קוד אתי בעסקים ובפירמות

קוד אתי בעסקים ובפירמות

גרשון אקשטיין
12.01.2008 00:07
קוד אתי בעסקים ובפירמות


המצאות קוד אתי בעסקים ובפירמות בישראל הוא צורך חיוני, במשק חלה אמנם התקדמות בנושא, אך אין בה די.גרשון אקשטיין,מחבר ספרים עסקיים לשעבר,מציע כאן מספר עקרונות לגיבוש הקוד האתי ואפילו הצעה לעשרת הדיברות, שעל בסיסה יוכן על ידי השלטונות בסיס לקוד אתי עסקי מחייב,בתקווה שיואמצו לחוק.רקע כללי

 

 

הממשלה צפויה לאשר בקרוב קוד אתי חדש שיגדיר כללי התנהגות ברורים לחבריה.

את הכללים ניסחה ועדה מיוחדת בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר מאיר שמגר, במטרה לטפח התנהגות ראויה של חבר ממשלה כנאמן ציבור שמשרת את טובת הכלל. גם כנסת ישראל אישרה בזמנו את החוק לאיסור תחרות לא הוגנת. אם בארזים נפלה השלהבת, מן הראוי שגם עסקים ופירמות בישראל ינהגו כך.

 

בספרי “קונים מוכרים עסק” (1996) (הוצאת “הכוון-שירותים כלכליים בע”מ), הסברתי זה לראשונה את חשיבות הקוד האתי לעסקים ולפירמות וצרפתי לספר אף הצעה. מאז רבו העסקים והפירמות שהשכילו לטפח בארגונם כללים אתיים מחייבים. גם ארגון “מעלה”, שהוא ארגון גג מקצועי של עסקים המחוללים בישראל שינוי בתחום האחריות הארגונית, מדווח שחלה עליה של 17% בשנת 2007 לעומת שנת 2006 של עסקים, פירמות וארגונים שמשתתפים בדרוג המכיל את הקוד האתי. אך אין בזה דיי, כי ישנם בארץ מאות אלפי עסקים ופירמות שטוב היה אם היו מכילים על עצמם קוד אתי.

 

כיום יותר ויותר עסקים וחברות, בארץ ובעולם, פועלות בכדי לשפר את רמת האתיקה של שלוחיהן, באמצעות תהליך של גיבוש ואימוץ קוד אתי, הטמעתו ופיקוח על יישומו בקרב עובדי ומנהלי החברה. אין המדובר בתהליך פשוט וקל לביצוע. הצלחה בתהליך זה הכרוכה בשינוי התרבות הארגונית, מאחר והיא דורשת השקעה של משאבים רבים מצידם של מנהלי ועובדי החברה, ולא פחות מכך אמונה בצדקת דרכם.

 

אין כמעט מחלוקת על כך וגם רבים מבינים כי הולכת ומתגבשת אט אט מציאות חדשה, שבו פירמות עסקיות, גדולות כקטנות, לא יוכלו עוד להתקיים ללא קודים אתיים, וככל שאלה יחדרו, יתפשטו, יעמיקו ויהפכו להיות למקובלים במרקם העסקי והחברתי, הרי מי לא ישכיל להתאים עצמו אליהם יישאר מאחור וייאלץ להלחם קשה על קיומו.

 

מספר מושגי יסוד בעניין אתיקה

 

מקובל להניח שאתיקה מתקשרת למוסר ולטוהר המידות, ומתארת את הדרך הטובה שיש לבחור ומהי הדרך הראה שיש לסור ממנה.

 

קוד (קודקס) אתי הוא מסמך שיטתי, הנותן תוקף כתוב ומחייב לערכים ועקרונות מוסריים בארגון ויישומם לכללי התנהגות ספציפיים, המחייבים את הבעלים, העובדים ומנהלים בארגון בכל הרמות לעבוד לפיהן

 

 

הצורך בקוד אתי לארגון בכלל – בהיבט העתידי, עסקים ופירמות באשר הם, לא יוכלו לשרוד ללא קודים אתיים, ומי שלא ישכיל לפעול לפי החוקים המקובלים בכפר הגלובלי, העולמי והישראלי-חברתי, יישאר מחוצה לו, או יפגר אחרי אחרים, או ישא שם תואר בלבד.

 

מטרות האתיקה בפירמה או עסק –

 • לטפח תרבות ארגונית המבוססת על יושר ואחריות חברתית.

 • להטמיע סטנדרטים גבוהים של התנהגות ערכית מוסרית.

 • להפנות את תשומת הלב לסיכונים אתיים בעבודה.

מדוע אין די בחוקים ותקנות?

·         חוקיותה של פעולה עדיין איננה ערובה לכך שהיא גם אתית. באותה מידה, אי ציות לחוק, איננו בהכרח בלתי מוסרי.

·         החוק או התקנה אינם יכולים להתייחס לכל מגוון האפשריות ההתנהגויות האפשריות של הפרט והחברה.

·         פעולות החוק נגד ארגונים, פירמות ועסקים יכולות להיות מסורבלות ויקרות ולהימשך שנים. כמו כן, הן יכולות להביא לכך שהארגונים יפעלו כדי לשבש אותן.

חשיבות המצאות קוד אתי מול הפעילות העסקית

 

פעילותם של עסקים חובקת עולם ומלואו, החל מיצירת המוצרים או רכישתם, אפיונם, שיווקם, גביית הכספים, טיפול בלקוחות וספקים, והגדלת המחזוריות והתפוקות – הכול לשם השגת רווחים. מול זאת מתרחשת מלחמת קיום מתמדת, גם מלחמה עסקית בצד תחרות אגרסיבית שהינה לעיתים הוגנת ולעיתים אינה הוגנת

 

פעולות אלה הן רבות ומורכבות בצד ההטמעה הנדרשת של תרבות ומוסר בעבודת העובדים והמנהלים בכל הרמות.

 

במציאות העגומה, לעיתים יש מקומות שאנו חיים בגונגל עסקי בו הכול מותר. לא מעטים הם הסבורים שעסקים ואתיקה הם מושגים סותרים ולא יכולים לגור בכפיפה אחת-עסקים מתקשרים לרדיפת בצע, לתרגילים ממולחים, לעיגול פינות, לחוסר יושר. איש עסקים ישר המוכן לעיתים להרוויח פחות ובלבד שישמור על עקרונותיו נחשב לפתי ולסוחר כושל.

 

התכנים שעליהם רצוי לבסס כללים אתיים בעסקים

 

היסוד הראשון עליו ראוי להשתית קוד אתי הוא הרוח העסקית של העסק או הפירמה – תעודת הזהות הערכית והנורמטיבית של העסק, זו העומדת ביסוד כל המעשים של בעלי הפירמה, מנהליה ועובדיה.

הרוח העסקית של הפירמה, צריכה לשאוב את כלליה וערכיה לא רק מאופייה הספציפי, אלא גם מהיסודות הבאים:

 

 • ערכי היסוד של מדינת ישראל, עקרונותיה הדמוקרטיים, חוקיה ומוסדותיה.

 

 • המסורת האוניברסאלית שלה תרבות העסקית, המהווה את השפה המשותפת לעסקים בכל רחבי תבל.

 

 • המסורת הענפית והמקצועית בתחום בו פועל העסק המסוים, אם זה התעשייה, המסחר, השירותים, החקלאות וכו.

 

 

“עשרת הדיברות” של האתיקה בעסקים (הצעה)

 

הנה לפניכם הצעה ל”עשרת הדיברות” – המהווה שלד רעיוני סביבו או דוגמתו ראוי לבנות קוד אתי בעסקים. הקוד צריך לפנות לשישה מעגלי השפעה: העובדים, הלקוחות, בעלי המניות, השותפים לעסקים, המתחרים והקהילה:

 

עקרונות העשייה עליהם צריכות לבנות הקוד האתי הם: יושרה, כבוד לזולת, אחריות אישית, שמירת סודיות, הגנה על נכסי הפירמה ושוויון.

 

להלן דוגמא לעשר דיברות לאתיקה בעסקים:

 

 1. שמור על החוק – הקפדה על קיומן של הוראות החוק הכללי והחוק הספציפי בכל עסק, ארגון ופירמה.

 

 1. הצטיין בשרות – על הפירמה לשרת את לקוחותיה בכל עת, ללא אפליה ובאופן הטוב ביותר.

 

 1. שמור על צנעת הפרט – איסור על שימוש במידע אישי על לקוחות, ספקים ומתחרים, שהגיעו לפירמה בתוקף פעילותה, שלא למטרות הלגיטימיות של הפירמה.

