לינדה שפיר, מנכ”ל לשכת הדין, מחפה על מהלך מושחת

לינדה שפיר, מנכ”ל לשכת הדין, מחפה על מהלך מושחת

שמחה ניר, עו”ד
26.10.2008 19:32
תצחק, תצחק ...

תצחק, תצחק …


כנופית המושחתים, הצבועים, חלאות-האדם, בראשותו של אילך בומבך בזבזה מכספיהם של חברי הלשכה לממן חקירה מיותרת ומגמתית אשר מטרתה להשאיר אותי מוחזק בציפורניהם *** המנכ”לית עושה עצמה מריונטה בידיהם *** נחשפה ערוותך, אחד דינך להתפטרשמחה ניר, עו”ד

ת”ד 64, כפר יהושע 36000

נייד 050-7520000

מען פרטי: משעול גיל 1-ג’, כפר סבא 44281

טל’  09-7424838, נייד 050-7520000

פקס 09-7424873

www.quimka.net

www.quimka.com

quimka@quimka.com

 

כפר סבא, 23.10.2008

רשום עם אישור-מסירה

 

לכבוד

מרת לינדה שפיר

מנכ”ל לשכת עורכי הדין

רח’ אינשטיין 2

הרצליה

 

הנדון: מכתבך את/187/08 מיום 25.9.2008

מצורפים העתקי 2 מכתבי אלייך, מיום 4.9.השנה.

המכתב האחד מכיל דרישה, ואת לא התייחסת אליו במועד שנקבע בחוק ההנמקות.

המכתב השני נוגע לעניין הנימוס כלפי הזולת. אני תוהה עד כמה הבנת אותו, אפילו ברמה הטקסטואלית. את מתבקשת לנהוג כלפי באותו הנימוס בו את מצפה שאני אנהג כלפייך.

מכתבך שבנדון מנוסח בלשון איום, ובסגנון בוטה ומשתלח, בלתי מאופק ובלתי מרוסן.

ביום 21.3.2006, תחת הכותרת מושחת – תתפטר! פנו 12 חברים בוועד המרכזי ובמועצה הארצית של לשכת עורכי-הדין לראש הלשכה דאז, שלמה כהן, ובין השאר אמרו לו (ההדגשות כנראה במקור):

“נחשפו ערוותך וערוות תומכיך בשער-בת-רבים…

על דברים וקשים שכאלה מעלה הכתוב: “כל שומעו תצילנה שתי אזניו” (שמואל א’, ג’, יא)

אתה וחבורתך נחשפתם והוקעתם כמושחתים עד היסוד וכמי שביזו את לשכת עוה”ד בהתנהגותכם והתנהלותכם באופן שהיא לא בוזתה בו מעולם. עליך ועל אני סיעתך אמר הנביא: עליך ועל אנשי סיעתך אמר הנביא: “כִּי תוֹעֵבָה עָשׂו, גַּם בּוֹשׁ לֹא יֵבוֹשׁוּ, גַּם הַכְלִים לֹא יָדָעו” (ירמיהו, ו’, טו’)

אתה וחבורתך כיליתם – בשחיתותכם השיטתית – כל חלקה טובה בלשכה.

לנוכח כל האמור, אחד דינך – להתפטר ומייד”.

לא למותר לציין כי בין החותמים היה גם מר אילן בומבך, אז יו”ר ועד מחוז תל-אביב, אשר כיהן קדנציה שנייה כיו”ר ועדת האתיקה של אותו הוועד, רב-המושחתים-והצבועים אשר עמד בראש; מבקשי-נפשי, אשר מצאו רבב “סגנוני” (כך!!!) בביטויים כגון “ובכך הצטרפת”, “המדינה לא מגלה לנו”, “מעיד כאלף עדים”, וברוב חוצפתם הוציאו מכספי הלשכה לחקירות פיקטיביות אשר נועדו לאפשר להם להמשיך ולהתנכל לי.

ואת משתפת פעולה עם אבות-הטומאה האלה!

לאור האמור לעיל אני אומר לך את מה שאמרו הנ”ל לשלמה כהן, כמצוטט לעיל, ונראה אם תעשו לי משהו בלי שתעשו את אותו הדבר גם לשנים-עשר המופלאים הנ”ל.

ובאשר לגופו של מכתבך: לא זכורים לי שום מכתב שלכם מיום 17.6.08, ושום תלונה של המוזכרים במכתבך.

והערה אחרונה: אל תחתמי לי “בברכה”. אתם ממיטים עלי קללה-אחר-קלה, והחתימה “בברכה” גרועה מצביעות.

אני מאחל לכם את מה שאתם מאחלים לי.

 

שמחה ניר, עו”ד

 

שמחה ניר, עו”ד

ת”ד 64, כפר יהושע 36000

נייד 050-7520000

מען פרטי: משעול גיל 1-ג’, כפר סבא 44281

טל’  09-7424838, נייד 050-7520000

פקס 09-7424873

www.quimka.net

www.quimka.com

quimka@quimka.com

 

כפר סבא, 4.9.2008

 

לכבוד

הגב’ לינדה שפיר, עו”ד

מנכ”ל לשכת עורכי הדין

תל אביב

 

הנדון: רישום פיקטיבי של מחוז השתייכותי בלשכה – תלונה

על פי המלצתה של עו”ד ברוריה לקנר, נציבת תלונות הציבור של הלשכה, בסע’ 9 למכתבה אלי מיום 29.7.2008 (אשר העתקו נשלח גם אלייך), אני מגיש לך את תלונתי כדלקמן:

1.             בראשית שנת 2003 הודעתי ללשכה על מעבר ממחוז תל-אביב למחוז הצפון, שם פתחתי משרד בבית שבנינו, רעייתי ואני, בעמק יזרעאל, מכוח היותה של רעייתי “בן ממשיך” במושב בו נולדה.

2.             הלשכה אכן שינתה את הרישום למחוז הצפון, ואני אף הצבעתי באותו המחוזי, בבחירות למוסדות הלשכה, באותה השנה.

3.             בתאריך לא-ידוע שינה פקיד מפקידי הלשכה את הרישום בספרי הלשכה כך שאני חזרתי, כביכול, להיות חבר הלשכה במחוז תל-אביב. הדבר נעשה בלי לשאול אותי ובלי שניתן לי להתייחס לנושא.

4.             כללי הלשכה בדבר רישום עורכי הדין במחוזות מתייחסים אך ורק לרישום על פי בקשתו של עורך-הדין (כלל 3) או של המבקש להתקבל ללשכה.

5.             אין שום הוראת-דין המסמיכה מוסד כלשהו ממוסדות הלשכה לכפות על עורך-דין, חד-צדדית, השתייכות למחוז זה או אחר של הלשכה, ואם הלשכה רוצה לכפות דבר כזה על עורך-דין, עליה להגיש תובענה אזרחית לבית משפט הדן במחלוקות שבין אדם לזולתו.

6.             בוודאי שאין אפשרות להעביר עו”ד למחוז אחר בלי לתת לו הזדמנות להגן על עניינו.

7.             גם בתוך הלשכה, סמכות-הביצוע של פעולות סטאטוטוריות, במידה וקיימת, נתונה לוועד המרכזי, ולא לפקיד מפקידיו.

8.             העובדה שפעולות מסויימות נעשות ע”י פקידים על פי בקשתו של עורך-הדין אין פירושה שהם רשאים לעשות זאת כנגד רצונו.

תארי לעצמך ששני הוועדים המחוזיים, זה של מחוז הצפון וזה של מחוז תל-אביב, מגישים נגדי, בעת ובעונה אחת, קובלנות משמעתיות – כל אחד מהם לבית הדין במחוזו-הוא, ואני אומר אני מהאו”ם, לא אכפת לי איכן להישפט, ובלבד שלא אשפט פעמיים.

משכך הם פני הדברים, עותרים 2 הוועדים זה כנגד זה לבג”ץ (או לביהמ”ש לעניינים מנהליים) ומצרפים, כל אחד לעתירתו, כמשיב פורמאלי גם את הוועד המרכזי.

בשלב הזה לא תהייה לוועד המרכזי – שהוא אינו בעל-עניין משלו – אלא לחשוף את המסמכים ולפרט את השיקולים שהובילו לשינוי הרישום, הכל כאמור בהמלצתה הנ”ל של עו”ד לקנר – ויותר.

אשר על כן אני פונה אלייך, ומבקש חשיפת כל המסמכים ופירוט כל השיקולים שהביאו לביצוע הרישום כאמור לעיל – כאילו היה זה על פי צו-הבג”ץ.

אני דורש גם לדעת מי יזם את המהלך הזה, ומי היו כל המעורבים בו – ומהו מקור סמכותם לבצע את המהלך הזה.

ומעל לכל: אני דורש להחזיר את המצב לקדמותו – לאלתר.

 

בכבוד רב,

 

שמחה ניר, עו”ד

 

שמחה ניר, עו”ד

ת”ד 64, כפר יהושע 36000

נייד 050-7520000

מען פרטי: משעול גיל 1-ג’, כפר סבא 44281

טל’  09-7424838, נייד 050-7520000

פקס 09-7424873

www.quimka.net

www.quimka.com

quimka@quimka.com

 

כפר סבא, 4.9.2008

 

לכבוד

הגב’ לינדה שפיר, עו”ד

מנכ”ל לשכת עורכי הדין

תל אביב

 

הנדון: מכתבייך אלי, לאחרונה

איני מתייחס למכתבים פוגעניים ולא מנומסים, והמכתבים ששלחת אלי לאחרונה הם אכן פוגעניים ולא מנומסים.

לו הייתי פונה אלייך כ“מרת לינדה שפיר”, בלי התואר “עו”ד”, היית נעלבת מאוד, כי בגוף שאת מנכ”לו הנימוס עומד מעל לכל: מעל הנאמנות והמסירות, מעל נקיון הכפיים, מעל טוהר המידות ומה לא (מחקר השוואתי יימסר לך, על פי בקשתך).

מוסד אשר מקפיד כל כך על הנימוס, חייב להקפיד קודם כל עם עצמו.

את פונה אלי כ”מר שמחה ניר”, מתוך הנחה – אליה לא אתייחס כאן – שאני מושעה מעריכת הדין, אבל, כידוע, בחוק הלשכה, מול כל ההוראות המפורטות הנוגעות לעו”ד בהשעייה, מה מותר לו ומה אסור לו, אין כל הוראה השוללת ממנו את התואר אשר הוענק לו כדין, או שאוסרת עליו להשתמש בו.

הפנייה אלי כ”מר שמחה ניר”, בלי התואר עו”ד לא נועדה אלא כדי להעליב אותי.

אז אני נעלבתי קשות.

אציין כי אתם הגדרתם כ”סגנון בוטה ומשתלח, בלתי מאופק ובלתי מרוסן” דברים “חלביים” בהרבה מכמה ביטויים המופיעים במכתבייך.

בעתיד את מתבקשת לנהוג כלפי באותו הנימוס שאת מצפה כי ינהגו כלפייך, תוך הבאה בחשבון שגולגולתי, לעניין זה, דקה מהממוצע.

כידוע לך, החל מראשית שנת 2003 אני שייך לוועד מחוז הצפון, ואף הצבעתי שם בבחירות למוסדות הלשכה באותה השנה.

כשם שאת לא מוכנה שיפנו אלייך בענייני הלשכה למענך הפרטי, כך גם אני.

ככל הנוגע לענייני הלשכה, את מתבקשת לפנות אלי רק למעני במחוז הצפון, כפי שנרשם בשנת 2003.

 

בכבוד רב,

 

שמחה ניר, עו”דכתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר