עו”ד אילן בומבך – שפן, פחדן, מוג-לב, לא מקבל אחריות על תיפקודו כשליח הציבור

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/48394
 
שמחה ניר, עו”ד 22.10.2009 19:04

הפרקליט במרכז

 

עכשיו, מושחת, שקרן וחלאת-אדם שכמותך, בוא ותגן על עצמך בפני הציבור, בוא תסביר את עצמך *** ואם “אין לך כל רצון להמשיך ולהתכתב איתי בעניין זה”, את הציבור זה לא מעניין!

 

עו”ד אילן בומבך, לפנים יו”ר ועד מחוז תל-אביב של הלשכה ויו”ר משטרת המחנה המחוזית, שולח אלי ברכה לראש השנה:

From: אילן בומבך ,עוד

To: אילן בומבך ,עוד

Sent: Tuesday, September 15, 2009 3:32 PM

Subject: שנה טובה מעו”ד אילן בומבך

מצ”ב ברכת שנה טובה.

אילן בומבך, עו”ד

אני עונה לו:

From: שמחה
Sent: Tuesday, September 22, 2009 5:45 AM
To: אילן בומבך ,עוד
Subject: Re:
שנה טובה מעו”ד אילן בומבך

אדון אילן בומבך,

הברכה שלך לא יכולה למחוק את הקללות שאתה הפלת על ראשי, וגם לא למחול עליהן.

שמחה ניר, עו”ד

הוא עונה לי:

From: אילן בומבך ,עוד

To: שמחה

Sent: Tuesday, September 22, 2009 12:36 PM

Subject: RE: שנה טובה מעו”ד אילן בומבך

חבל שאתה שבוי בקונספציות שגויות.

מכל מקום, שתהיה לך גמר חתימה טובה.

אילן בומבך, עו”ד

אני עונה לו:

From: שמחה

To: אילן בומבך ,עוד

Sent: Wednesday, September 23, 2009 6:27 AM

Subject: Re: שנה טובה מעו”ד אילן בומבך

על אילו קונספציות אדוני מדבר?

וכיוון שתשובתו מתמהמהת, אני מתזכר אותו:

From: שמחה
Sent: Thursday, September 24, 2009 4:44 AM
To: אילן בומבך ,עוד
Subject: Re:
שנה טובה מעו”ד אילן בומבך

מחכה להתייחסותך.

ואז הוא עונה לי:

From: אילן בומבך ,עוד

To: שמחה

Sent: יום חמישי 24 ספטמבר 2009 03:15

Subject: RE: שנה טובה מעו”ד אילן בומבך

האשמותיך כלפיי נטולות כל בסיס.

אך אין לי כל רצון להמשיך ולהתכתב איתך בעניין זה.

אילן בומבך, עו”ד

ועל כך אני עונה לו, עם הזמנה להגן על עצמו בדיון הפומבי הזה, כאן (עם קישור):

אדון אילן בומבך,

מי שמבקש להיות שליח הציבור, משרת הציבור, נאמן הציבור, בנחר הציבור, לא יכול להתחמק מאחריותו למעשיו בתור שכזה, בין אלה שעשה בעצמו, או שנעשו בידיעתו, בין אלה שהוא אחראי עליהם רק “מיניסטריאלית”.

אתה כיהנת כיו”ר ועדת ועדת האתיקה של ועד מחוז תלאביב של לשכת עורכי-הדין בשנים 1999 עד 2007, ומשנת 2003 כיהנת גם כיו”ר ועד המחוז.

באותם השנים הרקיעה שחקים סתימת-הפיות של חברי הלשכה במחוז, רדיפת-השררה וליקוק-הישבנים של שופטי ישראל על ידך ועל ידי חברי בוועד המחוז.

במקום שתגנו על חופש-הביטוי והחירות המקצועית של החברים, יצאתם במסעי-רדיפה שלא היו כדוגמתם.

מינפתם לבלי-הכר את משטרת המחנה של המחוז.

התנהגתם לעורכי-דין יהודיים בישראל כשם שנהגו השלטונות לעורכי-דין יהודיים בגרמניה הנאצית.

בשנת 2007, כאשר התמודדת על תפקיד ראש הלשכה, פנית אל חברי הלשכה, והבטחת בזו הלשון:

“אעביר רפורמה בוועדה למינוי שופטים כך שתוכל לפקח על שופטים מכהנים ולפטר שופטים שאינם ראויים”.

ואני שואל אותך אם רדיפתם של חברי הלשכה המבקרים את השופטים מתיישבת עם היומרה שלך? ומה מנע ממך, בתור מנהיגם של רוב עורכי-הדין בארץ להעיף “שופטים שאינם ראויים”?!

ראה איך הצלחתי אני, במו ידי הקטנות, להביא להעפה של שופט אחד לפחות, ופגעתי קשות בסיכוייו של שופט מחוזי אחד לעלות לעליון, הלא הוא יהונתן עדיאל – יהונתן הקשקשן, חלאת-אדם בזכות עצמו.

ואתה, בטלן שכמוך, מבטיח “לא לדבר, אלא לעשות”, אבל, כפי שראינו בתשובתך האחרונה אלי, אפילו לדבר אתה לא מוכן, כאשר אתה מוזמן להגן על עצמך מפני האשמות חמורות ביותר.

אתה מתחנן-מתחנחן לפני הבוחר:

“אני זקוק לך ולתמיכתך על מנת שיחד נהפוך את הלשכה לבית חם לחבריה, לאגוד מקצועי שדואג רק לך, ביושר, בנאמנות וללא לאות. כל שעליך לעשות למען זאת הוא מאמץ אחד נוסף – לבוא ולהצביע בעבורי”.

ואני שואל איך אתה לא מתביש לדבר על “הפיכת הלשכה לבית חם לחבריה, לאיגוד מקצועי שדואג רק לך, ביושר, בנאמנות וללא לאות”?

האם ארגון כרטיסי קולנוע בהנחה זה “איגוד מקצועי”?!

אבל אני רוצבה לדבר על המילה “ביושר”, שאתה מייחס לעצמך, כמי שרץ ברחובהשל עיר וצועק לכל עבר אני לא גנב, אני לא בועל-קטינות, אני לא מעלים-מס!

אז קרא, בבקשה, את המאמר המושחתים בלשכת עורכי-הדין (א): עו”ד עמוס ויצמן, שודד הקופה הציבורית, ואמור ביושר (בלי מרכאות): מי, אם לא אתה, אישר את גניבת הכספים עליה אני מדבר שם, ללא אישור ועד המחוז, כדי לנהל חקירה פיקטיבית אשר מטרתה לגרור אותי חזרה למחוז תל-אביב, כדי שתוכלו להמשיך ולרדוף אותי?

האם עמוס ויצמן, או המנכ”ל יצחק אלדובי, הוציאו את הכספים האלה בלי אישורך ובלי ידיעתך, חלאת-אדם שכמוך?!

אבל כאשר הגשתי לכם תלונה נגד עו”ד חיים משגב, אב-בית-דין בביה”ד הארצי של הלשכה, על התבטאויותיו חסרות-התקדים בששים ואחד מאמרים שפרסם, וגם נתתי קישורים לכל אחד ואחד מהמאמרים, לכם, כוהני ה”סגנון”, לא היה תקציב, ובמקום להגיע, בלחיצת-עכבר, אל ה-best evidence, ביקשתם שאני אביא לפתחכם את המאמרים כולם.

האם באמת התכוונתם לעיין במאמרים, אחרי שכבר אמרתם כי –

“הרינו מתכבדים להודיעך, כי לאחר בדיקת תלונתך, לא נמצא, ע”ס החומר שהיה בפניו, בהתנהגותו של עוה”ד הנ”ל, בנסיבות המקרה, משום עבירה על האתיקה המקצועית.

“לפיכך הוחלט לסיים טיפולנו בנדון”?

ספר לסבתא. רציתם להתיש אותי בהדפסת 61 מאמרים – מאות עמודים – כדי לענות לי את התשובה השחוקה “אין לנו מה להוסיף על מכתבנו מיום …”. מקובל עלי שעשית את ענייני האתיקה קרדום לחפור בו שררה.

אתה נכנסת לפעילות בלשכה, כך אמרת בתכנית רדיו, משום שענייני האתיקה היו “קרובים לליבך …”, אבל כך אמר עליך ראש הלשכה שלמה כהן, ערב סיום הקדנציה שלו, ממש בהקשר ל”ציפור נפשך” זו:

“עוד כשכיהן כיו”ר ועדת האתיקה במחוז, ובמיוחד בשנים האחרונות כשהוא יו”ר ועד המחוז, מערך האתיקה במחוז איננו מתפקד כיאות. מערך האתיקה במחוזו נוצל לצורך סגירת חשבונות אישיים, תוך מעורבות של בעלי עניין בפעילות ועדת האתיקה” (ההדגשה – במקור).

ומה זה, אילן, האם זה באמת “אתיקה”, או רדיפת חברי הלשכה כדי לשאת חן בעיני השופטים נותני-לחמך, אשר לא מוכנים לשמוע כל ביקורת?

עכשיו, מושחת, שקרן וחלאת-אדם שכמותך, בוא ותגן על עצמך בפני הציבור, בוא תסביר את עצמך. בוא תגיד אמנם הדברים היו באחריותי, אבל בפועל הם נעשו מאחורי גבי, בלי ידיעתי, וכשל ניהולי אינו שחיתות.

בוא תגיד, תסביר, תצטדק – בימת האתר הזה עומדת לרשותך, ואם יש לך הגנה – אנחנו נהיה הראשונים להתנצל.

ואם “אין לך כל רצון להמשיך ולהתכתב איתי בעניין זה”, את הציבור זה לא מעניין.

____________

המלצות היום:

על נפילתו של אילן בומבך: שיר שמח, או עצוב?

שאלה מס’ 1 לאילן בומבך

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר