על הדיון בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני – לקחי היום הראשון

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/57022

נראה שהעתירה לפסילת נתניהו מלקבל את המינוי להרכבת הממשלה לא תתקבל *** יחד עם זאת, חלקים משמעותיים מההסכם הקואליציוני לא יעברו *** הפעם ההערות שלי לאמוטות“, אבל לכיוון ההפוך

שמחה ניר, עוד

בן 80 שנה אנוכי היום (15.6.2019), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות האזרח – זה המצע

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

הקדמה

ועכשיו לעניין

התחזית שלי

על מגבלות החוק – הפעם זה להיפך

ומה הלאה

והשורה התחתונה

הקדמה

המאמר על סמכותו של הבגץ לדון בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה, בשוליו הוספתי כמה הערות לאמוטות לקראת הדיון ופסק הדין בעניין כשירותו של בנימין נתניהו להרכיב את הממשלה“, גרר, בין השאר, את ההתכתבות הזאת:

העתירות שהוגשו בפרשה הזאת רוכבות על שני רכשים: האחד – כשירותו של נתניהו לקבל את התפקיד להרכיב את הממשלה, ולעמוד בראשה, והשני – ההסכם הקואליציוני, עם הרוטציה, עם השבעת שני ראשי הממשלה בוזמנית, על החוק הנורבגי המדלג“, ומה לא.

אתמול, ה-3.5.2020, התקיים הדיון בנושא הראשון, ואני הולך לכתוב על מה שהתרחש בדיון הזה, עם תחזית זהירה לגבי התוצאה הסופית.

לא אתפלא אם עכשיו יבוא איזה חכם ויגיד שאני מוטהימינה בגלל מה שאני כותב כאן.

אז לא. אני לא יכול להרשות לעצמי פרשנות משפטית מוטהפוליטית, שהיא בהכרח משתנה וצפהבהתאם לצרכיהרגע של הפרשן, ולתמרן את עצמי למצב בו ישאלו אותי שאלות כגון האם אתה בעד האקטיביזם השיפוטי, או נגדו, ואני אעמוד עם הלשון בחוץ.

אני לא אמילי עמרוסי, בן דרור ימיני, שמחה רוטמן, אראל סגל או דרור אידר (שגרירנו באיטליה), שעד היום לא ענו לי על השאלה הזאת.

ועל כן מי שמייחס לי מוטות פוליטית רק משום שדעתי שונה משלו, או רצון להיות מאוזןרק כדי ש”לא יגידו” – שיישק לי בתחת.

ועכשיו לעניין

שלא כמו בעניין סמכותו הכללית של הבגץ כהמבוגר האחראילפי סע’ 15(ג) לחוק יסוד: השפיטה (שהוראותיו חדמשמעיות, עד כדי כך שאף אחד מהמשיבים לא טען לחוסר סמכות), בעניין כשירותו של נתניהו להרכיב את הממשלה, ולעמוד בראשה, המצב הרבה יותר מסובך.

המצב יותר מסובך לא משום שמתעוררת כאן השאלה אם מדובר בכניסה של בית המשפט למגרש הפוליטי“, ולא משום שיש בעייה משפטית אם, למשל, עזמי בשארה כשיר להיות ראש ממשלה למרות האישומים/חקירות המרחפים מעל לראשו.

הקושי הוא בכך שיש כאן מצב בו אפילו אם יש עילה, ואפילו המועמד לראשות הממשלה הוא עזמי בשארה – עדיין אין, ככל הנראה, מי שאפשר לצוות עליו לעשות משהו למימוש העילה.

המצב המשפטי היום הוא שנשיא המדינה דילגעל האפשרות להטיל את הרכבת הממשלה על חברכנסת נוסף (אחרי שבני גנץ נכשל במשימה), ואנחנו נמצאים היום במצב בו, לפי סעיף 10(א) לחוק יסוד: הממשלה, “הודיע נשיא המדינה ליושב ראש הכנסת, לפי סעיף 9(א), שאינו רואה אפשרות להגיע להרכבת ממשלה […] רשאים רוב חברי הכנסת לבקש מנשיא המדינה, בכתב, להטיל את התפקיד על חבר הכנסת פלוני, שהסכים לכך בכתב, והכל בתוך 21 ימים […]”, ולפי סעיף 10(ב) אם הוגשה לנשיא בקשה כאמור בסעיף קטן (א), יטיל הנשיא, בתוך יומיים, את התפקיד להרכיב ממשלה על חבר הכנסת שצוין בבקשה“.

הנפשות הפועלות הן (א) “רוב חברי הכנסת” (קרי: 61 חכים) ש”מבקשים” מהנשיא להטיל את התפקיד על “ח”כ פלוני”, (ב) אותו חכ פלוני” (נתניהו, בנימין) שהסכים לכך בכתבו-(ג) נשיא המדינה.

הבעייה היא (א) שחברי הכנסת הם אינדיווידואליםפוליטיים שאי אפשר למנוע מהם לבקשמה שהם רוצים, (ב) שאי אפשר למנוע מכל חכ פלוניכלשהו להסכיםלכל מה שמציעים לו, ו-(ג) נשיא המדינה הוא חסין בגץ“, ואי אפשר לצוות עליו שום דבר.

הייתי מעלה רעיון פרוע: לצוות על יור הכנסת להימנע מלכנס ישיבת הכנסת לכינון הממשלה שהמועמד לעמוד בראשה יושב על ספסל הנאשמים בגין עבירות שחיתות חמורות המיוחסות לו.

אלא מאי? אף אחד לא העלה את הרעיון הזה, ולכן לא אפתח אותו.

תיאורטית ניתן להוציא פסק דין הצהרתי לפיו נתניהו מנועמלקבל את המינוי, אבל כאשר סע’ 10(ב) אומר יטיל הנשיא“, הוא קובע הוראה אשר מטילה עליו את החובה לעשות זאת, ושוללת ממנו כל שיקול דעת, ופסקדין הצהרתי לא יכול לבטל חובה שבחוק.

מה שלא ניתן לעשות, לטעמי, הוא לומר שההוראה הכללית שבסע’ 15(ג) לחוק יסוד: השפיטה גוברת על חסינות הבגץשל נשיא המדינה (לפי סע’ 13(א) לחוק יסוד: נשיא המדינה), ולא משום שהחסינות הזאת קבועה בחוק יסוד, אלא משום שחקיקה ספציאליתגוברת על חקיקה גנרלית“.

התחזית שלי

בעניין הזה הבגץ ידחה את העתירה, אבל לא משום שהשופטים מפחדים מהבערת צמיגים, או מדיניינים העולים על הבסטיליה ברחוב שערי משפט 1, ירושלים, אלא משום שהחוק לא נותן להם את הכלים לכך.

יחד עם זאת, אני מניח שהשופטים לא יתנו לביבי נתניהו לחגוג ולומר שהבגץ פסק לטובתו“, או הבגץ הצדיק אותנו“, ולכן הם יעירו משהו על כך שאין להמעיט בחומרת העבירות המיוחסות למשיב מס’ 2”, או משהו דומה.

על מגבלות החוק – הפעם זה להיפך

במאמר הקודם, על סמכותו של הבגץ לדון בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה, עמדתי על כך שמכוח סע’ 15(ג) לחוק יסוד: השפיטה, החוק עצמו נתן לבגץ מעמדעל של מבוגר אחראי“, ואני הוספתי כי לדעתי הבגץ יכול, ומוסמך, אפילו לפזר את הכנסת.

רבים לא אוהבים את זה, חלקם משום שהם חולקים על הפרשנות שלי, וחלקם משום שהם מקבלים את פרשנותי, אבל רואים בהוראתהחוק הזאת משהו אנטידמוקרטי.

היום אנחנו רואים בעייה דומה, אבל באופן הפוך: החוק לא נותן לנו כלים אפילו במקום בו הכל יסכימו שיש בהם צורך.

ומה הלאה

הדברים האלה נכתבים כאשר יום הדיונים השני כבר בעיצומו, ובו עומדת לדיון שאלת תקינותן של הוראות אלה ואחרות בהסכם הקואליציוני.

כאן אני צופה שחיטהגדולה, בעיקר לגבי החוק הנורבגי המדלג“.

מתוך מה שנאמר עד כה (כשלוש שעות לאחר תחילת הדיון, נראה שבית המשפט ייתן למשיבים אורכה של 24 שעות להסכים על ביטולן של הוראות מסויים בהסכם הזה.

אני לא יודע על מה תהייה הסכמה, אבל אני מניח שלגבי החוק הנורבגי לא תהייה הסכמה, שהרי בלעדיו לסיעת כחוללבן לא יישארו חברי כנסת שאינם שרים או סגני שרים.

ההערכה שלי היא שבכל מקרה, בהסכמה או שלא בהסכמה, הרעיון הנורבגי המדלג לא יעבור.

והשורה התחתונה

העתירה לפסילת נתניהו מלהיות ראש הממשלה לא תתקבל.

הוראות אחרות בהסכם הקואליציוני תיפסלנה – אולי בלי השאר בו שריד ופליט.

אני לא מוציא מכלל אפשרות שהשופטים יקבעו כי חלקים מסויימים בהסכם עדיין מוקדמים“.

והסיכום: שופטי הבגץ יוציאו פסקדין שאף אחד לא יהיה מאושר ממנו, אבל ייצאו ממנו די בכבוד.

האם אנחנו הולכים לבחירות מועד ד’, בסימן טו ביבי אור נוט טו ביבי?

זאת השאלה.

___________

על משפטו הפלילי של בנימין נתניהו – נאוםתשובה ושאלות לתומכיביבי

בג”ץ ביבי – מבחנו הקשה ביותר של בית המשפט העליון, מאז פרוץ המדינה

קשה, קשה, מלאכתו של פרשן החוק

ממשלת שני הבנימינים, הטרגדיה השקספירית בשער

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר