משפט נתניהו: אין תפירה, באחריות!

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/59054

משפט נתניהו: אין תפירה, באחריות!

אם ביביסט בעל אינטרס וכישורים לא יכול למצוא תפירות בתיקי נתניהו – סימן שלא היו שום תפירות

שמחה ניר, עוד

בן 83 אנוכי היום (15.6.2022), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

שלא כדרכי

אינטרס וכישורים, וגשם אין

התוצאה לא אומרת דבר

וזה עוד לא הכל

שלא כדרכי

היום אני הולך לעשות דבר שאינו מתאים למשפטן זהיר כמוני, משפטן בעל אגו מקצועי נפוח שלא מוכן להסתכן בתחזיות אשר במוקדם או במאוחר עשויות להתגלות כחסרותשחר, ואפילו מטופשות לתלפיות.

תומכי בנימין נתניהו מייללים השכם והערב כי התיקים נגד נתניהו תפורים, ומביאים כראיותלכך שלל נימוקים וחיזוקים. אני, כאמור, נמנע מתחזיות ובעשרות המאמרים שפרסמתי בנושא (ראו קישורים בשולי המאמר הזה, למטה) דיברתי רק במישור העקרוני, בלי לנקוט עמדה לגופו של עניין, מהטעם שחומרי החקירה לא הועמדו לרשותי.

פעמיים או שלוש הבעתי תחושותבטן, אבל הן היו רק תחושותבטן, ןהן הסתמכו, במוצהר, רק על מה שנתניהו אמר, או לא אמר, להגנתו בנושא הזה.

בגבור הטענות על תפירת התיקים פרסמתי את המאמר משפט נתניהו: איך יודעים אם התיק תפור? בו לא הבעתי דיעה משלי בעניין הזה, ורק נתתי לכל המעוניין כלים המאפשרים לדעת אם תיק פלילי הוא תפור, אם לאו.

באותו המאמר הצגתי את השאלה, וגם עניתי עליה:

האם התיק נגד נתניהו תפור?

יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל כיוון שכך הם עובדים בכל התיקים, יש צורך בנקודה ארכימדית כדי לדעת אם במקרה הזה המחדלים הם עניין של רשלנות, או של זדון.

וסיימתי במלים האלה:

אל תציפו אותנו בעשרות אלפי דוגמאות!

ישנם תומכי–נתניהו אשר מביאים תילי–תילים של חומרים המראים לנו מאות ואלפי ליקויים בעבודת התביעה, במטרה ללמדנו כי יש כאן לתפירת תיקים שנועדה “להפיל ראש ממשלה שנבחר כדין“.

אגב אורחא אציין כי במדינת ישראל מעולם לא היה ראש ממשלה אשר נבחר שלא כדין.

אחד הבולטים בהם הוא נצ“מ בדימוס אבי וייס, אותו כבר הזכרתי לעיל, אשר פרסם, לפי ספירתו, כ-60 מאמרים בנושא הזה – כל מאמר מכיל עשרות קישורים – לא כדי לאשש את הכתוב בטקסט, אלא כתחליף לו, ואם נביא בחשבון שכל קישור כזה מכיל בעצמו כמה עשרות נראה שכדי לעבור על כל החומרים שלו יש צורך להיכנס לעשרות אלפי קישורים – עניין של מאות שעות, אם נניח שכניסה לכל קישור מצריכה רק דקה אחת.

אני מוכן, בלי כל קישור והוכחה, לקבל כנכונה כל טענה על ליקויים בהתנהלות התביעה בתיקי נתניהו, אבל לא זו השאלה.

לא זו השאלה, כי, כאמור, ככה הם עובדים, הם לא יודעים אחרת!

השאלה היא אחרת: האם בתיקי נתניהו קיימים ליקויים ומחדלים שאינם קיימים בתיקים אחרים, מחדלים שהומצאו במיוחד כדי להדיח אותו מראשות הממשלה.

בשביל זה אנחנו לא צריכים עשרות אלפי דוגמאות – די לנו בשתייםשלוש כאלה.

אינטרס וכישורים, וגשם אין

ידידי עוד פיני פישלר הוא חובבידוע של משטרת ישראל, ובתור שכזה הוא עשה את הטיפול בכשליה למפעלחייו: הוא מכיר אותה על בוריה, הוא עצמו היה קצין משטרה.

ידידי זה הוא גם ביביסט גלוי, ובתור שכזה הוא גם מהטוענים כי תיקי נתניהו הם תפורים.

יש לו אינטרס, כלים ויכולת לחשוף כל תפירה כנגד נתניהו – אם הייתה כזו, ואם הוא לא מצליח בכך – אות וסימן הם לכך שאיש לא תפר לנתניהו שום תיק.

אור ליום 3.1.2023, בשעה 0043, העליתי בדף הפייסבוק שלו את הפוסט הזה:

המדבר בעד עצמו, וכעולה ממנו הפוסט הזה היה המשך לתגובה קודמת שלי על פוסט קודם שלו, ולהפנייתו אותי לראיון שהוא עתיד היה לתת ביום המחרת.

הקשבתי לראיון, וכפי שציינתי לא רק שלא הייתה בו אותה נקודה ארכימדיתעליה דיברתי במאמר משפט נתניהו: איך יודעים אם התיק תפור? אלא שהוא אפילו חיזק את התיזות שלו, לפיהן משטרת ישראל הכושלת פועלת כך תמיד.

מאז שהעליתי את הפוסט על הדף של ידידי ועד לפרסומו של המאמר הזה עברו יומיים ושלוש שעות – ותגובה אין, וזה אומר דבר אחד ברור: אם עוד פיני פישלר, הביביסט הלוחם בכשלי המשטרה, בעל האינטרס והכישורים, לא מצא בתיקי נתניהו ליקויים ומחדלים שאינם קיימים בתיקים אחרים, ליקויים ומחדלים שהומצאו במיוחד כדי להדיח אותו מראשות הממשלה – סימן שאין כאלה.

התוצאה לא אומרת דבר

אכן, בזכות הכשלים האלה נתניהו יכול לצאת זכאי מכל האישומים, או מקצתם, אבל גם אם כך יהיה, זה עדיין, כשלעצמו, לא אומר שהתיקים נגדו תפורים, כי גם תיקים לאתפורים יכולים להסתיים בכישלון..

כדוגמה לתיק כושל שהסתיים בזיכוי מהדהד, אבל בלי שום חשש תפירההבאתי במאמר קישור למאמר קודם: ספינת הדגל טובעת: על המשטרה כידידתו הטובה ביותר של הנאשם בבית המשפט לתעבורה, בו הבאתי סיפור של תיק מהירות בו ההאשמה הייתה נסיעה במהירות של 180 קמ”ש בדרך עירונית, והאישום התבסס על צילום במצלמה אוטומטית, אבל למרות שלמצלמה לא היה כל חשבון אישי עם הנאשם (יש להניח שהיא בכלל לא הכירה אותו עד אד), ולמרות המקסימה הידועה שעם הצילום אי אפשר להתווכח“, הנאשם זוכה בלי להעיד ובלי להביא כל ראיות להגנתו.

ועוד הוספתי, שם, כדי להדגים עד כמה הם מחפפים, הראיתי כיצד, בתיקי נתניהו ממש,כי כשם שהם כשלו בכך שהם לא העמידו לרשות ההגנה את החומרים שהיו חייבים להעמיד לרשותה, כך הם כשלו גם בכך שהעבירו אליה חומרים שלא היו חייבים (וגם לא צריכים) להעביר לרשותה.

וזה עוד לא הכל

חוקרי המשטרה לא יכולים להחליט על דעת עצמם לתפור תיקים לראשי ממשלה מכהנים. החלטה כזאת לא יכולה להתקבל אפילו עי הפרקליטים המלווים את החקירה, ובהמשך מכינים את התיק ומנהלים אותו בבית המשפט.

החלטה כזאת יכולה הייתה להתקבל רק עי היועץ המשפטי לממשלה דאז – אביחי מנדלבליט, אבל עיקר הטענות נגדו היו דווקא על כך שהוא עשה לנתניהו הנחות מופלגות (הגיש נגדו אישומים רק בשלושה תיקים מתוך כעשרים, לא הגיש נגדו בתיק 3000 (פרשת הצוללות), ומחל לו על עבירת השוחד בתיק 1000 או 2000).

היו נגד מנדלבליט גם טענות תפירה בתיקים האלה, אבל גם בהן לא היה כל ממש זולת הנאמנות הביביסטית העיוורת.

וכל אלה אומרים שעם כל הרשלנויות והכשלים שבתיקי נתניהו – תפירה לא הייתה בהם.

_____________________

Donald J. Netanyahu and Benjamin Trump

###

למכירה באמזון ובחנויות הספרים המובחרות

______________________

____________

עוד בעניין משפט נתניהו:

משפט נתניהו: על בקשתה המייודעכמה של התביעה לתקן את כתב האישום

משפט נתניהו: נאוםתשובה לנאחזים בשולי חצאיתה של הפרופרותי גביזון זל

לסדרה משפט נתניהו: הערות לקראת העיסקה, שאולי תקרום גידים ועור:

משפט נתניהו: הערות לקראת העיסקה, שאולי תקרום גידים ועור (א): זהירות הגורילה!

משפט נתניהו: הערות לקראת העיסקה, שאולי תקרום גידים ועור (ב): אהרן ברק, מה קרה לך?!

משפט נתניהו הערות לקראת העיסקה, שאולי תקרום גידים ועור (ג): ביביסטים, מה קרה לכם?!

משפט נתניהו הערות לקראת העיסקה, שאולי תקרום גידים ועור (ד): על דאטפת יטייפוך

משפט נתניהו הערות לקראת העיסקה, שאולי תקרום גידים ועור (ה): נותנים ליהודי אצבע

________

לקריאה נוספת:

גם לנתניהוז מגיע צדק!

משפט נתניהו: על פרוייקט 315 – איך הביביסטים עושים ספינים, ויורים לעצמם ברגל

משפט נתניהו: על השטות של שי ניצן

אל: ראש הממשלה, שרי המשפטים וביטחון הפנים, נשיאת ביהמ”ש העליון: התרעת bibinsurrection

משפט נתניהו: איך יודעים אם התיק תפור?

משפט נתניהו: גיא לוי, ביביסט מצוי, מתחפר בטיפשותו

משפט נתניהו: גיא לוי, ביביסט מצוי, סלפן ושקרן – אבל גם לשקר הוא לא יודע

משפט נתניהו: תחושותבטן: הסיפור הזה ייגמר רע!

משפט נתניהו: נאוםתשובה לגיא לוי, פִּישֶר משפטי

משפט נתניהו: ביביסטים, מוקדם לחגוג!

משפט נתניהו: ביביסטים, אני יודע מה תגידו עם סיום המשפט!

על ההתפלגות הגאוסיאנית – נאוםתשובה לחיים ניצני, ביביסט מצוי, שמדבר על “שנאה” ועל “אנטישמיות”

משפט נתניהו: תזכרו שאמרתי לכם – אילן ישועה אינו העד המרכזי!

משפט נתניהו: על חקירתו הנגדית של אילן ישועה – הצעתייעול לפרקליטות

האם התיק נגד הרמטכ”ל “מתפורר וקורס”?

ואף על פי כן – נתניהו לקח שוחד!

בנימין נתניהו, אולי תפסיק לזיין לנו את השכל?!

מה עניין חזקת החפות לביבי נתניהו? – נאוםתשובה לקשקשנים אשר מדברים “משפטית” בלי לפתוח את ספר החוקים

נאוםתשובה לד”ר ישראל ברניר: על מה בדיוק עומד ראש הממשלה לדין

משפט נתניהו (ב), שלב ההקראה: על צביעותם של השופטים

משפט נתניהו (א), שלב ההקראה: מעולם לא עשו מעטים כל כך שגיאות רבות כל כך, בפרק זמן קצר כל כך

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (א): חוששני שאין לו הגנה

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ב): מתי כתב אישום “מגלה עבירה”, ומה זה “לכאורה”

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ג): האם המציאו לביבי עבירה חדשה?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ד): שאלה מקדימה לעניין תפירת התיקים

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ה): האם כתב האישום מכיל ראיות שמקומן לא בו

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ו): תפירת תיקים? אולי; אכיפה סלקטיבית? אולי; אבל מה עניין ה”שמאל” לכאן, כאשר את הפרקליטות הזאת ביבי עצמו מינה וטיפח?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ז): הבלדה על שלג העדים

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ח): מה עושה סניגורו של ביבי ברשימת העדים?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ט): תרגיל של איפכא מסתברא

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (י): על החסינות: איך ביבי ירה לעצמו ברגל

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יא): האם יכול ביבי לגרור את בקשת החסינות עד לכנסת הבאה?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יב): נאום תשובה ליצחק זמיר: אתה הוא הציבור!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יג): יאללה, הולכים לבגץ!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יד): בעקבות הדיון בבגץ

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (טו): תומכי ביבי, יש לי בשבילכם סוכריה ענקית!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (טז): ביבי משקר ומטעה

מאמרים נוספים בנושא:

שימוע פומבי לראש הממשלה, כן או לא?

על “שוחד בדמות כתבה בעיתון”: נאום–תשובה לאהוד פרלסמן

עוד על “טובות–הנאה” בעבירות השוחד

עוד על עבירות השוחד: האם נחוצה תמורה?

על ההלכה הפסוקה של ביהמ”ש העליון כחלק ממשפט המדינה

עֵ֭ת לַעֲשׂ֣וֹת לַיהֹוָ֑ה הֵ֝פֵ֗רוּ תּוֹרָתֶֽךָ׃ קואליצית ניר 2.0 – עכשיו!

ביבי נתניהו לא מכין שיעוריבית

ביבי נתניהו, כפפה לרגליך: לך לבג”ץ, טען תפירה!

על סמכותו של הבגץ לפזר את הכנסת

איך יכולים שופטי ישראל לאותת לביבי ואוהדיו שהם לא בכיס הקטן שלו?

על פסק הדין בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני

על הדיון בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני – לקחי היום הראשון

על משפטו הפלילי של בנימין נתניהו – נאוםתשובה ושאלות לתומכיביבי

בג”ץ ביבי – מבחנו הקשה ביותר של בית המשפט העליון, מאז פרוץ המדינה

קשה, קשה, מלאכתו של פרשן החוק

ממשלת שני הבנימינים, הטרגדיה השקספירית בשער

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

Donald J. Netanyahu and Benjamin Trump

###

למכירה באמזון ובחנויות הספרים המובחרות

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר