איך יתכן?


איך יתכן?דב אבן אור, עו”ד
28.01.2007 02:23


איך יתכן?


כב’ היוע”מ לממשלה, אתה אמור ליתן שיניים לחוק, ואם ישנה בו לאקונה, זכותך ליתן לה פרשנות (באמצעות פתיחת חקירה ו/או הגשת כתבי אישום); אולם כאשר החוק ברור כשמש, הנך מנוע – מלא לעשות בו שימוש, ו/או לעשות פלסתר ממנו.
אבן – אור, משרד עורכי דין ונוטריון –  EVEN – OR, Law Office & Notary

 טלפון: 09-760-4288          Tel: פקס:Fax: 09-743-7802  

                                                                                                                            

לכבוד                                                                                                    באמצעות פקס:

היוע”מ לממשלה                                                                                   02-6467001

מר מנחם מזוז                                                                                      (סה”כ עמ’: 2)

א.נ.,

הנדון: איך יתכן?

(כותרת משנה: בימינו – הכל יתכן)

 1. איך יתכן כי חה”כ אחמד טיבי התייצב ברמאללה לפני כשבועיים, ולפני קהל קרא לאחד את הכוחות (החמאס והפתח) כדי להמשיך במאבק; והיוע”מ לממשלה אינו פועל, ובפרט כאשר התבטאות שכזו היא האחרונה בשרשרת התבטאויות דומות?

 2. איך יתכן כי חה”כ עזמי בשארה, נוסע לבירות ודמשק ושם מכריז על סולידאריות עם החיזבללה ואומר כך: “בפעם הראשונה מאז שנת 1967, טעמנו את טעם הניצחון”?, וכב’ לא הגיש נגדו כתב אישום בגין בגידה?

 3. איך יתכן כי שי-דרומי, הגן על רכושו בפני גנבים, בדואים אשר שנים פועלים באין מפריע בכל רחבי הנגב, והמשטרה אינה עושה דבר?!

ומאידך – פרקליטות המדינה מבקשת לעוצרו עד תום ההליכים, תוך כוונה להאשימו ברצח או הריגה?

 1. איך יתכן שדרור אטקס (בכיר בתנועת “שלום עכשיו”) כותב מאמר (בעיתון “הארץ” מיום 20/11/06), בו הוא טוען כי ועידת מכחישי השואה שהתקיימה בטהרן היא בבואה של “ניצול ציני של השואה ע”י הממסד הישראלי” לשם הנצחת כל עוולותיה של ממשלת ישראל ובמיוחד לשם הנצחת הכיבוש?

ואף אחד מבכירי הפרקליטות, אינו דורש להעמיד לדין את הנ”ל, בגין “זילות השואה”?!

איך יתכן כי אותו הנ”ל כותב באותו מאמר, כי מקור הלגיטימיות של מדינת ישראל, אינה זכות ההגדרה העצמית, אלא העובדה כי כאן – חיים 7 מיליון אזרחים, בני מוצאים ולאומים שונים!

אך, היוע”מ לממשלה אינו מורה לחוקרו בגין קעקוע מכוון של החלטות בינלאומיות (החלטת האו”ם מיום 29/11/47, לפיה בא”י תוקם מדינה יהודית), והחלטות ראשונות של הממשל היהודי עם ההכרזה על הקמת המדינה היהודית (מגילת העצמאות)!

 1. איך יתכן, כי ביום 7/12/06 התפרסמה מודעה בעיתון “הארץ”, לפיה 7 אירגונים (האגודה לזכויות האזרח, מחסום ווטש, הועד נגד עינויים בישראל, ועוד), הודיעו – כי לא יצייתו לצו אלוף פיקוד המרכז (שיכנס לתוקף ביום 19/1/07), לפיו חל איסור על הסעת פלשתינים ברכב של ישראלים ו/או של עובדי אירגונים בינ”ל; אך – היוע”מ לממשלה אינו מורה על הגשת כתב אישום, בגין המרדה ואי-ציות לחוק?

 2. איך יתכן כי למרות הנ”ל, כאשר חה”כ אפי איתם ואסתרינה טרטמן, קראו לבדוק עניין נאמנותם של ערביי ישראל, ולא לפגוע במטרת הציונות (קרי – הקמת מדינה יהודית ב-א”י), אזי היוע”מ –מודיע כי דבריהן של אלו, דינם בגדר הסתה לגזענות, והאמירות תבדקנה במישור הפלילי?

 3. איך יתכן כי בראיון עם כבודו (מוסף עיתון “הארץ” מיום 19/1/07), הנך אומר כי בפרשת “האי-היווני לא היו ראיות אלא בלון ריק מתוכן, ולכן לא הגשת כתב אישום; מאידך, שופט (בדימוס) בביהמ”ש העליון מישאל חשין, אומר בראיון לעיתון “הארץ” מיום 26/5/06 כך: “בעקבות השאלה: איך קרה שאף שופט לא הצטרף לעמדתך בעניין פרשת האי-היווני? תשובה: יכול להיות שבגלל שמזוז היה אז יוע”מ חדש, אזי רצו לחזק אותו. אני יכול רק לאמר שכשאדם – בשביל לשוטט באינטרנט – מקבל 600,000$ והבטחה לעוד 2 מיליון, צריך להיות שוטה כדי לחשוב שהוא קיבל את הכסף בשביל העבודה. לא חשבתי להיות במיעוט, אבל באותו הזמן, כל העם רצה ששרון לא יועמד לדין, בגלל שהייתה תכנית ההתנתקות, ואם שרון היה עומד לדין לא הייתה התנתקות”.

 4. איך יתכן כי בפרשות “חיים רמון” ו”הנשיא קצב”, כב’ החליט להגיש כתב אישום למרות שבעניין רמון, אמרת בראיון כי הסיכוי להרשעה הנו 50:50?; ואילו בעניין הנשיא, א’ (הראשונה) מעולם לא הגישה תלונה, ואילו א’ אחרת (שעבדה במשרד התיירות) פנתה אליכם רק 8 שנים לאחר “האירוע” הלכאורי; ולמרות זאת החלטת להגיש כתבי אישום נגד הללו?

המשתמע מהחלטותיך, כי לכאורה – מותר לגנוב מהקופה הציבורית, לקבל שוחד, אך אסור לנשק נשים (גם אם אלו חפצות בכך), ואסור לקיים עמן יחסי מין, גם אם הן הסכימו או לא התנגדו (והרי שאלת האינוס, הינה גירסה מול גירסה, וכאשר אין תמיכה בגירסה של המתלוננת, אזי הספק אינו מאפשר להגיש כתב אישום, וודאי שלא נגד נשיא המדינה)!

 1. בראיון הנ”ל אמרת כך: “לצוות ארבל הייתה מטרה, ואז מצרפים עוד אדם לתגבר ולבסס את העמדה”; האם בעניין “ערביי ישראל”, התבטאויות חה”כ איתם וטרטמן, הוצאת צווים מנהליים נגד יהודים ביו”ש, ובפרשיות חיים רמון והנשיא קצב, לא נעשה בדיוק אותו מעשה, שבו “האשמת” את פרקליטת המדינה דאז – עדנה ארבל?

 2. כב’ היוע”מ לממשלה, אתה אמור ליתן שיניים לחוק, ואם ישנה בו לאקונה, זכותך ליתן לה פרשנות (באמצעות פתיחת חקירה ו/או הגשת כתבי אישום); אולם כאשר החוק ברור כשמש, הנך מנוע – מלא לעשות בו שימוש, ו/או לעשות פלסתר ממנו.

דהיינו, מדינת ישראל הוקמה אך ורק כדי לשמש בית לאומי לעם היהודי, והעובדה שבשנת 1948, נמצאו בתחום המדינה היהודית, ערבים (שאח”כ ניתנה להם אזרחות ישראלית) אינה בסיס לרצון של אלו לגרום להפיכת המדינה היהודית למדינת כל אזרחיה!

אין להגיש כתבי אישום כאשר אלו נתמכים בראיות קלושות, אם בכלל, וודאי שלא נגד אישי ציבור! שכן עצם הגשת כתב אישום יוצרת גל צונאמי ציבורי, וההרס בגין כך אינו ניתן לתיקון!!

 1. האופן שבו כבודו פעל כראש התביעה, מהווה סמן רב משמעות לשאלה: האם פרקליטות המדינה, נוקטת עמדה פוליטית כל שהיא?

 2. אשר על כן, אני קורא לך להפסיק את המסע המסוכן המתנהל מזה מספר שנים, שבמהלכו נוקטים יד קשה נגד אנשי מחנה “הימין” (עד כדי הוצאת צווים מינהלים), ומאידך מאפשרים לאנשי “מחנה השמאל” להתבטא ככל העולה על כוחם (בשם – חופש הביטוי) ולהפגין בכל נושא ובכל מקום! ולמנוע מצב שבו – מוגשים כתבי אישום, אשר בסיסם רעוע, שכן עצם הגשת כתב אישום שכזה, מהווה לינץ’ ציבורי, המאיין את השאלה המשפטית: ע”ס מה אלו הוגשו?

אם מצב שכזה יימשך – קרב היום, שבו הלגיטימיות שלך כראש התביעה – תוטל בספק, ואח”כ יגיע השלב שבו סמכותך הפורמלית – לא תתקבל בקרב חלקים בעם היהודי, ובסופו של דבר יווצר מצב שבו הכוח יפעל במקום המוח.

לעניות דעתי – הקש שישבור את גב הגמל, כבר מצוי על גבו של זה!!!

 

                                                                                                                   בכבוד,

 

    

                                                                                                             דב אבן אור, עו”ד

 

העתק: אישים, ח”כ ואחרים
כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר