ההבדל בין מומחה רפואי לבין מומחה בתחום הבנייה

ההבדל בין מומחה רפואי לבין מומחה בתחום הבנייה

ד”ר אברהם בן עזרא
בן עזרא – תתכננים ויועצים 23.09.2007 04:19

לכאורה יש סתירה בין החלטת בית המשפט בעניין טוני ג’ורג’ לבין פסק הדין בבר”ע הנ”ל בעניין יפת השמש, בדבר חובת צירוף חוות הדעת לכתבי הטענות, ולא היא;

בנושאים רפואיים, חוות הדעת הרפואית היא מהותית, ואילו בנושאים אחרים בדרך כלל חוות דעת מקצועית אינה מסמך מהותי אלא חלק מהראיות, ומכאן נובע ההבדל.אין כאן כוונה לעמוד על כל ההבדלים בין מומחה רפואי לבין מומחה בתכנון ובנייה, אלא רק לציין הבדל אחד חשוב בין השניים.

לגבי מומחה רפואי, חוות דעתו המקצועית היא מהותית לעניין התביעה וחובה לצרפה כחלק ממנה. זאת אפשר ללמוד מפסק דינו של השופט ר’ חרסונסקי, בית משפט השלום בחיפה, החלטה בת”א 12271/02 טוני גורגנאלוי בעמ, תקדין – של 2003 (2) 651, להלן ציטוט:

ג. לעניין חובת צירוף חוות דעת רפואית לכתב התביעה, ראה גם בספרו של דר עדי אזר קדם המשפטבעמ‘ 199, שם מציין המחבר בזו הלשון:

נקבע כי כל עוד אין מחלוקת בין הצדדים, אין סכסוך (LIS) ועל כן אין לקבוע שבית המשפט ימנה מומחה מטעמו וסמכותו לעשות כן אינה קיימת. דבר זה נלמד מהסיפא של תקנה 130 (א), הדורש קיום עניין שבמחלוקת בין בעלי הדין

ד. משהתובע בעניין זה לא טרח וצירף חוות דעת רפואית בתחום הנוירולוגי ובתחום העיניים לכתב תביעתו כדרישת התקנות, הרי למעשה בכך הוא סותם את הגולל על כל אפשרות מצד הנתבעת להגיש חוות דעת רפואית מטעמה בתחומים אלה וכפועל יוצא מכך, מטבע הדברים שלא מתעוררת כל מחלוקת בין הצדדים בשאלת הנכות הרפואית בתחומים אלה שנותרה לתובע, אם בכלל, בעקבות התאונה נושא התביעה.

ה. לחיזוק מסקנה זו ניתן גם להפנות לסיפרו של דר א. וינוגרד תקנות סדרי הדיןחלק אעמ‘ 328 אשם צויין כי:

משלא הגיש התובע חוות דעת רפואית, לא יהא אף בית המשפט רשאי למנות מומחה מטעמו

כן ראה רע 423/82 מדינת ישראל נ. עזסילוורמן ואח‘, פד לז (281 )4.

ו. דברים ברוח זו נאמרו בספרו של דוד קציר פיצויים בשל נזק גוףבעמ‘ 201, כן מופנה כבביהמש לספרו של משה קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי – הלכה למעשהכרך אעממ2 ולספרו של דר אברהם בן עזרא עדות מומחהבעמ‘ 102.”

הנאמר בספר “עדות מומחה” הנזכר לעיל, מובא לקמן:

בכל הנוגע לחוותדעת של מומחים רפואיים החוק קובע כי צד המעוניין להוכיח עניין שברפואה חייב לצרף חוותדעת של מומחה רפואי לכתבהתביעה או לכתבההגנה שהוא מגיש, כאשר לצד השני ניתנת הזכות להגיש חוותדעת נגדית תוך תקופה קצובה.”

אין הדבר כך לגבי מומחים בנושאים אחרים זולת רפואה; חוות דעתם היא בדרך כלל ראייתית ולא מהותית.

נפסקה הלכה ע”י בית המשפט העליון ברע”א 7431/96 יפת השמש נגד אלוני ואח’, שופטת: ט’ שטרסברג-כהן, פד”י נ”א (2) 574, ולהלן ציטוט רלוונטי:

אין מניעה למנות מומחה בטרם המציאו הצדדים חוות דעת מטעמם ואין בכך כדי ליצורראיות בעבור התביעה שטרם הביאה כאלה“.

לכאורה יש סתירה בין החלטת בית המשפט בעניין טוני ג’ורג’ לבין פסק הדין בבר”ע הנ”ל בעניין יפת השמש, בדבר חובת צירוף חוות הדעת לכתבי הטענות, ולא היא;

בנושאים רפואיים, חוות הדעת הרפואית היא מהותית, ואילו בנושאים אחרים בדרך כלל חוות דעת מקצועית אינה מסמך מהותי אלא חלק מהראיות, ומכאן נובע ההבדל.כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר