

              מערכת פלילית זו החלה למעשה לאחר שהגב’ גליה מאור הגיעה להנהלת בנק לאומי מתפקיד המפקחת על הבנקים.

              המובילים בפעולת השתלטות על מערכת בתי המשפט היו בנק לאומי.

6.           ואז התמונה היא למעשה זו:

              קיים מחשב של ההוצאה לפועל, שמוזן בריביות מטורפות מעל הריבית כחוק, ועל ריביות אלו, הועמסו חישובים נוספים והצמדה. מחשב ההוצאה לפועל מחייב את החייבים לפי 44% בשנה ויותר.

7.           מטרת ההוצאה לפועל: לסייע לזוכה לממש את פסק הדין. אם בפסק הדין כתוב שהחייב ישלם קרן + 15% ריבית, זו הריבית שחובה לגבות ממנו.

              אבל, אם חשבון החייב חויב לפי 44% בשנה הרי שכל החייבים לבנק לאומי חויבו ושילמו ב- 300% מעל פסק הדין.

8.           קיים חוק ההוצאה לפועל, תקנה 17 א[א] שבה כתוב מפורשות שעל הנהלת הבנק לדווח להוצאה לפועל על כל תקבול שקיבלה ישירות (או דרך עו’ד הבנק בתוך 7 ימים.

              כמובן שהנהלת בנק לאומי לא ביצעה חוק זה, אלא במקרים בודדים, וכך למעשה, בדרך זו הנהלת הבנק ביצעה ניפוח חובות לקוחות הבנק לפי 44% בשנה.

9.           לגבי אותם מקרים שהנהלת הבנק דווחה להוצאה לפועל: הנהלת הבנק תמיד דווחה באיחור עצום של חודשים ושנים.

              הדווח המאוחר הוא דווח כשבו מצוין תאריך התשלום בפועל לאחור.

              תוכנת מחשב ההוצאה לפועל עוותה לחלוטין לפני זמן רב, ואז למעשה, מחשב ההוצאה לפועל יודע לזכות את החייב בחשבון ההוצאה לפועל לאחור לפי חוק פסיקת ריבית בלבד, כלומר 6% בשנה.

              חיוב הלקוחות לפי 44% , זיכוי לקוחות הבנק לפי 6% בשנה. מדובר בניפוח חובות לפי 750% בשנה.

10.         בכמה כסף מנפחים את חובות החייבים לבנק?

11.         מעשה מטורף אחר, הוא פתיחת 2 תיקי הוצאה לפועל על אותו החוב. כלומר, הנהלת הבנק פותחת ללקוח 2 תיקי הוצאה לפועל על אותו החוב, וכך מכפילה את החובות, מכפילה את הוצאות המשפטיות, מכפילה את שכר טרחת עורכי הדין, ולמעשה מנפחת חובות בשני חשבונות.

              השיטה: החייב ערב בחשבון, ובחשבונות נוספים.

              תחילה מרכזים את כל החובות בחשבון אחד, פותחים תיק מימוש משכנתא ואחר כך, מקבלים פסקי דין, ועם פסקי הדין פותחים תיקי הוצאה לפועל נוספים.

              למעשה מלאכת סחיטת לקוחות הבנק היא כמעט ללא גבול.

12.         היות וחשבון ההוצאה לפועל מנופחים בקצב רצחני, הנהלת הבנק מבקשת לנפח את החשבונות בבנק  גם כן, היות והוראות בנק ישראל, המפקח על הבנקים הן שחשבון הבנק יהיה זהה לחשבון ההוצאה לפועל.

              וכך נעשים הדברים:

א.        מרגע שלקוח בקשיים, הוא לא מקבל בכלל דפי חשבון בנק ואז הוא עיוור.

            כמובן שזאת בניגוד לחוק הבנקאות ופסקי דין של בתי משפט.

ב.        מחייבים בדפי חשבון הבנק חיובים מהדמיון , ככל שהדמיון מאפשר שמות, בחיובים שנקראים “יומן” “מטבע זר” ועוד.

            זאת למרות שלפי הוראות בנק ישראל, ולמרות פסקי דין חלוטים של בתי משפט שאסור להנהלת בנק לחייב בדפי חשבון הבנק אפילו שקל אחד ללא אישור של רשות שיפוטית או ראש ההוצאה לפועל.

            אצלי למשל, ניפחו בסעיף יומן את החוב בחשבון הבנק ב – 45% מהחוב.

ג.         החייב משלם כספים רבים לעו’ד של הבנק, ברוב טיפשותו ובורותו, כדי להוריד את החוב בחשבון הבנק.

            כספים אלו בסכומים עצומים לא מגיעים בכלל לחשבון החייב בבנק.

            יש חשד שכספים אלו מגיעים לקופה של כסף שחור, קופה ב’ שממנה משלמים לשירותים וטובות של אנשים שונים.

            כמובן שיוסף הורוביץ ונחום ביטרמן יכולים למסור דו’ח לדירקטוריון.

            הם גם יודעים טוב למי הם משלמים. חלק מהנהנים גם אני יודע.

ד.        כדי שאפשר יהיה לתרץ את הניפוח, עו’ד הבנק מודיעה לרשם שאחראי על התיק, שלפי דברי הכלכלנים בבנק לאומי הריבית על הלוואות דולריות בבנק היא לפחות 32% לשנה. הלוואות דולריות – אלו הם  כלכלני בנק לאומי?.

            הרי חובה להציג תצהיר על דברים אלו, אבל הרשם לא שואל דבר.

            ראש ההוצאה לפועל הוא הרי פקיד בנק לאומי בהוצאה לפועל.

ה.        מה הופך רשמים בהוצאה לפועל לשמש כפקידי בנק לאומי, למרות שלפי חוק הם חייבים לשמש בתפקיד שיפוט? מה מבטיחה הנהלת הבנק לרשמים של ההוצאה לפועל?? התשובה קיימת.

12.         שיטה נוספת חמורה ביותר: החייב שנמכר ביתו ורכושו, כמעט תמיד סכום המכירה גבוה בהרבה מסכום החוב.

              כלומר לפי חשבון ההוצאה לפועל המטורף והמנופח, גם לאחר הניפוח, הסכום שהתקבל הוא גבוה בהרבה מהחוב.

              לפי חוק, חייב החשבון להראות את יתרת הזכות, ועל ראש ההוצל”פ להוציא פסק דין כדי שהחייב יפתח תיק הוצאה לפועל נגד הבנק.

              אבל, מגייסים את כל המכורים לבנק:

א.        המוציא לפועל בתל-אביב חנוך דיכטר רושם בחשבון ההוצאה לפועל רק את סכום החוב, ולא כל הסכום שנכנס מהמכר.(מרמה)

            כך למעשה הוא מעלים מליוני שקלים של לקוח הבנק. כל זאת נעשה בתיאום עם הנהלת בנק לאומי. מעלימים את כספי החייב!

            אבל , כשהחייב פונה אל ראש ההוצאה לפועל בבקשה להורות לבנק להחזיר את עודף הכסף ששולם, ואז צריך הבנק להחזיר לחייב מליוני שקלים, וברוב המקרים גם הרבה יותר.

            יש חשד כבד ביותר, שמתכנסים ביחד מנהלי בנק לאומי, ועורכי דינם, וגם המוציא לפועל דיכטר, שהוא מייצג את ראש ההוצל”פ ומחליטים לקבור את תיק ההוצאה לפועל, כך שהחייב לא יוכל לדרוש את כספו.

            פשוט – קוברים תיק חי שנמצא עם יתרות זכות גדולות 100 מטר באדמה.

            מדוע משתפים פעולה עם הנהלת הבנק מנהלי ההוצאה לפועל וראש ההוצאה לפועל? ציונות? אהבה לגליה מאור? או לאיתן רף?

            זאת חייבת לחקור משטרה. מדובר בפשע חמור. זו שיטה!!

ב.        מה עושה הנהלת הבנק עם אותו סכום עצום שנמצא בחשבון הלקוח החייב בזכות? פשוט סוגרים את חשבון החייב במקום.

            אסור לעשות זאת עד גמר כל ההליכים  המשפטיים!.

            אבל – לאן הולכים מיליוני שקלים של הלקוח הנמצא בזכות???

            הרי מדובר בסכומי כסף רבים ששייכים לחייב – שתחילה סחטו ממנו ומשפחתו במרמה סכומים עצומים, מכרו נכסיו במרמה, ולאחר מכן, גם גנבו את יתרת כספו. זו היא הנהלת בנק לאומי לישראל.

13.         לאחר שהנהלת הבנק גנבה מכל חייב סכומים עצומים, והכסף חייב להימצא בחשבון החייב בבנק, הוטלו על החייב עיקולים על ידי הרשות לגביית קנסות ואגרות. עיקולים הוטלו על חשבון החייב בבנק שצריך להימצא ביתרות זכות.

              אבל, הנהלת בנק לאומי השיבה למשרד המשפטים שאין לחייב כל חשבון או כסף בבנק לאומי. מדובר בשקר מוחלט, מידע כוזב.

              בהתאם לחוק ההוצל”פ סעיף 81 ג[א] העונש על מסירת מידע כוזב זה  הוא שנתיים מאסר כמובן שלגליה מאור-זה יגיע!.

              יש בין פקידי משרד המשפטים, הנהלת ההוצאה לפועל פחד לטפל במנכ”ל הבנק וההנהלה לפי חוק. מדוע? מה החשש?

14.        אבל חמור יותר – דירקטוריון בנק לאומי שהתיר ושתק כשידע  שמתחוללת מערכת של פשע נורא בין כותלי בנק זה.

15.         יש בס”ה בהוצאה לפועל 3.800.000 תיקי הוצאה לפועל, מתוכם 3.200.000 תיקי הוצאה לפועל פעילים של הבנקים. כך, שיש סבירות שלבנק לאומי ישנם 800.000 תיקי הוצאה לפועל פעילים.

א.        800.000 תיקי הוצאה לפועל הם לפחות 3.000.000 קורבנות. מחצית מתושבי ישראל, הם קורבנות של הנהלת בנק לאומי!

ב.        בכמה כסף מדובר?

            לפי הערכה של גורמים שונים, מדובר במערכת של הונאה, מרמה, סחיטה, עושק וגניבת כספי לקוחות חייבים בסדר גודל של 5 – 7 מיליארד ₪ בשנה.

            לפי חישוב והערכה, חייבת הנהלת בנק לאומי להחזיר לקורבנות הבנק להיום סכום של מעל 300 מיליארד ₪.

              אין לבנק, אין לבעלים.

              לפיכך – יש חשד כבד ביותר שבנק לאומי נמצא בפשיטת רגל הגדולה בעולם הבנקאות.

16          מי האחראי? כמובן שהאחראים הם כל הדירקטורים בכל השנים,

              מנהלי הבנק, וכל מי שמקורב למערכת זו.

              מרגע שאני הודעתי בכתב מספר רב של פעמים לכל דירקטור, הרי שהאחריות היא של כל אחד ואחד.

              האחריות היא גם של כל דירקטור בעבר ולא משרת היום, אבל נתן יד

              למעשים פליליים אלו, אם במעשה או במחדל.

              כמובן שמנהלי הנהלת בתי המשפט, ראשי הוצאה לפועל, שופטים ועוד

              יעמדו לחקירות של משטרה.(סמנכ”ל בבנק אישר על הקשר עם שופטים)

              איתן רף וגליה מאור יודעים מצוין אל מי אני מתכוון.

17.         ריכזנו קבוצה גדולה של נפגעים. אנו מחזיקים חומר עצום שנעשה בידי הנהלת הבנק. הקבוצה הולכת וגדלה מיום ליום.

              אנו נתבע אישית כל מנהל וכל דירקטור לשלם לנו את כל כספינו ונזקינו.

              אני משוכנע שמשטרת ישראל תטפל בנושא בצד הפלילי.

              למען האינפורמציה, כדאי לכל דירקטור לדעת שביטוח הדירקטורים לא יתפוס ברגע שתבוא קביעה שמדובר במעשים פליליים.

18.         את ואתה נדרשים בזאת לדאוג לכך, שהנהלת הבנק תחדל מידית ממעשי מרמה שהזכרתי, ולשלם לי את כל הכספים והנזקים שגרמו לי.

              במכתב זה צוינו רק חלק קטן מהמעשים הפליליים. מדובר בעשרות!

 

בכבוד  רב

יוסף  הרמן

 
כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר