האם ראש לשכת עורכי הדין, אפרים אפי נוה עבר עבירת משמעת? נאום-תשובה לעו”ד קובי שקלאר

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/54465

שמחה ניר, עוד

איך נפלו גיבורים באמצע הסעודה

חברו של ראש הלשכה מבקש להגן עליו, באמרו שהעבירה בה הוא נתפס לא משנה“, ולא מעניינת” *** אני מוכן לתמוך בכך – בתנאי

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

הרקע

ראש לשכת עורכי הדין, מר אפרים נוה (אפי נוה, בשביל מנועי החיפוש) נתפס בביקורת הגבולות כשהוא מבריח את חברתו בלי ביקורת הדרכונים – אל מחוץ למדינה, ובחזרה אל גבולותיה. כל הפרטים האלה מובאים על פי מה שפורסם ברבים, והדיון כאן אינו על אמיתות הפרטים, אלא רק במישור העקרוני (כמובן שהתנהגותו של נוה בעבר אינה נכללת במה שפורסם בקשר לפרשה הזאת, ואני לוקח אחריות עובדתית מלאה על כל מה שאומר עליו בהמשך).

חבריו של נוה מצופפים שורות. כך, למשל, אחד מאוהדיו, עוד קובי שקלאר, שאומר, בין השאר:

אז אפי נוה עזר לחברה שלו להיכנס לארץ בלי להחתים דרכון. אויויויייי. נו, ואם הייתה מחתימה, מה היה משתנה? ומה הנזק מזה שלא החתימה? למה זה מעניין אותי, אם החברה של אפי נכנסה לישראל עם חותמת או בלי חותמת, בעודה אזרחית המדינה?

ומוסיף, כשחקן חיזוק:

בעיני הרבה יותר מסוכן להכנס לצומת באור אדום. זו סכנת חיים.

אז אתחיל מהסוף, כמי שיש לו מושג מסויים בענייני תעבורה – הן כעוד תעבורתי והן כמורה נהיגה: כניסה לצומת באור אדום אין בה שום סכנה – לא סכנת חיים ולא כל סכנה אחרת – כל עוד אין בצידה חוסר זהירות, כגורם עצמאי: כוהני הסגנון לא מבינים דבר בתעבורה.

כעת, אחרי שסילקנו מדרכנו את הקשקוש הזה, אפשר לדון בהיבטים המשמעתיים של העבירה המיוחסת לראש לשכת עורכי הדין, מר אנוה, עו”ד, ולשם הגינות נציין כי הגברת בה מדובר הינה אזרחית ישראלית אשר רשאית לצאת את הארץ ולהיכנס אליה, ולא ידוע על כל מניעה חוקית לכך, כגון צו איסור יציאה.

ונתחיל בדוגמה

סע‘ 2 לכללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים), תשכב – 1962, אומר:

הומצא לעורך דין העתק התלונה או ההודעה כאמור בסעיף 1, ישיב עליה תוך 14 יום מיום ההמצאה או תוך תקופה ארוכה יותר שקבע הקובל או הסכים לה לפי בקשת עורך הדין; …”.

ומה אם עורך הדין רוצה לשמור על זכות השתיקה?

לכאורה הוא רשאי שלא לענות, אבל לשיטתם של כוהני האתיקהשל הלשכה – שאפרים נוה הוא אחד מהם – הוא צריך להשיב, ולומר אני שומר על זכות השתיקה“, כי אחרת זו עבירה משמעתית“…

על סמך מה הם קבעו שאי מתן התשובה הזאת מהווה עבירת משמעת – למרות שאופרטיבית אין לכך שום נפקות?

הם קבעו את זה על סמך זאת שהמילה ישיבהיא בלשון ציווי, למרות שכוונת המחוקק לא הייתה אלא לתת לעוד הנילון את זכות השימועלפני ההחלטה אם להעמידו לדין, והם קבעו זאת גם על עצם העובדה שמילת הציווי ישיבמופיעה בחיקוק, אפילו שהחיקוק הזה לא קובע עבירות ועונשים בצידן, אלא רק סדרידין.

והם קבעו זאת למרות שהמחדלהזה יש לו אפסהשלכות על רמת המקצוע וטהרו“, כאמור בסע’ 1 לחוק לשכת עורכי הדין (להלן: חלעה), על כבוד המקצוע“, או על כל ערך אחר.

כל זה שטות מרושעת, אבל אם הם קבעו זאת לגבי הוראותדין לא עונשיות – מקל וחומר שהם צריכים לקבוע זאת לגבי הוראותדין עונשיות, ומקלוחומר לגבי הוראותדין היוצרות עבירות פליליות – כמו העבירה המיוחסת לראש לשכת עורכי הדין בישראל.

ומכאן בחזרה אל אפרים נוה

למרות שהצורך לעבור את ביקורת הדרכונים נועד למטרות נוספות מאשר לוודא אם היוצא את הארץ או הנכנס אליה אכן רשאי לעשות כן, ולמרות שהצורך הזה קבוע במפורש בחוק הקובע עבירות פליליות, אני, כביתהללניק”, מוכן – לצורך הדיון כאן – לזרוםיחד עם עוד שקלאר, ולצאת מההנחה שלו שאם הייתה מחתימה, מה היה משתנה? ומה הנזק מזה שלא החתימה? למה זה מעניין אותי, אם החברה של אפי נכנסה לישראל עם חותמת או בלי חותמת, בעודה אזרחית המדינה?”.

אני מוכן לעשות זאת בשני תנאים:

האחד – שהעיקרון הזה של מה היה משתנה ומה הנזק מזה שלא החתימהולמה זה מעניין אותי(כמי שמדבר בשם האינטרס הכללי, כמובן) יחול על כל עבירות המשמעת לפי החלעה, ותחולתו תהייה רטרואקטיבית, “עד דור עשירי, עד עולם“, גם לגבי הרשעות חלוטות;

והשני – לגבי המקרה הזה, מר א’ נוה הצבוע יידון לפי איך שהוא איך שהוא התייחס לאחרים, בהיותו יור ועדת האתיקה.

עכשיו, עוד קובי שקלאר, רק תגיד שאני לא נחמד.

____________

לקריאה נוספת:

השופט יוסף אלרון וראש לשכת עורכי הדין, אפרים נוה – מושחתים, מקומם בכלא!

אפרים נוה, רב הקלגסים, מוציא גופות מקבריהן, כדי לבעוט בהן במגפיו המסומרים

לשכת עורכי הדין – על שחיתות ועל “סגנון”, ועל “כבוד המקצוע”

הבחירות בלשכת עורכיהדין, היום שאחרי: איפה יהיה “כבוד המקצוע”, ולמי תהיה הלשכה לקראת הבחירות הבאות?

פרשת אפריםאפי נוה והשחיתות בלשכת עורכי הדין: המס’ שתיים בלשכה, מועמדת לשפיטה, יוצאת להגנת הבוס העבריין

לשכת עורכיהדין – משטרת המחנה

עורכידין יהודיים בגרמניה הנאצית – ומה אצלנו?

ראיון חגיגי עם אפי נוה: “מסעדות מהשורה הראשונה

______________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר