חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ח): אתם לעולם לא עומדים לדין!

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/54691

שמחה ניר, עוד

*** אתם סידרתם לעצמכם נציביתלונות דמיקולו שהם בשרמבשרכם, אתם פירשתם את החוק כמעניק לכם חסינות מוחלטת, ואם כבר אתם נוקטים סנקציות נגד שופטים, הרי זה רק כאשר הם נתפסים בעדשת מצלמתו של עיתונאי.


נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

בן 79 שנים אנוכי היום (15.6.2018), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

יש גונגל טוטאלי בבתי המשפט. תעשו הכול כדי לא להגיע אליהם

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

פרק שמיני לנאום התשובה שלי לדברי הברכה של נשיאת ביהמש העליון, השופטת אסתר חיות, בכנס במשכן הנשיא בנושא “70 שנות עצמאות למערכת המשפטובסימן פרישתה לגמלאות של הנשיאה נאור ביום 23.10.18.

***

כבוד הנשיאה,

בפרק הראשון לנאוםהתשובה שלי לדבריך בנושא 70 שנות עצמאות למערכת המשפטהתייחסתי לקשקשת הרבה שלך על עצמאות מערכת המשפט, בלי שאת עצמך לא יודעת למה את מתכוונת. בפרק השני ראינו כיצד את כורכת את עצמאות מערכת המשפטעם רצונכם לסתום את פיותיהם של המבקרים.

בפרק השלישי עניתי לטענתך כי אלה אשר התנהלותה של המערכת כמערכת עצמאית ובלתי תלויה ברשויות האחרות היא לצנינים בעיניהם“, וכי הם אף הרחיקו לכת ותיארו אותה כאנטידמוקרטית ואפילו כדיקטטורה שיפוטית שיש לרסק – כך ממש“, והראיתי כי אתם אכן מערכת אנטידמוקרטית ואפילו כדיקטטורה שיפוטית שיש לרסק – כך ממש!

בפרק הרביעי הראיתי כי אף אחד לא שם לו למטרה לפגוע בעצמאותכם ובאיתלותכם – חוץ מכםעצמכם, וכי את הולכת בדרכי חברתך דורית ביניש, אשר ביקשה לרמות את כל העולם – ובמיוחד את עצמה.

בפרק החמישי הראיתי כמה נבובה טענתך כי עוד מלמדת המציאות כי השירות הניתן לציבור במערכת שלנו מצמיח אמון רב של הציבור כלפיה“, וכי אמון זה נובע בראש ובראשונה מן העבודה המסורה והמקצועית של השופטות, השופטים, הרשמות והרשמים העושים מלאכתם נאמנה לאורך כל ימות השנה …”, והבאתי לך דוגמאות למכביר לאותה עבודה מסורה ומקצועיתשאת מקשקשת עליה נוןסטופ.

בפרק השישי הראיתי כי ההתרברבות שלך על אמון הציבור אין לה כל שחר.

בפרק השביעי התייחסתי להמשך תשפוכתך, ובמיוחד לים התשבחות והסופרלטיבים שאת מעתירה על עצמך ועל חבריך.

הפעם אתייחס לנכונותכם להקשיב לדברי הביקורת, וגם להסיק את המסקנות מהביקורת הציבורית עליכם, ועל תרבות השפיטה הקלוקלת שלכם.

את הפרק הקודם סיימתי במובאה מפיך, באילן הגבוה בו את נאחזת:

מורי ורבי הנשיא (בדימ‘) אהרן ברק נהג לומר כי כשאנו יושבים לדין אנו גם עומדים לדין. אמירה מכוננת זו מן הראוי כי תעמוד לנגד עינינו השופטים כל העת.

וגם הזכרתי כי כאשר שאלתי אותו שאלתתם: איך “יורדים עם זה למכולת”, דהיינו איך מממשים את זה, ושאלתתם נוספת: למה אתה מתכוון כשאתה אומר “אנחנו עומדים לדין”, ואיפה הטריבונל (במרכאות או בלעדיהן) הזה – הוא כלל לא טרח לענות לי. ראי: אהרן ברק: “כאשר אנחנו יושבים לדין, אנחנו גם עומדים לדין”: הצהרה במבחן, וממילא ההצהרה הנבובה הזאת לא עמדה במבחן.

גברתי הנכבדה, בניגוד להצהרה האמורה, אותה את מביאה כאסמכתא“, אתם לעולם לא עומדים לדין. אתם סידרתם לעצמכם נציביתלונות דמיקולו שהם בשרמבשרכם, אתם פירשתם את החוק כמעניק לכם חסינות מוחלטת, ואם כבר אתם נוקטים סנקציות נגד שופטים, הרי זה רק כאשר הם נתפסים בעדשת מצלמתו של עיתונאי.

האם אנחנו עומדים לדיןהיא מטאפורה שמשמעה אנחנו עומדים למשפט הציבור“?

אז גם זה לא: כאשר הציבור מבקש פסלות שופט, אתם אומרים כי מראית פני הצדק לא רלוואנטית“, לאמור: אנחנו צדיקים גמורים, אנחנו עושים צדק גם אם הוא לא נראה, והמוסכמה כי צדק שאינו נראה גם לא נעשהלא מוסכמת עלינו.

ואולי משמעות אנחנו עומדים לדיןהיא שאנחנו עומדים למשפט הציבור“, לביקורתו של הציבור? אולי … וכאן את מנסה לגרור אותנו להשתפכות רברבמפרקית שהגיע הזמן לחשוף את אפסותה ואיוולתה.

את אומרת:

עלינו לזכור כי אנו, ככל רשות שלטונית אחרת, איננו חסינים מביקורת.

עליכם לזכור” … האם אתם זוכרים? לא רק שאתם לא זוכרים, אלא שאתם מדכאים כל ביקורת עליכם.

עם זאת, מותר לצפות כי כל ביקורת וכך גם הביקורת המופנית כלפינו תהיה עניינית ומכבדת.

כן, כן … אנחנו עדיין מדינה חופשית, ומותר לצפות” – בעיקר לנשיאת ביהמש העליון.

כן, אמנם בחברה דמוקרטית מותר למתוח גם ביקורת לאעניינית (למורת רוחך וציפיותיך), אבל בהחלט מותר לצפות כי כל ביקורת תהייה עניינית, וממילא כך גם לגבי הביקורת המופנית כלפיכם, שתהיה עניינית …

אלא מאי? למעלה מחמישים שנה אני מותח עליכם ביקורת, ואפילו פעם אחת לא טענתם שהביקורת שלי אינה עניינית, אבל בכל זאת, כאמור, הוצאתם אותי ממקצוע עריכת הדין לשתי צמיתות מצטברות + 27 שנים נוספות, מצטברות גם כן.

ועל מה? על הביקורת שלי על תרבות השפיטה הקלוקלת שלכם.

מה ניתן ללמוד מכך? שבניגוד לצביעות אשר נוזלת מפיך בטונות, אתם נוקמים גם במי שמותח עליכם ביקורת עניינית.

בואי, תגידי לי איזו ביקורת שלי עליכם הייתה לא עניינית“, אם תשכנעו אותי, אכה על חטא, בשער בתרבים. אני, להבדיל מכם, בודק את עצמי כל הזמן, ואם אני מוצא אצלי טעויות אידיוטיות, אני לא מחכה שיעירו לי עליהן. ראי, למשל: על חובת הדיווח להוצל”פ ע”י כונס נכסים שהוא גם באכוחו של הזוכה: על תקנה לארלוואנטית, ועל טעות אידיוטית שלי.

אסתר חיות, האם שמת לב לכך שבשבתך בביהמש המחוזי בתלאביביפו נתת פסקדין הדוחה תביעה במסגרת בקשה לסעדביניים – בניגוד לחוק, בניגוד להגיון, בניגוד למושכלותיסוד ולצדק הטבעי – ובניגוד להלכה הפסוקה של ביהמש העליון?

אני מהמר על כך שלא, כי אתם, בני האלים, לעולם לא טועים, וממילא גם לעולם לא בודקים את עצמכם.

_________

לכל פרקי הסדרה

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (א): מי שרוצה עצמאות – בבקשה!

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ב): עצמאות אינה חסינות מביקורת!

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ג): כל דיקטטורה יש לרסק – ודיקטטורה שיפוטית לא כל שכן!

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ד): אף אחד לא פוגע בעצמאותכם ובאיתלותכם – רק אתם

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ה): על איזו מציאות“, ועל איזה אמון“, גברתי מדברת, כאשר רק ל-30% מהציבור יש אמון מלא במערכת המשפט (לא סופי)?

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ו): על קיטש וקשקושי, ועל אמון הציבור

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ז): אתם מזמינים את החנופה, נהנים ממנה, ולעולם לא גומרים

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ח): אתם לעולם לא עומדים לדין! (אתה נמצא כאן)

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ט): מי שמצפה מזולתו לכבוד – שייתן כבוד לזולתו!

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (י): אידיוטים, לכו הבייתה כולכם, ויפה שעה אחת קודם!

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר