החלפת אריחים סלקטיבית

החלפת אריחים סלקטיבית

ד”ר אברהם בן עזרא
16.02.2008 21:12
החלפת אריחים סלקטיבית


טוב פעלה עו”ד צהלה הלוי מטעם התובעים שלא הניחה למומחה בית המשפט בקביעתו הבלתי אפשרית, הבלתי מציאותית והבלתי מוכחת, כי יש תכלית וטעם להחלפת אריחים סלקטיבית – בין אריחי רצפה ובין אריחי קיר.בעיית הריצוף, כמו גם חיפויי הקירות בקרמיקה, הן מן הבעיות הקשות אשר נדונות במסגרת תביעות משפטיות של דיירים בגין ליקויי בנייה. לא לשווא כלולה בתקנים הרלוונטיים הוראה לספק אריחים עודפים, הן לגבי אריחי הרצפה והן לגבי אריחי הקיר, כי ידוע ומפורסם הקושי הרב להשיג אריחים תואמים כאשר הדבר נדרש בגלל הימצאות אריחים פגומים בדירה.

 

כאשר מתגלעים חילוקי דעות בעניין זה בין הדיירים לקבלן, יש ומתמנה מומחה בטעם בית המשפט כמומחה הנחשב “ניטראלי”, ומושג זה נתון במרכאות כפולות משני טעמים:

א.    כל מומחה נחשב [כל עוד לא הוכח אחרת] למומחה ניטראלי, ואין המומחיות שוכנת אצל מומחה שהצד שמינהו ומשלם את שכרו גם משפיע על חוות הדעת.

ב.    ככל שפגשתי במישור המקצועי מומחים אשר קיבלו מינוי מטעם בית המשפט, התגברה והתעצמה אצלי התחושה כי רוב מומחי בית המשפט בתחום התכנון והבנייה אינם ניטראליים אלא רואים את תפקידם כמגשרים ומתווכים בין הצדדים, תוך נטייה מסוימת לטובת הקבלן. הן המעמד של מגשר/מתווך והן הנטייה האמורה – מהווים ניגוד לניטראליות במומחיות. הניטראליות במומחיות צריכה להיות נטולת פניות, ובנוסף, חדה וחלקה, אמיתית וכנה למציאות ולכללי במקצוע, גם כאשר כפועל יוצא מכך צריך להחליט על פתרון מוחלט ולא ללכת “בדרך הביניים”.

 

סטייה מהמעמד המקצועי-ניטראלי של מומחה בית המשפט – ובמקרה שיפורט תיקון הסטייה על ידי בית המשפט שירד לעומקם של דברים – ניתן למצוא בת”א 97 / 1618 גורביץ מיכאל ואח’ נ’ קוט אזור יזמים בע”מ, בית המשפט המחוזי בתל אביב, שופטת: צ’ ברון [פדאור 06 (26) 49 ], עמוד 4-5.

 

המומחה שהתמנה על ידי בית המשפט ראה ליקויים באריחי קיר ורצפה, אך כלל כפתרון בחוות דעתו החלפת אריחים סלקטיבית. הוא יצא מתוך הנחה, או האמין לקבלן, כי ניתן למצוא אריחים דומים לאריחים הפגומים שבדירות התובעים, וכך מתוארת בקיצור ובבהירות פרשה זו בפסק הדין:

“ב. ריצוף הבית:

הריצוף בבתים הינו מסוג טראצו 25X25 ס”מ. התובעים טוענים, כי המרצפות בבתים שוקעות, אריחי הריצוף מתפוררים ולוקים בשברים.

המומחה מאשר את טענת התובעים ואולם הוא מבחין בין שטחי חוץ מרוצפים ללא קרוי, כגון מרפסות, משטחי ביניים של מהלכי מדרגות חיצוניים ומבואה, לבין שטחים מרוצפים בתוך הדירה, שם הליקויים המתוארים קיימים באריחים בודדים או בשטחי ריצוף קטנים;

לדידו של המומחה, בעוד שבשטחי החוץ המרוצפים יש לפרק את הריצוף בשלמות ולבצעו מחדש, הרי שבשטחי הפנים ניתן להסתפק בהחלפת אותם חלקים פגומים בלבד. המומחה מוסיף ומציין, כי הריצוף הקיים הוא מסוג סטנדרטי ונפוץ, כך שניתן להשיגו או לייצר כדוגמתו.

המומחה מציין, כי עלות פירוק מרצפות וריצוף מחדש במרצפות טראצו כולל שיפולים ותיקוני טיח הינה 225 ₪ למ”ר וכי עלות פירוק ריצוף קיים וריצוף מחדש בשטח אקוויוולנטי של 1.0 מ”ר הינה 250 ₪.

הנחת היסוד של המומחה בחישוב העלויות כאמור הייתה, כי ישנם אריחים זהים להחלפה.

בשאלות ההבהרה שהגישו התובעים, התבקש המומחה לעדכן את העלויות בהנחה שלא ניתן לאתר אריחים זהים וכך אכן עשה.

אני מקבלת את טענת התובעים בסיכומיהם, כי יש להוסיף עלויות אלה לסכומים שקבע המומחה.

המומחה, ציין, אמנם, בחוות דעתו, כי מדובר בריצוף סטנדרטי ונפוץ כך שניתן להשיגו או לייצר כדוגמתו.

 

עם זאת, עד היום הנתבעת טרם המציאה את פרטי האריחים לפי מפרט, כדרישת המומחה בתשובותיו לשאלות ההבהרה ועל כן ניתן להניח, כי אין אריחים מתאימים בנמצא. לכך יש להוסיף כי נוכח הזמן שחלף ייתכן שיהיה שוני בגוונים משום שהמרצפות הקיימות דהו בינתיים.

לאור האמור אני קובעת, כי בנוסף לעלות תיקון הליקויים אשר נקבעה בחוות דעת המומחה, על הנתבעת לשלם לתובעים גם את עלות החלפת הריצוף שהינה, על פי תשובות ההבהרה של המומחה.

ג. ריצוף וחיפוי קראמי:

התובעים טוענים, כי הריצוף והחיפוי של אריחי הקראמיקה הינו בלתי מקצועי.

המומחה מקבל את טענת התובעים וממליץ על פירוק חיפוי הקרמיקה כולל המלט וחיפוי מחדש באריחים קראמיים בעלות של 250 ₪ למ”ר, תוך שעלות פירוק והרכבה מחדש של אסלה הינה 480 ש”ח.

גם כאן התבקש המומחה, במסגרת שאלות ההבהרה, לעדכן את העלויות בהנחה שלא ניתן לאתר אריחים זהים וכך אכן עשה.

מאותם נימוקים שפרטתי לעיל, אני מורה על הוספת הסכומים הנוספים, כאמור בתשובות המומחה לשאלות ההבהרה”.

 

טוב פעלה עו”ד צהלה הלוי מטעם התובעים שלא הניחה למומחה בית המשפט בקביעתו הבלתי אפשרית, הבלתי מציאותית והבלתי מוכחת, כי יש תכלית וטעם להחלפת אריחים סלקטיבית – בין אריחי רצפה ובין אריחי קיר.

התוצאה במקרה זה היא שבית המשפט נוכח שהפתרון של המומחה שמינה אינו פתרון של מומחה אלא של מפשר, וככזה אינו מתווה דרך בטוחה לביטול וחיסול ליקויי הריצוף וחיפויי הקיר בדירות התובעים.כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר