עו”ד אמיר לירן לחה”כ ציפי לבני: מני את עו”ד שמחה ניר לתפקיד שר המשפטים

עו”ד אמיר לירן לחה”כ ציפי לבני: מני את עו”ד שמחה ניר לתפקיד שר המשפטים

אמיר לירן, עו”ד
28.09.2008 18:00
עו"ד אמיר לירן לחה"כ ציפי לבני: מני את עו"ד שמחה ניר לתפקיד שר המשפטים - דניאל פרידמן - שר המשפטים - ציפי לבני


עם הטלת התפקיד להרכיב ממשלה על שרת החוץ, ע”י נשיא המדינה, פונה אליה עו”ד אמיר לירן, ומזמין אותה למנות את עו”ד שמחה ניר כשר המשפטים בממשלתה *** קראו את המכתב, והצטרפו בהמוניכם לקריאה ולעצומה *** שנה טובה!אתם, הקוראים, מוזמנים לשלוח מכתבי-תמיכה לכל הנמענים למכתב הזה (יש קישור למייל של כל נמען), וגם לכל נמעניכם-שלכם.

שליחה לציפי לבני (עם העתק לשמחה);        שליחה לנמענים האחרים.

אתם מוזמנים לחתום על העצומה, וגם להגיב למטה מכאן. תודה, ושנה טובה.‏28.09.08

יום ראשון כ”ח אלול תשס”ח

 

לכבוד

חברת הכנסת ציפי לבני

הכנסת

ירושלים 

 

נכבדתי,

הנדון: המלצה על מועמדותו של עו”ד שמחה ניר לתפקיד שר המשפטים

בראשית הדברים, ארשה לעצמי לברכך על הזכות שנפלה בחלקך לנסות ולהרכיב ממשלה בישראל.

אני מתכבד להציע את עו”ד שמחה ניר לתפקיד שר המשפטים בממשלה הבאה, אותה תרכיבי. אני מציע את עו”ד ניר כמי שיש לו כל היתרונות של שר המשפטים הנוכחי, דניאל פרידמן, ואף לא אחד מהחסרונות הידועים שלו.

אומר מיד: איני מציע להחליף את הפרופ’ פרידמן, וגם עו”ד ניר סבור כי עליו להישאר בתפקידו – לפחות כדי ששופטי ישראל ומנהיגיהם יבינו שהבחישה במערכת הפוליטית – בדרך של תפירת-תיקים או בכל דרך אחרת – כדי לסדר לעצמם שר-משפטים “נוח”, לא תצלח עוד.

עו”ד ניר הוסמך במקצועו בשנת 1974, ומאז רשם לזכותו אלפי הופעות בבתי המשפט, ולא מעט תקדימים חשובים של בית המשפט העליון.

אציג לפניך כאן תמצית חלקית של משנתו של עו”ד ניר, בעיקר ככל שהיא נוגעת לסלע-המחלוקת סביב שר המשפטים הנוכחי, וליחסים בין הרשות המחוקקת לבין הרשות השופטת:

·               עו”ד ניר אינו מזוהה-פוליטית ואין לו שום קשר עם שום גוף פוליטי. אפשר להיות סמוכים ובטוחים כי כל הצבעותיו כחבר הממשלה תהיינה לגופם של דברים, ועל פי מצפונו בלבד. רבים חולקים על דרכו של עו”ד ניר, אבל על האינטגריטי שלו אין החולק.

·               בניגוד לרושם שמנסים גורמים שונים ליצור, עו”ד ניר תומך בחיזוקה של מערכת המשפט, והגברת עצמאותה – יותר ממה שהיא-עצמה מוכנה לדרוש.

כך, למשל, עו”ד ניר תומך בהעברה משר המשפטים לנשיא ביהמ”ש העליון של הסמכות לקבוע את מספר השופטים בבתיהמ”ש המחוזיים ובבתימ”ש השלום.

לשאלתי ענה לי עו”ד ניר כי, כדבר ראשון בתפקידו כשר המשפטים, ועוד לפני תיקון החוק, הוא יפנה אל נשיאת ביהמ”ש העליון, ישאל אותה לכמה שופטים היא זקוקה בשתי הערכאות האלה, וייתן לה 10% יותר ממה שהיא תבקש.

האם יש צורך בהסכמת האוצר ל”פזרנות” הזאת? לפי החוק אין צורך בה.

·               עו”ד ניר תומך גם במתן עצמאות תקציבית ומנהלית למערכת המשפט.

·               בעניין הפיקוח השיפוטי על חוקי הכנסת: בניגוד לעמדתו של הפרופ’ פרידמן, עו”ד ניר בעד השארה על כנו של המצב הנוכחי, לפיו כל בימ”ש – מביהמ”ש העליון ועד לבימ”ש השלום – רשאי לקבוע כי חוק של הכנסת עומד בסתירה לחוק-יסוד (הכל בכפוף לעקרונות המקובלים בדבר התקדים המחייב והתקדים המנחה).

·               באופן כללי, עו”ד ניר תומך בהרחבת הפיקוח של בתי המשפט על המינהל הציבורי והסרת כל המכשולים העומדים בפני האזרח בפנייתו לערכאות, ובהרחבת הנגישות של הציבור לבתי המשפט.

כך, למשל, עו”ד ניר יעביר חקיקה אשר תעניק לנציבות תלונות הציבור (נת”צ) במשרד מבקר המדינה מעמד של בית משפט מחוזי למינהל, עם אפשרות לערער בזכות לביהמ”ש העליון.

לצורך הקלה על האזרח, יפטור עו”ד ניר את העתירות לבג”ץ מכל אגרה וישלול את האפשרות לחייב את העותר בהוצאות – בדיוק כשם שאין הוא מחוייב באגרות והוצאות בפנייתו אל הנת”צ.

כמובן שאת הפטור הזה עו”ד ניר יקיים גם לגבי הערעור לביהמ”ש העליון.

·               כדוגמה להגנה על האזרח הקטן, עו”ד ניר היה שם קץ לטרטורי-הנאשמים בבתיהמ”ש לתעבורה, ומקיים את המלצתו החוזרת-ונשנית של ביהמ”ש העליון לאפשר כפירות בכתב במשפטי התעבורה – חלום-חייו של עו”ד ניר.

·               במקום “להוריד כיתה” את כל מערכת המשפט, כל אימת שגובר העומס על ביהמ”ש העליון, עו”ד ניר יעלה כיתה את כל המערכת כולה.

כך, למשל, הוא ירחיב את ביהמ”ש העליון ל-40 – 50 שופטים, יהפוך אותו לערכאה ארצית לערעורים-בזכות, ויקים ערכאה שיפוטית רמה יותר, לערעורים-ברשות, לפי המתכונת הקיימת, אבל “כיתה אחת למעלה” – חלופה משופרת למוסד הדיון הנוסף, במתכונתו הנוכחית.

בשלב הראשון יקבע עו”ד ניר כי מאגר המועמדים לערכאה הרמה הזאת יהיה מבין שופטי ביהמ”ש העליון דהיום, לפי שיטת הסניוריטי, זאת כדי שאף אחד לא ייפגע, וכאשר המאגר הזה ימוצה, הכל ייפתח למועמדים הטובים ביותר, מכל המאגרים האפשריים.

·               עו”ד ניר יקבע הוראת לפיה ידון שופט רק בעניינים בהם הוא רואה את עצמו מומחה-לדבר, ורק בכמות בה הוא, אישית, יכול לעמוד.

כדי להבטיח את אי-תלותו של כל שופט ושופט, יאסור עו”ד ניר לנהל כל מעקב סטטיסטי על פעילותם ו”תפוקתם” של השופטים.

·               על מנת לרענן את מערכת המשפט יקבע עו”ד ניר תנאים מועדפים לפרישה מוקדמת, כדי לעודד שופטים שהתעייפו לפרוש מרצונם. יהיה בכך איזון בין הפיתוי להישאר במערכת לבין הפיתוי לפרוש ממנה, כך ש”פאקטור האינטרס” להישאר בכהונה ינוטרל כליל.

·               עו”ד ניר יסמיך, יעודד ואולי אף יחייב, את מערכת המשפט לנפות, מדי שנה בשנה, את 5 האחוזונים הפחות טובים של השופטים, דבר אשר בטווח של 20 – 30 שנה יהפוך את מערכת המשפט למערכת-לתפארה, ויחזיר לה את אמון הציבור אשר – כידוע – הידרדר מאוד בשנים האחרונות.

·               עו”ד ניר יעודד את ההתמקצעות של השופטים. שופט המבקש להתמקצע בתחום מסויים יוכל לעבור השתלמות מתאימה, על חשבון המדינה, ויקבל תוספת-שכר בהתאם.

·               עו”ד ניר יעניק לשופטים את חופש-הביטוי השמור לכל אדם (אולי עם סייגים מסויימים, ואולי אף בלעדיהם).

·               עו”ד ניר ייצור ערוצי-הידברות בין מערכת המשפט לבין הציבור, מעבר למה שנאמר בפסקי הדין.

·               עו”ד ניר יפעל יפעל להקמתן של מגמות-שפיטה בפקולטות למשפטים, כך שבעוד 30 – 40 שנה לא יישאר במערכת שופט אשר לא הוכשר לכך מנעוריו.

כנגד ההטבות האלה למערכת המשפט, יסתפק עו”ד ניר באלה:

·               ייקבעו, בחקיקה ראשית, כללי אתיקה לשופטים, בנוסף לאלה שנשיא ביהמ”ש העליון הוסמך להתקין.

·               העקרונות בדבר התייחסות ביהמ”ש לטענות המתדיינים, כפי שנקבעו בשעתו ע”י נשיא ביהמ”ש העליון (מאיר שמגר) בפרשת בקר נ’ שטרן, יעוגנו גם הם בחקיקה ראשית.

·               תיערך בחינה מעמיקה ומקיפה של דרכי הביקורת הציבורית על התנהגותם ויכולותיהם המקצועיות של השופטים.

עו”ד ניר תומך, כאמור, במתן עצמאות רבה יותר למערכת המשפט, אבל, לדבריו, כמה שיותר כבוד ועצמאות – כמה שיותר accountability (דבר שהשופטים, מן הסתם, לא ממש יאהבו).

עו”ד ניר יעשה הכל כדי למנוע “הפגנות שרירים” של מערכת המשפט, כפי שראינו לפני ימים אחדים בוועדה לבחירת שופטים (דבר אשר הוגדר ע”י אחד מחברי הוועדה – ובצדק – כ”אחד התרגילים המסריחים בתולדות המשפט הישראלי”).

וכאמור לעיל, עו”ד ניר יביא עימו את כל הדברים הטובים של דניאל פרידמן, ולא את הדברים הרעים שלו. עוד יצויין כי עם כל המעלות שיש לפרידמן, איש לא יודע כמה פעמים הוא ראה בית משפט מבפנים, ואילו עו”ד ניר היה בסרט הזה אלפי פעמים.

עו”ד ניר ישמח להיפגש איתך, ולהציג בפניך את עמדותיו, בכל נושא ונושא.

 

בכבוד רב,

אמיר לירן, עו”ד
אוסדיטשר – משרד עורכי דין

רח’ רבי עקיבא 60
בני ברק
טל’ 03/6183299
פקס 03/6183193
 amir@osdi-law.com

העתקים:

חה”כ מנחם בן-ששון, יו”ר ועדת החוקה, חוק ומשפט

חה”כ אלי אפללו, יו”ר סיעת קדימה

חה”כ איתן כבל, יו”ר סיעת העבודה

חה”כ גדעון סער, יו”ר סיעת הליכוד

חה”כ יעקב מרגי, יו”ר סיעת ש”ס

חה”כ זהבה גלאון, יו”ר סיעת מר”ץ

חה”כ אורי אריאל, יו”ר סיעת האיחוד הלאומי – מפד”ל

חה”כ ג’מאל זחאלקה, יו”ר סיעת בל”ד

חה”כ יצחק גלנטי, יו”ר סיעת גיל

חה”כ חנא סוייד, יו”ר סיעת חד”ש

חה”כ יעקב ליצמן, יו”ר סיעת יהדות התורה

חה”כ רוברט אילטוב, יו”ר סיעת ישראל ביתנו

חה”כ משה שרוני, יו”ר סיעת צדק לזקן

חה”כ אחמד טיבי, יו”ר סיעת רע”ם-תע”לכתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר