מאמרים בקטגורייה: תכנון ובנייה / בעריכת ד”ר אברהם בן-עזרא

 • הטעייה בחסות מומחיות

  פורסם ב מאת:

  הטעייה בחסות מומחיות ד”ר אברהם בן עזרא בן עזרא – תכנון וייעוץ 16.12.2005 02:32 מתחת לדלת מומחים מסוימים שלצערי עליי לקבוע כי אינם מיעוט מבוטל, מנצלים את האמון שניתן להם עקב מקצועם ומומחיותם, כדי להטעות את הצדדים לדיון ואת בית המשפט. לא מדובר בפרשנות לגיטימית של חוק, תקנת בנייה או תקן ישראלי, אלא במפורש בהטעיה…

  קרא עוד

 • ההוצאות הדרושות כדי להוציא את הצדק לאור

  פורסם ב מאת:

  ההוצאות הדרושות כדי להוציא את הצדק לאור ד”ר אינג’ אברהם בן עזרא בן עזרא – ייעוץ ותכנון 30.07.2006 01:33 דיון בהוצאות השונות הפוקדות את התובע בגין ליקויי בנייה, הצדקתן של הוצאות אלו, ודבר בית המשפט בכמה מקרים לדוגמא. במסגרת עבודתי המקצועית, אני נפגש לא אחת עם תופעה של קיום עילות ברורות למגוון רחב יריעה של…

  קרא עוד

 • עלייה במחיר המקרקעין אינה ראייה כי הם לא נפגעו

  פורסם ב מאת:

  עלייה במחיר המקרקעין אינה ראייה כי הם לא נפגעו ד”ר אברהם בן עזרא www.benezra.co.il 27.11.2008 19:42 השאלה היא, האם מקרקעין שנרכשו בסכום כספי מסוים ולאחר כמה שנים נמכרו ברווח ריאלי – הם מקרקעין שהוכח לגביהם כי ערכם עלה, ולפיכך כל טענה של פגיעה בערכם דינה להידחות? עלייה במחיר המקרקעין אינה ראייה כי הם לא נפגעו…

  קרא עוד

 • חשיבותו של הסכם צד ג’ בעסקת מכר דירה

  פורסם ב מאת:

  חשיבותו של הסכם צד ג’ בעסקת מכר דירה ד”ר אברהם בן עזרא בן עזרא – תכנון וייעוץ 14.12.2006 11:11 כאשר המוכר מעסיק קבלן הבונה את הדירה, במשולש: “קונה-מוכר-קבלן” אין שום התחייבות חוזית באמצעות הסכם בכתב בין הקונה לבין הקבלן. במסגרת זו יובהר מדוע הקונה צריך להתעניין בהסכם שנכרת בין המוכר לבין הקבלן, אף על פי…

  קרא עוד

 • רוחב יציאה משנית – תקצירי פסיקה

  פורסם ב מאת:

  רוחב יציאה משנית – תקצירי פסיקה ד”ר אינג’ אברהם בן עזרא 09.01.2009 13:23 לפי תקנות התכנון והבנייה, בקשה להיתר – תנאיו ואגרול תש”ל, התוספת השניה סעיף 3.05, נדרש כי רוחב יציאה מדירה יהיה לכל הפחות 90 ס”מ. יש פרשנויות שונות לגבי רוחב יציאה משנית מהדירה לחצר או לגינה, ולהלן מרוכזת המסיקה המפזרת את הערפל בנידון.…

  קרא עוד

 • גם מי שמכר דירתו, זכאי למלוא עלות ביטול הליקוי

  פורסם ב מאת:

  גם מי שמכר דירתו, זכאי למלוא עלות ביטול הליקוי ד”ר אינג’ אברהם בן עזרא בן עזרא – תכנון וייעוץ 09.04.2006 01:58 “אין זה מתקבל על דעתי, שקונה ששילם במיטב כספו את מלוא מחירו של מוצר פגום, לא יהא זכאי לפיצוי, רק מפני שבינתיים המוצר כבר אינו ברשותו, כגון שמכר אותו. מה גם שניתן להניח שהפגמים…

  קרא עוד

 • מבנה המעקה – תקצירי פסיקה

  פורסם ב מאת:

  מבנה המעקה – תקצירי פסיקה ד”ר אינג’ אברהם בן עזרא 04.02.2009 18:47 מבנה המעקה כנדרש בתקן הישראלי 1142 ובהתאם לכללי הבטיחות נדון בפסקי דין רבים. להלן ריכוז פסקי דין שהם ראויים להנחות בעניין זה: מבנה המעקה – תקצירי פסיקה מאת: ד”ר אינג’ אברהם בן-עזרא   א. מעקה הכולל אלמנטים המאפשרים טיפוס:   ת”א 01 /…

  קרא עוד

 • עידוד בניית מרחבים מוגנים

  פורסם ב מאת:

  עידוד בניית מרחבים מוגנים ד”ר אינג’ אברהם בן עזרא 16.02.2008 21:18 יובהר – גם כאשר אין הסכמת בעליהן של 60% מהדירות – עדיין יכול הפרט המעוניין להגיש בקשה לתוספת ממ”ד, והוועדה המקומית תדון בבקשה זו לגופה ואף רשאית לאשרה. על פי תיקון סעיף 71 א’ + סעיף 71 ב’ לחוק המקרקעין, שונו ההגדרות של מרחבים…

  קרא עוד

 • תקצירי פסיקה בעניין אוורור המטבח

  פורסם ב מאת:

  תקצירי פסיקה בעניין אוורור המטבח 26.02.2009 09:48 אוורור המטבח לאור תקנות ישנות וחדשות בהתאם לפסיקה תקצירי פסיקה – אוורור מטבח מאת: ד”ר אברהם בן-עזרא   אוורור המטבח נדרש בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש”ל – 1970, התוספת השנייה, באמצעות חלון אל אויר חוץ אשר הסף העליון שלו בגובה לכל הפחות 2 מ’…

  קרא עוד

 • בקורת מבנים ואיכות המגורים

  פורסם ב מאת:

  בקורת מבנים ואיכות המגורים ד”ר אברהם בן-עזרא 19.06.2009 14:07 מאמר שלא מתנצל המבהיר את היתרונות של תהליך בקורת המבנים – לציבור ולפרט. ביקורת מבנים ואיכות המגורים מאת: ד”ר אינג’ אברהם בן-עזרא בטרם ייבחנו התועלות שבתהליך בקורת מבנים, צריך לבדוק מהיכן נובע הצורך בהסברה מסוג זה. מול הדייר הרוכש דירת מגורים, ניצבים תחילה אנשי המכירות המשכנעים…

  קרא עוד

 • זכות הדיירים לאכיפת תיקון במקום פיצוי כספי

  פורסם ב מאת:

  זכות הדיירים לאכיפת תיקון במקום פיצוי כספי ד”ר אינג’ אברהם בן עזרא בן עזרא – תכנון וייעוץ 27.04.2006 02:25 נתהפכו היוצרות: הדייר מעדיף לתקן, הקבלן מסרב ורוצה לתת פיצוי כספי….. …שמא בגלל שהערכת בית המשפט לגבי עלות התיקון היא נמוכה עד כדי אבסורד? חומר למחשבה, ובקורת על התנהלות בית המשפט ואמינות מומחיו. זכות הדיירים לאכיפת…

  קרא עוד

 • הוכחת בנייה ללא היתר ושימוש שלא כדין

  פורסם ב מאת:

  הוכחת בנייה ללא היתר ושימוש שלא כדין ד”ר אינג’ אברהם בן עזרא 06.03.2008 08:49 השיקום שהיה לפי היתר חל על 60 מ”ר, ואילו גודלו של המבנה “צמח” לכדי 100 מ”ר. בעובדה זו אין הוכחה פוזיטיבית כי המבנה על 100 המ”ר שלו הוא נבנה ללא היתר וטענה כי רק ה-60 מ”ר הם עם היתר בנייה נדחתה…

  קרא עוד

 • בוררות על סמך סעיף בהסכם

  פורסם ב מאת:

  בוררות על סמך סעיף בהסכם ד”ר אינג’ אברהם בן עזרא 20.08.2006 05:42 מסתבר כי לא בכל מקרה הבוררות מקצרת את ההליכים, ולא תמיד היא יעילה יותר מיעילותו של בית המשפט. יש והבוררות נמשכת שנים רבות תוך הסבת עגמת נפש ועינויי דין לצדדים, ובסופו של יום הצד הרואה עצמו נפגע – אינו יכול לערער על פסק…

  קרא עוד

 • מכירת הדירה במהלך התביעה

  פורסם ב מאת:

  מכירת הדירה במהלך התביעה ד”ר אברהם בן-עזרא 17.09.2009 05:13 עגמת נפש, החזרים, שכר טרחה, הוצאות ועוד רוכש דירה אשר לא גר בדירה אלא קנה אותה לצורך עסקי, אף שמכר אותה עוד בטרם גמר הליכי התביעה אשר הגיש נגד הקבלן – זכאי לפיצויים בגין ליקויי הבנייה כמו גם בגין נזק נלווה ועגמת נפש מכירת דירה במהלך…

  קרא עוד

 • הרחבת זכות הערר

  פורסם ב מאת:

  הרחבת זכות הערר אינג’ ד”ר אברהם בן עזרא 13.12.2007 19:04 לכאורה זכות הערר אשר נקבעה בחוק היא מוגבלת מאוד, אבל הפסיקה הרחיבה את הזכות הזאת. על פי סעיף 152 לחוק התכנון והבנייה תשכ”ה – 1965, “הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדה מקומית או של רשות רישוי לסרב לתת לו היתר לפי פרק זה או לדחות…

  קרא עוד

 • קיר תומך בין שכנים

  פורסם ב מאת:

  קיר תומך בין שכנים ד”ר אינג’ אברהם בן עזרא 14.09.2006 01:22 המחלוקת שבפנינו נסבה סביב הגבול שבין מגרשם של התובעים למגרשם של הנתבעים, הצמודים זה לזה, ולפיכך מדובר במקרה מובהק של מחוברים שבמיצר, שכן גבול הוא שטח שמעצם טבעו הינו משותף.   במגרשים צמודים אשר פני הקרקע בהם בעלי שיפוע ניכר, במצב בו בכל מגרש…

  קרא עוד

 • מעקה פנימי

  פורסם ב מאת:

  מעקה פנימי ד”ר אינג’ אברהם בן עזרא 23.05.2008 23:42 ידידותי למשתמש דרושה חשיבה חדשה, חסרת פניות, גישה חדשה, תקינה חדשה. המרפסת הקלאסית, הייתה מוקפת בעבריה הפתוחים ע”י מעקה, אשר תוכנן ונבנה לתועלתם ולנוחיותם של המשתמשים. מעקה זה – ידידותי למשתמש ומומלץ ליישום בכל מרפסת הנועדה לשימוש כהמשך לחדר המגורים או לחדר השינה – בנוי כדלקמן:…

  קרא עוד

 • התקנות מאשרות כי 23 שווה או גדול מ- 19…

  פורסם ב מאת:

  התקנות מאשרות כי 23 שווה או גדול מ- 19… ד”ר אברהם בן עזרא 28.09.2008 17:08 מוחדר לספר החוקים צריך להבין כי לא מדובר בטעות קולמוס. הרי וועדה של מומחים דנה בנושא שאינו כה רחב יריעה במשך שש שנים תמימות, ומן הסתם ההוראות הללו הגיעו לא רק פעם אחת לשולחנם ולמחשביהם של חברי הוועדה – אותם…

  קרא עוד

 • חקירת מומחים

  פורסם ב מאת:

  חקירת מומחים ד”ר אברהם בן-עזרא 12.10.2009 18:23 ראוי שתותנה בכמה תנאים נגיסה באפשרויות לחקור את מומחה בית המשפט אל מול חוות הדעת המקצועיות של מומחי הצדדים, כפי שעולה מתקנות סדר הדין האזרחי, בצד צמצום מהותי [שעלול להיות שרירותי] של אפשרויות חקירת מומחי הצדדים, אמנם תחסוך זמן יקר מבית המשפט, אך חיסכון זה אינו צמצום הבירוקרטיה,…

  קרא עוד

 • פיצוי בגין ליקויים שלא נכללים בכתב התביעה

  פורסם ב מאת:

  פיצוי בגין ליקויים שלא נכללים בכתב התביעה ד”ר אברהם בן עזרא 17.11.2005 15:59 חקר האמת ליקויי בנייה לא תמיד מתועדים בכתב התביעה, ויתירה מכך, לא תמיד מתועדים בחוות הדעת המקצועית המצורפת לכתב התביעה. הסיבות לכך יכולות להיות רבות, ומן הראוי להתחשב בהן, אם באמת המהות גוברת על הפרוצדורה, והחתירה לחקר האמת מהווה מורה דרך לבית…

  קרא עוד

 • חיוניות הבנייה בהר הבית

  פורסם ב מאת:

  חיוניות הבנייה בהר הבית ד”ר אברהם בן עזרא בן עזרא – מתכננים ויועצים 09.02.2007 14:06 ההרתעה של משטרת ישראל ושל צה”ל ננגסת במשך הפעלת מדיניות נסיגה, וכל נסיגה מביאה עוד נגיסה. חיוניות הבנייה בהר הבית מאת: ד”ר אברהם בן עזרא   כדברי ארכיאולוגים ישראלים מלומדים, יש ספק רב בחיוניות ובנחיצות ביצוע עבודות החפירה והקמת הגשר…

  קרא עוד

 • זכויות בעלי מקרקעין גובלים

  פורסם ב מאת:

  זכויות בעלי מקרקעין גובלים ד”ר אברהם בן עזרא www.benezra.co.il 11.10.2008 23:17 מגרש מינימלי על פי פסק דין אלסה אינבסטמנט יש דרך לעקוף את עניין ההודעה לשכנים, והיא, ביצוע חלוקה כך שבצמוד לחלקה של השכנים ימוקם מגרש מינימלי אשר בו לא ייבנה דבר, ובמקביל, תכנון חופשי וחשאי עד לשלב הביצוע ביתרת החלקה אשר בינה לבין החלקה…

  קרא עוד

 • המרפסת של שר המדע

  פורסם ב מאת:

  המרפסת של שר המדע ד”ר אברהם בן-עזרא 28.04.2009 18:10 סאגה שנמשכה כתריסר שנים באה אל פתרונה החיובי המתבקש בעקבות פסק דין של המפקחת על רישום המקרקעין בחיפה – והשכנים מלמטה כבר לא יסבלו ממעברי הרטיבות לדירתם המרפסת של שר המדע… מאת: ד”ר אברהם בן-עזרא המפקחת על רישום מקרקעין בחיפה, נדרשה להתייחס בפסק דינה – תיק…

  קרא עוד

 • מומחים ללא כיסוי

  פורסם ב מאת:

  מומחים ללא כיסוי ד”ר אינג’ אברהם בן עזרא www.benezra.co.il 22.11.2008 19:25 בתי המשפט לרוב נותנים גיבוי בלתי מוצדק בעליל, למומחים הכוללים בחוות דעתם פתרונים משונים ובדרך כלל בעלויות מזעריות, לבעיות הנדסיות, אולם מצב שני – אינם רוצים לקחת אחריות על מימוש רעיונותיהם. לא ברור מדוע בתי המשפט לא רואים בהתחמקות זו רמז עבה לכך שהפתרון…

  קרא עוד

 • עקב אכילס של תוכניות המתאר

  פורסם ב מאת:

  עקב אכילס של תוכניות המתאר ד”ר אינג’ אברהם בן עזרא בן עזרא – תכנון וייעוץ 28.02.2006 10:28 “על הסמכות המפליגה שניתנה לוועדות הבנייה והתכנון המקומיות בתקנות הנ”ל על סטייה ניכרת, והסכנה הכרוכה בכך, שוועדה מקומית תוכל להוציא היתר בניה שהדמיון בינו ובין תוכנית מאושרת מקרי בלבד, כאילו התוכנית המאושרת היא רק מעין משלט שממנו יוצאים…

  קרא עוד

 • חילוקי דעות בין מומחים ובכללם מומחה מטעם בית המשפט

  פורסם ב מאת:

  חילוקי דעות בין מומחים ובכללם מומחה מטעם בית המשפט ד”ר אברהם בן עזרא בן עזרא – מתכננים ויועצים 07.10.2007 05:27 מומחה מטעם צד לדיון הנותן חוות דעת לטובת הצד שממנה אותו ומשלם שכרו, אחר כך, בקבלו מינוי של בית המשפט, ייטה לטובת צד כלשהו שלא מתוך שיקולים מקצועיים אלא מתוך שיקולים זרים שלא תמיד יהיו…

  קרא עוד

 • מומחה ממרה

  פורסם ב מאת:

  מומחה ממרה ד”ר אברהם בן עזרא www.benezra.co.il 26.11.2008 05:26 מומחה המתמנה על ידי בית המשפט אמור להאיר את עיני בית המשפט בנושאים המקצועיים ולתרום מהידע המקצועי שלו, מבלי לנתב את החלטות בית המשפט לכיוון התואם את השקפת עולמו של המומחה. לא תמיד המומחה הממונה – מצליח במשימה זו, שהיא אינה בגדר המלצה אלא תנאי בסיסי…

  קרא עוד

 • המאבק על איכות הבנייה

  פורסם ב מאת:

  המאבק על איכות הבנייה אינג’ אברהם בן עזרא 05.12.2005 05:43 המודעות לבטיחות עלתה פלאים במאבק על איכות הבנייה משתתפים גורמים רבים ושונים, ולמרבה הפליאה, לא לכולם יש אותם יעדים. היה צפוי כי כל הגורמים בעלי כוח ההשפעה על איכות הבנייה בישראל יחברו יחדיו במטרה משותפת שהיא העלאת האיכות, אולם במציאות יש גורמים שונים בעלי שיקולים…

  קרא עוד

 • רשיון עסק והיתר בנייה

  פורסם ב מאת:

  רשיון עסק והיתר בנייה ד”ר אינג’ אברהם בן עזרא בן עזרא – תכנון וייעוץ 10.03.2006 06:26 רישיון עסק, בהתאמה להיתר בנייה או אף ללא היתר, ועמדת היועץ המשפטי לממשלה בנדון. קבלת רשיון עסק נפרדת מקבלת היתר בנייה, וכרוכה באגרות נפרדות המגיעות לגורמים אחרים ומיועדות למטרות אחרות. בהחלט ייתכן מצב בו יש היתר בנייה ואין רישיון…

  קרא עוד

 • מעקה הבטיחות אינו בטיחותי

  פורסם ב מאת:

  מעקה הבטיחות אינו בטיחותי ד”ר אינג’ אברהם בן עזרא בן עזרא – תכנון וייעוץ 06.11.2006 05:19 באופן תמוה, יש בישראל לובי חזק המכשיר זכוכית בטיחות מוקשית כמעקה – בכל הדרגים הקובעים: מהנדסים, אדריכלים, קבלנים, יזמים, אנשי אקדמיה מתחום התכנון והבנייה, אנשי מכון התקנים ומכוני בדיקה אחרים, עובדי רשויות הרישוי ועוד. מן העיתונות: “מעקה הבטיחות במרפסת…

  קרא עוד

ניהול האתר