 

 1. לא תשחד – איסור על מתן טובות הנאה לעובד של פירמה אחרת או לספק, יצרן או גוף מוסדי, ציבורי-ממלכתי, במטרה לגרום למעבידיו להתקשר עם המציע.

 

 1. התחרה בהגינות – איסור על תחרות בלתי הוגנת עם פירמות אחרות.

 

 1. לא תחתור – איסור על פגיעה בלתי הוגנת בפירמה מתחרה, כמו שידול עובדים לעזוב אותה, או מחטף של לקוחות וכו’.

 

 1. לא תשמיץ – איסור על פרסום פוגע בפירמות מתחרות ובמוצריהן.

 

 1. דבר אמת – איסור על פרסום מידע כוזב כדי להאדיר את שם הפירמה, כגון: עובדות שאינן נכונות, הישגים שלא היו, מצג שווא של מוצרים ושירותים ועוד.

 

 1. לא תחקה – איסור על חיקוי מוצרים או שירותים של פירמות מתחרות גם אם הם אינם מוגנים במפורש על ידי דיי הקניין הרוחני.

 

 1. כבד את הדמוקרטיה – איסור על התערבות בלתי דמוקרטית במינוי או בהרחקה של נבחרים בלשכות ובארגונים מקצועיים אליהם משתייכת הפירמה.

 

מהלכה למעשה

 

אין ספק שעתיד להתקיים ויכוח, האם ניתן ליישם כללים כאלו בחיי היום יום העסקיים, ואם כן-כיצד ליישמן ומי ראוי להנהיג את ישומן.

אני סבור שניסוח כללי אתיקה למגזר העסקי היא משימה נכבדה, שצריכים לקחת בה חלק מכל ההנהגה של עולם העסקים בארץ: החל ממשרד התמ”ס, שצריך לדעתי להוביל בנושא ביחד עם הרשות לעסקים קטנים ובינוניים, דרך התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר, התאחדות המלאכה והתעשייה, ארגוני העצמאיים במשק, הסתדרות העובדים בישראל וכן מומחים מהאקדמיה.

יש לגייס למשימה זו את המשקל הציבורי והמוסרי של כל הצמרת עולם העסקים, כדי שניתן יהיה לגבש קוד התנהגות וכללי אתיקה ישימים, אשר על בסיסם יוכלו כל ארגון וכל פירמה עסקית לעבד את כלליהם הפנים ארגוניים.

כדי שהקוד האתי יהיה אפקטיבי, אפשר לשקול הקמת בית דין לאתיקה עסקית, אשר יברר תלונות ותהיה לו גם סמכות להטיל סנקציות על פירמות שחרגו מן הכללים ולפרמן ברבים.

 

לסכום הדברים

 

נשמע לכם דמיוני? לדעתי, אין ספק שעד מהרה יתברר כי קיומם של כללים אתיים משרת את העסקים והפירמות. פירמה שתקבל על עצמה התנהגות על פי הכללים, ותוסיף עליהם ותפרסם ברבים גם את הקוד האתי הפרטי שלה גם באתר האינטרנט שלה, יעניק לפירמה ערך מוסף בכפר הגלובלי – הגברת האמון בפירמה ושקיפות של תהליכי קבלת החלטות. שקיפות כזו מאפשרת לגורמים מחוץ לפירמה לעמוד על אופיו.

קיימת סבירות גבוהה כי המצאות קוד אתי בפירמה יאפשר לה עד מהרה לצבור מוניטין וערך מוסף אשר יסייעו לה רבות בעסקיה ויעלו את ערכה הכלכלי.

 

ולסיום, אם יתעורר דיון ציבורי סביב ההצעה של “עשרת הידברות” שהצעתי כאן, או שהציעו אחרים דומים להם, אראה בכך את תרומתי הצנועה לקידום הקוד האתי לעסקים ופירמות בישראל.

 

(המאמר מבוסס על ספר “קונים מוכרים עסק”)

 

הכותב: מנכ”ל חב הכוון לשעבר, ומחבר הספרים העסקיים הבאים:”עשינו עסק”, “יוזמים עסק”,”מנהלים עסק” ו”קונים מוכרים עסק”

 


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר