מרת ליאת יוסים, הממונה על הכפשת שופטים, מבקשת מאיתנו “להסיר לאלתר” תכנים מסויימים …

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/45410
 
שמחה ניר, עו”ד 27.03.2016 15:50

זה ה-mastermind

אנחנו משיבים: בואי נתחיל מהדברים החמורים!

שמחה ניר, עו”ד

אתר גרוניס.קום, אתר חופש-הביטוי

“משוב העם”, לזכרו של אשר יגורתי גרוניס, טרוריסט פסיקת ה”הוצאות”

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

“נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

בן 75 שנים אנוכי, ועוד כוחי במתני!

“לייק” לדף הפייסבוק עו”ד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת “שק בתחת”?

בג”ץ 8743/14, שמחה ניר, עו”ד, נ’ הוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

זה מה שקיבלתי ממרת ליאת יוסים, מהנהלת בתי המשפט:

                                                                      14 מרץ 2016

לכבוד מר שמחה ניר,
בכתובת הדוא”ל
quimka@quimka.com

הנדון: פרסום התבטאויות פוגעניות כלפי שופט

שלום רב,

לאחרונה הובא לידיעתנו דבר ההתבטאויות שפורסמו על ידך באתר  https://www.quimka.net/a345309-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98-%D7%9E%D7%A9%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F-%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%9E%D7%96%D7%94%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A0%D7%A3-%D7%9C%D7%90-%D7%A8%D7%A7-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%99-%D7%90%D7%9C%D7%90-%D7%92%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%9A-%D7%95%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%94 .

אבקש להפנות את תשומת לכך שהתבטאויות אלו עולות כדי הפרת הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 (ר’ סעיף 288 שעניינו זילות בית המשפט וסעיף 255 שעניינו העלבת עובד ציבור).

אבקש להדגיש כי המדובר במצבור אמירות חריג וקיצוני במיוחד בראי עוצמת הביזוי הטמונה בהן, שיש בהן כדי להוביל לפגיעה של ממש ביכולתו של נושא הפרסום למלא את תפקידו המקצועי ללא מורא, כמו גם פגיעה בתקינות תפקודה ובמעמדה של מערכת המשפט, ולכן אין אלו יכולות לחסות תחת עיקרון חופש הביטוי.

אבהיר, בהקשר זה, כי ההגנה על חופש הביטוי אינה בלתי מסויגת, וזו אינה יכולה לסלול את הדרך להעלבה, לביזוי או להשפלה של שופט או עובד או לפגיעה קיצונית בתדמיתו או בתפקודו של השירות הציבורי, או לפגיעה קשה בתקינותו של ההליך השיפוטי.

אבקשך, אפוא להסיר את התכנים האמורים לאלתר.

בתודה ובכבוד רב,

עו”ד ליאת יוסים

                     הגורם הממונה על הכפשות שופטים, הנהלת בתי המשפט

וזה מה שעניתי לה, מדבר בעד עצמו:

רשת האתרים של קימקא

שמחה ניר, עו”ד, עורך ראשי

www.quimka.net

www.quimka.com

www.grunis.com

quimka@quimka.com

 

27.3.2016

לכבוד

מרת ליאת יוסים

הגורם הממונה על הכפשות שופטים

הלשכה המשפטית

הנהלת בתי המשפט

ירושלים

נכבדתי,

הנדון: פרסום התבטאויות פוגעניות כלפי שופט – מכתבך אלי מיום 14.3.2016

בטרם אתייחס לפרסום שאת מדברת בו, וגם אעיר כמה הערות, אקדים ואומר כי מכתבך שבנדון היסב לי קורת-רוח ואושר רב.

זה חמישים שנה אני מחכה לאיום הזה, והנה זה בא.

קחי, למשל, את השופט עמיעד רט, אשר בראש כל דף באתר שלי מופיעה הקריאה עמיעד רט, שופט: גנב! גנב! גנב!!! מדוע אתה לא תובע אותי?!

אציין כי את אותם הדברים אמרתי גם על השופט אריה ביטון, ולמגינת-לבי גם הוא לא העז לתבוע אותי.

אז בבקשה, בואו תתחילו עם זה. תתבעו אותי!

אציין כי בזמנו ביקשתי להעביר אליכם, לדיברור-מרצון, כתבות ומאמרים לפני פרסומם, לבל תצא שגגה מלפני ואפגע בחפים-מפשע, אבל אתם לא קיבלתם את ידי המושטת, ועל כן הפסקתי להתבזות בפניכם.

לא למותר לציין כי גם כיום אני מוכן להעביר לדיברורכם כל מאמר וכתבה, לפני פרסומם – אם רק תביעו נכונות לכך.

ואני מוכן להרחיק לכם, ולהציע לכם הידברות על כל מה ששנוי-במחלוקת ביני לבינכם: אולי תשכנעו אותי, לפחות בחלק מהדברים, אולי אני אשכנע אכם במשהו, ומכל מקום – עצם קיומה של הידברות גלוייה, אף בהעדר הסכמה כלשהי, יש בה כדי לשקם לפחות חלק מאמון הציבור בשופטיו, אשר גלה כבר מזמן.

הידברות כזאת תועיל מאוד לאמון הציבור בשופטיו – הרבה יותר מאיומים ומשפטים, אשר בהם יעמדו השופטים בפני הדילמה: אם יקבלו את עמדתי – פשיטא שאני צודק במה שאני אומר על “המערכת”, ואם ידחו אותה – הציבור יאמר כי השופטים “מצופפים שורות”, ו”יד רוחצת יד”.

אני תוהה מה פשר הפונקציה “הגורם הממונה על הכפשות שופטים” – דבר אשר, ככל שידיעתי מגעת, אין לו אח ורע בשום מדינה נאורה ומתוקנת שבעולם. נראה לי, בכל הצניעות והענווה, שיצירת הפונקציה הזאת באה כתחליף להסתכלות-פנימה אל שורשי הביקורת הציבורית, הגואה והולכת זה כמה עשורים.

איך אמר הנשיא אהרן ברק בפסק דינו בבג”ץ גיורא סנש:

מבחנה של האמת הוא בכוחה הפנימי לשכנע. הדרך להתמודד עם השקר אינה בהשתקתו אלא בהסברת האמת ובחינוך לה. כישלונו של השקר הוא בחשיפתו ולא בדיכויו … המלחמה בשקר אינה בהגבלת החירות של דובר השקר, אלא בהגברת החירות של דובר האמת … ניצחונה של האמת יבוא מכוחה הפנימי ושפיצמיכולתה להתגבר על השקר במאבק הרעיוני. אכן, הפילוסופיה של חירות הביטוי היא הפילוסופיה של חשיפת האמת. אמת זו תצמח מהתחרות בינה לבין השקר. …

אז אם אתם סבורים שאני “מכפיש” שופטים, בבקשה: החוק לאיסור לשון הרע עומד לרשותכם, בג”ץ גיורא סנש עומד לימיני, אבל אם אתם מכבדים את הנשיא ברק – בשר מבשרכם, ראש וראשון לכם – בואו תחשפו את ה”שקרים” שלי, במקום לנסות ולדכא אותם, בואו תחשפו את האמת שלכם, מול האמת שלי.

אם אתם חפצים בשיקומו של אמון הציבור בכם, בואו נקיים שיח גלוי – אמת מול אמת.

אני מוכן לשוחח אתכם על כל פרסום ופרסום שלי – גם בעבר, וגם בעתיד – שיח של שווים בפני החוק, לא שיח של מאיימים ומאויימים, כי בנושא הזה אני כבר מזמן “איבדתי את בתולי”.

לפני שאתייחס אל הפרסום נשוא פנייתי אליך, אביא לך דברים שאמרה עלי – בפסק-דין, לא בהזדמנות לא-פורמאלית – הנשיאה הנוכחית שלכם, של ביהמ”ש העליון, מרים נאור:

“אדם מבוגר, המאמין בצדקת דרכו, פועל בכל נימי נפשו לקידום המטרה לתועלת הציבור ולא לתועלתו האישית”.

אז בבקשה – קצת כבוד גם לנשיאה הנוכחית שלך, שאת מתיימרת לדבר בשמה.

ועוד הערה: כל הפרסומים שלי אינם אלא פרשנות לעובדות קיימות, לדברים שפורסמו ברבים, לדברים אשר נמצאים בתיקים של בתי המשפט וההוצאה לפועל, דברים ועובדות שלא אני יצרתי אותם – אני רק מפרשן אותם, ואת מבקשת להגביל אח חופש הפרשנות, את החופש “לסחור בדיעות”.

הראי לא עובדה אחת שפרסמתי והיא לא נכונה – בנפש חפצה אשמח להורידה מהאתר, כי זה הרי מה שביקשתי מכם בעבר, כשהצעתי להעמיד לכם לדיברור-מרצון כל מאמר שלי – לפני פרסומו.

ועכשיו למאמר שאת מבקשת ממני להסירו:

באתר שלי ישנם דברים חמורים בהרבה מאותו המאמר, ואני תוהה מדוע התחלת דווקא איתו.

התשובה היחידה שעולה בדעתי היא שאחרי שאסיר את המאמר הזה תבקשי – בבחינת מקל-וחומר – להסיר גם את כל החמורים ממנו (ואחר כך, אחרי ש”תבייתי” אותי, תתחילי לבקש ממני להסיר גם את הפחות חמורים ממנו (בהסבר ש”לאחרונה הובא לידיעתנו”, וכו’), ובהדרגה נגיע עד לקלים-שבקלים.

אז לא … למלכודת-הפתאים הזאת אני לא אפול.

נאמן להבטחתי לבוס שלך, עו”ד ברק לייזר, אני מוכן להידבר אתכם על כל מאמר ומאמר שלי – אבל נתחיל מהחמורים ביותר, ואם תשכנעו אותי שמן הראוי להסירם, נעבור בהדרגה לקלים יותר.

דוגמה לפרסום חמור במיוחד כבר נתתי לעיל: עמיעד רט, שופט: גנב! גנב! גנב!!! מדוע אתה לא תובע אותי?! היא לא הכי חמורה, אבל כיוון שנזקקתי לה בראשית הדברים, אתחיל בה.

אמשיך בסדרת הפרסומים שלי על בג”ץ 8743/14, בה אני תוקף קשות את השופטים יורם דנציגר, ניל הנדל, אורי שהם: w/ww.tinyurl.com/kthaz.

הלאה: קריאתי לשופטים אליקים רובינשטיין, סלים ג’ובראן, יורם דנציגר: שקרנים, לכו הבייתה!: http://tinyurl.com/liars344501.

או, למשל: כבוד(?) השופט(?) צבי סגל נגד עו”ד שמואל יוסף: טומאה, שקרים, ספינים, נקמנות, חוצפה, בולשביזם, מצפון רע, טיפשות – ומה לא: http://tinyurl.com/tsvisegal.

הנה, נתתי בשליפה כמה דוגמאות חמורות בהרבה מהמקרה אליו את מתייחסת.

בואי נדבר קודם על אלה.

ועוד מילה לסיום: אני אומר שאפילו אם רק 10% מהפרסומים שלי הם אמת – צריך לפרק את מערכת המשפט, ולהקים אותה מחדש – אחרי החלפת-דם כללית: בואו תתמודדו עם זה.

אתם יכולים לומר שבפרסומים שלי אין אפילו 10% של אמת, ואתם יכולים גם לומר שאם בפרסומים שלי יש רק 10% אמת, “זה לא נורא, אפשר לחיות עם זה, יכול להיות יותר גרוע”: אתם יכולים לומר מה שאתם רוצים, אנחנו מדינה חופשית.

באותו הכבוד שאתם רוחשים לי,

שמחה ניר, עו”ד

עורך ראשי

רשת האתרים של קימקא

www.quimka.net

www.quimka.com

www.grunis.com

_______

לפרסום באתר חופש הביטוי על שם אשר יגורתי-גרוניס, טרוריסט פסיקת ה”הוצאות”

www.grunis.com

__________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור “הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו “מבחן בוזגלו” – אמרו “מבחן אלישבע”*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עו”ד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

 

 

 
ניהול האתר